Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language

Taal | Language


<< 1 >>

Mutilasie as verskrikking in 30 Nachten in Amsterdam en andere
Carina van der Walt - 2012-01-03
Die Nederlandse 30 Nachten in Amsterdam het middel November 2011 by Uitgewery Podium verskyn. Die vertalers was Karina van Santen en Martine Vosmaer. In 2010 het dit Etienne van Heerden se tweede Hertzog-pryswenner geword. Met hierdie toekenning word Van Heerden se eerste Hertzog-prys van 1989 met De betoverde berg weer uit die vergetelheid opgediep. Van Heerden kodeer mutilasie as deel van albei romans. Daar is ’n verskil van ongeveer twee-en-twintig jaar tussen die twee romans, maar...

Ronelda S Kamfer: Pijn is voor iedereen hetzelfde
Jooris van Hulle - 2011-12-05
Nu de slapende honden Ronelda Kamfer Uitgewer: Uitgeverij Podium ISBN: 9789057594243 Met haar bundel Noudat slapende honde (2008) werd de bruine Afrikaanse dichteres Ronelda S Kamfer in Zuid-Afrika ingehaald als de nieuwe sensatie. Haar poëzie werd al snel vergeleken met die van om Antjie Krog. Onder de titel Nu de slapende honden bezorgde Alfred Schaffer in 2010 een voortreffelijke tweetalige Afrikaans-Nederlandse uitgave. Ze werd voor het eerst opgemerkt toen Krog en Schaffer twee...

Blou Lyn-projek dupe in Durban
Carina van der Walt - 2011-12-02
Met die bekendstelling van Sculpting the Earth ontmoet ek weer Strijdom van der Merwe die afgelope September in Stellenbosch. Vandat hy tydens die kunstefees Oerel 2009 op die Nederlandse eiland Terschelling sy landskapskuns vertoon het, volg ek sy internasionale loopbaan. Hy was borrelend entoesiasties oor sy Blou Lyn-projek. Hierdie projek het hy vir Kaapstad beplan met die oog op die komende internasionale konferensie oor klimaatsverandering (COP 17). Die konsep van die projek was eenvoudig...

Een groot Afrikaanse familie
Michael le Cordeur - 2011-12-01
Michael, baie geluk met die aanstelling as voorsitter van die Afrikaanse Taalraad. Vertel ons asseblief wat jy as voorsitter as die grootste uitdagings sien. Dankie vir die mooi woorde. Ek wil ook allereers erkenning gee aan my Skepper vir die gesondheid en talent, asook aan Wannie Carstens vir die onskatbare bydrae wat hy gelewer het. Ons eer Wannie daarvoor. Eerstens staan die ATR vir die diverse Afrikaanse gemeenskap, maw die kollektiewe waarde van Afrikaans en al sy sprekers. Vandaar die...

Nuwe voorsitter van die ATR praat, k uit Amsterdam
Carina van der Walt - 2011-11-25
Untitled Document Michael le Cordeur Op 18 November is Michael le Cordeur verkies tot die nuwe voorsitter van die Afrikaanse Taalraad (ATR). Le Cordeur is ’n onderwysman van formaat. Tans is hy as dosent verbonde aan die Fakulteit Opvoedkunde van die Universiteit Stellenbosch. Sy navorsingsterrein is die verbetering van lees en skryf deur middel van nuwe media en die inligtingstegnologie. Vroeër was hy kringbestuurder, skoolhoof, taalonderwyser en skrywer van verskeie...

Die whiteys en hul klassies
Liana Meyer - 2011-11-11
Untitled Document As ek so lees aan al die blogposts, comments, tweets, nuusberigte en opinies wat al geskryf is oor die jongste ontwikkeling in die US se never-ending taaldebat, dan wil dit vir my voorkom dat die meeste van ons eintlik saamstem: die US moet parallelklasse begin aanbied wat beide Afrikaanse en Engelse studente akkommodeer. Ek dink die verskil lê in ons motiewe. Van ons dink dit is belangrik dat beide Afrikaans en Engels as onderrigtaal gebruik word, want ons besef dat daar...

Ware meertaligheid vereis wegbeweeg van unieke Afrikaanse US
Pierre de Vos - 2011-11-11
Untitled Document Artikel 29(2) van die Grondwet bepaal die volgende: Elkeen het die reg om in openbare onderwysinstellings onderwys te ontvang in die amptelike taal of tale van eie keuse waar daardie onderwys redelikerwys doenlik is. Ten einde doeltreffende toegang tot en verwesenliking van hierdie reg te verseker moet die staat alle redelike alternatiewe in die onderwys, met inbegrip van enkelmediuminstellings, oorweeg met inagneming van billikheid doenlikheid die behoefte om die gevolge...

Nie ’n kultuurskans nie, ’n nasionale bate
Jasper van Zyl - 2011-11-10
Untitled Document Omdat Afrikaans ’n spesiale taal is in dié opsig dat dit daartoe in staat is om hoër funksies te verrig, is dit nie ’n blote kultuurskans nie: dis ’n wonderlike, nasionale bate en Stellenbosch moet daarvan getuig. Dis jammer dat die debat nog steeds, na hoeveel jaar, wentel om die meriete van die taalbeleid self. Die taalbeleid is dan juis ontwikkel om toegang tot die universiteit te bewerkstellig, terwyl dit moedertaalonderrig en onderrig in Afrikaans...

Nederland leest Het leven is vurrukkulluk
Hendrik-Jan de Wit - 2011-11-10
Untitled Document Nederland leest deze maand Het leven is vurrukkulluk van Remco Campert. Nederland Leest is een initiatief van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, het CPNB. Het CPNB organiseert ook de jaarlijkse Boekenweek, de opening van het boekenseizoen Manuscripta en organiseert tal van andere activiteiten om het Nederlandse boek te promoten. Alle reden om het boek eens echt te gaan lezen. De jaarlijkse actie biedt lezers de mogelijkheid (opnieuw) kennis...

Ons is besorg oor die US se taalbeleid
Jacques du Preez - 2011-11-10
Untitled Document Hierdie is nie ’n “mosie van wantroue” soos plek-plek berig is nie. Ons is bloot besorg oor die US se huidige taalbeleid en die beleid van dubbelmedium-onderrig, spesifiek by wyse van die sogenaamde T-opsie wat as uitgangspunt ’n voorgraadse Afrikaanse aanbod van 60 persent waarborg. Ons is besorg oor die praktiese implikasie van die T-opsie, deurdat dit: op voorgraadse vlak ’n 60 persent Afrikaanse aanbod waarborg, maar dat dit in werklikheid nie...

Tropenmuseum word bedreig (Aflewering 2)
Carina van der Walt - 2011-11-09
Untitled Document Straatbeeld van die Tropenmuseum aan die Mauritskade van Amsterdam Die afgelope tyd het dit behoorlik gegons op Nederlandse kultuurgebied. Staatsekretaris Ben Knapen het op 12 Oktober die Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in kennis gestel dat hulle jaarlikse subsidie van 20 miljoen euro vanaf Januarie 2013 gestop sal word. Al vyf bene van die KIT word daardeur geraak: die Tropenmuseum, Tropentheater, Bibliotheek, Medische Laboratorium en Advieswerk...

Ernst Marais talks to Naomi Meyer about the language debate which once again flared up at the University of Stellenbosch
Naomi Meyer - 2011-11-08
Untitled Document The language issue is an ongoing debate at the University of Stellenbosch. What is your solution to the problem? Stellenbosch University (SU) must make a firm pronouncement that it is primarily an Afrikaans university where Afrikaans is the main language of tuition. Section 29(2) of the Constitution of the Republic of South Africa 1996 affords Afrikaans-speaking people the right to receive tertiary education in the language of their choice. Against this background there is a real...

Tropenmuseum, Afrikaans en mre (Aflewering 1)
Carina van der Walt - 2011-11-01
Untitled Document Die afgelope twee weke het dit behoorlik gegons op Nederlandse kultuurgebied. Opnuut het die publiek geskok gereageer op besparingsmaatreëls van die huidige kabinet. Hierdie keer het dit die Tropenmuseum geraak. Die Tropenmuseum het deesdae ’n spesiale plekkie in die harte van Afrikaanse skrywers en sangers. Vier maande gelede het die eerste volbloed Afrikaanse fees hier in Amsterdam plaasgevind. Dié wat hier was, wil weer kom. Ander hoop om in die toekoms uitgenooi...

Dienstreizen van een thuisblijver: De straf van het schrijverschap
Hendrik-Jan de Wit - 2011-09-29
Dienstreizen van een thuisblijver Maarten 't HartSerie: Privé-domein nr. 272Uitgever: De Arbeiderspers, AmsterdamISBN: 987 90 295 7358 0Prijs: € 19,95Pagina's: 320 De notoire thuisblijver Maarten 't Hart ervaart het als een straf van het schrijverschap: de verplichte activiteiten. Signeersessies, lezingen geven in afgelegen provincieplaatsen en het aanwezig zijn op de grote boekenbeurzen in bijvoorbeeld Frankfurt of Leipzig. Voor Maarten 't Hart is het een verschrikking. Zijn boodschap...

SBA-voorsittersrede: Afrikaans – ’n gelyke vennoot in ’n meertalige wreld
DJ Brand - 2011-09-23
Wanneer Suid-Afrika op grond van taal gedefinieer moet word, sal baie buitelanders dit seker beskryf as ’n Engelstalige land aan die suidpunt van Afrika weens die dominante posisie wat Engels veral na 1994 in die politiek en ekonomie van ons land ingeneem het. Dit is egter net ’n halwe prentjie, en grondwetlik nie korrek nie. Daar is tog volgens die Grondwet 11 amptelike tale en erkenning van nog ’n hele rits ander tale wat ook hier gepraat word. Die voorgestelde SA Talewet fokus...

Report: XhosAfrika Conference held in Cape Town
Mhlobo Jadezweni - 2011-09-23
The conference was organised by the network group named XhosAfrika. The network comprises organisations concerned with language, hence the theme, Ulwimi lwam iqhayiya lam / My taal my trots / My language my pride. The aim of the conference was to introduce the network to all the participants while focusing on isiXhosa. Die Burger, SBA (Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans), PanSALB, Department of Cultural Affairs and Sport, Radio UMhlobo Wenene, André van der Walt of Stellenbosch, etc,...

Viering van Internasionale Vertaaldag 2011 | Celebrating International Translation Day 2011
2011-09-22
Untitled Document Viering van Internasionale Vertaaldag 2011: “Oorbrugging van kulture” Wes-Kaapse Argief en Rekorddiens, Roelandstraat 72, Kaapstad Vrydag, 30 September 2011 Koste: SAVI/LAMP members: R50 / Nie-lede: R75 (Ligte middagete ingesluit) Aanwysings Die Argief is in Roelandstraat as ’n mens Kaapstad via De Waal-rylaan binnekom. Die gebou is op die linkerkant net langs die Ferrari-handelaar, omtrent drie blokke voor Buitenkantstraat. Tel. 021 483 0400. Parkering:...

Die pad van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans
Christo van der Rheede - 2011-09-22
Untitled Document Agter: Van links na regs: Jan Mutton (Trustee), Biebie van der Merwe (Trustee), Hendrik Theys (Trustee), Dirk Brand (Voorsitter en Trustee), Chisto van der Rheede (Uitvoerende Hoof), Danny Titus (Trustee), Bun Booyens (Redakteur van Die Burger) Voor: Van links na regs: Ton Vosloo (Trustee), Zelda Jongbloed (Redakteur van Kaap-Rapport) Die loodsvergadering van die Stigting Afrikaans is in die Naspersraadsaal op 7 November 1991 om 14h15 gehou. Onder die aanwesiges...

Tien tannies rond een theepot en de toekomst van het Zuid-Afrikahuis
Ingrid Glorie - 2011-09-14
Ingrid Glorie reageer op Carina van der Walt se artikel. Het is alweer tien jaar geleden dat ik samen met Corine de Maijer, de bibliothecaresse van het Suid-Afrikaanse Instituut (SAI) in Amsterdam, het initiatief nam tot de oprichting van een leeskring voor Zuid-Afrikaanse literatuur. Elke laatste dinsdag van de maand kwamen we met een klein clubje belangstellenden bij elkaar om leeservaringen uit te wisselen en ons gezamenlijk te verdiepen in het werk van bekende én minder bekende Zuid-Afrikaanse...

Een Zulu op mijn bank verwoord rassisme in Nederland
Carina van der Walt - 2011-09-14
Onlangs het ’n publikasie by Uitgeverij International Theatre & Film Books verskyn. Dit is Een Zulu op mijn bank (2011) van die toneelregisseur Roelof R Twijnstra. Die boek is outobiografies. Daarin kry Zandile dit nié reg om in Nederland aan te pas nie. Sy vertrek met haar seuntjie Thabo terug na Suid-Afrika. Die hoofpersoon se onvermoë om Zandile se aanpassingstryd in Nederland te verstaan is opvallend. Die boek openbaar ’n onvriendelike immigranteklimaat en vriendelike...

Manuscripta – het feest voor lezer en schrijver
Hendrik-Jan de Wit - 2011-09-06
Ik ben op weg naar de opening van het boekenseizoen: Manuscripta 2011. Als ik de trein uitstap op Amsterdam Centraal raak ik al helemaal in de stemming. Voor mij stapt een moeder met haar kinderen uit de trein. Het kleinste kind, op haar arm, laat het woord over haar tong rollen. ‘Manuscripta, manuscripta’, zegt ze. 'Heel goed’, antwoordt de moeder. Het meisje draait haar hoofd met kroeshaar in mijn richting. ‘Manuscripta’. Een dun haarvlechtje tikt tegen haar donkere...

Leeskring van Zuid-Afrikahuis: dupe van ZASM-besluit
Carina van der Walt - 2011-09-02
Die Leeskring van Zuid-Afrikahuis in Amsterdam bestaan al byna tien jaar onder leiding van Corine de Maijer. Die ongeveer vyf-en-twintig klublede kom die laaste Dinsdag van elke maand van regoor die land na Keizersgracht 141 om ’n boek te bespreek. Nou dreig ZASM om Zuid-Afrikahuis te verkoop. Hoë restourasiekoste word as hoofrede aangevoer, maar vir baie betrokkenes is dit nie oortuigend nie. ’n Ander suggestie doem op in ’n rubriek van die hoofredakteur van ZAM, Bart...

Veeltaligheid en die weg vorentoe
Christo van der Rheede - 2011-08-31
Suid-Afrika is ’n land van vele tale. Daarom vereis ons nasionale Grondwet van die staat om praktiese en daadwerklike maatreëls te tref om ons amptelike tale te ontwikkel en die gebruik daarvan te bevorder. In die uitvoering van hierdie opdrag moet die nasionale, provinsiale en plaaslike regerings ag slaan op die taalgebruike en -voorkeure van die inwoners en wetgewing en maatreëls implementeer om die status van alle amptelike tale uit te bou en te bevorder en dít te monitor. Hierdie...

Amsterdam voor vijf duiten per dag biedt een kleurrijke inkijk in het Amsterdam van de 17e eeuw
Hendrik-Jan de Wit - 2011-08-31
Amsterdam voor vijf duiten per dag, Dé gids voor uitgaan, sightseeing, eten & drinken in het Amsterdam van de zeventiende eeuw! Maarten Hell & Emma Los Uitgever: Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam ISBN: 9879025368432 Prijs: € 24,95 Pagina's: 144 Een historische reisgids door het Amsterdam van ca 1680. De laatste stadsuitbreiding zit erop, het stadhuis op de Dam is net klaar en beroemde inwoners als Rembrandt van Rijn, Baruch de Spinoza en Joost van den Vondel zijn...

IsiXhosa Conference Programme
Andr van der Walt - 2011-08-25
Untitled Document Ulwimi lwan iqhayiya lam | My taal my trots | My Language my pride Nokusebenzisana ne | In samewerking met | In collaboration with Artscape and Die Burger E-Artscape | Kunstekaap | Artscape 26–27 Kweyethupha | Augustus | August 2011 Inkqubo | Program | Programme 26-08-2011 16:00: Ubhaliso /Registrasie /Registration (Kwifoya yase-Marble Extension /Marble Extension-ontvangslokaal/Marble Extension Foyer) 18:00: Isidlo sangokuhlwa/Aandete/Supper (Kwifoya eThiyetha/Teater-ontvangslokaal/Theatre...

Joernalistieke kollig op Kaapstad
Carina van der Walt - 2011-08-16
Untitled Document Dit is weer somervakansie in Nederland. Daar is min nuus. Tog weet die koerante hoe om sinvol daarmee om te gaan. Die NRC-Handelsblad het byvoorbeeld De grote wereld saamgestel. Dit is ’n reeks artikels oor tien wêreldstede: Parys, Istanbul, Kaapstad, Moskou, Sjanghai, New York, Berlyn, Sydney, Rio de Janeiro en Londen. Vir die reislustige Nederlanders is dit heerlik om goed ingelig na een van die bestemmings te vertrek. Dit is één van verskillende reekse...

Karin Brynard – ’n opwindende stem in Amsterdam
Carina van der Walt - 2011-08-03
Untitled Document Op Woendagaand 6 Julie was dit die bekendstelling van die Nederlandse vertaling van Karin Brynard se riller, Plaasmoord. Die Nederlandse titel is Moord op Huilwater. Dit is vertaal deur Riet de Jong-Goossens. Die bekendstelling het plaasgevind in De Java Bookshop in Amsterdam. Brynard was in gesprek met haar uitgewer, Lidewyde Paris van Uitgeverij Ailantus.Sy het begrip gehad vir die vrae van die klein maar belese gehoor. Haar insig is onder andere gewortel in ’n persoonlike...

Invitation to the XhosAfrika Conference
Christo van der Rheede - 2011-07-28
Untitled Document XhosAfrika Network Conference Artscape, Cape Town 26–27 Augustus This is to inform you that the first XhosAfrika Network Conference will be held on the 26th and 27th of August 2011 at Artscape, Cape Town. The main focus will be on isiXhosa as a language of science, technology, industry, education and reading. The following guest speakers and respondents were invited: Mr Paul Mashatile, National Minister of Arts and Culture and respondents Dr Sindiwe Magona, Prof Ncedile...

Nie swart nie wit nie – wenresep in Culemborg
Carina van der Walt - 2011-07-21
Untitled Document Dit is selde dat ’n hoërskool-toneelstuk soveel belangstelling in de pers kry as Nie Swart nie wit nie gedurende Juniemaand in Culemborg. Kombineer egter die regte elemente en jy’t ’n wenresep. Hierdie resep is die innoverende denke van leerlinge van De Fransche School vir ’n eindeksamen-projek; hulle onderwyser se ontvanklikheid vir hulle idee; sy bereidheid om die toneelteks te skryf; Jan van Riebeeck as geskiedkundige figuur tussen sy geboorteplek...

Het verhaal zonder einde: Requiemroman Tonio van A.F.Th. van der Heijden is zo afschuwelijk dat het daarmee mooi is
Hendrik-Jan de Wit - 2011-07-21
Tonio, Een requiemroman A.F.Th van der Heijden Uitgever: De Bezige Bij, Amsterdam ISBN: 978 90 234 5954 5 Prijs: € 23,50 Pagina's: 640 Van der Heijden houdt alles zorgvuldig en gedetailleerd bij in zijn dagboeken. De dagboeken vormen de basis van zijn oeuvre. Veel elementen uit zijn oeuvre laten zich herleiden tot de dagboeken. Ze zijn de bron van zijn literaire werk. Zoveel werd mij wel duidelijk bij het lezen van zijn nieuwste roman Tonio. Het is een requiemroman over zijn zoon die vorig...

Neerlandistiek-kongres beloof opwindende program
2011-06-22
Untitled Document Neerlandistiek-kongresUniversiteit van Wes-Kaapland kampus11-13 JulieKoste: [email protected] sewende SAVN-kongres, ondersteun deur die Nederlandse Taalunie, vind vanjaar van 11 tot 13 Julie plaas op die kampus van die Universiteit van Wes-Kaapland. Die 20ste bestaansjaar van die SAVN (Suider-Afrikaanse Vereniging vir Nederlandistiek, spog met ’n opwindende kongresprogram en vieringaktiwiteite. Benewens ’n groot aantal referate van hoogstaande gehalte wat...

Liggewig-rame vir swaargewig-konsepte in E du Perron-lesing
Carina van der Walt - 2011-06-02
Untitled Document Op Dinsdagaand 31 Mei het die een-en-twintigste toekenning van die E du Perron-kultuurprys plaasgevind. Die wenner is Anton de Kom. Dit is die biografie van ’n Surinaamse Nederlandse skrywer. Vanjaar word vir die eerste keer ook ’n E du Perron-lesing gehou. Antjie Krog is uitgenooi om hierdie baanbrekersrol te kom vervul. Sy gebruik daarvoor Kaapse kaalkoppe, ’n uitgawe van die Vlaamse strokiesprent Suske en Wiske. Raam vir raam verduidelik sy die Mandela-ingegewe...

’n Ridder in ons midde: Nederlandse folklore
Carina van der Walt - 2011-05-25
Untitled Document Op die oggend van 29 April was dit weer sulke tyd: die dag waarop “lintjes” uitgedeel is. Jaarliks word op die dag voor Koninginnedag (30 April) koninklike onderskeidings aan lede van die publiek toegeken. Dit is ’n groot eer om ’n “lintje” te kry tydens die “lintjesregen”, soos daarna verwys word in die volksmond. Amptelik staan dit bekend as die uitreiking van die Orde van Oranje-Nassau.Net soos poësie, liedere, verhale, sprokies,...

Grieselige verhaal wen Nederlandse literatuurprys
Carina van der Walt - 2011-05-13
Op Maandagaand 9 Mei is die wenner van die Libris Literatuurprys 2011 in Amsterdam bekend gemaak. Hy is Yves Petry met sy skokkende roman De maagd Marino (2010) van die uitgewery De Bezige Bij. Die prysgeld is 50 000 euro. Die verhaal van De maagd Marino is gebaseer op die ware verhaal van ’n Duitse kannibaal uit 2002 wat sy waansin as ’n soort religieuse ritueel uitgevoer het. In De maagd Marino het die dader (Marino Mund) en sy vrywillige slagoffer (Bruno) vooraf ’n ooreenkoms...

ANNA uitgedos in pronkvere van Prisma
Carina van der Walt - 2011-04-28
Untitled Document In die middel van die Paasnaweek is die eerste Afrikaans-Nederlands, Nederlands-Afrikaans Woordeboek (ANNA) bekendgestel in Amsterdam. ’n Groot genoeg gehoor was teenwoordig in die Koninklijk Instituut voor de Tropen, al was dit buite ’n sonnige Saterdagmiddag. Op sulke dae verkies die meeste Nederlanders om op die sypaadjies aan hulle koue biertjies te sip. Of nog beter: om met ’n bootjie op die kanaal deur die stad te vaar. Maar die kombinasie van ANNA en die...

Woordeboek van die Afrikaanse Taal word 85
Magda Fourie - 2011-04-07
Magda Fourie Die 85ste verjaarsdag van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) is onlangs by die Universiteit Stellenbosch (US) gevier. Hier volg ʼn openingstoespraak gelewer deur Magda Fourie, viserektor van die US. Maandag 28 Maart 2011, Fismersaal, US KonserwatoriumGoeienaand dames en here. Dit is vir my ’n heerlike voorreg om u te verwelkom by die 85ste verjaardagvieringe van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal! En ek gaan ook die geleentheid gebruik om ’n bietjie...

Minister se plan vir taalopleiding
2011-04-07
Untitled Document Die moontlikheid dat elke student wat afstudeer minstens een Afrikataal moet aanleer, word deur die Afrikaanse Taalraad (ATR) met akklamasie begroet. Die Minister van Hoër Onderwys, dr. Blade Nzimande, het pas aangekondig dat hy so ’n plan ondersoek en dat hy ook baie meer gaan doen om die gehalte van onderrig wat voornemende onderwysers aan universiteite kry, te verbeter. Die Taalraad doen ’n ernstige beroep op die Minister om alles in die werk te stel om...

1911-2011: 100 Jaar Maties vir Afrikaans
Maggie van Eeden - 2011-04-06
Die 100 jaar-herdenking van die eerste Studente Taalkonferentie in 1911 vind vanaand in Stellenbosch plaas. Hierdie vergadering tussen studente ’n eeu gelede het gelei tot die Afrikaanse aard van Universiteit Stellenbosch (US) vandag. Piet le Roux, oud-Adam Tas-lid het ’n paar vrae oor dié aangeleentheid beantwoord. Vertel seblief meer oor die eerste Studente Taalkonferentie 'n eeu gelede. Die Studente Taal Konferentie van 'n eeu gelede was die eerste studentekonferensie...

Ondanks kritiek, sukses vir Black Butterflies
Carina van der Walt - 2011-04-06
Untitled Document Op Donderdag 31 Maart was dit in Nederland die première van Black Butterflies, die film oor die lewe van Ingrid Jonker. Na hierdie eerste naweek se vertonings lyk dit asof Black Butterflies ’n groot lokettreffer kan word. Nie alle filmprogrammeurs het met ewe veel oortuiging en entoesiasme die film vir hulle teaters aangeskaf nie. ’n Bruuske antwoord op my nuuskierige vraag oor die kwaliteit van die film was: “Niet goed.” Ek het dus gaan probeer vasstel...

Nederlandse Boekenweek
Carina van der Walt - 2011-03-29
Kader Abdolah Die Nederlandse Boekenweek 2011 strek vanaf 16 tot 26 Maart. Tien dae lank vind allerhande feeste, byeenkomste, voorlesings en markte dwarsdeur die land plaas om die belang van die boek te bevorder. Die Boekenweek staan hierdie jaar in die teken van biografieë en die motto is: “Curriculum Vitae - Geschreven portretten”. Vir die 76ste jaar van die Boekenweek het Kader Abdolah De Kraai geskryf. De Kraai dien as boekeweekgeskenk. 951 000 eksemplare is gedruk....

Afrikaanse Taalraad stig eie Jeugliga
2011-03-17
’n Jeugliga vir die Afrikaanse Taalraad – die beoogde stigting daarvan is die uitvloeisel van die Jeugberaad wat die afgelope naweek by die Woordfees van die Universiteit van Stellenbosch gehou is. ’n Groot aantal jongmense, skoliere en studente, het die beraad oor twee dae, onder voorsitterskap van dr. Michael le Cordeur van die Afrikaanse Taalraad, bygewoon. Die fokus van die beraad was Jeugdag 16 Junie 1976 – 35 jaar gelede. Word Jeugdag inklusief gevier? Hoe relevant...

Black Butterflies: Ingrid Jonker as slagoffer
Carina van der Walt - 2011-03-16
Carice van Houten Op 22 Maart is dit die première van die film Black Butterflies in die Tuschinski-teater in Amsterdam. Die lewensverhaal van die Suid-Afrikaanse digteres Ingrid Jonker word verbeeld deur Carice van Houten, 35 jaar oud. As die bekendste Nederlandse aktrise vertolk sy Ingrid Jonker. Abraham Jonker word vertolk deur Rutger Hauer. Die Ierse akteur Liam Cunningham speel die rol van Ingrid se groot liefde, Jack Cope. Beide die rolverdeling en die produksiespan is internasionaal:...

Hoekom universiteitsopleiding in ander tale as Engels wl belangrik is – en haalbaar
Marlene Verhoef - 2011-03-09
Om na te dink oor die belang van universiteitsopleiding in ander tale as net Engels in Suid-Afrika bring mens onafwendbaar by ’n besinning oor wat opvoeding werklik is en wat die rol van taal in so ’n opvoedingsproses is. Op sy beurt dwing dit ook nadenke oor die effek wat taal op onderwysuitkomste het, en oor hoe groot die invloed van hierdie dinamiese en komplekse tussenspel is op die manier waarop skoolverlaters en graduandi, op grond van die kwaliteit van hul verworwe vaardighede,...

Afrikaans as besmette taal: Jeugberaad by US
2011-03-01
Untitled Document Die etikettering van Afrikaans as verdrukkerstaal is die onderwerp van ’n diskussie wat deur die Afrikaanse Taalraad (ATR) by die Woordfees op Stellenbosch aangebied word. Dit vorm deel van Jeugberaad waarheen jongmense oor ’n breë spektrum genooi word. Die doel van die beraad is om ’n klimaat te skep waarbinne Afrikaans van sy negatiewe konnotasie bevry word sodat Jeugdag vorentoe vry en onbevange en inklusief gevier kan word. Die beraad, onder leiding...

Lekker lag saam met Joke van Leeuwen – lekker huil kom vanself
Carina van der Walt - 2011-02-24
“Joke” staan vir “grap” in Engels. Maar wie in die gedigte van Joke van Leeuwen net die snaakse dinge hoor, word op Woordfees met ’n Joker buite spel geplaas. Nietemin is humor in taal een van die belangrikste eienskappe in haar styl. Sy skommel met woorde totdat dit iets verrassends sê. Daarmee trek sy jou aandag af van die erns van die kaartspel. Óf die lewe. Sy maak van ’n “nobody” ’n “yesbody”. Lara, een van...

AfriForum Jeug se voorlegging aan die Minister van Hor Onderwys en Opleiding, Dr Blade Nzimande
AfriForum Jeug - 2011-02-17


Strydbare skrywers … soos Grunberg
Carina van der Walt - 2011-02-15
Arnon Grunberg (1971) dreig om nie meer vir NRC-Handelsblad te werk nie. Dit gebeur nadat ’n kollega ’n negatiewe resensie geskryf het oor sy tweede roman, Figuranten (1997). Blykbaar was daar nie vir hom én resensent Hans Goedkoop plek op dieselfde redaksie nie. Maar hy trek sy dreigement terug. Arnon Grunberg Tien jaar later beledig Grunberg die skrywer AF Th van der Heijden in ’n oop brief. Gebelgd dreig Van der Heijden met die uitreiking van...

Saartjie Baartman as Venus Noir
Carina van der Walt - 2011-02-02
Die film Venus Noir / Black Venus van die Frans-Tunisiese regisseur Abdellatif Kechiche was ’n terloopse kennismaking. Ek was op soek na Afrikaanse films op die 40ste Internasionale Filmfees Rotterdam (IFFR) – tans aan die gang vanaf 26 Januarie tot 6 Februarie 2011. Venus Noir is in die randprogram. Dit vertel egter niks van die kwaliteit van hierdie film oor die lewensgeskiedenis van Saartjie Baartman nie. Venus Noir word in drie tale vertel: Frans, Engels en Afrikaans. Die speeltyd...

Amanda laat eerste wintersneeu smelt
Carina van der Walt - 2010-12-14
Op Maandagaand 29 November het Vuur in glas in die Koningstheater van die Noord-Brabantse stad ’s-Hertogenbosch afgeskop. Die saal was uitverkoop. Dit is die begin van Amanda Strydom se vierde konserttoer deur Nederland. Tydens haar veertien komende optredes word haar nuwe CD, Stroomop, vrygestel. Twee voorafgaande CD’s, Briewe uit die suide (2007) en Kerse teen die donker (2008), het daarvoor gesorg dat sy teen hierdie tyd ’n stewige aanhang in die Lae Lande het. Amanda...

Protes 2 – Leve De Beschaving
Carina van der Walt - 2010-12-08
Subsidies word verminder. In Nederland ontvang formele instansies soos biblioteke en museums langtermyn-subsidies om te oorleef. Dit word vanuit die owerheid toegeken deur stadsrade, provinsiale rade of nasionale rade. Nou staan subsidieverleners onder groot druk om te bespaar. In aansluiting by die protesaksie Nederland Schreeuwt om Cultuur het die kabaretster Freek de Jonge ’n manifestasie in die Heineken Music Hall in Amsterdam gereël: Leve De Beschaving. Dit het plaasgevind op Maandagaand...


<< 1 >>