Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate > Kennisgewings | Notices

Kennisgewings | Notices


<< 1 >>

Viering van Internasionale Vertaaldag 2011 | Celebrating International Translation Day 2011
2011-09-22
Untitled Document Viering van Internasionale Vertaaldag 2011: “Oorbrugging van kulture” Wes-Kaapse Argief en Rekorddiens, Roelandstraat 72, Kaapstad Vrydag, 30 September 2011 Koste: SAVI/LAMP members: R50 / Nie-lede: R75 (Ligte middagete ingesluit) Aanwysings Die Argief is in Roelandstraat as ’n mens Kaapstad via De Waal-rylaan binnekom. Die gebou is op die linkerkant net langs die Ferrari-handelaar, omtrent drie blokke voor Buitenkantstraat. Tel. 021 483 0400. Parkering:...

1911-2011: 100 Jaar Maties vir Afrikaans
Maggie van Eeden - 2011-04-06
Die 100 jaar-herdenking van die eerste Studente Taalkonferentie in 1911 vind vanaand in Stellenbosch plaas. Hierdie vergadering tussen studente ’n eeu gelede het gelei tot die Afrikaanse aard van Universiteit Stellenbosch (US) vandag. Piet le Roux, oud-Adam Tas-lid het ’n paar vrae oor dié aangeleentheid beantwoord. Vertel seblief meer oor die eerste Studente Taalkonferentie 'n eeu gelede. Die Studente Taal Konferentie van 'n eeu gelede was die eerste studentekonferensie...

Afrikaans as besmette taal: Jeugberaad by US
2011-03-01
Untitled Document Die etikettering van Afrikaans as verdrukkerstaal is die onderwerp van ’n diskussie wat deur die Afrikaanse Taalraad (ATR) by die Woordfees op Stellenbosch aangebied word. Dit vorm deel van Jeugberaad waarheen jongmense oor ’n breë spektrum genooi word. Die doel van die beraad is om ’n klimaat te skep waarbinne Afrikaans van sy negatiewe konnotasie bevry word sodat Jeugdag vorentoe vry en onbevange en inklusief gevier kan word. Die beraad, onder leiding...

AfriForum Jeug se voorlegging aan die Minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Dr Blade Nzimande
AfriForum Jeug - 2011-02-17


’n Eeu van Afrikanerkultuur in Suid-Afrika
2010-10-06
Simposium ter herdenking aan die stigting van die Unie van Suid-Afrika, op 31 Mei 1910. Saterdag 16 Oktober 2010 Plek: Galery 20.20, Voortrekkermonument Tyd: 08:00 – 17:00 Hierdie relevante en prikkelende simposium met sprekers soos Wannie Carstens, Piet Strauss, Karen Meiring, Flip Buys en talle ander, behoort deur almal wat in die polemiek rondom kulturele identiteit, taal, godsdiens en kulturele erfenis belangstel, bygewoon te word. Registrasie sluit 8 Oktober 2010. Vir navrae...

Pharos Speller Speltoetser en woordafbreker nou gratis beskikbaar
2010-09-01
Die gewilde Pharos Speller Speltoetser & woordafbreker is pas opgedateer en bygewerk en is nou versoenbaar met Windows 7. Dit is gratis aflaaibaar hier. Spesifikasies Pharos Speltoetser en Woordafbreker 3.0 vereis een van die volgende Microsoft Windows-weergawes: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista of Windows 7. Pharos Speltoetser en Woordafbreker 3.0 vereis een van die volgende Microsoft Office-weergawes: Office 2000, Office XP, Office 2003, Office 2007, Office 2010. Jy...

Vrye Afrikaanse Universiteit-gesprekgroep: Uitnodiging
2010-08-18
Die Vrye Afrikaanse Universiteit-gesprekgroep kom byeen op 25 Augustus 2010 by die Huis den Nederlanden (SASNEV) te Pinelands. Die verrigtinge begin om 8h30 en duur tot 14h00. Die sprekers sluit dr Neville Alexander, prof Kwesi Kwaa Prah, dr Sias Mostert, dr Dirk Brand en dr Maarten Venter in. Belangstellende akademici, kundiges, filantrope word genooi om die byeenkoms by te woon. Skakel die SBA by 021 4461378 of e-pos Merle van Diemel by Merle.vanDiemel@media24.com indien u dit wil bywoon....

AFRIKAANS + ONDERWYS = UITNEMENDHEID: Ons ondersteun moedertaalonderrig
2010-08-12
MINISTERS BY AFRIKAANSE ONDERWYSBERAAD Knelpunte in die onderwys, veral met betrekking tot Afrikaans, word bespreek by ’n nasionale konferensie wat die Afrikaanse Taalraad in Kaapstad belê het. Twee nasionale ministers, onderskeidelik dr. Blade Nzimande, Minister van Hoër Onderwys, en me. Angie Motshekga, Minister van Basiese Onderwys, is genooide sprekers. Die konferensie by die Kunstekaap-teater sluit aan by die gewilde skolefees van die Kunstekaap en word van 26 - 28 Augustus...

Sokkeruitsendings misken Afrikaans en ander amptelike tale
2010-06-15
Die Afrikaanse Taalraad (ATR) dra hiermee ons gelukwensing oor aan Bafana Bafana. Ons is trots op die span se vertoning in die openingswedstryd en glo dat ’n basis gelê is waarop voortgebou kan word. Die ATR wil terselfdertyd sy ongelukkigheid uitspreek oor die miskenning van Afrikaans en ander inheemse tale deur SABC TV. Vooraf is geadverteer dat almal in hul eie taal na die Sokkerwêreldbeker-uitsendings sou kon luister. Op die “Language”-skakel kan daar uit Engels,...

Tolkdienste bring harmonie
2010-06-10
Die Afrikaanse Taalraad (ATR) het met belangstelling kennis geneem van prof. Theuns Eloff, rektor van die Noordwes-Universiteit (NWU), se mededeling dat hy daarin geslaag het om rustigheid op sy kampus te bewerkstellig met die benutting van tolkdienste vir anderstaliges. Daarmee is bewys dat verskillende taalgroepe in harmonie saam kan studeer en leef. In die Suid Afrikaanse onderrigkonteks is simultaantolkdienste, soos wat dit aan die NWU en enkele skole toegepas word, betreklik nuut. Dit word...

Lig in die tonnel in die taaldebat
2010-05-10
Lig in die tonnel in die taaldebat. Dis die siening van die Afrikaanse Taalraad en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns oor die aankondiging van die Departement van Kuns en Kultuur dat die Wetsontwerp op Suid-Afrikaanse Tale nog in hierdie jaar voor die Parlement sal dien. Dit is inderdaad ’n saak van dringendheid dat die regering, soos die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika vereis, sy gebruik van die amptelike tale met onder meer wetlike maatreël reguleer en moniteer....

US skenk R1 miljoen vir WAT
2010-05-07
Vlnr: Willem Botha, Hoofredakteur en Uitvoerende Direkteur van die WAT, Leon de Stadler, Jakes Gerwel en Magda Fourie, Viserektor: Onderrig (US) Die Universiteit Stellenbosch (US) gaan R1 miljoen aan die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) beskikbaar stel. Prof Magda Fourie, Viserektor: Onderrig, gaan op Vrydag 7 Mei die donasie tydens ’n spesiale geleentheid aan die WAT oorhandig. Die US is reeds sedert 1930 die gasheer vir die WAT. Dr Willem Botha, Hoofredakteur en Uitvoerende...

ATR reager op COSAS Gauteng se versoek dat sekere ''rassistiese'' Afrikaansmedium-skole gesluit word
2010-05-05
Die Afrikaanse Taalraad (ATR) het met groot kommer kennis geneem van COSAS Gauteng se oproep verlede week dat sekere “rassistiese” Afrikaansmedium-skole gesluit word omdat hulle ’n “un-original Afrikaans” as onderrigmedium sou gebruik om swart studente op grond van ras uit te sluit. Hierdie oproep bevat sekere stellings en veronderstellings wat die ATR nie onbeantwoord kan laat nie. Die stelling dat Afrikaans nie oorspronklik van Afrika is nie, weerspieël...

Opvolggesprek insake Vrye Afrikaanse Universiteit Gespreksforum
Christo van der Rheede - 2010-04-16
Beste Kollegas ’n Opvolgbyeenkoms word vir Saterdag 24 April 2010 om 10h00 by die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans se kantore in Kaapstad gehou waar ons onder andere die volgende gaan bespreek: Strategiese raamwerk vir VAU Operasionele raamwerk vir VAU Ander verbandhoudende sake Laat weet asseblief vir Merle van Diemel by Merle.vanDiemel@media24.com indien u die vergadering wil bywoon. U is ook welkom om ander belangstellendes saam te nooi. Besoek ook gerus die volgende...

Amsterdam-tafelronde bespreek emansipasie deur Afrikaans
Rudolf Stehle - 2010-04-16
Afrikaans is op 28 Mei vanjaar die onderwerp van ’n tafelronde in Amsterdam. Hierdie eendagkonferensie word deur die NZAV (Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging) georganiseer en deur die Nederlandse Taalunie gefinansier. Volgens die organiseerders het die konferensie ten doel die bevordering van Afrikaanstalige onderwys en opleiding in die breedste sin van die woord. Die kriterium wat daarby gehanteer word, is taal. Afrikaans is ná Zulu en Xhosa die derde grootste taal van Suid-Afrika....

’n Vrye Afrikaanse Universiteit
2010-03-19
Besware teen die gedagte aan ’n Vrye Afrikaanse Universiteit (VAU) sal die inisiatiefnemers nie afskrik nie, het die Hoof Uitvoerende Beampte van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, prof Jacques van der Elst gesê. Hy het verwys na ernstige bedenkinge van regeringskant wat uitgespreek is tydens ’n program Robinson Regstreeks wat deur kykNET uitgesaai is. Die sameroeper van die VAU-inisiatief, mnr Christo van der Rheede, Direkteur van die Stigting vir die Bemagtiging deur...

SAVI-persvrystelling: Hooggeregshofbevel oor die regering se grondwetlike verpligting oor taal
2010-03-17
Die SA Vertalersinstituut (SAVI) spreek sy tevredenheid uit oor die uitspraak van die hooggeregshof van 16 Maart 2010 waarin die regering beveel word om binne die volgende twee jaar sy grondwetlike verpligtinge oor die gebruik van die amptelike tale na te kom. As ’n nieregeringsliggaam wat vertalers en tolke verteenwoordig, het die Vertalersinstituut sedert 1994 met groot geesdrif die gees en letter van die taalklousule in die Grondwet ondersteun en die gebruik van al die amptelike ...

AfriForum-persvrystelling: AfriForum verwelkom uitspraak in taalhofsaak as deurbraak
2010-03-16
AfriForum het die Hoogeregshof-uitspraak in die saak van Cerneels Lourens, ’n prokureur van Brits, oor die staat se versuim om sy grondwetlike plig teenoor alle landstale na te kom, as ’n reuse deurbraak vir taalregte in Suid-Afrika beskryf. Die regter het naamlik in sy uitspraak gesê dat die staat duidelik nie sy verpligtinge in terme van Artikel 6(4) van die Suid-Afrikaanse Grondwet nakom nie en hy het die minister van Kuns en Kultuur gelas om binne twee jaar toe te sien...

ATR-persvrystelling: Uitspraak oor talewet
2010-03-16
Die Afrikaanse Taalraad verwelkom die uitspraak van die Noord-Gautengse Hooggeregshof waarin die Minister van Kuns en Kultuur verplig word om die gebruik van amptelike tale in die land te reël en te monitor. Regter R du Plessis het vandag uitspraak gelewer in die saak tussen ‘n prokureur van Brits, mnr Cerneels Lourens teen die President van Suid-Afrika en saam met hom die Parlement, die Minister van Kuns en Kultuur en die Minister van Justisie en Ontwikkeling en die Pan Suid-Afrikaanse...

“Afrikaans in Conversation” in Paarl
2009-12-04
“Kamme niet verstaan ... bayang van mai vriende ... soo met lagen en praaten ... Heita ... alles oraait? Hoop so :-) Jy! Praat Afrikaans of hou jou bek!” Such is the difference between Afrikaans of yesteryear and today – a story portrayed by a new exhibition, "Afrikaans in Conversation”, presented at the Taalmuseum (Afrikaans Language Museum) and other venues in and around Paarl until the end of March 2010. In a series of trilingual thematic panels (Afrikaans,...

“Afrikaans aan die Praat” in die Paarl
2009-12-04
“Kamme niet verstaan ... bayang van mai vriende ... soo met lagen en praaten ... Heita ... alles oraait? Hoop so :-) Jy! Praat Afrikaans of hou jou bek!” Só verskil Afrikaans van toeka en vandag – ’n verhaal wat vertel word deur ’n nuwe uitstalling, "Afrikaans aan die Praat", wat tot Maart 2010 by Die Afrikaanse Taalmuseum en ander plekke in die Paarl en omgewing vertoon word. In ’n reeks drietalige panele (Afrikaans, Engels en isiXhosa)...

ATR-afvaardiging se gesprek met Magda Fourie, vise-rektor van die US
2009-11-24
’n Afvaardiging van die Afrikaanse Taalraad, onder leiding van dr Michael le Cordeur, tans waarnemende voorsitter van die ATR, het oor die taalbeleid van die US die volgende gesprek met die viserektor van US, prof Magda Fourie, gevoer. Van ATR-kant was die afvaardiging dr Michael le Cordeur (MlC), mnr Christo van der Rheede (CvdR), me Alana Bailey (AB), dr Louise Combrink (LC), dr Gerrit Brand (GB) en dr Dion“ Prinsloo (DP) (skriba). Prof Magda Fourie (MF) en die senior direkteur kommunikasie...

Volmaanpiekniek by die Taalmonument
2009-10-26
Piekniekliefhebbers kan hul mandjies pak vir die volgende volmaanpiekniek by die Taalmonument op Paarlberg op Saterdag 31 Oktober. Die maan kom reeds om 17:05 op en die son sak om 19:14. Die monument sal tot 22:00 oop wees. Al die ligte by die monument word vir die aand afgeskakel. Toegang is R12 vir volwassenes, R5 vir studente en R2 vir kinders. Geen honde of vure word toegelaat nie en dit is 'n goeie idee om 'n flitslig saam te bring. Besoekers mag hulle eie piekniekmandjies saambring...

Ensovoort se spesiale nommer oor NALN
2009-06-03
Ensovoort se spesiale nommer oor NALN verskyn later hierdie maand. Ensovoort Jg 13, nr 1, 2009 NALN en erfenisbewaring Saamgestel deur Jacques van der Elst en Johann Lodewyk Marais INHOUD Redaksionele Jacques van der Elst Johann Lodewyk Marais Toesprake Beatrice Marshoff: Afrikaners en Afrikaans het ’n rol Mathews Phosa: NALN en die bewaring van ons erfenis Artikels Corlietha Swart: Inleiding tot NALN O.J. Liebenberg: NALN se totstandkoming, ontwikkeling en transformasie,...

SBA Winterlesings: Die tale van die Kaapkolonie se slawe en die invloed daarvan op die ontwikkeling van Afrikaans
2008-08-08
Die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans se jaarlikse Winterlesing word hierdie jaar in samewerking met die Universiteit Wes-Kaapland, Departement Afrikaans-Nederlands aangebied. Die gasspreker is professor Hans den Besten van die Universiteit Amsterdam, Instituut voor Taal en Communicatie. Tema Die tale van die Kaapkolonie se slawe en die invloed daarvan op die ontwikkeling van Afrikaans Plek: UWK Biblioteek-ouditorium Datum: Dinsdag 12 Augustus Tyd: 17h00 Besprekings: Skakel...

Volunteer translators needed in 30 languages
2008-06-18
Orphan's Lullaby is more than a children's book, it's a language act of African unity.May 2007:The General Assembly this afternoon, recognizing that genuine multilingualism promotes unity in diversity and international understanding, proclaimed 2008 the International Year of Languages. Acting without a vote, the Assembly, also recognizing that the United Nations pursues multilingualism as a means of promoting, protecting and preserving diversity of languages and cultures globally, emphasized the...

Studenteraadslede van regoor land praat saam oor Afrikaans en veeltaligheid
Piet le Roux - 2008-05-05
Sowat 30 Afrikaanse en nie-Afrikaanse studenteleiers uit agt verskillende universiteite het op 30 April en 1 Mei 2008 bande ter bevordering van veeltaligheid in hoër onderrig, met ’n spesifieke verwysing na Afrikaans, gebou. ’n Verteenwoordiger uit elk van die agt universiteite is as lede van ’n projekkomitee aangewys om bepaalde opdragte van die beraad ten uitvoer te bring. Die Studenteberaad oor Afrikaans (Stuba) se projekkomitee is getaak met die volgende funksies: ...

Afrikaans se grondwetlike tande
2008-04-11
’n Belangrike moment in die geskiedenis van Afrikaans breek aan wanneer verteenwoordigers van nagenoeg 50 Afrikaansgerigte organisasies op Vrydag en Saterdag 23 en 24 Mei op Wellington in die Wes-Kaap saamtrek om oor te gaan tot die stigting van ’n Nasionale Afrikaanse Taalbelangeraad (NATB). Met die stigting van die NATB word beoog om grondwetlike tande te gee aan die belange van Afrikaans op alle vlakke in Suid-Afrika. Die Grondwet (art. 185) maak voorsiening vir die stigting...

International Conference on the Humanities in Southern Africa: Language, the Creative Arts and the Media
Deadline for abstract submissions: 31 January - 2008-01-18
Presented jointly by the English Academy of Southern Africa, the South African Writers Association (SAWA), the Association of University English Teachers of Southern Africa (AUETSA), the South African Association for Commonwealth Language and Literature Studies (SAACLALS), Die Akademie vir Wetenskap en Kuns, and the Institute for Children’s Literature; and in collaboration with Die Suid Afrikaanse vereninging vir algemene literatuur wetenskappe (SAVAL).Hosts: Unisa School of Arts, Education,...

Die Studenteraad se insette rakende die konsep-taalbeleid - Universiteit van Stellenbosch
2007-11-08


SBA en Breytenbach Sentrum Winterlesings
28 Julie 2007 - 2007-07-25


NALN-versoekskrif
2007-06-15
’n Versoekskrif is uitgereik om die situasie by NALN aan te spreek. Die versoekskrif lui as volg: Op grond van versekeringe in die Grondwet van die RSA en ander relevante wetgewing en beleid t.o.v. die koestering van ons kultuur-, kuns-, en taalerfenisse, versoek ons die Vrystaatse LUR vir Sport, Kuns en Kultuur, die Vrystaatse Premier, die Nasionale Minister van Kuns en Kultuur, en die President van die Republiek hiermee dringend: dat die Nasionale Afrikaanse Letterkundige ...

Paarlse Afrikaanse Skakelforum: algemene jaarvergadering
24 April 2007 - 2007-04-20
Dinsdag 24 April om 19:00 in die Historium van die Afrikaanse Taalmuseum (Pastorielaan 11).Die tema vir die aand is “Moedertaalonderwys en Afrikaans as bemagtigingsmedium vir die bevordering van gemeenskapskakeling”. Die spreker is Christo van der Rheede, uitvoerende hoof van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans. Elke Afrikaanse kerk en kultuurorganisasie van die Paarl en Wellington word vriendelik versoek om soveel moontlik lede en die jaarlikse ledegeld van R50 (per organisasie)...

Taalraad/Taalbelangeraad vir Afrikaans
Universiteit van Stellenbosch - 14 April 2007 - 2007-04-12
Op Saterdag 14 April 2007 vind daar op inisiatief van die NFA (Nasionale Forum vir Afrikaans) in samewerking met die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ’n oop gesprek plaas rondom ’n strategie vir die skepping van ’n Afrikaanse Taalraad of ’n Afrikaanse Taalbelangeraad. Die Suid-Afrikaanse Grondwet maak in terme van art. 185 voorsiening vir so ’n liggaam om die belange van taal- en/of kultuurgroepe te dien. Die doel van hierdie gesprek is die vestiging van...

FAK vra Pandor vir Nasionale veldtog oor moedertaalonderrig
Johann Rossouw - 2007-03-13
Die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings, die FAK, het vandag 'n beroep gedoen op die Minister van Onderwys, me Naledi Pandor, om 'n nasionale veldtog van stapel te stuur om ouers te oortuig van die waarde van moedertaalonderrig. Dié beroep van die FAK volg op me. Pandor se antwoord op 'n vraag gister in die parlement waarvolgens die regering nie tans beoog om moedertaalonderrig vir die eerste ses skooljare verpligtend te maak nie, en dat ouers se teenstand teen moedertaalonderrig nog...

'n Tuiste in eie taal
Woordfees, 8 Maart - 2007-02-12
"'n Tuiste in eie taal" is die uitgangspunt van ’n simposium wat op 8 Maart tussen 14:00 en 17:00 deur die Meertaligheidsaksiegroep (i-MAG) en die Taakgroep vir die Bemagtiging van Afrikaansgebruikers op TV (Tabema) as deel van die Woordfees aangebied word. Met die eerste sessie (Veeltaligheid in ’n geglobaliseerde samelewing: vandag en môre) plaas die genooide hoofspreker, prof Nicholas Ostler van Bath in Engeland, en skrywer van Empires of the Word – A Language...

Tweede Nasionale Taalberaad
23 - 24 Februarie 2007 - 2007-02-02
FW de Klerk en Elna Boesak en ander is van die sprekers by die eersdaagse Tweede Nasionale Taalberaad van die Nasionale Forum vir Afrikaans wat op die Tukkiekampus aangebied word en wel op Vrydag en Saterdag 23/24 Februarie. Twee buitelandse sprekers, onderskeidelik van Australië en Kanada, sal oor die hantering van taalregte in hulle onderskeidelike lande praat. Onderwerpe wat verder aan die orde is, is Versoening, Bemagtiging deur Afrikaans, Afrikaanse taaltegnologie, 'n selfversorgende Afrikaanse...

NFA: Tweede Nasionale Taalberaad
23/24 Februarie 2007 - 2007-01-11
NFA-Taalberaad: 23/24 Februarie 2007 U word hartlik uitgenooi om deel te neem aan die Tweede Nasionale Taalberaad. Hooftema: Waar staan ons met Afrikaans in multikulturele Suid-Afrika? Hoofsprekers: Plaaslike en buitelandse deskundiges, onder andere: - FW de Klerk, voormalige Staatspresident - Prof Ferdnand de Varennes van die Murdoch Universiteit, Perth, Australië, hoofredakteur van die Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law - Prof Joseph-G. Turi, Sekretaris-generaal van die International...

Inligting oor Tweede Taalberaad
Jacques van der Elst - 2007-01-11
1. Inleiding: agtergrond Die Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans (NTLA), as ’n struktuur van ’n wye verskeidenheid Afrikaanse taal- en kultuurverenigings in die breë Afrikaanse gemeenskap met deelname van PanSAT (die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad), is sedert September 2003 betrokke by ’n landswye proses. Die doel daarvan is om ’n taalstrategie vir die inklusiewe Afrikaanse gemeenskap op te stel en te begin implementeer, om ’n gesprek te voer en navorsing...

Multidissiplinêre wetenskapsimposium - Eerste oproep om referate
Pretoria, 21 en 22 Junie 2007 - 2006-11-16
Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en Die Stigting vir die Bemagtiging deur Afrikaans Simposium 2007 Multidissiplinêre wetenskapsimposium 21 en 22 Junie 2007, Pretoria Eerste oproep om referate Hooftema: Kriminaliteit: Oorsake, gevolge en oplossings Toeligting: Suid-Afrika word geteister deur kriminaliteit. Die SA Akademie kan op eiesoortige (wetenskaplike) wyse na die aktuele probleem kyk en wel vanuit verskillende wetenskaplike...

Honneurs in Taalpraktyk
Vaaldriehoekkampus, Sluitingsdatum: 10 November 2006 - 2006-11-02
Wil jy met woorde woeker?Het jy ’n mening oor die onderskrifte op jou gunstelingsepie?Vertaal jy skelm die nuus in jou kop?Het jy ’n kleintjie dood aan swak taalgebruik in die media? Doen dan onmiddellik aansoek vir een van slegs 20 plekke in die Honneurs in Taalpraktyk aan die Skool vir Tale op die Vaaldriehoekkampus van die Noordwes-Universiteit Tydperk: Voltyds oor een of deeltyds oor twee jaar. Formaat: Kontakonderrig: maandelikse kontaksessies vir die tweejaarprogram, weeklikse...


<< 1 >>