Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language

Taal | Language


<< 1 2 3 4 5 6 >>

Die nuwe Adam Tas: Henry Cloete gesels met Roelof Nel en Jared Abels
Henry Cloete - 2007-02-12
Saterdagaand, en veral in Februarie, is in Stellenbosch nooit iets wat te veel inspanning verg nie. Die Brazen Head se klante bevestig dit – niemand lyk te moeilik vanaand nie. Kaalgeskeerde koppe is om baie van die tafels gesaai (koshuisdoop is immers onlangs verby). Groepe netjiese mense en groepe lang-hare-vuil-baarde mense lawaai op hul eie, weg van mekaar. Sigarette word opgesteek en selfone word gecheck. Van binne kom die klanke van ‘n fluitjie wat geblaas word en klink die krete...

Adam Tas-vereniging: Roelof Nel se toespraak by die ankerlegging
Roelof Nel - 2007-02-12
Voorsitter van die Adam Tas-vereniging10/02/07 Dames en here In die woorde van aartsbiskop Njo­ngo­n­ku­lu Ndungane: Suid-Afrika is soos ‘n rivier. Daar vloei verskillende bergstrome in hierdie rivier in. Afrikaans ook een van daardie strome. As die Afrikaanse stroom "toegedraai" word, sal Suid-Afrika ‘n armer plek word. Vandag is ‘n waterskeiding in die geskiedenis van Stellenbosch. Vandag staan ons as studenteleiers op en sê hard en...

Adam Tas-vereniging: Jared Abels se toespraak by die ankerlegging
Jared Abels - 2007-02-12
Ondervoorsitter van die Adam Tas-vereniging10/02/07 Dames en here Ek het oor hierdie dag gedroom. Ek het gedroom oor hoe die studente van Stellenbosch op gaan staan en sê: "Ons is hier, ons het ’n stem.” Te lank was daar besluite gemaak oor die studente se lewens waarin die studente self geen sê gehad het nie. Te lank was ons glad nie eers betrek by besluitneming wat volgens die universiteit in ons beste belang is nie. Ek het gedroom oor die dag waar studente...

Uil
Cécile Vanhoutte - 2007-02-12


Vlaamse dichteres wint wereldreis met gedicht "Uil"
2007-02-12
"Uil" vliegt de wereld over. Het gedicht "Uil" maakt de komende weken een virtuele rondreis over internet. Volgende week doet het gedicht de Zuid-Afrikaanse literatuursite www.litnet.co.za. De Vlaamse winnares Cécile Vanhoutte volgt haar gedicht overigens over enkele andere weken met een wereldreis naar Zuid-Afrika en Suriname. De jury vindt dat Cécile Vanhoutte met het gedicht de thema's "Stilte" en "Witte Ruis" goed verwoordt: “De...

Tweede Nasionale Taalberaad
23 - 24 Februarie 2007 - 2007-02-02
FW de Klerk en Elna Boesak en ander is van die sprekers by die eersdaagse Tweede Nasionale Taalberaad van die Nasionale Forum vir Afrikaans wat op die Tukkiekampus aangebied word en wel op Vrydag en Saterdag 23/24 Februarie. Twee buitelandse sprekers, onderskeidelik van Australië en Kanada, sal oor die hantering van taalregte in hulle onderskeidelike lande praat. Onderwerpe wat verder aan die orde is, is Versoening, Bemagtiging deur Afrikaans, Afrikaanse taaltegnologie, 'n selfversorgende Afrikaanse...

Gouden Ganzenveer 2007 voor Vlaming Tom Lanoye
2007-01-26
Aan romancier, dichter, columnist, scenarist en theaterauteur Tom Lanoye is de Gouden Ganzenveer 2007 toegekend. De Academie De Gouden Ganzenveer lauwert Lanoye vanwege zijn bevlogen schrijverschap, briljante taalvondsten en scherpe satirische pen, waarmee hij zijn opinie en ideeënrijkdom vormgeeft. De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 19 april a.s. in hotel The Grand te Amsterdam. Een weerslag van deze Academiebijeenkomst wordt vastgelegd in een speciale uitgave, die in de loop van...

NFA: Tweede Nasionale Taalberaad
23/24 Februarie 2007 - 2007-01-11
NFA-Taalberaad: 23/24 Februarie 2007 U word hartlik uitgenooi om deel te neem aan die Tweede Nasionale Taalberaad. Hooftema: Waar staan ons met Afrikaans in multikulturele Suid-Afrika? Hoofsprekers: Plaaslike en buitelandse deskundiges, onder andere: - FW de Klerk, voormalige Staatspresident - Prof Ferdnand de Varennes van die Murdoch Universiteit, Perth, Australië, hoofredakteur van die Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law - Prof Joseph-G. Turi, Sekretaris-generaal van die International...

Inligting oor Tweede Taalberaad
Jacques van der Elst - 2007-01-11
1. Inleiding: agtergrond Die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans (NTLA), as ’n struktuur van ’n wye verskeidenheid Afrikaanse taal- en kultuurverenigings in die breë Afrikaanse gemeenskap met deelname van PanSAT (die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad), is sedert September 2003 betrokke by ’n landswye proses. Die doel daarvan is om ’n taalstrategie vir die inklusiewe Afrikaanse gemeenskap op te stel en te begin implementeer, om ’n gesprek te voer en navorsing...

Nederlander wint Groot Dictee
Hendrik-Jan de Wit - 2006-12-21
Nederlanders kunnen niet spellen, terwijl de schrijvers uit Vlaanderen altijd foutloos hun tekst aan het papier toevertrouwen. Dat is de tendens bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat jaarlijks in de zaal van de Eerste kamer wordt gehouden. Op 20 december viel er een breuk in de traditie: de Nederlander Jacques Bettelheim uit Koudekerk a/d Rijn won met slechts vijf fouten. Het dictee dat op 20 december op televisie te zien was, werd geschreven door de columnist Martin Bril. Het verhaal vertelt...

PC Hooftprijs voor Maarten Biesheuvel
Hendrik-Jan de Wit - 2006-12-19
Maarten Biesheuvel krijgt de PC Hooftprijs 2007. Dit maakte het bestuur van de Stichting PC Hooftprijs voor Letterkunde vrijdag bekend. Biesheuvels sterk associatieve verteltechniek 'geeft zijn proza een weldadig effect ven irrationaliteit en onlogica, waardoor het fantastisch element te meer een kans krijgt', zo meldde de jury onder leiding van Maarten Asscher. De jury prijst verder Biesheuvels 'verbeeldingskracht, absurdistische humor en stilistische rijkdom'. Zijn verhalen, die het autobiografische...

Kensani se vlieër
2006-12-08
Kensani se vlieërSkrywer: Alanna Deall Prys: R69,95Jacklin Enterprises (PTY) LTDFormaat: 205mm x 262mm (P)Omvang: 28ppBindwerk: Hardeband Hierdie boek is beskikbaar in:Afrikaans: ISBN-13: 978-1-4150-0708-XEngels: ISBN-13: 978-1-4150-0707-1Setswana: ISBN-13: 978-1-4150-0711-XisiXhosa: ISBN-13: 978-1-4150-0709-8isiZulu: ISBN-13: 978-1-4150-0710-1 OOR DIE BOEK Sedert sy vrou oorlede en sy kinders almal groot stad toe is om hul fortuin te soek, bestaan Kensani se dae daaruit om houtdiertjies...

ndlela-ntle mpilo-nde mfundisi wam!
Noluthando Mpola - 2006-12-05
(Ngomhla wombuliso kaMfundisi JB Freemantle eshiya iPort Elizabeth Circuit 218 ngowama-26 Novemba 2006)   Akuvumanga ukuba ndithule ngale mini yakho, Ndaqopha ngentw’ enye ukuba ndisuse isiziba emlonyeni wam. Akuvumang’ ukuba ndingayitsho ezindlebeni zakho, Iindlel’ obeyimpiliso kum nosapho lwam lonke; Indlel’ obeyintsikelelo ngayo nakwabany’ abaninzi. Ndithi ngosiba ndlela-ntle mpilo-nde mfundisi wam!   Mhla wafika ndikhumbula usithi “Lizwi Linamandla!” Wadanduluka mbhem ngezw’ elikhulu...

De eenvoud van grote woorden
Hendrik-Jan de Wit - 2006-12-04
Mark Boog: De encyclopedie van de grote woorden. Gedichten. Amsterdam: Uitgeverij Cossee, 2005. ISBN: 90 5936 0915. 80 pagina's. Prijs: 19,90 euro. Winnaar VSB Poëzieprijs 2006. Schrijf nooit een gedicht over ‘liefde’, ‘God’, ‘geloof’ of ‘verdriet’. Het is het eerste advies dat een handboek creatief schrijven geeft. Dichters die zich tot dit genre begeven, behoren tot de grote groep mensen die denkt dat een gedicht bestaat uit: ‘ik...

Win een wereldreis met een gedicht
Deadline: 18 januari 2007 - 2006-12-04
Een reis naar ondermeer Zuid-Afrika en Suriname. Dat is de prijs die het literaire tijdschrift Op Ruwe Planken looft aan de winnaar van de gedichtenwedstrijd die het tijdschrift organiseert. Stuur voor 18 januari 2007 een gedicht in en maak kans op de droomreis. Ook het winnende gedicht maakt een wereldreis. Op internet doet het gedicht Zuid-Afrika aan. Van 15 tot 22 februari krijgt het gedicht namelijk een prominente plaats op Litnet. Daarnaast komt het gedicht ook op Nederlandse en Surinaamse...

Multidissiplinêre wetenskapsimposium - Eerste oproep om referate
Pretoria, 21 en 22 Junie 2007 - 2006-11-16
Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en Die Stigting vir die Bemagtiging deur Afrikaans Simposium 2007 Multidissiplinêre wetenskapsimposium 21 en 22 Junie 2007, Pretoria Eerste oproep om referate Hooftema: Kriminaliteit: Oorsake, gevolge en oplossings Toeligting: Suid-Afrika word geteister deur kriminaliteit. Die SA Akademie kan op eiesoortige (wetenskaplike) wyse na die aktuele probleem kyk en wel vanuit verskillende wetenskaplike...

Hans Münstermann wint Ako-literatuurprijs 2006
Hendrik-Jan de Wit - 2006-11-13
De Ako-literatuurprijs is gegaan naar Hans Münstermann voor zijn roman De bekoring. Hij kreeg vrijdag de prijs uit handen van prinses Laurentien. Hij haalt hiermee 50.000 euro (R450.000) binnen. Dat is het hoogste geldbedrag dat in Nederland voor een literaire prijs is te behalen. De jury koos dit 'pijnlijk maar tegelijk prachtig boek dat – zoals het oude Marianne-lied – in essentie gaat over innerlijke vrijheid en de pijn die het kost om die te verwerven.' Zoals jurylid Elsbeth...

Zwagerman bloemleest het Nederlands korte verhaal
Hendrik-Jan de Wit - 2006-11-10
Joost Zwagerman (samenstelling): De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus, 2005. ISBN: 90 446 0646 8. Prijs: 45 euro. 1600 pagina's. Wat hebben de schrijvers Couperus, Nescio, Bordewijk, Vestdijk, Belcampo, Hermans, Hotz en Biesheuvel met elkaar gemeen? Ze staan allemaal met drie verhalen in de bloemlezing met 250 verhalen uit de Nederlandse en Vlaamse letterkunde van Joost Zwagerman. Het zijn de acht auteurs die Zwagerman typeert als...

Die NTLA en NFA: van praat na doen!
Wannie Carstens - 2006-11-07
Hierdie toespraak is deur prof Wannie Carstens gelewer by die Konferensie oor Afrikaans, 21 Oktober 2006. 1. Inleiding In hierdie kort praatjie wil ek graag twee aspekte uitlig: (a) wie en wat die NTLA is en (b) wie en wat die NFA is. Hieruit behoort te blyk watter rol hierdie twee liggame speel in die ontwikkeling, uitbou en bevordering van Afrikaans. Dit is so dat liggame net so goed is soos die mense wat daarin dien en dat dinge ook nie vanself gebeur nie – dis...

Dagelijks een gedicht
Hendrik-Jan de Wit - 2006-11-06
Menno Wigman en Alfred Schaffer (samenstelling): Dagkalender van de poëzie 2007. ISBN 90 290 7765 4. Prijs: 14,90 euro. Geef ons dagelijks een gedicht. De verhoring van deze regel uit het gebed van de poëzieminnaar is de Dagkalender van de poëzie. Een scheurkalender met een gedicht voor elke nieuwe dag. Nieuwe namen, nieuwe regels en – wie weet – toekomstige lievelingsgedichten, melden de samenstellers Menno Wigman en Alfred Schaffer in het voorwoord. De kalender...

Uwile uPW Botha
Siyabonga 'Sylvester' Ngqongqwana - 2006-11-03
(Uzelwe ngowe-12 kweyoMqungu 1916, wasweleka ngowama-31 kweyeDwarha 2006) Lo mgawuli namhl’ uphinde wenz’ esezolo,Exway’ izemb’ egxeni wonde ngexhoba walosela; Nanamhla khang’ abhungise, ufike njengesela, Nanamhl’ ube ngundaba-mlonyeni njengesiqhelo, Wasishiya sibamb’ ongezantsi, bambi benyembezana. Umthabathe ngokuzolileyo, kambe yen’ engazolanga, Ngokwambatha loo ngubo yobuthongo, kanti kukuphumla, Nakuphumla oko - kokwaphakade, kant’ akumfanelanga....

Honneurs in Taalpraktyk
Vaaldriehoekkampus, Sluitingsdatum: 10 November 2006 - 2006-11-02
Wil jy met woorde woeker?Het jy ’n mening oor die onderskrifte op jou gunstelingsepie?Vertaal jy skelm die nuus in jou kop?Het jy ’n kleintjie dood aan swak taalgebruik in die media? Doen dan onmiddellik aansoek vir een van slegs 20 plekke in die Honneurs in Taalpraktyk aan die Skool vir Tale op die Vaaldriehoekkampus van die Noordwes-Universiteit Tydperk: Voltyds oor een of deeltyds oor twee jaar. Formaat: Kontakonderrig: maandelikse kontaksessies vir die tweejaarprogram, weeklikse...

Die toekoms van Afrikaans
Michael le Cordeur - 2006-10-31
"Die rol van Afrikaans as ’n instrument van nasiebou wat oor ’n diverse platform van verskillende rasse, kulture en gelowe strek, word onderskat. Van ’n taal van verdrukking is die uitdaging nou dat Afrikaans sy rol as taal van bevryding voluit moet speel. En dit vind nie genoeg plaas nie." So praat die voorsitter van die Wes-Kaapse Taalkomitee, dr Michael le Cordeur, na afloop van die Konferensie oor Afrikaans wat die WKTK verlede Saterdag (21 Oktober) in Seepunt, Kaapstad...

Die provinsiale regering ernstig is oor die behoud en bevordering van Afrikaans
Joyce Witbooi - 2006-10-31
Hierdie toespraak is deur me Joyce Witbooi gelewer namens die Wes-Kaapse minister van die Departement van Kultuursake en Sport by die Konferensie oor Afrikaans, 21 Oktober 2006. Agbare Premier Ibrahim Rasool, me Hannetjie Du Preez, hoofdirekteur Kultuursake, lede van die Wes-Kaapse Taalkomitee, verteenwoordiger van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, lede van ander provinsiale taalkomitees, leiers van die Khoisan-gemeenskappe in die Wes-Kaap, verteenwoordigers van taal- en kultuurorganisasies, amptenare...

'n Volhoubare plek vir Afrikaans in hoër onderwys en regeringsteun daarvoor II
Niek Grové - 2006-10-11
Vervolg van deel I 4. Die skoolstelsel “Second language is learned best where first language is learned well.” Wanneer Afrikaans en universiteite ter sprake kom, is dit eerstens belangrik om te weet wat tans in die skoolstelsel gebeur. Die skoolstelsel is die voedingsbron vir universiteite. Indien daar nie leerders is wie se onderrigtaal op skool Afrikaans is nie, gaan daar ook nie universiteite wees waar Afrikaans as voertaal vir algemene onderrig gebruik gaan word nie. ...

'n Volhoubare plek vir Afrikaans in hoër onderwys en regeringsteun daarvoor I
Niek Grové - 2006-10-10
It is a frequently asked question whether and why languages should be maintained. In a global human heritage perspective, languages are as unique as biological species and linguistic diversity should therefore be maintained in the same spirit as biological diversity. – Pekka Sammallahti, Universiteit van Oulu, Helsinki 1. Algemeen1 Daar is baie min Suid-Afrikaners wat vandag onbewus is daarvan dat een van die grondoorsake vir die 1976-studenteopstande in Soweto...

Van Ewijck Stigting Prestasietoekenning
2006-10-03
Die Van Ewijck Stigting het ten doel om finansiële steun te verleen aan persone en instansies wat hulle daarvoor beywer om kulturele betrekkings in die ruimste sin tussen Nederland en Suid-Afrika te bevorder. Dit sluit in die toekenning van studieskenkings aan persone wat in Suid-Afrika of Nederland wil studeer of navorsing doen in ‘n rigting wat ooreenstem met die doel van die Stigting. Die Stigting oorweeg ook een maal per jaar aansoeke vir ‘n prestasietoekenning van ‘n...

Elisabeth Eybers-beurs 2007
2006-10-03
Aansoeke word ingewag vir die Elisabeth Eybers-beurs wat jaarliks toegeken kan word. Die Albert Wessels Trust stel jaarliks aan die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 'n bedrag geld beskikbaar vir die toekenning van 'n beurs wat vernoem is na die Afrikaanse digter Elisabeth Eybers. Die doel van die beurs is om die taal- en kulturele bande tussen Suid-Afrika en Nederland en België te bevorder en te versterk. Die beurs word volgende jaar toegeken aan 'n jonger, belowende akademikus...

Voorwaardes vir die behoud van Afrikaans as wetenskapstaal: 'n taalbeplanningsperspektief
Vic Webb - 2006-10-03
Vic Webb is die direkteur van CentRePoL (Centre for Research in the Politics of Language), UP1 Inleiding Daar is die afgelope tyd buitengewoon baie gedebatteer oor taalbeleid by HAU's, en ek neem aan dat HAU's wat die beginsels van toeganklikheid, gelykheid, transformasie, kompeterende akademiese opleiding en die bevordering van meertaligheid en diversiteit (insluitende die behoud van Afrikaans as taal van onderrig en leer (TO/L) en die bevordering van die Afrikatale) wil bevorder, waarskynlik...

Die posisie van Afrikaans aan die Universiteite vir Tegnologie
Johan Anker - 2006-09-29
Die vrae van hierdie Taalberaad wentel om die volhoubaarheid van Afrikaans aan tersiêre inrigtings en strategieë om dit of volhoubaar te maak of die volhoubaarheid voort te sit. Ek moet net eers beklemtoon dat statistiek wat in hierdie toespraak gegee word, by benadering afgerond is en op telefoonoproepe, fakse en e-posse berus – enige foute daarin is my persoonlike foutiewe afleidings – die meeste getalle is verskaf vir die 2005/6-jaar en die meeste van die instansies het...

Groentemans verwoede poging de dikte weg te schrijven
Hendrik-Jan de Wit - 2006-09-27
Hanneke Groenteman: Dikke dame Amsterdam: De Bezige Bij, 2006 ISBN: 90 234 1765 8Prijs: euro138 pagina’s Een boek over eten en de voortdurende angst dik te worden. Levert dat niet een oersaai verhaal op of blijft een dergelijk boek van begin tot einde boeien? In een tijd waarin oorlogen ver van huis woeden en de innerlijke strijd een gevecht is om de kilo's, moet een dergelijk boek lezers trekken. Naast het zoveelste dieetboek, in Nederland is het dieet van Sonja Bakker...

Groentemans verwoede poging de dikte weg te schrijven
Hendrik-Jan de Wit - 2006-09-27
Hanneke Groenteman: Dikke dame Amsterdam: De Bezige Bij, 2006 ISBN: 90 234 1765 8Prijs: euro138 pagina’s Een boek over eten en de voortdurende angst dik te worden. Levert dat niet een oersaai verhaal op of blijft een dergelijk boek van begin tot einde boeien? In een tijd waarin oorlogen ver van huis woeden en de innerlijke strijd een gevecht is om de kilo's, moet een dergelijk boek lezers trekken. Naast het zoveelste dieetboek, in Nederland is het dieet van Sonja Bakker...

Hoe het schilderij een gedicht in de weg kan zitten
Hendrik-Jan de Wit - 2006-09-27
Lyrisch van Rembrandt, Twintig nieuwe gedichten naar de oude meester. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers en Rijksmuseum, 2006. ISBN: 90 468 0063 6. Prijs: 12,50 euro. 48 pagina's. Gedichten bij schilderijen hebben het grote gevaar dat het gedicht meer een verhaal is over het schilderij dan een gedicht op zich. De twintig dichters die topwerken van Rembrandt vatten in een gedicht, worstelen met deze problematiek. Het zijn stuk voor stuk verhaaltjes over de kunstwerken, die als scharminkels...

Die staat en onderrigtaal aan universiteite
Christo Viljoen - 2006-09-26
Inleiding* Afgesien van die vier oorblywende historiese Afrikaanse universiteite (HAU’e) (van die oorspronklike vyf bly vier oor na die verdwyning van die RAU), is geen van die ander Suid-Afrikaanse universiteite se onderrigtaal anders as eksklusief Engels nie. Daar is velerlei redes waarom geen van die inheemse amptelike Afrikatale in Suid-Afrika as onderrigtaal op universiteitsvlak gebruik word nie. Een daarvan is die gebrek aan omvattende vakterminologie en die feit dat dit slegs Afrikaans...

UKWAZISWA KWESICHAZI-MAGAMA SESIXHOSA NGOMHLA WAMA-22 KWEYO-MSINTSI 2006 - kunyaka wokuvuyisana neelwimi zelizwekazi iAfrika - unyaka wama-2006!
Mhlobo Jadezweni - 2006-09-21
Sonke simele kuthi, “Huntshu!” kubasebenzi nabaxhasi beZiko leSizwe Lochazo-Magama elikwiYunivesithi yaseFort Hare Edikeni ngempumelelo yokuba ngalo mhla wama-22 kweyoMsintsi kunyaka wama-2006 IsiChazi-Mgama sesiXhosa sibe siyanikezelwa esizweni. Lo msebenzi (IsiChazi-Magama) ubobunye bobungqina bokuba ilizwe loMzantsi Afrika lihamba phambili kumsebenzi wolwimi kuwo onke amazwe elizwekazi iAfrika. Ngokweengxelo ezingabhalwanga, kwiindibano ngeendibano ezidibanise onke amazwe ase-Afrika...

O moenie huil nie, o moenie treur nie, die Stellenbosse boys kom weer!
Joan Hambidge - 2006-09-20
'n Vaste plek vir AfrikaansSkrywers: Hermann Giliomee & Lawrence SchlemmerISBN 1-920109-16-1SUN PReSS, 2006R 150.00 (BTW ingesluit) Ons leef in ‘n postmoderne wêreld, ‘n begrip wat alreeds ‘n cliché is. Wat dit egter in effek beteken, is dat daar geen oorkoepelende, standhoudende waarheid is nie. Vir elke persoon is sy interpretasie of posisie geldig. Die wêreld het vir die meeste mense tegelykertyd één...

IMpuma Koloni
Zanoxolo Mthengi - 2006-09-08
Ubuhl' obungaka nakha nabubona phi na? Inyanga yakhona wonk' umnt' ukhala ngayo, Amathafa neenduli zakhona zinoncum' olufudumeleyo, Luthi sondel' okwenabulel' esizibeni; Yon’ itsho ngomtsalan’ okwenyibiba.   Bahl’ abemi balo mhlaba baliziwe, Balizwe ngay’ imfuyo nokuchuma, Bachumile kambe nangayw’ inkcubeko; Loo mfaneleko mhla bagaxel’ ezakwaNtu, Butsho bugqame ncakasan’ ubuhle beMpuma Koloni.   Kobo buhle buqaqamb’ okwekhwezi lizuzil’ ilizwe, Lizuz’ iinkcuba-buchopho noompondo-zihlanjiwe, Ngaloo...

De Achterflap III
Hendrik-Jan de Wit - 2006-09-07
In een poging om het goede voornemen weer nieuw leven in te blazen: eindelijk weer een achterflap. Ditmaal neem ik mij voor om het korter dan kort te doen en geef ik mij maximaal één alinea of tien regels om heel snel en adequaat het boek te beschrijven. Voor ieder die meer wil lezen: mijn rubriek Nedlitnu verhaalt twee tot drie keer per maand uitvoeriger over de nieuw verschenen Nederlandse literatuur. ROMANSJapanse aangelegenheden De Vlaamse schrijver Bart Koubaa houdt blijkbaar...

De Achterflap II
Hendrik-Jan de Wit - 2006-09-07
Eindelijk: de tweede Achterflap. Even overwoog ik de rubriek af te schaffen vanwege de bewerkelijkheid. Toch probeer ik de rubriek weer nieuw leven in te blazen met het voornemen voortaan alle binnengekomen boeken direct kort en kernachtig in de rubriek te behandelen. Het werk aan de tweede achterflap heeft me goed gedaan. Ik heb weer een duidelijk beeld wat er allemaal tot juni is verschenen bij de Nederlandse uitgevers. Met één grote uitzondering: er is een (wat grotere) bespreking...

De Achterflap I
Hendrik-Jan de Wit - 2006-09-07
Inhoud: Proza'Jarige' Van der Heijden krijgt wat hij verdientVeertig jaar schrijver!Ouwehoer-romansDe piraat verovertSodemieter op! PoëzieStadslyriek van WigmanGruwez op een cdGedichten Adriaan Roland Holst weer verkrijgbaarNolens laat alle deuren op een kierDe poëtische draad kwijtrakenDe gedichten bij het levensverhaal BiografieënNederlands zwarte bladzijdenGeen beslommeringen vanuit de echtelijke spondeDeze en gene zijde DiversenVoor tijdens het poepelenKunst versus wetenschapDe...

Tepo Ya Mookodi
Lebogang Mashile - 2006-09-07
Ke rata bosiu. Bo bontsha mekgwa e fapaneng ya phirimana. Oka bona ka moo lefifi la mpa ya bosiu le botala ba teng bo tlisang menahano ya nnete ka teng. E be jwale mmala o pherese o bapala ka mmele ho fihlela ho ba le metopa e bohloko. O tla fumana lefifi le aparela pelo ya motho ka matla, jwalo seka ntate lapeng ha a hateletswe ke tayi, mmino wa Jazz kapa mehopolo ya nako e fitileng. Kgethollo ka tsela ya nyenyefatso e atisa hoba le mekgwa e fapaneng bakeng sa bohahlaudi. Le ha hole jwalo, ho na...

Ukuhlukumezeka
Zazah Khuzwayo - 2006-09-07
Ngiyazi ukuthi uma ngiqala ngisebenzisa igama elithi "ukuhlukumezeka" abantu baqala ukucabanga ngezinhlamvu ezinkulu ezigqamile abavame ukuzibona uma bedlula ezibhedlela noma uma bevakashele ababathandayo. Isikhathi lapho abangekwazi khona ukukubona ukuhlukumezeka, yingenkathi sebequlekile benjengabafile, belele ohlakeni bedlula kulolu phawu. Kodwa-ke uhlobo lokuhlukumezeka engixoxa ngalo lwehlukile. Ngifuna ukuxoxa ngokuhlukumezeka ongenakukubona. Ngisho ukuhlukumezeka ongeke wasebenzisa...

Ukukhala akusizi; zama okuningi: ukuthuthukiswa kwemibhalo ezilimini zaboMdabu kuleli*
Dumisani Sibiya - 2006-09-07
IqoqaKuningi osekuzanyiwe ukwenza ngcono nokubeka ezingeni imibhalo yezilimi zaboMdabu base-Afrika kodwa kuze kube manje imibhalo kulezi zilimi isalokhu ibhekene nengwadla. Phakathi kwezinye izindlela esezizanyiwe singabala ukuklomelisa izincwadi, ukushicilela izincwadi yinkampani ethile ngenhloso yokwandisa imibhalo (lolu chungechunge oluye lwaziwe ngegama elithile kuthiwa yisilisi) kanye nokuhluzwa kwemibhalo. Nakuba lokhu kusengasetshenziswa kangconywana ngokuthi kufakwe omunye umfutho, leli phepha...

Isizukulwana sanamhla ...
Ntsiki Mazwai - 2006-09-07
Isizukulwana sanamhla endiyinxalenye yaso asilahlekanga, lilizwe elilahlekileyo. Masithathe ibali lam njengomzekelo. Ndingumzekelo ophilayo wenzalelwane yoMzantsi Afrika omtsha. Ndineminyaka engama-24, ndimnyama kwaye ndilibhinqa. Ndikhulele elokishini okanye ekasi. Ngoko ke ndandiqhelene nobomi basekasi, abazali basekasi kwanokutya kwasekasi. Kwathi ngenxa yokunqwenela okungcono, nenkululeko, abazali bam bandifaka kwisikolo sabucala ngo-1988. Ndathi ndineminyakana esibhozo, ndomelele kodwa ndikwabuthathaka,...

Ukufunda ngomzimba wam
Pumla Dineo Gqola - 2006-09-07
Ndilibhala ndilicima eli nqaku. Ndilibhale ngeendlela-ndlela ezahlukileyo ndalifaka imibala-bala apha ekupheleni kwamaphepha. Liziziqendwana ezibonisa indlela endicinga ngayo. Ndifuna ukuthetha "ngomzimba wam", yaye xa ndigqiba ukubhala esinye isiqendu, ndiqaphela ukuba ukuziziliza kwam ekubhaleni esi sincoko kunxulumene nomnqweno wam wokusenza ukuba singaqhawu-qhawuki, sibe yimbumba ebhaleke kakuhle khon' ukuze sigubungele amaxhala endinawo ngokuphonononga amanxeba nezinto ezithe zandikhathaza....

Ezi Leta
Sizwe Satyo - 2006-09-07
Ezi Leta is the story of Jack and his devious ways. Jack is accused of impregnating a daughter of the Seyibhokhwe family. The Seyibhokhwe family decides to write three letters to Jack’s wife, exposing the scandal. Jack is advised of these plans by his friend, Leta, who tells him to stay home in order to intercept the letters and destroy them. He stays home the whole week, but the letters never arrive. The following week he goes to work, but is sharply warned by his friend and advised to go...

UMrhubhe nenja yakhe
Abner Nyamende - 2006-09-07
This is the story of a devious man called Mrhubhe who uses the political struggle for freedom as an opportunity to enrich himself. The story begins with a mock marriage ceremony between two alleged enemies, Mrhubhe and Ndodiphela. To accomplish this mock agreement between them they abduct a priest and force him to the stadium where their followers are waiting. To the followers this is an important ceremony as it seals the enmity between their groups, but to Mrhubhe and Ndodiphela this is an important...

Udemazana
Mantombi Sisilana - 2006-09-07
Kwathi ke kaloku ngantsomi. Kwakukho umama enabantwana bebabini. Kwaqala kwatshona utata wabo aba bantwana, kwazolandela umama. Aba bantwna bakhulela esidulini. Xa befika esidulini bakhula, bakhula aba bantwana. Oyinkwenkwe kwakunguDemana, intombazana kunguDemazana. Bakhula, bakhula, bakhula, bakhula bade baba badadlana. Wasuka lo oyinkwenkwe wathi, Dade wethu, siya kuphila yintoni?” Wathi omnye, “Andazi, bhuti.” Wathi ke ngoku yena, “Hayi, kufuneka ndiye kuzingela iinyamazana.”...

Ukugxwal' emswaneni*
Siyabonga 'Sylvester' Ngqongqwana - 2006-09-07
(Comrade Walter Ulyate Max Sisulu, 1912 - 2003) Iwi-i-i-i-le!Iwil’ indembelele Mz’oNtsundu!Ugobil’ umsenge ndl’emnyama!Liwil’ iqhawe lisabukwa,Kusabukw’ imisebenzi yalo emihle;Shwaka, shwaka, shwaka! Sivake-e-ele!Sivakel’ isithonga sokuwa koMth’omkhulu!Ivakel’ intuthumbo yesizwe ngokulahlekelwa!Silahlekelwe kaloku Mz’oNtsundu nguTyhopho,Nditsh’ uXhamela, nditsh’ uMgcina, uNokwindla;Nditsh’ eloo qhawe lomzabalazo lazijul’ijacu,Ukulwel’...

Isikhalo sikaNomzamo Mandela
Kaya Somgqeza - 2006-09-07
Imbumba MaAfrika - leNkulungwane Yeyethu nguKaya Somgqeza (Brussels)2004 Xa lo mhlab’ uzamazamaIintliziyo zidandathekile zineentandaSothi ke siqwalasele ngasempumalangaSiqhway’ iingqondo sizikise nokucinga Siqaphela qatha intsusa kandonakeleSitsho ngazwilinye konakel’ ephi na Besingekho sonke na emzabalazweni? Ngeenjongo zokuhlangula iAfrikaSirhubuluza ngaphantsi kweenzimaSidele nentsunguzi yobumnyamaSizijul’ ijacu singenaxhala lokufa Besingekho sonke na emithandazweni?...


<< 1 2 3 4 5 6 >>