Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate

Taaldebat | Language Debate


<< 1 2 3 >>

AfriForum-persvrystelling: AfriForum verwelkom uitspraak in taalhofsaak as deurbraak
2010-03-16
AfriForum het die Hoogeregshof-uitspraak in die saak van Cerneels Lourens, ’n prokureur van Brits, oor die staat se versuim om sy grondwetlike plig teenoor alle landstale na te kom, as ’n reuse deurbraak vir taalregte in Suid-Afrika beskryf. Die regter het naamlik in sy uitspraak gesê dat die staat duidelik nie sy verpligtinge in terme van Artikel 6(4) van die Suid-Afrikaanse Grondwet nakom nie en hy het die minister van Kuns en Kultuur gelas om binne twee jaar toe te sien...

ATR-persvrystelling: Uitspraak oor talewet
2010-03-16
Die Afrikaanse Taalraad verwelkom die uitspraak van die Noord-Gautengse Hooggeregshof waarin die Minister van Kuns en Kultuur verplig word om die gebruik van amptelike tale in die land te reël en te monitor. Regter R du Plessis het vandag uitspraak gelewer in die saak tussen ‘n prokureur van Brits, mnr Cerneels Lourens teen die President van Suid-Afrika en saam met hom die Parlement, die Minister van Kuns en Kultuur en die Minister van Justisie en Ontwikkeling en die Pan Suid-Afrikaanse...

Die Hoërskool Ermelo-hofbeslissing is ’n dubbelsnydende swaard
Christo van der Rheede - 2010-03-01
Die Hoërskool Ermelo-hofbeslissing is sekerlik een van die belangrikste uitsprake in die bestaan van die Konstitusionele Hof. Hierdie uiters logies beredeneerde en pedagogies verantwoordbare uitspraak het die rol en funksie van die onderwysdepartement en beheerliggaam in die bepaling van ’n skool se taalbeleid ondersoek en in die uitspraak word daar dus nuwe riglyne neergelê wat hierdie magte aanbetref. In die geval van Hoërskool Ermelo het die skool se beheerliggaam geweier...

Welvaartskepping via die inheemse tale
Christo van der Rheede - 2010-02-23
Opsomming Ons leef in ’n inligtingsamelewing waarin die generering en disseminasie van inligting die vernaamste ekonomiese, kulturele, opvoedkundige en sosiale aktiwiteite is. Die kennisekonomie is die ekonomiese komponent van die inligtingsamelewing, die een waarin kennisproduksie en die benutting van kennis deurslaggewend is vir welvaartskepping. Ons diverse en dinamiese inheemsetaal-erfenis is ’n belangrike instaatstellende hulpbron vir die ontwikkeling van gemeenskappe sodat hulle...

’n Middeweg vir Afrikaans
Leon Rousseau - 2010-02-19
Elemente van ’n konsep-artikel deur my oor die Afrikaanse spelwyse het as brief in BY verskyn. Hier is die volledige hersiene artikel: Dit is verblydend dat die debat oor die Afrikaanse spelling van vreemde woorde tussen my enersyds en Ernst Kotzé en Tom McLachlan andersyds tot dusver op so ’n beskaafde vlak kon verloop. (Dié twee is onderskeidelik voorsitter en ondervoorsitter van die Akademie se Taalkommissie.) Selfs mnr McLachlan het minder straf op my geword. In sy...

’n Gratis Afrikaanse universiteit – ’n vergesogte idee?
Christo van der Rheede - 2009-12-14
Om telkens ’n oproep van ’n huilende ouer te ontvang oor ’n kind wat graag ná matriek verder wil studeer, maar wat weens ’n tekort aan geld nooit by ’n tersiêre inrigting sal uitkom nie, is hartverskeurend om die minste te sê. Veel help die verwysings wat ’n mens probeer gee ook nie, want soveel andere kompeteer vir die beskikbare beurse en lenings. Verder word die situasie vererger deur blatante diskriminasie teen Afrikaanssprekendes....

“Afrikaans in Conversation” in Paarl
2009-12-04
“Kamme niet verstaan ... bayang van mai vriende ... soo met lagen en praaten ... Heita ... alles oraait? Hoop so :-) Jy! Praat Afrikaans of hou jou bek!” Such is the difference between Afrikaans of yesteryear and today – a story portrayed by a new exhibition, "Afrikaans in Conversation”, presented at the Taalmuseum (Afrikaans Language Museum) and other venues in and around Paarl until the end of March 2010. In a series of trilingual thematic panels (Afrikaans,...

“Afrikaans aan die Praat” in die Paarl
2009-12-04
“Kamme niet verstaan ... bayang van mai vriende ... soo met lagen en praaten ... Heita ... alles oraait? Hoop so :-) Jy! Praat Afrikaans of hou jou bek!” Só verskil Afrikaans van toeka en vandag – ’n verhaal wat vertel word deur ’n nuwe uitstalling, "Afrikaans aan die Praat", wat tot Maart 2010 by Die Afrikaanse Taalmuseum en ander plekke in die Paarl en omgewing vertoon word. In ’n reeks drietalige panele (Afrikaans, Engels en isiXhosa)...

ATR-afvaardiging se gesprek met Magda Fourie, vise-rektor van die US
2009-11-24
’n Afvaardiging van die Afrikaanse Taalraad, onder leiding van dr Michael le Cordeur, tans waarnemende voorsitter van die ATR, het oor die taalbeleid van die US die volgende gesprek met die viserektor van US, prof Magda Fourie, gevoer. Van ATR-kant was die afvaardiging dr Michael le Cordeur (MlC), mnr Christo van der Rheede (CvdR), me Alana Bailey (AB), dr Louise Combrink (LC), dr Gerrit Brand (GB) en dr Dion“ Prinsloo (DP) (skriba). Prof Magda Fourie (MF) en die senior direkteur kommunikasie...

Taal en integrasie in Suid-Afrika: die rol van universiteite
Vic Webb - 2009-11-06
1. Inleiding[1] Soos algemeen bekend, is nasionale integrasie een van die ideale van post-1994-Suid-Afrika, wat in algemene terme bewerkstellig kan word deur onder andere die beskerming van die land se diversiteit, die vestiging van ’n demokrasie en die bevordering van gelykheid en menseregte. Hierdie ideaal kan natuurlik op verskillende domeine nagestreef word. Een daarvan is taal, meer spesifiek die beskerming van linguistiese diversiteit en die bevordering van meertaligheid, die...

Is Afrikaans an anti-colonial victory language or an oppressors’ language?
FM Lucky Mathebula - 2009-11-06
South African history is in a process of being rewritten, being given new appendices and/or in a continuous state of redefining itself. The process is unfortunately muddied by the various historical contributions of the country’s nationals, especially in terms of defining who the victors are in the broad anti-colonial struggle. The contestation for this position has, and fortunately, escaped the wrath of being a political mobilisation rallying point notwithstanding its spasmodic appearance...

Die ''Afrikaner''
LiMari Louw - 2009-11-05
Ek is tans besig met my MA in Afrikaanse taalkunde en het onlangs op iets baie interessants afgekom. Gewoonlik as inbellers op Praat Saam of Loslip op RSG hulle gesprek begin met “Ek is ’n blanke Afrikaner”, dan is my reaksie altyd instinktief: ek sug en sit dan sommer maar dadelik my “draadloos” af, want die strekking van die gesprek is dan maar gewoonlik dieselfde en het dikwels ’n rassistiese ondertoon. Die term blanke word reeds jare...

Volmaanpiekniek by die Taalmonument
2009-10-26
Piekniekliefhebbers kan hul mandjies pak vir die volgende volmaanpiekniek by die Taalmonument op Paarlberg op Saterdag 31 Oktober. Die maan kom reeds om 17:05 op en die son sak om 19:14. Die monument sal tot 22:00 oop wees. Al die ligte by die monument word vir die aand afgeskakel. Toegang is R12 vir volwassenes, R5 vir studente en R2 vir kinders. Geen honde of vure word toegelaat nie en dit is 'n goeie idee om 'n flitslig saam te bring. Besoekers mag hulle eie piekniekmandjies saambring...

Adam Tas en die Nasionale Selfmoord van die Afrikaner
Koos A Kombuis - 2009-10-14
*Hierdie stuk is gedeeltelik in Die Matie en ook op die studentevereniging Adam Tas se webtuiste gepubliseer. Op die 20ste Junie het ek ’n artikel in Rapport gepubliseer waarin ek skryf oor die raaiselagtige en eensame dood van die swart Matie-student, Mufunwa Munyangane, in die strate van Stellenbosch. Mufunwa het verkluim op ’n koue wintersaand omdat hy skynbaar te skaam was om te vra vir aanwysings terug na sy woonplek. Ek het hierdie treurspel gebruik as ’n metafoor vir my...

Nico Koopman se verpolitiseerde Afrikaans
Johannes Comestor - 2009-09-18
Die LitNet-kommentare (deur Theodorus du Plessis en Pieter Duvenhage) op Nico Koopman se lesing vlei hom, want daar word veel meer taalkundige diepte in sy voordrag veronderstel as wat daar is. My vertolking is dat dit vir Koopman wesenlik om die bevordering van ANC-politiek gaan en dat Afrikaans as kapstok gebruik is. Bevrydingsteoloë, waarvan Koopman een is, misbruik godsdiens op 'n soortgelyke manier ter bevordering van politieke oogmerke. Maar eers die konteks. Waarom sou die Afrikaanse...

Jy bewaar wat jy liefhet
Lina Spies - 2009-06-18
In Leopold Scholtz se insiggewende artikel “SA moet elders kers opsteek oor taalbeleid” (Die Burger, 8 Mei 2009) het sy skrywe oor die taalbeleid van die Universiteit van Barcelona my veral geïnteresseer. Dié universiteit, sê Scholtz, is onapologeties amptelik Katalaans, alhoewel ’n program aangebied word vir studente wat die taal nie beheers nie. Geen toegewings aan die sterker taal, Spaans, by wyse van parallel- of dubbelmedium word gemaak nie, en boonop koester...

Ope brief aan Russel Botman
Johann Rossouw - 2009-06-08
30 Mei 2009 Beste Russel Dis 'n wintersaand in Melbourne. Oor 'n paar uur skop die Blou Bulle in Pretoria teen die Chiefs af vir die finaal van die Super14. Gister het die Chief met sy blou trui die Bulle sterkte gaan toewens. Hier vanuit die suide slaan 'n mens die dinge meewarig en melancholies gade. Afrikaanse gemeenplasighede gewissel, kan ek seker nou met die deur in die huis val. Vanuit die suide – Stellenbosch om presies te wees – verneem ek hier in die suide –...

Ensovoort se spesiale nommer oor NALN
2009-06-03
Ensovoort se spesiale nommer oor NALN verskyn later hierdie maand. Ensovoort Jg 13, nr 1, 2009 NALN en erfenisbewaring Saamgestel deur Jacques van der Elst en Johann Lodewyk Marais INHOUD Redaksionele Jacques van der Elst Johann Lodewyk Marais Toesprake Beatrice Marshoff: Afrikaners en Afrikaans het ’n rol Mathews Phosa: NALN en die bewaring van ons erfenis Artikels Corlietha Swart: Inleiding tot NALN O.J. Liebenberg: NALN se totstandkoming, ontwikkeling en transformasie,...

Waarom die UV parallelmedium moet behou. ’n Opiniestuk vir kommentaar
Prof Theodorus du Plessis - 2009-03-12
Die UV se huidige taalbeleid is nou, meer as ooit tevore, onder die soeklig. Nie net is ons beleid gekritiseer deur die ministeriële komitee wat ons vroeër vanjaar besoek het nie, maar ons is eintlik ook bygekom deur die ouditkomitee (ek gebruik sommer die populêre woord). In beide gevalle het die mening van die betrokke instansies die pers bereik. Verder was daar natuurlik Reitz 2008. Ons taalbeleid word voorgehou as dat dit verdeeldheid sou skep, of ten minste aanmoedig. Die veronderstelling...

National Arts Festival announces - ‘Writing beyond the fringe'
2008-09-19
South African writing is due to receive a fresh injection of inspiration from the National Arts Festival with the launch of a new initiative, Writing Beyond the Fringe. Writers who have written at least one script that has previously been staged on the Fringe programme of the National Arts Festival qualify to participate in this exciting project. Four writers will be given the opportunity to take their literary works beyond the South African borders. The project is a partnership between the National...

SBA Winterlesings: Die tale van die Kaapkolonie se slawe en die invloed daarvan op die ontwikkeling van Afrikaans
2008-08-08
Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans se jaarlikse Winterlesing word hierdie jaar in samewerking met die Universiteit Wes-Kaapland, Departement Afrikaans-Nederlands aangebied. Die gasspreker is professor Hans den Besten van die Universiteit Amsterdam, Instituut voor Taal en Communicatie. Tema Die tale van die Kaapkolonie se slawe en die invloed daarvan op die ontwikkeling van Afrikaans Plek: UWK Biblioteek-ouditorium Datum: Dinsdag 12 Augustus Tyd: 17h00 Besprekings: Skakel...

Volunteer translators needed in 30 languages
2008-06-18
Orphan's Lullaby is more than a children's book, it's a language act of African unity.May 2007:The General Assembly this afternoon, recognizing that genuine multilingualism promotes unity in diversity and international understanding, proclaimed 2008 the International Year of Languages. Acting without a vote, the Assembly, also recognizing that the United Nations pursues multilingualism as a means of promoting, protecting and preserving diversity of languages and cultures globally, emphasized the...

Studenteraadslede van regoor land praat saam oor Afrikaans en veeltaligheid
Piet le Roux - 2008-05-05
Sowat 30 Afrikaanse en nie-Afrikaanse studenteleiers uit agt verskillende universiteite het op 30 April en 1 Mei 2008 bande ter bevordering van veeltaligheid in hoër onderrig, met ’n spesifieke verwysing na Afrikaans, gebou. ’n Verteenwoordiger uit elk van die agt universiteite is as lede van ’n projekkomitee aangewys om bepaalde opdragte van die beraad ten uitvoer te bring. Die Studenteberaad oor Afrikaans (Stuba) se projekkomitee is getaak met die volgende funksies: ...

Afrikaans se grondwetlike tande
2008-04-11
’n Belangrike moment in die geskiedenis van Afrikaans breek aan wanneer verteenwoordigers van nagenoeg 50 Afrikaansgerigte organisasies op Vrydag en Saterdag 23 en 24 Mei op Wellington in die Wes-Kaap saamtrek om oor te gaan tot die stigting van ’n Nasionale Afrikaanse Taalbelangeraad (NATB). Met die stigting van die NATB word beoog om grondwetlike tande te gee aan die belange van Afrikaans op alle vlakke in Suid-Afrika. Die Grondwet (art. 185) maak voorsiening vir die stigting...

International Conference on the Humanities in Southern Africa: Language, the Creative Arts and the Media
Deadline for abstract submissions: 31 January - 2008-01-18
Presented jointly by the English Academy of Southern Africa, the South African Writers Association (SAWA), the Association of University English Teachers of Southern Africa (AUETSA), the South African Association for Commonwealth Language and Literature Studies (SAACLALS), Die Akademie vir Wetenskap en Kuns, and the Institute for Children’s Literature; and in collaboration with Die Suid Afrikaanse vereninging vir algemene literatuur wetenskappe (SAVAL).Hosts: Unisa School of Arts, Education,...

Die Studenteraad se insette rakende die konsep-taalbeleid - Universiteit van Stellenbosch
2007-11-08


Ope brief aan die US Taaltaakgroep deur studenteraadslid Piet le Roux
Piet le Roux - 2007-11-08
Beste prof. Fourie of ander lid van die hersieningsproses Twee jaar gelede, September 2005, het ek begin om bydraes tot die taaldebat te lewer. Ek is van mening dat die onderstaande insette sedert daardie tyd nie met die nodige erns deur die TTG (Taaltaakgroep) in ag geneem is nie. Onderaan volg 'n oorsig oor bydraes aan die TTG gerig. Algemene mening: Teenoorgestelde ontwikkeling Dit strek my tot kommer dat die voorgestelde beleid juis ontwikkel het in die teenoorgestelde...

Oor Afrikaans Sonder Uitkoms (of Dubbele Borstrok Vertaalde Engels)
Jaco Alant - 2007-09-19
Wat het Jannie vir sy ma gesê die dag toe die Meneer hom "geassesseer" het? "Mamma, my as is seer!" Maar laat ek onmiddellik ophou om ons gedweë assesseerders – opvoedkundiges en ander akademici, beleidsmakers en dweepsugtiges – só op hulle (uitkoms-) basisse te raps. Nee, my eintlike teiken is 'n nóg groter monster, waarvan genoemde uitkomsgebaseerdheid (eina!) maar net een - weliswaar besonder pynlike - simptoom is: politieke korrektheid....

Wat is taal?
Ampie Coetzee - 2007-08-29
Die onderwerp van hierdie lesing het ek self gekies. Miskien het ek te veel afgebyt, want vanaf die begin van die wêreld word daar al gepraat van taal; en ek kan nie vasstel of daar nog ooit uitgevind is wat dit is nie. Maar wat ek wel weet, is dat in ons land daar verskriklike verwarring heers. 'n Land met 11 tale, waar almal ewe veel bemagtig behoort te wees in terme van die Grondwet - wat dit klaarblyklik nie kan deurvoer nie, of eintlik nie omgee nie, omdat daar ander ellendes is...

Sneeu en die vensterlose lokaal: oor taal en die opvoedkunde
Sarie Berkhout - 2007-08-21
1. Inleiding - ek dink dit sal van ryker nut wees om verby die skisofreniese politieke en historiese "gemeenskapsafbakenings" te kom (as voorvereiste en merker van samewerking) en liewer die klem te lê op 'n beweging van gebruikmaak van die taal as bemagtigingsmiddel en as kreatiewe (en daarom kritieke) werktuig vir omvorming. (Breyten Breytenbach) Bostaande aanhaling uit die werk van Breytenbach wat op die uitnodiging na die Winterlesingreeks van die SBA staan, waarin...

Afrikaans en haar geskiedenisse: Andersmaak en saammaak
Hermann Giliomee - 2007-08-16
(Voordrag: Breytenbach-huis, Wellington, 28 Julie 2007) Die Breytenbach-huis kom tot stand as 'n nuwe tuiste vir skeppende besinning oor ons lewe hier in die Boland en ook in die land Suid-Afrika, wat sulke harde eise aan ons gemoedsrus stel saam met al sy weelde van genietinge. Ek wil vra dat die opteken van herinneringe en die herinterpreteer van die geskiedenis deel van die uitdaging sal wees om die Breytenbach-huis tot 'n intellektuele en geestelike kragbron in die Boland te maak. Ek...

Language and the raging war on crime
Jameson Maluleke - 2007-08-01
This paper was presented at the AUETSA / SAACLALS / SAVAL Conference July 08 - 11, 2007, University of KwaZulu-Natal, Howard College Campus. Introduction While the teaching of language continues to enjoy the highest priority amongst language scholars, it is annoying to note that the war on crime has been grossly neglected by language practitioners. How linguists and language practitioners expect to study and teach language in a peaceful environment while the whole society is bleeding...

SBA en Breytenbach Sentrum Winterlesings
28 Julie 2007 - 2007-07-25


Die verband tussen taal, die ekonomie en misdaad
Christo van der Rheede - 2007-07-10
Navorsing bewys dat taal ‘n reeks primêre en sekondêre ekonomiese aktiwiteite dryf wat uiters belangrik is vir ekonomiese groei en welvaartskepping in Suid-Afrika. Op hierdie stadium is dit veral die twee voormalige amptelike tale, Engels en Afrikaans, wat ‘n belangrike rol in dié verband speel. Die prentjie het egter na 1994 verander met die aanvaarding van ons nuwe Grondwet wat amptelike erkenning verleen aan 11 tale in ons land. Verskeie statutêre liggame...

NALN-versoekskrif
2007-06-15
’n Versoekskrif is uitgereik om die situasie by NALN aan te spreek. Die versoekskrif lui as volg: Op grond van versekeringe in die Grondwet van die RSA en ander relevante wetgewing en beleid t.o.v. die koestering van ons kultuur-, kuns-, en taalerfenisse, versoek ons die Vrystaatse LUR vir Sport, Kuns en Kultuur, die Vrystaatse Premier, die Nasionale Minister van Kuns en Kultuur, en die President van die Republiek hiermee dringend: dat die Nasionale Afrikaanse Letterkundige ...

Paarlse Afrikaanse Skakelforum: algemene jaarvergadering
24 April 2007 - 2007-04-20
Dinsdag 24 April om 19:00 in die Historium van die Afrikaanse Taalmuseum (Pastorielaan 11).Die tema vir die aand is “Moedertaalonderwys en Afrikaans as bemagtigingsmedium vir die bevordering van gemeenskapskakeling”. Die spreker is Christo van der Rheede, uitvoerende hoof van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans. Elke Afrikaanse kerk en kultuurorganisasie van die Paarl en Wellington word vriendelik versoek om soveel moontlik lede en die jaarlikse ledegeld van R50 (per organisasie)...

Taalraad/Taalbelangeraad vir Afrikaans
Universiteit van Stellenbosch - 14 April 2007 - 2007-04-12
Op Saterdag 14 April 2007 vind daar op inisiatief van die NFA (Nasionale Forum vir Afrikaans) in samewerking met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ’n oop gesprek plaas rondom ’n strategie vir die skepping van ’n Afrikaanse Taalraad of ’n Afrikaanse Taalbelangeraad. Die Suid-Afrikaanse Grondwet maak in terme van art. 185 voorsiening vir so ’n liggaam om die belange van taal- en/of kultuurgroepe te dien. Die doel van hierdie gesprek is die vestiging van...

FAK vra Pandor vir Nasionale veldtog oor moedertaalonderrig
Johann Rossouw - 2007-03-13
Die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings, die FAK, het vandag 'n beroep gedoen op die Minister van Onderwys, me Naledi Pandor, om 'n nasionale veldtog van stapel te stuur om ouers te oortuig van die waarde van moedertaalonderrig. Dié beroep van die FAK volg op me. Pandor se antwoord op 'n vraag gister in die parlement waarvolgens die regering nie tans beoog om moedertaalonderrig vir die eerste ses skooljare verpligtend te maak nie, en dat ouers se teenstand teen moedertaalonderrig nog...

Johan Combrink-gedenklesing: 'n Perspektief op Afrikaans
Prof Russel Botman - 2007-02-20
Toe ek onlangs saam met my gesin die Apartheidsmuseum in Johannesburg besoek het, het dit my opgeval dié museum se hardste kreet is die onreg wat in die naam van Afrikaans gepleeg is: die wetgewing, die skellende plakkate teen Afrikaans, die kinders in die strate van Soweto, die skote, die bloed, die foto van Hector Pietersen, en die Afrikaans van 1976. In 1976 was ek ’n studenteraadslid aan die Universiteit van Wes-Kaapland. My taak was dié van skakelbeampte, en ek het met die...

'n Tuiste in eie taal
Woordfees, 8 Maart - 2007-02-12
"'n Tuiste in eie taal" is die uitgangspunt van ’n simposium wat op 8 Maart tussen 14:00 en 17:00 deur die Meertaligheidsaksiegroep (i-MAG) en die Taakgroep vir die Bemagtiging van Afrikaansgebruikers op TV (Tabema) as deel van die Woordfees aangebied word. Met die eerste sessie (Veeltaligheid in ’n geglobaliseerde samelewing: vandag en môre) plaas die genooide hoofspreker, prof Nicholas Ostler van Bath in Engeland, en skrywer van Empires of the Word – A Language...

Die nuwe Adam Tas: Henry Cloete gesels met Roelof Nel en Jared Abels
Henry Cloete - 2007-02-12
Saterdagaand, en veral in Februarie, is in Stellenbosch nooit iets wat te veel inspanning verg nie. Die Brazen Head se klante bevestig dit – niemand lyk te moeilik vanaand nie. Kaalgeskeerde koppe is om baie van die tafels gesaai (koshuisdoop is immers onlangs verby). Groepe netjiese mense en groepe lang-hare-vuil-baarde mense lawaai op hul eie, weg van mekaar. Sigarette word opgesteek en selfone word gecheck. Van binne kom die klanke van ‘n fluitjie wat geblaas word en klink die krete...

Adam Tas-vereniging: Roelof Nel se toespraak by die ankerlegging
Roelof Nel - 2007-02-12
Voorsitter van die Adam Tas-vereniging10/02/07 Dames en here In die woorde van aartsbiskop Njo­ngo­n­ku­lu Ndungane: Suid-Afrika is soos ‘n rivier. Daar vloei verskillende bergstrome in hierdie rivier in. Afrikaans ook een van daardie strome. As die Afrikaanse stroom "toegedraai" word, sal Suid-Afrika ‘n armer plek word. Vandag is ‘n waterskeiding in die geskiedenis van Stellenbosch. Vandag staan ons as studenteleiers op en sê hard en...

Adam Tas-vereniging: Jared Abels se toespraak by die ankerlegging
Jared Abels - 2007-02-12
Ondervoorsitter van die Adam Tas-vereniging10/02/07 Dames en here Ek het oor hierdie dag gedroom. Ek het gedroom oor hoe die studente van Stellenbosch op gaan staan en sê: "Ons is hier, ons het ’n stem.” Te lank was daar besluite gemaak oor die studente se lewens waarin die studente self geen sê gehad het nie. Te lank was ons glad nie eers betrek by besluitneming wat volgens die universiteit in ons beste belang is nie. Ek het gedroom oor die dag waar studente...

Tweede Nasionale Taalberaad
23 - 24 Februarie 2007 - 2007-02-02
FW de Klerk en Elna Boesak en ander is van die sprekers by die eersdaagse Tweede Nasionale Taalberaad van die Nasionale Forum vir Afrikaans wat op die Tukkiekampus aangebied word en wel op Vrydag en Saterdag 23/24 Februarie. Twee buitelandse sprekers, onderskeidelik van Australië en Kanada, sal oor die hantering van taalregte in hulle onderskeidelike lande praat. Onderwerpe wat verder aan die orde is, is Versoening, Bemagtiging deur Afrikaans, Afrikaanse taaltegnologie, 'n selfversorgende Afrikaanse...

NFA: Tweede Nasionale Taalberaad
23/24 Februarie 2007 - 2007-01-11
NFA-Taalberaad: 23/24 Februarie 2007 U word hartlik uitgenooi om deel te neem aan die Tweede Nasionale Taalberaad. Hooftema: Waar staan ons met Afrikaans in multikulturele Suid-Afrika? Hoofsprekers: Plaaslike en buitelandse deskundiges, onder andere: - FW de Klerk, voormalige Staatspresident - Prof Ferdnand de Varennes van die Murdoch Universiteit, Perth, Australië, hoofredakteur van die Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law - Prof Joseph-G. Turi, Sekretaris-generaal van die International...

Inligting oor Tweede Taalberaad
Jacques van der Elst - 2007-01-11
1. Inleiding: agtergrond Die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans (NTLA), as ’n struktuur van ’n wye verskeidenheid Afrikaanse taal- en kultuurverenigings in die breë Afrikaanse gemeenskap met deelname van PanSAT (die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad), is sedert September 2003 betrokke by ’n landswye proses. Die doel daarvan is om ’n taalstrategie vir die inklusiewe Afrikaanse gemeenskap op te stel en te begin implementeer, om ’n gesprek te voer en navorsing...

Multidissiplinêre wetenskapsimposium - Eerste oproep om referate
Pretoria, 21 en 22 Junie 2007 - 2006-11-16
Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en Die Stigting vir die Bemagtiging deur Afrikaans Simposium 2007 Multidissiplinêre wetenskapsimposium 21 en 22 Junie 2007, Pretoria Eerste oproep om referate Hooftema: Kriminaliteit: Oorsake, gevolge en oplossings Toeligting: Suid-Afrika word geteister deur kriminaliteit. Die SA Akademie kan op eiesoortige (wetenskaplike) wyse na die aktuele probleem kyk en wel vanuit verskillende wetenskaplike...

Die NTLA en NFA: van praat na doen!
Wannie Carstens - 2006-11-07
Hierdie toespraak is deur prof Wannie Carstens gelewer by die Konferensie oor Afrikaans, 21 Oktober 2006. 1. Inleiding In hierdie kort praatjie wil ek graag twee aspekte uitlig: (a) wie en wat die NTLA is en (b) wie en wat die NFA is. Hieruit behoort te blyk watter rol hierdie twee liggame speel in die ontwikkeling, uitbou en bevordering van Afrikaans. Dit is so dat liggame net so goed is soos die mense wat daarin dien en dat dinge ook nie vanself gebeur nie – dis...

Honneurs in Taalpraktyk
Vaaldriehoekkampus, Sluitingsdatum: 10 November 2006 - 2006-11-02
Wil jy met woorde woeker?Het jy ’n mening oor die onderskrifte op jou gunstelingsepie?Vertaal jy skelm die nuus in jou kop?Het jy ’n kleintjie dood aan swak taalgebruik in die media? Doen dan onmiddellik aansoek vir een van slegs 20 plekke in die Honneurs in Taalpraktyk aan die Skool vir Tale op die Vaaldriehoekkampus van die Noordwes-Universiteit Tydperk: Voltyds oor een of deeltyds oor twee jaar. Formaat: Kontakonderrig: maandelikse kontaksessies vir die tweejaarprogram, weeklikse...

Die toekoms van Afrikaans
Michael le Cordeur - 2006-10-31
"Die rol van Afrikaans as ’n instrument van nasiebou wat oor ’n diverse platform van verskillende rasse, kulture en gelowe strek, word onderskat. Van ’n taal van verdrukking is die uitdaging nou dat Afrikaans sy rol as taal van bevryding voluit moet speel. En dit vind nie genoeg plaas nie." So praat die voorsitter van die Wes-Kaapse Taalkomitee, dr Michael le Cordeur, na afloop van die Konferensie oor Afrikaans wat die WKTK verlede Saterdag (21 Oktober) in Seepunt, Kaapstad...


<< 1 2 3 >>