Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education > Skole | Schools > Notas, toetse en vraestelle

Notas, toetse en vraestelle


<< 1 >>

Holderstebolder bied aan: Storieminute Begripstoetse vir die Grondslagfase
2009-11-24
Wat is STORIE MINUTE? STORIE MINUTE is ’n wonderlike pakket begripstoetse vir ouers en skole! STORIE MINUTE bevat 60 kort stories vir leesoefeninge (op werkvelle) of luisteroefening (op CD). Elke storie kom saam met vragies op drie verskillende moeilikheidsvlakke. STORIE MINUTE is spesiaal ontwikkel om kinders tussen 5 en 10 jaar se konsentrasie, luister- en leesvaardighede en woordeskat te ontwikkel. STORIE MINUTE is rondom die volgende 12 onderwerpe ontwikkel: My liggaam’n...

Graad 9 Huistaal ''Jakkals en Wolf''-taalwerkmodule
ICS - 2008-02-05


Afrikaans-onderwysers, kyk na hierdie voorbeelde van Trippel-H se lesmateriaal!
Melt Myburgh - 2007-10-24
Hier kan jy mooi sien hoe lyk Trippel-H se notas oor DJ Opperman se gedig, “Draaiboek”, soos wat dit in hul studiegids vir Addisionele Taal-leerders verskyn.Vir nog voorbeelde, kyk hier:Taalvraestel vir Graad 12 Afrikaans Tweede Taal-leerders, en'n Uitkomsgerigte les oor Riëtte Hugo se gedig, "Die kampioen".As jy jou lewe maklik wil maak deur vir elke leerder in jou klas Trippel-H-studiegidse te bestel, klik hier.Uiteindelik is daar iemand wat onderwysers se behoeftes ernstig...

Afrikaans Tweede (Addisionele) Taal HG, graad 11-12: Leesbegrip- en Taaltoets
Melt Myburgh - 2007-10-12
Afrikaans Tweede (Addisionele) Taal HG Graad 11-12 Leesbegrip- en Taaltoets Totaal: 40 VOORSKRIFTE: 1. Laat ‘n reël oop tussen jou antwoorde.2. Nommer jou antwoorde presies soos die vrae.3. Skryf so netjies en leesbaar moontlik. VRAAG 1 Lees die strokie van Philip de Vos en Piet Grobler uit De Kat wat hier afgedruk is en beantwoord dan die vrae wat volg in VOLSINNE en sover moontlik IN JOU EIE WOORDE, tensy anders gespesifiseer. 1.1 Na watter gebeurtenis het Sara se hare skielik...

Trippel-H: Uitkomsgerigte les oor Ritte Hugo se gedig, "Die kampioen"
Trippel-H - 2007-10-01
DIE KAMPIOEN The ChampionRiëtte Hugo die the skoot shot KNAL BANG(S) sy lyf is ‘n plat lem his body is a flat blade water insny cuts the water onderwaterasemophou underwaterholdingbreath ...

Graad 11 & 12 Eerste Addisionele Taal: Posie-les - ''n Student skryf aan sy meisie'' deur Hennie Aucamp
Melt Myburgh - 2007-06-25


Taalwerkmodule: Afrikaans Eerste Addisionele Taal HG, Graad 9
Basie Viljoen - 2007-02-21


Taalvraestel vir Graad 12 Afrikaans Tweede Taal-leerders
Trippel H - 2006-12-20


Graad 12 Vierde genre: Kreatiewe respons
Melt Myburgh - 2006-10-19


Graad 12 Tweede (Eerste Addisionele) Taal HG: Langer skryfstuk
Melt Myburgh - 2006-10-19


Afrikaans Primre Taal Graad 9: Droomwa-toets
Melt Myburgh - 2006-10-18
Afrikaans Primêre Taal Graad 9 Droomwa-toets Totaal: 25 Opsomming van toets Vraag 1 Lees die uittreksel uit Droomwa wat volg en beantwoord dan die vrae. Vraag 2 Verduidelik elke keer in 'n kort sinnetjie wie elk van die volgende karakters in Droomwa is. Vraag 3 Vul die woorde wat in die volgende paragraaf uitgelaat is, in. Skryf slegs die korrekte antwoord teenoor die betrokke vraagnommer neer. Klik hier om die vraestel in PDF af te laai Klik hier om 'n gratis kopie van...

Afrikaans Tweede Taal HG Graad 12 Vraestel 2 (Letterkunde)
Melt Myburgh - 2006-10-17
Afrikaans Tweede Taal HG Graad 12 Vraestel 2 (Letterkunde) Tyd: 2 uur Punte: 80 Opsomming van vraestel AFDELING A: FEESMAAL – E.A. SWANEPOEL Vraag 1 POTYSTER SWEIS NIE – P.G. DU PLESSIS: Lees die onderstaande uittreksel goed deur en beantwoord dan die vrae wat daarop volg. [12] 'N TUISNYWERHEID LANGS DIE PAD – RIANA SCHEEPERS: Kies elke keer die korrekte antwoord op die veelkeusevraag. Skryf die letter en die korrekte antwoord langs jou vraagnommer neer. [8] DANKIE,...

Graad 12 Tweede (Eerste Addisionele) Taal HG: Voorbereide praatjie
2006-09-29
Lewer 'n praatjie van 3 – 4 minute oor een van die volgende onderwerpe: Jy is 'n joernalis wat gesien het hoe die supermodel Kate Moss kokaïne gesnuif het. Die koerantberigte wat jy oor dié voorval geskryf het, het jou wêreldberoemd gemaak. Vertel hoe alles gebeur het en hoe jou lewe sedertdien verander het. Jy word beskou as 'n kenner oor 'n bekende persoon wat sy merk in die wêreld gelaat het. Gee 'n oorsig oor dié bekende se lewe en verduidelik...

Graad 9 Afrikaans Primre Taal Navorsingstuk: 'n Moderne ikoon
Melt Myburgh - 2006-09-26
'n Moderne ikoon Nelson Mandela, Madonna, Britney Spears, David Beckham – almal moderne ikone wat jong mense regoor die wêreld inspireer. Wie beskou jy as ’n ikoon? Doen navorsing oor 'n moderne (lewende) ikoon vir wie jy nog altyd 'n matelose bewondering gehad het. Gebruik boeke, tydskrifte, ensiklopedieë, die internet, ens. as bronne om 'n profiel oor jou gunsteling-ikoon saam te stel. Jou navorsingstuk moet die volgende afdelings insluit: 'n Inleiding waarin...

Graad 8 Primre Taal Navorsingstuk: Skool - van toeka tot nou
Melt Myburgh - 2006-09-26
Skool - van toeka tot nou Stel ondersoek in na die manier waarop die lewe in die skool verander het sedert die dae toe jou ouers op hoërskool was. Jou navorsingstuk moet uit vier afdelings bestaan: 'n Kort inleiding waarin jy verduidelik waaroor jou ondersoek handel. Stel jou leser ook bekend aan die persoon (jou ma of jou pa) wat jy by jou navorsing betrek het. Die tweede gedeelte van jou taak bestaan uit 'n vraelys (minstens 10 vrae) en die antwoorde van die persoon met wie...

Leesbegrip vir Primre Taal Graad 10-11
2006-09-13
Beantwoord die volgende vrae nadat jy die artikel oor Deon Meyer gelees het. Dié artikel het verskyn in Insig van Mei 2003, en is effens aangepas. Deon Meyer Hou my vas, korporaal! Deur EMILE JOUBERT Foto's: PETER RIMELL 1 Die stuk brullende Duitse masjinerie beweeg teen 200 km/h oor die teerpad. Terwyl die tweewielknewel sy krag moeiteloos aanwend, tuit die wind deur my valhelm. Koel lug teen 'n nekvel...


<< 1 >>