Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education

Opvoeding | Education


<< 1 2 3 4 16 >>

Kreatiewe Skryfkuns Winterskool onder Joan Hambidge en Riana Scheepers
2011-04-06
Untitled Document Kreatiewe Skryfkuns Winterskool Hatfieldkampus van UP 27 Junie -1 Julie Koste: R5000 Die Eenheid vir Kreatiewe Skryfkuns aan die Universiteit van Pretoria bied sy vyfde Winterskool aan tydens die week van 27 Junie -1 Julie 2011 op die Hatfieldkampus van UP. Tydens interaktiewe werkswinkels sal daar daagliks aandag geskenk word aan die skryf van poësie, prosa, drama en draaiboeke. Die bekende en bekroonde digter, roman- en rubriekskrywer Joan Hambidge sal tydens die week...

Poortkompetisiewenners van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns word bekendgemaak
2011-03-29
Untitled Document Malebo Phala, wenner van die Afrikaanse poësieafdeling met haar gedig, "Die land van my ouers" ’n Swart leerling van die Lyttelton Manor High School in Pretoria is die wenner van die Afrikaanse poësieafdeling van die Poortkompetisie vir jong skrywers van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. “Die land van my ouers” was die wengedig van Malebo Phala. Haar moedertaal is Sepedi en sy woon in Clayville, Olifantsfontein....

’n Kritiese evaluering van godsdienstige verwysings in berigte oor misdaad en ongelukke in Beeld en Rapport
Johannes Froneman - 2011-03-17
’n Kritiese evaluering van godsdienstige verwysings in berigte oor misdaad en ongelukke in Beeld en Rapport1Christo Lombaard,Christelike Spiritualiteit, Unisa, enJohannes D. Froneman,Kommunikasiestudies, Noordwes-Universiteit (Potchefstroom) LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Godsdienstige verwysings...

Wie behoort die gespreksgenote te wees van Ou-Testamentiese Etiek as ’n onderafdeling van die Ou-Testamentiese Wetenskap?
Christo Lombaard - 2011-03-09
Wie behoort die gespreksgenote te wees van Ou-Testamentiese Etiek as ’n onderafdeling van die Ou-Testamentiese Wetenskap?1Christo Lombaard, Christelike Spiritualiteit, Unisa LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die Ou-Testamentiese Etiek word in hierdie artikel in oënskou geneem vir sover dit...

Boekherstelwerkkursus / Book repair course
2011-03-03
Untitled Document Konserveringskursus in die Paarl: 24 tot 26 Mei Die gewilde kursus in boekherstelwerk en papierkonservering by die Afrikaanse Taalmuseum in die Paarl word weer van 24 tot 26 Mei aangebied. Dié intensiewe driedaagse kursus sal aan deelnemers die nodige kennis en vaardighede oordra om hardebandboeke se rûe suksesvol te herstel. Geen vorige ondervinding word benodig nie. Die aanbieder is die konserveringspesialis Johann Maree, wat sy opleiding ontvang het by die...

Hand-boekbindwerkkursus / Hand bookbinding course
2011-03-03
Untitled Document Boekbindkursus in Paarl: 6 tot 8 Junie ’n Inleidende kursus in hand-boekbindwerk word van 6 tot 8 Junie by Die Afrikaanse Taalmuseum in die Paarl aangebied. Dié intensiewe driedaagse kursus sal aan deelnemers die nodige kennis en vaardighede oordra om hul eie boeke te kan bind, en om stukkende boeke se bindwerk te herstel. Die minimum gereedskap word gebruik en geen vorige ondervinding is nodig nie. Dit is noodsaaklik vir mense wat in boekherstelwerk belangstel,...

Wen met naam vir jeugklub
2011-03-02
Untitled Document ’n Jeugklub is die nuutste projek van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument in die Paarl. Groot pryse is op die spel in ’n kompetisie wat verlede week geloods is om ’n naam vir dié klub te vind. Graad 6- tot 12-leerders en studente word genooi om ’n voorstel vir ’n klubnaam, wat “oorspronklik, hip, funky en cool” moet wees, en hul naam, van en ouderdom te sms na 073 224 6519. Die sluitingsdatum is 25 Maart en die wenners sal...

Funksionaliteit van die parateks in Lina Spies se vertaling van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis, in Afrikaans
Carla-Marié Spies - 2011-02-28
Funksionaliteit van die parateks in Lina Spies se vertaling van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis, in Afrikaans1Carla-Marié Spies, nagraadse student, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die parateks kan funksioneel ingespan word...

Oor die veelduidigheid van tekste
Bernard Lategan - 2011-02-14
Oor die veelduidigheid van tekste1 Bernard Lategan, Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Navorsing en Departement Inligtingwetenskap, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Veelduidigheid in die interpretasie van tekste is nie ’n nuwe verskynsel nie. Resente ontwikkelinge...

Vervreemding in die ekstreem: ’n Oorsig oor normloosheid en sosiale isolasie in Afrikaanse ekstreme metal
Burgert A Senekal - 2011-02-07
Vervreemding in die ekstreem: ’n Oorsig oor normloosheid en sosiale isolasie in Afrikaanse ekstreme metal Burgert A. Senekal, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Terwyl industriële metal, punk en ander vorme...

“’n Mens se plig lê altyd in die hede”: ’n Zen-Boeddhistiese aanvulling tot Bernard Stiegler se rolprentmatige fenomenologie van die tyd en d
Johann Rossouw - 2011-02-01
“’n Mens se plig lê altyd in die hede”: ’n Zen-Boeddhistiese aanvulling tot Bernard Stiegler se rolprentmatige fenomenologie van die tyd en die bewussyn Johann Rossouw, Departement Politiek, Monash-universiteit, Melbourne, Australië LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming...

Postkoloniale literatuur en die representasie van trauma: ’n Verkenning van Verkenning
Cilliers van den Berg - 2011-01-27
Postkoloniale literatuur en die representasie van trauma: ’n Verkenning van Verkenning Cilliers van den Berg, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Traumateorie is vandag ’n belangrike benaderingswyse in die geesteswetenskappe,...

Wysgerige perspektiewe op die uniekheid van getal
Danie Strauss - 2011-01-19
Wysgerige perspektiewe op die uniekheid van getal Danie Strauss, Fakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll Niemand uns vertreiben können. (David Hilbert 1925:170)1 Practicing mathematicians, consciously...

LitNet Akademies Jaargang 7(3) - Desember 2010
2010-12-21
LitNet Akademies: Desember 2010 Jaargang 7(3) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe LitNet Akademies: Natuurwetenskappe-afdeling Enumerasie van self-ortogonale Latynse vierkante van orde pp. 1-22 Jan van Vuuren, Alewyn Burger, Martin Kidd - Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai LitNet Akademies: Geesteswetenskappe-afdeling Enkele...

Staan die natuur op die balansstaat? Omgewingsbeskouings van die plaaseienaar in Voetpad na Vergelegen en Verbrande Paradys
Susan Meyer - 2010-12-14
Staan die natuur op die balansstaat? Omgewingsbeskouings van die plaaseienaar in Voetpad na Vergelegen (Chris Barnard) en Verbrande Paradys (Hans du Plessis) Susan Meyer, Fakulteit Opvoedingswetenskappe, Noordwes-Universiteit LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming In navorsing oor die beskouings van en...

Op soek na Leipoldt se oom Gert – ’n studie in historiese resonansies
Hein Viljoen - 2010-12-10
Op soek na Leipoldt se oom Gert – ’n studie in historiese resonansies Hein Viljoen,1 Direkteur: Navorsingseenheid Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks, Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Teen die agtergrond van Wium van Zyl (1999)...

Persepsies van hoe pa’s by hul seuns betrokke behoort te wees
Awie Greeff - 2010-12-02
Persepsies van hoe pa’s by hul seuns betrokke behoort te wees Johannes M. De W. Bodenstein en Abraham P. Greeff, Departement Sielkunde, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die doel van hierdie eksploratiewe, kwalitatiewe ondersoek was om pa’s se persepsies van hoe...

Onderweg na goeie wetenskap 2: Die funksie van strategie, visie en beleid
Braam Roux - 2010-11-26
Onderweg na goeie wetenskap 2: Die funksie van strategie, visie en beleid A.P.J. Roux, Departement Filosofie, Unisa, en C.S. de Beer, Departement Inligtingkunde, Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Veel sterker nog as die impak van ewekniebeoordeling op goeie wetenskap is...

“Dit kom daarop neer dat ek nie vergete was nie”: Die vroulike liggaam, gender en geweld in Suid-Afrikaanse slawenarratiewe
Jessica Murray - 2010-11-11
“Dit kom daarop neer dat ek nie vergete was nie”1: Die vroulike liggaam, gender en geweld in Suid-Afrikaanse slawenarratiewe Jessica Murray, Senior Lektor en Koördineerder van die BA-program, St Augustine Kollege & Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming...

“In die vyand se kraal”. Die rol en ervaring van Afrikanervroue in die Women’s National Coalition.
Loraine Maritz - 2010-11-04
“In die vyand se kraal”. Die rol en ervaring van Afrikanervroue in die Women’s National Coalition. Loraine Maritz, Departement Geskiedenis, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die Women’s National Coalition (WNC) is in 1992 amptelik gestig en was ’n...

Avatar: ’n Mitologie vir ons tyd
Naas Ferreira - 2010-10-29
Avatar: ’n Mitologie vir ons tyd Naas Ferreira LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Te oordeel aan die aantal kerke in Europa en selfs in Suid-Afrika wat lidmate verloor, blyk dit dat die tradisionele Christelike teologie sy geloofwaardigheid onder sekere groepe verloor het en nou plek maak vir...

Winter
Kara Meiring - 2010-10-26
Ek was weer bevoorreg om leerders se bydraes tot die Kaapstadse Afrikaanse Eisteddfod se afdeling vir letterkunde te beoordeel. Die sameroeper was Dirk Binneman. Hier is dan die werk wat hoogste lof verwerf het. Sameroepers van elders kan gerus ook hulle belowendste inskrywings na dbbotha@mweb.co.za stuur. – Danie Botha Kara Meiring (Graad 9) Winter Die man trek die jas stywer om sy lyf. Die winter het vroeg gekom vanjaar. Hy groet ’n koerantverkoper vriendelik en loop vinniger....

Gemufde probleem
Marte-Lize van Eeden - 2010-10-26
Ek was weer bevoorreg om leerders se bydraes tot die Kaapstadse Afrikaanse Eisteddfod se afdeling vir letterkunde te beoordeel. Die sameroeper was Dirk Binneman. Hier is dan die werk wat hoogste lof verwerf het. Sameroepers van elders kan gerus ook hulle belowendste inskrywings na dbbotha@mweb.co.za stuur. – Danie Botha Marte-Lize van Eeden (Graad 11) Gemufde probleem Stoom wil net-net uit Sandra Louw se ore blaas. Sy is laat vir ’n baie belangrike vergadering met verskaffers...

Die Dinsdag
Stefni Borchardt - 2010-10-26
Ek was weer bevoorreg om leerders se bydraes tot die Kaapstadse Afrikaanse Eisteddfod se afdeling vir letterkunde te beoordeel. Die sameroeper was Dirk Binneman. Hier is dan die werk wat hoogste lof verwerf het. Sameroepers van elders kan gerus ook hulle belowendste inskrywings na dbbotha@mweb.co.za stuur. – Danie Botha Stefni Borchardt (Graad 10) Die Dinsdag My hande sweet; my bene bewe. My asem is die hele tyd min. “Ek? Juffrou bedoel ek moet krieket speel?” Daar’s...

Enumerasie van self-ortogonale Latynse vierkante van orde
Martin Kidd - 2010-10-20
Enumerasie van self-ortogonale Latynse vierkante van orde 10 Alewyn Burger, Martin Kidd en Jan van Vuuren, Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die volledige artikel in PDF-formaat af te laai. Click here to read the extended abstract in English. Opsomming ’n Latynse vierkant van orde n is...

Gekraakte spieël
Terence Makapan - 2010-10-19
Ek was weer bevoorreg om leerders se bydraes tot die Kaapstadse Afrikaanse Eisteddfod se afdeling vir letterkunde te beoordeel. Die sameroeper was Dirk Binneman. Hier is dan die werk wat hoogste lof verwerf het. Sameroepers van elders kan gerus ook hulle belowendste inskrywings na dbbotha@mweb.co.za stuur. – Danie Botha Terence Makapan (Graad 11) Gekraakte spieël Spieëltjie, spieëltjie aan die wand, wie is dié aan die weerskant? Hy’t swart hare, bruin...

facebook-profiel
Ronnie Elliott - 2010-10-19
Ek was weer bevoorreg om leerders se bydraes tot die Kaapstadse Afrikaanse Eisteddfod se afdeling vir letterkunde te beoordeel. Die sameroeper was Dirk Binneman. Hier is dan die werk wat hoogste lof verwerf het. Sameroepers van elders kan gerus ook hulle belowendste inskrywings na dbbotha@mweb.co.za stuur. – Danie Botha Ronnie Elliott (Graad 12) facebook-profiel ouderdom sestien geslag manlik ras wit nie Europees nie taal Afrikaans soms wens ek Engels lengte een komma agt iets...

leë brilkassie
Ronnie Elliott - 2010-10-19
Ek was weer bevoorreg om leerders se bydraes tot die Kaapstadse Afrikaanse Eisteddfod se afdeling vir letterkunde te beoordeel. Die sameroeper was Dirk Binneman. Hier is dan die werk wat hoogste lof verwerf het. Sameroepers van elders kan gerus ook hulle belowendste inskrywings na dbbotha@mweb.co.za stuur. – Danie Botha Ronnie Elliott (Graad 12) leë brilkassie ek het my voorgeneem om nooit weer my bril af te haal en iemand in die oë te kyk nie; om nie weer leke-vrae in...

negentig sedert het kruis
Ronnie Elliott - 2010-10-19
Ek was weer bevoorreg om leerders se bydraes tot die Kaapstadse Afrikaanse Eisteddfod se afdeling vir letterkunde te beoordeel. Die sameroeper was Dirk Binneman. Hier is dan die werk wat hoogste lof verwerf het. Sameroepers van elders kan gerus ook hulle belowendste inskrywings na dbbotha@mweb.co.za stuur. – Danie Botha Ronnie Elliott (Graad 12) negentig sedert het kruis [vir emj smit (née schenck), gebore op 10 mei 1919 in het kruis, naby piketberg; ma van tien op omega,...

Ontnugtering by die hawe
Ronnie Elliott - 2010-10-19
Ek was weer bevoorreg om leerders se bydraes tot die Kaapstadse Afrikaanse Eisteddfod se afdeling vir letterkunde te beoordeel. Die sameroeper was Dirk Binneman. Hier is dan die werk wat hoogste lof verwerf het. Sameroepers van elders kan gerus ook hulle belowendste inskrywings na dbbotha@mweb.co.za stuur. – Danie Botha Ronnie Elliott (Graad 12) Ek was vyf jaar oud toe my pa my die eerste keer hawe toe geneem het. Ek onthou nog goed dat die skepe vir my iets magies, amper heilig...

’n Waarderende ondersoek na die pedagogiese hoedanighede van Gerhardus P.V. Bosch
Jannie Pretorius - 2010-10-14
’n Waarderende ondersoek na die pedagogiese hoedanighede van Gerhardus P.V. Bosch Jannie Pretorius, Departement Kurrikulumstudie, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Tydens hierdie waarderende ondersoek na die pedagogiese hoedanighede van Gerhardus Bosch, ’n ervare...

Die Oosgrenshipotese as geografiese en teoretiese konstruk
Heinrich Grebe - 2010-10-06
Die Oosgrenshipotese as geografiese en teoretiese konstruk Heinrich Grebe, Departement Afrikaans, Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming In resente vakliteratuur word Standaardafrikaans dikwels nog beskou as gebaseer op die historiese variëteit Oosgrensafrikaans. Uit die...

Die familiesage as volksverhaal: Afrikanernasionalisme en die politiek van reproduksie in Marlene van Niekerk se Agaat
Irma du Plessis - 2010-09-28
Die familiesage as volksverhaal: Afrikanernasionalisme en die politiek van reproduksie in Marlene van Niekerk se Agaat1 Irma du Plessis, WISER, Universiteit van die Witwatersrand LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Wat is die verhouding tussen “roman” en “nasie” wat in Marlene...

Eietydse ridders: ’n Vergelyking tussen Die mugu (1959) deur Etienne Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Jaco Fouché
Joan-Mari Barendse - 2010-09-16
Eietydse ridders: ’n Vergelyking tussen Die mugu (1959) deur Etienne Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Jaco Fouché Joan-Mari Barendse, Nagraadse student, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die ooreenkomste...

Die Europese musiektradisie en die ontwikkeling van ’n Afrikaner-identiteit: ’n Oorsig van Afrikaanse musiekjoernalistiek in Die Brandwag en Die Nuwe Brandwag<
Annemie Stimie - 2010-09-09
Die Europese musiektradisie en die ontwikkeling van ’n Afrikaner-identiteit: ’n Oorsig van Afrikaanse musiekjoernalistiek in Die Brandwag (1910–1921) en Die Nuwe Brandwag (1929–1933) Annemie Stimie, Musiekwetenskap, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming...

Afrikaans as lingua franca in Namibië, ca. 1800–1920
Gerald Groenewald - 2010-09-02
Afrikaans as lingua franca in Namibië, ca. 1800–1920 Gerald Groenewald, Departement Historiese Studies, Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Afrikaans is die moedertaal van ’n beduidende groep sprekers in die Republiek van Namibië, waar dit ook as...

Kleurvol hibried: Kleur kom nooit alleen nie en die talige ruimte van saambestaan
Marlies Taljard - 2010-08-18
Kleurvol hibried: Kleur kom nooit alleen nie en die talige ruimte van saambestaan Marlies Taljard, Skool vir Tale, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom-kampus LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die artikel ondersoek die belangrikheid van taal by die konstruksie van ruimte en identiteit in ’n...

André Groenewald, populêre letterkunde en die Afrikaanse literatuurgeskiedenis
Philip John - 2010-08-13
André Groenewald, populêre letterkunde en die Afrikaanse literatuurgeskiedenis Philip John, Navorsingsgenoot, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die onderwerp van hierdie artikel is aspekte van die werk van André Groenewald, ’n...

Enkele verklarings vir die strafregtelike vervolging van diere gedurende die Middeleeue en Renaissance
Nini Bennett - 2010-08-06
Enkele verklarings vir die strafregtelike vervolging van diere gedurende die Middeleeue en Renaissance Nini Bennett LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming In die periode tussen die negende en negentiende eeue is meer as twee honderd gedokumenteerde verhore van diere opgeteken. Die diere sluit onder meer...

LitNet Akademies Jaargang 7(2) - Augustus 2010
2010-08-06
LitNet Akademies: Augustus 2010 Jaargang 7(2) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe Tussen mans: ’n Perspektief op homososiale begeerte in Karel Schoeman se ’n Ander land pp. 1-13 Marius Crous - Skool vir Tale en Letterkunde, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai ’n Lang blik op Westerse moderniteit pp. 14-22 Johann Rossouw - Departement...

Enkele verklarings vir die strafregtelike vervolging van diere gedurende die Middeleeue en Renaissance
Nini Bennett - 2010-08-06
Enkele verklarings vir die strafregtelike vervolging van diere gedurende die Middeleeue en Renaissance Nini Bennett LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming In die periode tussen die negende en negentiende eeue is meer as twee honderd gedokumenteerde verhore van diere opgeteken. Die diere sluit onder...

Selfkennis, verstandigheid en inkarnasie: ’n interpretasie van Martin Versfeld se Oor gode en afgode
Ernst Wolff - 2010-07-29
Selfkennis, verstandigheid en inkarnasie: ’n interpretasie van Martin Versfeld se Oor gode en afgode Ernst Wolff, Departement Filosofie, Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming In hierdie artikel word ’n interpretasie van Martin Versfeld se vroeë boek, Oor gode...

Eros en lewe in die 21ste eeu
Bert Olivier - 2010-07-21
Eros en lewe in die 21ste eeu Bert Olivier, Departement Joernalistiek, Media en Filosofie, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Hierdie artikel is ’n poging om die onverbreeklike verband tussen Eros in die omvattende sin van (verskillende manifestasies...

’n Behoefte-analise as eerste fase in die ontwerp van ’n taakgebaseerde sillabus vir Afrikaans-tweedetaalonderrig op universiteitsvlak
Elbie Adendorff - 2010-07-15
’n Behoefte-analise as eerste fase in die ontwerp van ’n taakgebaseerde sillabus vir Afrikaans-tweedetaalonderrig op universiteitsvlak Elbie Adendorff, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die implementering van ’n meertalige...

Die uniekheid van die menslike denke
Danie Strauss - 2010-07-08
Die uniekheid van die menslike denke D.F.M. Strauss, Fakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Besinning oor die menslike denke is ingebed in verskeie kontekste, aangesien daar verskillende soorte denke bestaan, waaronder nieteoretiese en teoretiese...

Afrikanerskap en taal by ’n paar Afrikaanse skrywers en ander intellektuele in die 1890’s
Jaap Steyn - 2010-07-01
Afrikanerskap en taal by ’n paar Afrikaanse skrywers en ander intellektuele in die 1890’s Jaap Steyn, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Met verwysing na die Genootskap van Regte Afrikaanders se onderskeid tussen...

SkryfNet XXV: Ongetiteld (finale weergawe)
Hilda Smits - 2010-06-30
Die Sanlam/LitNet Aanlynskryfskool: SkryfNet XXV - Poësie Finale weergawe van Hilda Smits se gedig: Pa, ek rook weer vanaand ’n sigaret op jou. Die wind gryp die rook in ’n dronk dans en warrel saam met ’n kaleidoskoop verlepte herfsblare, en in die kaal stram arms van die reuse-akkerboom sien ek jou weer dans op Neil Diamond, jou voete wat lomp vastrap, die vibrasie van jou vals stem, en die vuur se tong, die vlam se mal gebare. En op die rug van die wind die woorde:...

SkryfNet XXV: Drogbeelde (finale weergawe)
Hilda Smits - 2010-06-30
Die Sanlam/LitNet Aanlynskryfskool: SkryfNet XXV - Poësie Finale weergawe van Hilda Smits se gedig: Drogbeelde (voorheen Onsamehangende midnag gedagtes) Tongknopende terminologie. Swart drie-uurkoffies. Die sukkelende swenk en val van die horlosiebeen Tussen mense op donnerende ondergrondse treine En in kliniese winkelsentrums wankelend onder die wit lig die koue teëls vibreer...

SkryfNet XXV: Nagmusiek (finale weergawe)
Isabel Niemand - 2010-06-30
Die Sanlam/LitNet Aanlynskryfskool: SkryfNet XXV - Poësie Finale weergawe van Isabel Niemand se gedig: Nagmusiek Jazz-musiek spoel oor die Leidse Plein – ’n melodie wat haar eensaamheid vertolk – die lil van klokke, ’n loeiende sirene. Ritmiese knip-knip van die Rooi Oog in ’n venster, wyl die mannekyn agter die sagte toeval van ’n fluweelgordyn verdwyn. Haar hart ’n tromspel teen sy bekende bors emosie ’n ongenooide klant; hul eenheid ’n...

SkryfNet XXV: 'n Winterwind (finale weergawe)
Isabel Niemand - 2010-06-30
Die Sanlam/LitNet Aanlynskryfskool: SkryfNet XXV - Poësie Finale weergawe van Isabel Niemand se gedig: ’n Winterwind Langs die Weskus vandag, wind waai herinneringe terug na jou; speseryparfuum en ’n bloubont Persiese serp, ons gedeelde landskappe genadiglik ver. Op die platform wag jy my in, middagete op Matjiesfontein, tee op Touwsrivier by Kom Kyk Motors. Jou lag by my tuis, met terloopse vat aan ’n Delftbord. Sand waai teen my op, ’n verlate strand;...


<< 1 2 3 4 16 >>