Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education > LitNet Akademies

LitNet Akademies


<< 1 2 3 4 5 >>

Agaat as kultuurdokumentasie vir die toekoms: 'n reaksie op Johann Rossouw se politieke lesing van Marlene van Niekerk se Agaat in Vrye Afr
Andries Visagie - 2007-06-13
Naas Chris van der Merwe se LitNet-resensie van Marlene van Niekerk se boek Agaat is Johann Rossouw se artikel in die Vrye Afrikaan tot dusver die volledigste en interessantste leesverslag van Van Niekerk se magistrale roman. In sy gereelde artikels in die pers en in vaktydskrifte het Rossouw hom oor die afgelope jare bewys as 'n besonder kreatiewe en energieke kultuurfilosoof. Op 'n skerpsinnige manier slaag hy daarin om die idees van Franse denkers soos Régis Debray en Bernard Stiegler toe...

Karnaval van die diere: die skrywende waterkewer eerder as die jollie bobbejaan
2005

Willie Burger - 2007-06-13
Anton van Niekerk het in sy stuk (eers op LitNet en toe in Rapport, 6 Februarie) deeglik gereageer op Johann Rossouw se resensie van Agaat. Dit is altyd goed as daar 'n debat oor enige literêre teks ontstaan. Agaat is boonop 'n roman wat baie aandag behoort te kry en soos die tyd verloop en die besef van die impak en reikwydte van die roman momentum gaan kry, sal daar hopelik 'n baie sinvolle gesprek oor die roman gevoer word. Sowel Johann Rossouw as Anton van Niekerk wys daarop dat die roman...

Taal, landskap en identiteit
2003

Dan Roodt - 2007-06-13
Die kwessie rondom taal is besig om dié aangaande ras te vervang as die belangrikste enkele strydpunt in Suid-Afrika. Selfs gedurende die grondwetlike onderhandelinge tussen die Nasionale Party en die ANC tydens die aanloop tot die 1994-verkiesing het slegs drie vraagstukke hul onderskeie standpunte geskei, naamlik eiendomsreg, die sogenaamde uitsluitingsklousule (waarvolgens ’n werkgewer stakende werkers kon uitsluit), en natuurlik, die reg op, of soos dit geblyk het, die keuse van...

Die subteks van 'n ysberg
2004

Hennie Aucamp - 2007-06-13
Arctic Summer, deur EM Forster Gepubliseer in 2003 112 bladsye, sagteband ISBN: 1843910616 ... it is impossible to communicate emotion: the soul is obliged to keep her secrets whether she wishes to or not. "You try to touch his depths without using your depths, and it can't be done. One subconsciousness must call to another. Which is a clumsy way of saying that there must be affection." ... an Englishman is assumed to be capable of understanding himself. Al drie aanhalings kom uit...

Amerikaanse sielkunde en die liberale ideaal
2003

Desmond Painter - 2007-06-13
Akademiese publikasies soos die artikel “Political Conservatism as Motivated Social Cognition” deur die Amerikaanse sielkundiges John Jost, Jack Glaser, Arie Kruglanski en Frank Sulloway (2003) trek nie gewoonlik veel aandag by die algemene publiek nie. Hiervoor is akademiese tydskrifte te ontoeganklik vir nie-akademiese lesers - en selfs al sou sulke lesers toegang hê tot hierdie tydskrifte, is akademiese skryfstyle, veral in die eksperimentele sielkunde, dikwels nie juis ’n...

Kennis van sensuur
2004

André P Brink - 2007-06-13
Kennis van die Aand Deur: André P Brink Uitgegee deur: Human & Rousseau, 2004 ISBN: 0798142839 Bladsye: 480 Sagteband Met die jongste heruitgawe van Kennis van die Aand in Human & Rousseau se Klassiek-reeks kan ek dit eintlik nie verhelp om terug te dink aan die gedoe rondom die verbod op die boek net mooi dertig jaar gelede nie. Vandag is dit moeilik, selfs vir dié wat dit meegemaak het, om jou in te dink in die buitensporigheid van die hele gedoente - wat nog te sê...

Dryfhout: die ontstaansgeskiedenis
2004

Hennie Aucamp - 2007-06-13
In sellofaan verseël DJ Opperman het gesê hy praat nie oor brood in die oond nie. Dis 'n wyse beleid wat gerus deur ander skrywers gevolg kan word, want die muse is 'n kribbige ou dame wat geheimhouding van haar kliënte eis, en by ontstentenis daarvan, haar dienste summier kan opsê. As ek nou tóg gaan oortree deur oor my manuskrip Dryfhout te praat, kan ek my darem op 'n paar versagtende omstandighede beroep. In die eerste plek is Dryfhout 'n voltooide produk. Om die...

Erotiese verhulling as invalshoek vir outobiografiese prosa
2004

Eben Venter - 2007-06-13
Daar word beweer dat daar 'n storieboek in elkeen van ons steek. Op 'n dag, die dag toe jy jou verstand kry, trek jy 'n laai oop en daar is jou storie in al sy gedaantes en skakerings, aanwesig in 'n veelheid van fasette in tientalle vakkies en afskortinkies. In een van die vakkies, 'n boks. Jy maak die boks oop en daar ontdek jy jou vertellerstem. Skamerig en effe teruggetrokke, dié stem, sodat hy van die lig wegskarrel nes jy die deksel van die boks lig en agter 'n verdere, kleinere boksie...

Hoe dit gekom het dat ek Poppie geskryf het
2004

Elsa Joubert - 2007-06-13
Die Swerfjare van Poppie Nongena Uitgewers: Tafelberg Uitgewers ISBN: 0624023338 Publikasie datum: 1996 Bladsye: 292 Formaat: Sagteband Nou onlangs met 'n besoek aan Namibië staan ek weer langs die gruispad net buitekant Tsumeb waar ek in 1974, dertig jaar gelede, staan en kyk het na die lang konvooie vlugtelinge wat uit Suid-Angola oor die grens die destydse Suidwes-Afrika binnekom. Die tydskrif Sarie het vir my en 'n fotograaf gestuur om verslag te doen oor hierdie totaal nuwe...

'n Skedonk van misterie
2005

Abraham H de Vries - 2007-06-13
Tot verhaal kom Uitgewers: Human & Rousseau (Pty) Ltd ISBN: 0798143533 Publikasie datum: 2003 Bladsye: 128 Formaat: Sagteband Suspended between the choice of pure history and pure fiction, the contemporary writer chooses fiction. With this option, the writer is bound to more acute awareness of himself in the act of creating. The external become diminished, and the writer moves away from objective reality, away from history, away from plot, away from defined character, until the...

'n Koppige relaas
2004

Hennie Aucamp - 2007-06-13
’n Skrywer is nie altyd bewus van die rigting(s) in sy eie werk nie, het Van Wyk Louw gesê, en dis ’n goeie ding, wil ek hieraan toevoeg, want ’n alte bewuste “program” kan die vrye vloei van kreatiwiteit belemmer. Dis eers wanneer ’n skrywer terugkyk op sy werk dat patrone en skemerings van patrone na vore kom. Hierdie terugkyk geskied selde spontaan. Dit word meesal ingegee deur opdragte wat onder meer van uitgewers, boekwinkels en leeskringe kan wees....

LitNet Akademies: Mei 2004 - Vol 1
LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie

2007-06-13
LitNet Akademies: Mei 2004 Vol 1 LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie Inhoudsopgawe Afrikaans-wees in Afrika en die Wêreld 2000 Johan Degenaar — Universiteit van Stellenbosch Hibriditeit, of die baster in ons 2000 Steward van Wyk — Universiteit van die...

Afrikaans-wees in Afrika en die Wêreld
2000

Johan Degenaar - 2007-06-13
’n Ongeëksamineerde Afrikaans-wees is nie die moeite werd om deel van te wees nie. I Inleiding Indien ons die tema ernstig opneem dan lei dit tot vrae oor betekenis. Wat beteken dit om Afrikaans te wees? Wat beteken dit om in Afrika te wees? Wat beteken dit om in die wêreld te wees? En onthou, wanneer dit om betekenis gaan, moet ons besef dat betekenis nie gegee is nie maar geskep moet word. En as ons deurvra tot die wortel toe, dan vra ons verskillende vrae eintlik die algemene...

Hibriditeit, of die baster in ons
2000

Steward van Wyk - 2007-06-13
We should define more clearly the trajectory and the territory of the métis, the baster, the bastard, the hybrid, the creole — Breyten Breytenbach Van die ou Grieke van Athene was daar gesê dat hulle so ’n grootse klomp mense geword het, geestelik, omdat hulle “such bastards” was. Die bastards van die lewe — dis nou ons. In die sin van uitteel, nie inteel nie — Adam Small Inleiding Die voorbrand vir hierdie LitNet-beraad lê ’n verband...

Hibriditeit en die internet
2000

Joan Hambidge - 2007-06-13
Die bestaan van die internet het ’n verregaande uitwerking op ons denke. Kennis kan verkry word deur op ’n enkel knoppie te kliek (search) en van webruimte na webruimte — so dansend tussen die verskillende planetestelsels — word inligting binne ’n ommesientjie aan die leser / ondersoeker bekend gestel. Daar bestaan eweneens vele tekste wat as sogenaamde rigtingwysers fungeer vir die ondersoeker wat dikwels te staan kom voor die uiteenlopende en problematiese kwessie...

Die kaart van ervaring van Japie Bikeur
2000

Hein Willemse - 2007-06-13
Die kaart van ervaring van Japie Bikeur [1] 1 My praktyk as ’n professionele leser van die Afrikaanse letterkunde sou die beste omskryf kon word as ’n soeke na die afwesige en stilte. Die vrae wat ek myself dikwels afvra, is waarom is sekere stemme stil of waarom word bepaalde stemme onderdruk? In die meeste letterkundes word dikwels net die dominante stemme gehoor. So was in die Afrikaanse letterkunde of breër die Afrikaanse kulturele projek vir goed ’n halwe eeu hoofsaaklik...

Kan wit en swart saam 'n toekoms bou?
2003

Hermann Giliomee - 2007-06-13
1 Die gebrek aan ’n ideologie vir samewerking Daar is ’n ontstellende gebrek aan rasionele debat tussen swart en wit in die land. Die Parlement sit natuurlik nog steeds, die vrye pers lewer kommentaar, en by wyse van hoë uitsondering vind daar ’n indringende debat op ’n stasie van ’n toenemend slaafse SABC plaas. Maar wit en swart en bruin en wit praat ontstellend by mekaar verby. Behalwe in die heel hoogste kringe van die sakesektor is daar min aanduidings...

Kies vir jou 'n taal: Engels, liberale ideologie en rassisme
2003

Desmond Painter - 2007-06-13
Deel 1: Agtergrond A. Inleiding In hierdie driedelige artikel eksploreer ek die retoriese en ideologiese interaksie tussen alledaagse liberale konsepsies oor taal en veeltaligheid en wat ek, in navolging van Slavoj Zizek (2000), “refleksiewe” rassisme sal noem. Zizek gee ’n nuttige definisie hiervan in ’n bespreking van die liberale Westerse fassinasie, veral in die vroeë 1990’s, met etniese geweld en volksmoord in die Balkan: Dan is daar “refleksiewe”...

Die oorlewing van die nie-dominante tale van Suid-Afrika
2001

Neville Alexander - 2007-06-13
Hierdie onderwerp word vandag veral rondom die kwessie van die handhawing en oorlewing van Afrikaans as amptelike taal in Suid-Afrika bespreek. Hierdie feit is weer van die geskiedenis van ons land afkomstig, want blanke Afrikaanssprekende mense het tot ’n groot mate en in hul eie bewussyn hul voordele en voorregte reeds i.v.m. die taalstryd, d.w.s. teen die oorheersing deur Engels en Groot-Brittanje, verower. Maar, soos ek netnou sal uitwys, ons sou ’n groot fout begaan as ons in Suid-Afrika...


Helize van Vuuren - 2007-06-13
“One out of ten authors of established reputation plunder recondite, neglected, or forgotten books” - Edgar Allan Poe ”Ein wenig borgen bei einem oder einigen andern zeigt Bescheidenheit; welch eine Ungeselligkeit, sich ganz allein vorwärts bewegen zu wollen!” - Bertolt Brecht Die gesprek tussen literêre tekste Die onttrekking van Wilhelm du Plessis se verhaal uit Die mooiste liefde is verby vra vir ’n verheldering van literêre begrippe soos...

Die dramatiese werk van NP van Wyk Louw: met volk-wees as inspirasie
2002

Luc Renders - 2007-06-13
Inleiding Die kritiek van HF Verwoerd op die opvoering van Die pluimsaad waai ver of bitter begin ter geleentheid van die Republiekfees van 1966 is algemeen bekend. So ook die reaksie van NP van Wyk Louw, wat baie teleurgestel gevoel het. JC Steyn berig uitvoerig oor hierdie voorval in sy biografie Van Wyk Louw ’n Lewensverhaal. Selfs na twee jaar het die kontroverse nog bly smeul en skryf Van Wyk Louw: Dit lyk my ons verset ons teen elke poging […] om ons te laat nadink oor die grondslae...

Die Letterkundige Laboratorium van die Universiteit van Stellenbosch (1960-1984)
2000

Johann Lodewyk Marais - 2007-06-13
Inleiding DJ Opperman was op meer as een vlak by opleiding in skeppende skryfwerk betrokke en het ook ’n betekenisvolle inset tot verskillende soorte opleiding gelewer. Dit het nie-formele individuele opleiding aan skrywers, uitgebreide werk as tydskrif- en uitgewerskeurder en formele opleiding in skeppende skryfwerk aan die Universiteit van Stellenbosch ingesluit. In hierdie artikel val die klem hoofsaaklik op die Letterkundige Laboratorium van die Universiteit van Stellenbosch, wat Opperman...

Die laaste (Afrikaanse) boek?
2003

Nicol Stassen - 2007-06-13
Waar staan die Afrikaanse uitgewersbedryf en skrywers, ook ten opsigte van mekaar? Hoe word die eise van die inligtingsera (Eerste Wêreld-lesers) en onderontwikkeldheid (Derde Wêreld-lesers) in een taalgemeenskap versoen? Teen hierdie tyd is die groot geheim uit: Die laaste Afrikaanse boek is toe nie die laaste Afrikaanse boek nie. Karel Schoeman sê self oor die verskyning van sy tweedelige Armosyn van die Kaap: … dit was duidelik die einde van ’n era in die geskiedenis...

Waar's die nuwe stemme in ons letterkunde?
2002

Willie Burger - 2007-06-13
1. ’n Stilstand in die letterkunde As ons wil praat oor “nuwe stemme”, kan ons dit nie doen sonder om na die “ou stemme” te kyk nie. Hoe sal ons immers ’n nuwe stem herken as daar nie ’n vergelykingsbasis is nie? Dit is tensy ons die “nuwe” slegs (ietwat beperkend?) interpreteer as “debutant” en liefs nog ook ’n debutant van jeugdige ouderdom. ’n Interpretasie van “nuwe stemme” as “jong debutante”...

Die kunste en die (globale) mark
2003

Bert Olivier - 2007-06-13
In Spoke van Marx (1994:56-69) waarsku Jacques Derrida teen premature/vroegtydige triomfalisme, soos byvoorbeeld die van die politieke wetenskaplike Francis Fukuyama, oor die beweerde uiteindelike globale seëviering van die vennootskap tussen liberale demokrasie en die “vrye mark”, oftewel kapitaal. Sodanige triomfalisme is, in die lig van wat Derrida hier sê, gewoon blind vir die feit dat hierdie vennootskap die oorgang van (gewaande) “demokratiese” politieke mag...

'n Nuwe hervorming?
2002

Sakkie Spangenberg - 2007-06-13
Ou Testament UNISA 1 Inleidende stellings Ek wil allereers met ’n belydenis begin. Dis een van die oudste belydenisse in die Bybel, maar dis ’n belydenis wat Jesus van Nasaret nie sou gehuiwer het om uit te spreek nie. Dit lui só: Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en vol liefde. Hierdie belydenis is te vind in Psalm 103:8, Eksodus 34:6 en Jona 4:2. Ek begin met ’n belydenis, omdat daar mense is wat die nuwe hervorming probeer diskrediteer as sou dit...

Hiperteks of hipermark? LitNet en die www
2001

Etienne van Heerden - 2007-06-13
Op soek na ’n naam Bill Gates se brawe uitspraak lui: “Die Web verander alles.” Sedert hierdie stelling legendaries geword het, is ons steeds op soek na taal waarmee ons die Web kan beskryf. Soos die geval is met alle verbeelde ruimtes, is die wyse waarop die mens aan die Internet en die www — wat ek hier tesame die Web sal noem[1] — taal gee, van groot belang. Die Web gaan die name wat ons munt, najaag, en ons verbeeldingsvlugte oor sy moontlikhede en sy invloed...


<< 1 2 3 4 5 >>