Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education

Opvoeding | Education


<< 1 2 3 4 16 >>

Die verband tussen vroeë apartheidsintellektualisering, Afrikanermusiekhistoriografie en die ontluiking van ’n apartheidsestetika in die toonkuns: Weste
Carina Venter - 2011-12-09
Untitled Document Die verband tussen vroeë apartheidsintellektualisering, Afrikanermusiekhistoriografie en die ontluiking van ’n apartheidsestetika in die toonkuns: Westerse kultuur, Afrikanernasionalisme en “O, Boereplaas” Carina Venter, Departement Musiek, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort...

Ondersoek na die impak van ’n akademiese geletterdheidsintervensie op eerstejaarstudente se akademiese taalvermoë
Tobie van Dyk - 2011-12-08
Untitled Document Ondersoek na die impak van ’n akademiese geletterdheidsintervensie op eerstejaarstudente se akademiese taalvermoë Tobie van Dyk, Karlien Cillié, Marisca Coetzee, Suzanne Ross en Helena Zybrands, Taalsentrum, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. ...

“’n Almanak van klippe”: Laatwerk en Breyten Breytenbach se Die beginsel van stof (laat-verse, sprinkaanskaduwees, aandtekeninge)
Helize van Vuuren - 2011-11-30
Untitled Document “’n Almanak van klippe”: Laatwerk en Breyten Breytenbach se Die beginsel van stof (laat-verse, sprinkaanskaduwees, aandtekeninge)1 Helize van Vuuren, Departement van Tale en Letterkunde, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. oplaas...

Moedertaalgebaseerde tweetalige onderwys: ’n moontlike oplossing vir Suid-Afrika se geletterdheids- en syfervaardigheidsprobleme
Michael le Cordeur - 2011-11-30
Untitled Document Moedertaalgebaseerde tweetalige onderwys: ’n moontlike oplossing vir Suid-Afrika se geletterdheids- en syfervaardigheidsprobleme Michael le Cordeur, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Sistemiese evaluering...

’n Jungiaanse perspektief op die reekstekeninge van ’n seksueel mishandelde kind
Carel van Wyk - 2011-11-22
Untitled Document ’n Jungiaanse perspektief op die reekstekeninge van ’n seksueel mishandelde kind Carel van Wyk, Departement Maatskaplike Werk, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming ’n Groot aantal kinders is slagoffers van...

Leergesprekke in universiteitsklaskamers: ’n Herwaardering
Gert van der Westhuizen - 2011-11-18
Leergesprekke in universiteitsklaskamers: ’n Herwaardering Gert van der Westhuizen, Departement Opvoedkundige Sielkunde, Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Hierdie artikel bied ’n herwaardering aan van die waarde wat klaskamergesprekke kan hê vir...

Stellenboschstudente se rol in die vestiging van Afrikaans as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch
Pieter Kapp - 2011-11-15
Stellenboschstudente se rol in die vestiging van Afrikaans as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch Pieter Kapp, Departement Geskiedenis, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Die Afrikaanse literatuur gee uitgebreide aandag aan die geskiedenis van die pioniers...

“Moetie rai gammattaal gebrykie”: Die gebruik en waarde van ’n Tienerkaaps in gedrukte advertensies
Joline Blignaut - 2011-11-10
“Moetie rai gammattaal gebrykie”: Die gebruik en waarde van ’n Tienerkaaps in gedrukte advertensies Elvis Saal, Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, Unisa, en Joline Blignaut, Hoërskool Zwaanswyk, Kaapstad LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Adam Small...

Die aard en funksie van straatname soos geïllustreer deur straatnaamtoekenning en -verandering
Johan Moll - 2011-11-10
Die aard en funksie van straatname soos geïllustreer deur straatnaamtoekenning en -verandering Johan Moll, Departement Taalbestuur en Taalpraktyk, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. “All Nationalisms are at heart deeply concerned with names: with the most immaterial...

Sluikreklame in sport
Steve Cornelius - 2011-11-03
Sluikreklame in sport Steve Cornelius, Departement Privaatreg, Universiteit Pretoria LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Professionele sport en groot internasionale sportbyeenkomste wek baie belangstelling by toeskouers. Ondernemings poog om hierdie belangstelling te benut vir reklame-doeleindes....

Onderweg na goeie wetenskap 3: Voorwaardes vir die beste moontlike wetenskap
Fanie de Beer - 2011-10-26
Onderweg na goeie wetenskap 3: Voorwaardes vir die beste moontlike wetenskap A.P.J. Roux, Departement Filosofie, Unisa, en C.S. de Beer, Departement Inligtingkunde, Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Opsomming Wetenskap beklee ’n uiters belangrike plek in ons...

Who Framed Roger Rabbit en die moontlikheid van outentieke wêrelde in fiksie
André Crous - 2011-10-26
Who Framed Roger Rabbit en die moontlikheid van outentieke wêrelde in fiksie André Crous LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Enige soort narratiewe film bied ’n besondere wêreld aan die kyker. Dit is ’n fiktiewe wêreld, op verskillende maniere verwyder van...

Taalverskuiwing en taalhandhawing in die Afrikaanse gemeenskap: tendense en toekomsperspektiewe
André Duvenhage - 2011-10-21
Taalverskuiwing en taalhandhawing in die Afrikaanse gemeenskap: tendense en toekomsperspektiewe Jaap Steyn, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat, en André Duvenhage, Navorsingsdirekteur – Fokusarea: Sosiale Transformasie, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort...

“Spanner in die wat?” – Wopko Jensma en die mineurletterkunde van Deleuze en Guattari
Willem Anker - 2011-10-19
“Spanner in die wat?” – Wopko Jensma en die mineurletterkunde van Deleuze en Guattari Willem Anker, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming In 1993 het Gunther Pakendorf ’n artikel in Stilet gepubliseer getitel...

Die diagnostiese waarde van ’n Nederlandse woordeskattoets vir Afrikaanssprekende aanleerders
Nerina Bosman - 2011-10-13
Die diagnostiese waarde van ’n Nederlandse woordeskattoets vir Afrikaanssprekende aanleerders Nerina Bosman, Departement Afrikaans, Universiteit Pretoria LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Binne die konteks van die algemeen aanvaarde stelling dat die woordeskat van die twee naverwante tale...

Die toeval in ’n tentwoning / Die metanarratief van die toeverlaat
Alettie van den Heever - 2011-10-12
Die toeval in ’n tentwoning / Die metanarratief van die toeverlaat Alettie van den Heever, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. ’n Godsdienssosiologiese perspektief op Helena Verbloem, hoofkarakter in Die boek van toeval en toeverlaat,...

Die wêreldrevolusie in die hoër onderwys en die verrekening daarvan binne die Suid-Afrikaanse konteks
Charl Wolhuter - 2011-10-05
Die wêreldrevolusie in die hoër onderwys en die verrekening daarvan binne die Suid-Afrikaanse konteks Charl C. Wolhuter, Fakulteit Opvoedingswetenskappe, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Hierdie artikel fokus op die revolusie wat reeds...

Die marginale subjekposisie van die Afrikaanse skrywer - Etienne van Heerden se Asbesmiddag
Helize van Vuuren - 2011-09-28
Die marginale subjekposisie van die Afrikaanse skrywer - Etienne van Heerden se Asbesmiddag Gideon L. Strydom en Helize van Vuuren, Skool vir Tale en Letterkunde, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming In hierdie artikel word teoretiese kwessies rakende...

’n Model van faktore wat die sukses van onderrigleer van tegnologiegebaseerde modules beïnvloed
Tjaart Steyn - 2011-09-23
’n Model van faktore wat die sukses van onderrigleer van tegnologiegebaseerde modules beïnvloed Estelle Taylor, Departement Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Roelien Goede, Skool vir Inligtingstegnologie, Noordwes-Universiteit, Vaaldriehoekkampus, en Tjaart Steyn, Departement Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN...

Fanie Viljoen se Onderwêreld as voorbeeld van die gesag- en magstryd in die jeugroman
Johan Anker - 2011-09-15
Fanie Viljoen se Onderwêreld as voorbeeld van die gesag- en magstryd in die jeugroman Johan Anker, Assistentdekaan: Onderwys, Fakulteit vir Onderwys, Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie (CPUT), Wellington-kampus LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Hierdie artikel bespreek die...

Die romansier en die verlede: die skrywer se hantering van historiese materiaal in die skep van die historiese roman Die pad na Skuilhoek
Hans du Plessis - 2011-09-08
Die romansier en die verlede: die skrywer se hantering van historiese materiaal in die skep van die historiese roman Die pad na Skuilhoek Hans du Plessis, Direkteur, ATKV-skryfskool, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom-kampus LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Hierdie artikel bevat teoretiese...

LitNet Akademies Jaargang 8(2) - Augustus 2011
2011-09-08
LitNet Akademies: Augustus 2011 Jaargang 8(2) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe LitNet Akademies: Natuurwetenskappe-afdeling Naasbeste benadering met gladstrykers pp. 1-20 Carl Rohwer - Universiteit Stellenbosch Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai LitNet Akademies: Geesteswetenskappe-afdeling Die Nasionale Party se amptelike beleid teenoor die kleurlingstemregkwessie, 1925–1939:...

Ontronding in Kharkamsafrikaans?
Daan Wissing - 2011-09-01
Ontronding in Kharkamsafrikaans? Daan Wissing LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Ek doen in hierdie artikel verslag van ’n ondersoek na die moontlike aanwesigheid van ontronding as fonologiese proses in Kharkamsafrikaans, ’n Namakwalandse variëteit van Afrikaans. Die twee vokale /9/...

Naasbeste benadering met gladstrykers
Carl Rohwer - 2011-08-24
Naasbeste benadering met gladstrykersCarl Rohwer, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die volledige artikel in PDF-formaat af te laai. Click here to read the extended abstract in English. Opsomming As die kuns van gladstryking van data geformaliseer word, is dit nuttig om die konsep van ’n skeier (separator) in...

Harry Kalmer se skryfkursus
2011-08-23
Untitled Document Skryfkursus Pierneef Teater in Pretoria 27 Augustus en 3 September Harry Kalmer bied weer sy gewilde tweedag-skryfkursus aan. Op 27 Augustus en 3 September word dit aangebied by die Pierneef Teater in Pretoria. En op 10 en 17 September in Johannesburg. In Oktober word die werkswinkels in Hermanus en in Kaapstad aangebied. Sedert Harry se eerste suksesvolle skryfwerkwinkel in 2010 het tientalle mense dit bygewoon. Harry is bekroon vir sy boeke, drama’s en koerantrubrieke...

Oortekening as vertaalstrategie in Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice over
Pieter Odendaal - 2011-08-18
Oortekening as vertaalstrategie in Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice over Pieter Odendaal, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Hierdie artikel sal sekere oënskynlik vreemde vertaalkeuses in Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice...

“Binne ’n halfuur het ek wit geword”: Snypunte van gender, ras en klas in Suid-Afrikaanse fiksionele uitbeeldings van voorkoms
Jessica Murray - 2011-08-10
“Binne ’n halfuur het ek wit geword”: Snypunte van gender, ras en klas in Suid-Afrikaanse fiksionele uitbeeldings van voorkoms Jessica Murray, Departement Engels, Universiteit van Suid-Afrika LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Hierdie artikel ondersoek hoe snypunte van gender, ras...

Die banale as (rap-) identiteit: Jack Parow se “Cooler as ekke”
Martina Viljoen - 2011-08-03
Die banale as (rap-) identiteit: Jack Parow se “Cooler as ekke”Martina Viljoen, Departement Musiek, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming As deel van die onlangse neiging om niekanoniese repertoria in musikologiese studies in te sluit, fokus hierdie artikel op...

Toekomsstudie: Instrument vir toekomsskepping
Rianne van Vuuren - 2011-07-28
Toekomsstudie: Instrument vir toekomsskeppingRianne van Vuuren, Nagraadse student, Instituut vir Toekomsnavorsing, Universiteit Stellenbosch se Bestuurskool LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Om oor die toekoms te dink, is ’n aktiwiteit wat sedert die begin van die beskawing deur die mens beoefen...

Random House Struik Creative Writing Course
2011-07-27
Untitled Document About the course: 10-week part-time online course Learn the techniques of good story writing and form part of a writing community Ideal for anyone who has ever dreamed of writing a novel and for experienced writers who want to brush up on their skills Top manuscripts will be submitted to Random House Struik for consideration View more information Course dates: Course starts: 8 August 2011 • Please phone 021 447 7565 or email Amyjane@getsmarter.co.za for...

’n Vergelykende studie van toelatingskriteria van ’n seleksie Suid-Afrikaanse universiteite
Renette Blignaut - 2011-07-20
’n Vergelykende studie van toelatingskriteria van ’n seleksie Suid-Afrikaanse universiteiteRenette Blignaut en Isabella Venter, Departement Statistiek en Rekenaarwetenskap, Universiteit van Wes-Kaapland LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die nuwe Suid-Afrikaanse skoolverlatersertifikaat...

Tematiese fisionomie skep toegang tot drie uiteenlopende 20ste-eeuse komposisies
Bertha Spies - 2011-07-14
Tematiese fisionomie skep toegang tot drie uiteenlopende 20ste-eeuse komposisies Bertha Spies, Departement Musiek, Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Hoe kan drie uiteenlopende 20ste-eeuse komposisies verstaan en waardeer word wanneer tradisionele strukturele samehang, funksionele...

Kreatiewe Skryfkursus by La Creuzette, Frankryk
2011-07-13
Untitled Document Kreatiewe Skryfkursus Château La Creuzette in Boussac, Frankryk 26 Mei – 2 Junie 2012 Fooi: €2 750 pp Bookings: (021) 461 2519 ’n Oorgawe aan woorde, wyn en kuns Algemene Inligting ’n Skryfkursus in ’n inspirerende ruimte op die Franse platteland. Ontluikende skrywers kry die geleentheid om hul vir ’n week lank toe te wy aan hul kunstenaarskap, onder die bekwane leiding van een van ons voorste skrywers. Hierdie unieke...

Generiese merkers in die kortverhaalsiklus: Deel 2: ’n Toepassing op Die dag toe ek my hare losgemaak het van Willemien Brmmer
Nina Botes (hoofskrywer) - 2011-07-07
Generiese merkers in die kortverhaalsiklus: Deel 2: ’n Toepassing op Die dag toe ek my hare losgemaak het van Willemien Brümmer Nina Botes, Departement Letterkunde, Universiteit Antwerpen, en Neil Cochrane, Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat...

Generiese merkers in die kortverhaalsiklus: Deel 1: Teoretiese uitgangspunte
Nina Botes (hoofskrywer) - 2011-07-07
Generiese merkers in die kortverhaalsiklus: Deel 1: Teoretiese uitgangspunte Nina Botes, Departement Letterkunde, Universiteit Antwerpen, en Neil Cochrane, Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Hierdie artikel...

Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuur
Hennie van Coller - 2011-06-22
Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuurH.P. van Coller, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die uitgangspunt van hierdie artikel is dat die sogenaamde middelmoot-literatuur ’n problematiese...

Die digitalisering van NALN se knipselversameling: Die bemiddeling van 21ste-eeuse navorsing in die Afrikaanse letterkunde
Burgert A Senekal - 2011-06-15
Die digitalisering van NALN se knipselversameling: Die bemiddeling van 21ste-eeuse navorsing in die Afrikaanse letterkunde Burgert A. Senekal, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Digitalisering het vele voordele, insluitend...

ATKV-skryfskool vir liefdesverhaalskrywers
2011-06-14
Untitled Document Lenteskool vir Liefdesverhaalskrywers PUK Sports Village, NWU, Potchefstroom 1-3 September 2011 Koste: R2 500,00 per persoon (2 persone per kamer, ontbyt ingesluit). Kobie.VanAswegen@nwu.ac.za Die ATKV-Skryfskool van die Noordwes-Universiteit in samewerking met LAPA Uitgewers bied van 1-3 September 2011 die jaarlikse slypskool in die skryf van liefdesverhale aan. Hierdie slypskool van drie dae, wat plaasvind by die PUK Sports Village van die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom,...

Die Nasionale Party se amptelike beleid teenoor die kleurlingstemregkwessie, 1925–1939: Politieke opportunisme of beginselvastheid?
Clarence Williams - 2011-06-08
Die Nasionale Party se amptelike beleid teenoor die kleurlingstemregkwessie, 1925–1939: Politieke opportunisme of beginselvastheid? Clarence Williams, Departement Onderwysstudies, Universiteit van Wes-Kaapland LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming In 1925 was die Nasionale Party (NP) se amptelike...

Departement Afrikaans en Nederlands, US Skrywerswerkswinkels
2011-06-07
Untitled Document Skrywerswerkswinkels Vrydag 24 en Saterdag 25 Junie 2011 Poësie en Prosa (Kortverhale) Koste: R425 (R325 vir studente ) Die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit van Stellenbosch bied vanjaar weer werkswinkels aan vir studente en lede van die publiek. Die doel met ons jaarlikse werkswinkels is om aan aspirantskrywers die geleentheid te bied om hul talente te slyp onder leiding van ’n gevestigde skrywer of ’n kundige uit die skryf- en uitgewersprofessie....

LitNet Akademies Jaargang 8(1) - Maart 2011
2011-06-03
LitNet Akademies: Maart 2011 Jaargang 8(1) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe LitNet Akademies: Geesteswetenskappe-afdeling Wysgerige perspektiewe op die uniekheid van getal pp. 1-30 Danie Strauss - Fakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Postkoloniale literatuur en die representasie van trauma: ’n Verkenning van Verkenning pp....

“My sonde is steeds voor my”: Die rol van belydenis in C. Louis Leipoldt se Die heks (1923)
Thys Human - 2011-05-25
“My sonde is steeds voor my”: Die rol van belydenis in C. Louis Leipoldt se Die heks (1923) Thys Human, Departement Afrikaans, Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming C. Louis Leipoldt se bekroonde drama Die heks is in 1923 gepubliseer. Sedert die verskyning daarvan is...

Deugde en karaktersterktes as voorspellers van akademiese prestasie
Leon Ueckermann - 2011-05-19
Deugde en karaktersterktes as voorspellers van akademiese prestasie Leon Ueckermann en Gert Kruger, Departement Sielkunde, Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die doel van hierdie studie was om empiriese data rakende die verhouding tussen akademiese prestasie en Peterson en Seligman...

Departement Afrikaans en Nederlands, US Stellenbosch Skywerswerkswinkel
2011-05-17
Untitled Document Skrywerswerkswinkels: Poësie en Prosa (Kortverhale) Departement Afrikaans en Nederlands (kamer 693), Stellenbosch Vrydag 24 en Saterdag 25 Junie 2011 Fooi: R425 vir die publiek | R325 vir studente Die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit van Stellenbosch bied vanjaar weer werkswinkels aan vir studente en lede van die publiek. Die doel met ons jaarlikse werkswinkels is om aan aspirantskrywers die geleentheid te bied om hul talente te slyp onder leiding...

Tafelberg-Uitgewers slypskool tydens Volksblad-kunstefees
2011-05-17
Untitled Document Tafeberg-Uitgewers slypskool Bloemfontein (die lokaal sal later bevestig word) 12 en 13 Julie 2011 Fooi: R1 500 (etes en verversings ingesluit) Studente mag gratis deelneem, maar sal ook gekeur word. Wil jy fiksie publiseer? Dan is die letterkunde self die beste leerskool. Tafeberg-Uitgewers bied ‘n slypskool aan om saam te val met die Volksblad-kunstefees in Bloemfontein. Dié kursus wys jou: 1. Hoe die letterkunde jou leer sien luister en voel sodat...

Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander
Sakkie Spangenberg - 2011-05-11
Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander Sakkie Spangenberg, Departement Ou Testament en Ou Nabye Oosterse Studie, Universiteit van Suid-Afrika LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die Westar Instituut en die Jesus Seminaar het in 1985 deur die inisiatiewe van...

The Writer’s Circle: Annual Writing Seminar
2011-05-05
Untitled Document Annual Writing Seminar The Oaks, Richmond 27-29 May 2011 tomkinsme@webafrica.org.za Guest speakers: Cameron Ewart-Smith Editor of Getaway Magazine and based in Cape Town, Ewart-Smith is an author, photographer and editor interested in all forms of communication media. Hamilton Wende Guest lecturer in creative writing and non-fiction narrative at Wits, Rhodes and UCT, Wende has six published novels, the latest, House of War is a thriller based in Afghanistan. It has...

’n Bydrae tot die rangordebepaling van akademiese tydskrifte
Machteld Strydom - 2011-05-05
’n Bydrae tot die rangordebepaling van akademiese tydskrifte Machteld Strydom, Departement Besluitkunde, UNISA1 LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die bestaande metodes om ’n rangorde vir akademiese tydskrifte te bepaal, lewer resultate wat nie altyd ooreenstem met navorsers se intuïtiewe...

Deur die loergat: ’n Ondersoek na die voyeuristiese elemente in Johann de Lange se “Olympia”
Ronel Foster - 2011-04-20
Deur die loergat: ’n Ondersoek na die voyeuristiese elemente in Johann de Lange se “Olympia” Theo Kemp en Ronel Foster, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die term voyeurisme word gewoonlik tot die gebied van die sielkunde gereken,...

Konsentrasiekampkonferensie: Uitnodiging om voordragte te lewer
2011-04-14
Konferensie en bewaringswerkswinkel Fort Schanskop, Voortrekkermonument Erfenisterrein 20 en 21 Oktober Die Erfenisstigting bied op 20 en 21 Oktober ’n konferensie en bewaringswerkswinkel by Fort Schanskop op die Voortrekkermonument Erfenisterrein aan oor die rol van plaaslike gemeenskappe in die bewaring van die land se konsentrasiekampe. Hierdie konferensie dien onder meer as opvolg van die Konsentrasiekampkonferensie wat in September 2010 deur die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke...


<< 1 2 3 4 16 >>