Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Leefstyl | Lifestyle > Geestelik | Spiritual > Poësie | Poetry

Poësie | Poetry


<< 1 >>

Wisselvlakke
Karin - 2011-10-14
Wisselvlakke Ek beleef ’n lewe waarvan die waardevlakke wissel. ’n Gejaag na wind, seisoen, wat my tot die dood toe bebesig. Uitputtend ontneem dit my saakmakende nagedagtenis. Ek rebelleer. Ek beleef ’n lewe waarvan die waardevlakke wissel. Kruipende ouderdom vervorm my tot ’n slakkegang, prooi van nagskaters. Omslingerd met alarmrame loer ek oor my gekromde skouers. Ek rebelleer – boos veragtend. Ek beleef ’n lewe waarvan die waardevlakke wissel. Ek moet...

Kwad
Ellen Minnaar - 2011-01-25


’n messias gesoek
Dirk Hattingh - 2011-01-06
van die lang pad na worcester, links afgedraai nou gaan hulle voete reguit wellington toe hulle het selfs oorsee gehoor, hier is dalk ’n messias en hier voor hulle sit hy nou op sy hoë stoel hy is dan die messias van die vorige eeu dié doktor murray na wie duisende jaarliks kom soek sy profesieë wêreldwyd in dik boeke nagelaat hier voor hulle nog steeds verdiep in ’n boek hulle het omgedraai, ...

Orakel
M Labuschagne - 2010-12-15
Orakel (die wingerd het sy wysheid maar putkos het pille wat langs die gehoorbuis van jou keel afloop )wie ore het, laat hom hoor!( en ...

Gebed van die soekende
Clarence Payne - 2010-09-29
Gebed van die soekende … Die soeke van die mens is die soeke na waarheid, is die soeke na God. Vader, dit klink dalk ydel, maar hier diep binne my is daar die twyfel. Sekerlik het ek iets iewers gemis, maar ek weet nie meer wie u seun Jesus Christus is. Is dit poligamie, selfs klakkelose kakofonie? Dié dat ek sukkel om te assosieer met Christene en kie. Met troebel hart en dagbreeksmart, probeer ek die eindlose vrae uit my hart uit tart. Dis wat ek nog nooit kon sien nie,...

Jesus
M Labuschagne - 2010-09-15
Jesus gee my Jou lippe digtersoet ewigelewensbloed deur sinodes versluier met liturgieë stil beduie skriftuurlik is die geseling geskryf teen Jou jammerlike lyf wys my Jou hande onder die skuiwergate ...

Onsigbares
Floris A Brown - 2010-02-03
(Vir: Alle blindes swaksiendes en multigestremdes) in jul straat, jul stede loop ons, die onsigbares julle wat kan sien, sommige ondankbares sien ons wat blind is, nie raak ons kieries klop heeldag aan jul hoë demokratiese deure ons hulpkreetbriefies vlieg hul nerfaf teen julle toe ruite terwyl julle jul soustreinwerkswinkels afsluit met feesdinees, miljarde rande pomp deur tee en koffiekantuite bedags, vinger-op-die-lip, julle haas wyedraai verby ons, té...

In die glans van die Silwersmid
Floris A Brown - 2010-02-03
(Om in Sy diens te staan) Aanbidders van GOD met Bybel lied lier en tamboeryn jul simfonie kleur die hemelruim ek hoor hoe julle Sy grootheid tussendeur blitse donderstorms uitbasuin ek sien hoe julle jul vingers deur witwas cumuluswolke streel hoe julle saam met die engel Migael teen ’n leervlieswolk klim en stoei klim en stoei om in die plek van die Hoogheiligstes van Aanbidding te kom ek hoor jul wit haelkorrels die tromme dreun, jul musikale klanke...

Net ’n plekkie in die son
Catharina Bouer - 2010-01-19
Ek soek tog ook net ’n plekkie by die see in die son. ’n Bootjie wat rustig vaar na nêrens, wiegelied oor die golwe heen en die koel seebries wat teen my aan warrel, die vrede en rustigheid en vreugde wat oor my spoel en die seer wat ek nie meer voel. En as my bootjie op die strand van nêrens anker en ek kaalvoet oor die warm sand stap, en die sand so deur my tone plomp, die skulpies om my heen wat soos silwer en goud skitter in die son en strelend aan ...

Laat ons soos ’n arend op Jesus se liefde sweef
Catharina Bouer - 2010-01-19
Ek het ’n lang pad geloop, soos elke ander mens wat glo dat hy ’n Christen is. Ver op die horison het ’n helder lig geskyn. Ek het geweet dat dit God is. Tog God was soos ’n reënboog, so onbereikbaar en mooi. Telkens het ek God se stem gehoor: "Gee jou lewe vir my.” Ek kon dit nie verstaan nie, ek het mos reeds my lewe vir Christus gegee, waarom dan tog die geroep. Ek doen mos goed vir ander; ek gaan kerk toe. Wat is daar tog dan meer wat ek kan...

Ek soek jou
Floris A Brown - 2008-09-09


Senior Burgers
Floris A Brown - 2008-09-09
(Lofdig vir senior burgers wêreldwyd)vandag staan ek voor julleSenior Burgers om 'n pryswoordvir julle te bringvandag buig ek my hoofvoor julle uit eerbied en respekek was julle voete met nardusoliesalf julle van kop tot toonmet seënbede vanuit die Hoogste Troonnooit het julle ons jul kinderskleinkinders óf agterkleinkindersin die steek gelaatpioniers wat myle versit hetwat die landerye vir ons oopgeploeg het sodat ons vandagkan vrugte plukpioniers wat ons die leëringevan...

O God dit brand!
Floris A Brown - 2008-09-09
(Vir Totius na die lees van "Passieblomme")Totiusek wou nog altydvir jou 'n gedig maak'n gedig oor jou Passieblommewat hier diep in dieonderste diklaagvelle vanmy hart kom gis hetmet elke herlees van elke vershet jy my dieper gekatrolmy traanbelaaide emosieshoog in my oogkaste kom stootek hoor hoe jou smartteen my oordromme fluister:"Ag, sy het nie gesterwe,maar sy was somaar dood":ek klim in die meelewe vandie skielikheid, in die meelewevan 'n passievolle vaderhartverskoon...

Waar branders fluister
Floris A Brown - 2008-09-09
(Tema: Hoop - teen kindermishandeling & geweld)(SAUK 2 Pasella-opname 15-17 Julie 2007 Koppie Alleen, De Hoop Natuurreservaat - soos uitgesaai op Woensdag 8 Augustus 2007) soos 'n ou motor afblaas teen slangkronkelpaaiesug ons oor De Hoop wat net nêrens te siene isskielik oorval sandduine bo fynbos ons om draaiedrogbeeld van 'n hoë lang wit seebrander aan 'n kusoor hortjiesdwarslêers kabeltou pale om weg te keerbetrag ek die pyl na lang strandduine en voëlgeluidhier...

Edelsteen
Floris A Brown - 2008-09-09
(Lofdig vir vroue wêreldwyd vir Moedersdag, of Ma of Vroulief se verjaardag)God het jou, edelbeen van rib, uit Adam gegee vir: die wêreld vir Afrika vir ons land stad of dorp vir die Huis vanAanbidding waar jy liefde vir jou manjou kinders koester. God het jou, edelsteen van goud,gegee: uiterlike skoonheid daardie eie aan jou pragtige postuur daardie eie aan jou innerlike gesindheid elkeen geskape in sy beeld van volmaaktheid. God het jou, edelsteen van diamant,gemaak: 'n deugdige...

GENESIS 6: Almagtig
Rene Yzel - 2008-02-11


GENESIS 2: Preludium
Rene Yzel - 2008-02-11


GENESIS 1: Skepping
Rene Yzel - 2008-02-11
GENESIS1. SkeppingDis koud en donkerwoes en leeggas-atome kloek saamdraai kolkend om en omuit miniatuurverdigtingword ’n sliert gevormkolke stoot en duvorm hitte-energie’n soepel samesmelting baaruit waterstofatoom ’n lootwat angstig-angstig haar heliumhand deur die gaswand stootdog haar wateraar verdorbou gas en hitte oppresiese transformasiebeur uit haar vrugknop voortpoliepe vol atomeenig – soort by soort van helium na koolstof, van koolstof na suurstof en magnesium van...

If only for a day
Kay Von Willingh - 2008-01-23
Too many words unspoken, So many promises brokenIf only for a day To sit, to love to laugh and playWe hear your music in the backgroundAnd long your humming to the soundCan God allow our daunting dreamsIf only for a day The sun is shining brightlyAnd suddenly you appearHave you come to ease our pain and grieveIf only for a dayBut soon you’d have to go againWhere only Angels treadA tear, a sigh and sad goodbyeFor ever and a day Send your spiritual...

To be or not be
Enigma - 2007-07-23


Keep the faith
Enigma - 2007-07-23
Sweetie Pie, if it seems that I don't care,I do and I'm so very much aware.Know that I am always by your side,to support you and abide.Last night before I went to bed,I prayed the Lord to heal your dad.And that He will you must believe,through having faith we will receive.Though I've been through this ordeal,I don't realy know how you may feel.But be strong and trust in Him,He does miracles, you will see.At times I feel to cry with you,but "that is not for men to do".It is wrong, I must...

Uitverkore vrou
Carin Nel - 2007-01-25
Word wakker, jy wat slaap En staan op uit die dood Word wakker, beminde vrou Die lewe wag op jou Weet jy nie jy is duur gekoop? Jy is vrygemaak; daar is nuwe hoop Word wakker, uitverkore vrou Daar's 'n Ester binne jou Laat die verlede agter jou Jou toekoms is bepaal vir jou Ek hou My septer uit na jou Vra My wat jou hart begeer Sien My skeppingsdoel in jou Jou storieboekverhaal ontvou Waar andere 'n weeskind sien Sien Ek 'n koningin Verrys nou van jou ashoop Sluit af jou tyd...

Nagmaal
Philip Naud - 2006-09-08
Die heiligdom is stil vandag Stil gebede dryf na Bo Die kransduif op die nok kreun saam uit sy krop Dis die teken van brood en wyn van bloed en pyn vir almal hier byeen Groot vergifnis vir sonde en misdade … Lewensare is padkaarte op die gryskop se hande – spore deur verdriet en verlang lag en traan Maar Here kyk in haar...

Die gebreekte kleipot
Natasha Dutton - 2006-09-08
Deur pyn, verwyte, beledigings en spot Het die merke bly sit aan die arme kleipot. Eens mooi en blink, ‘n Meester se werk … Nou lelik gemaak met ‘n pynvolle merk! So hou ek aan met kap en slaan, En weet nie dat dié pot se siel doodgaan. Ek besef nie dat wat ek doen, seermaak Hy’s my mindere so? Wat maak dit saak? My mond is die beitel, my tong die hamer Ek slaan deur my woorde diep in sy hart se kamer. Deur my dade wys ek wat ek van hom dink ek verkies...


<< 1 >>