Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education > LitNet Akademies

LitNet Akademies


<< 1 2 3 4 5 >>

Beeldvorming in geleentheidsgedigte op gedenkkeramiek oor die Nederlandse koningshuis
Renée Marais - 2008-08-27
Beeldvorming in geleentheidsgedigte op gedenkkeramiek oor die Nederlandse koningshuis Gerard de Kamper en Reneé Marais Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (690 kb) Abstract Representation in occasional verse on ceramics commemorating the Dutch royal house In various countries...

'n Ander bestekopname van die Afrikaanse poësie, 2004’2007
Leti Kleyn - 2008-08-05
’n Ander bestekopname van die Afrikaanse poësie, 2004−2007 Leti Kleyn Universiteit van Pretoria, Eenheid vir Kreatiewe Skryfkuns LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (535 kb) Klik hier om Bylae A in pdf-formaat af te laai. [Jou persepsie] hang waarskynlik alles af van hóé wyd...

Stephan Bouwer (1948-1999): 'n Herwaardering met spesifieke verwysing na sy poësie-oeuvre
Neil Cochrane - 2008-07-22
Stephan Bouwer (1948–1999): ’n Herwaardering met spesifieke verwysing na sy poësie-oeuvre Neil Cochrane Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (175 kb) Net ’n gedig, as ons dit durf sê, beweeg verby ’n foto in ’n album, ’n innige in memoriam...

Die onopgeloste raaisel met spesifieke verwysing na Die Jakkalssomer van Dirk Jordaan
Joan Hambidge - 2008-07-17
Die onopgeloste raaisel met spesifieke verwysing na Die Jakkalssomer van Dirk Jordaan Joan Hambidge Universiteit van Kaapstad LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (111 kb) Abstract The unsolved riddle with special reference to Dirk Jordaan's Die Jakkalssomer This article presents a psychoanalytic reading...

Buren-Marsch: Die Transvaalse volkslied in Duitse gewaad
Winfried Lüdemann - 2008-07-17
Buren-Marsch: Die Transvaalse volkslied in Duitse gewaad Winfried Lüdemann Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (175 kb) Abstract Buren-Marsch: The old Transvaal anthem in German dress This article discusses a march for brass ensemble that was written and published in Germany...

S.V. Petersen se tydskrifverhale
Steward van Wyk - 2008-07-11
S.V. Petersen se tydskrifverhale Steward van Wyk Universiteit van die Wes-Kaap LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 DEO 2008 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (127 kb) Abstract S.V. Petersen’s magazine stories S.V. Petersen (1914–1987) is known for his poetry and is regarded as the first black Afrikaans poet. He started his writing...

Tegniek en Republiek: Wisselende vryheidsbegrippe in Afrikaner- en Suid-Afrikaanse politiek
Johann Rossouw - 2008-07-11
Tegniek en Republiek: Wisselende vryheidsbegrippe in Afrikaner- en Suid-Afrikaanse politiek Johann Rossouw LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 DEO 2008 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (177 kb) Abstract Technics and Republic: Varying concepts of freedom in Afrikaner and South African politics In this article different concepts of freedom...

Musiekgeskiedenis en fiksie: Hans Holleman en Arnold van Wyk in Holmer Johanssen se roman Gety
Stephanus Muller - 2008-07-11
Musiekgeskiedenis en fiksie: Hans Holleman en Arnold van Wyk in Holmer Johanssen se roman Gety Stephanus Muller Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 DEO 2008 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (235 kb) Abstract Music history and fiction: Hans Holleman and Arnold van Wyk in Holmer Johanssen’s Novel Gety In...


Die artikels hieronder vorm nie deel van die geakkrediteerde LitNet Akademies nie, maar die artikels hierbo (vanaf 11 Julie 2008 en verder) is geplaas nadat LitNet Akademies akkreditasie ontvang het van die SA Departement Onderwys

2008-07-11


Tegniek en Republiek: Wisselende vryheidsbegrippe in Afrikaner- en Suid-Afrikaanse politiek
Johann Rossouw - 2008-07-11
Tegniek en Republiek: Wisselende vryheidsbegrippe in Afrikaner- en Suid-Afrikaanse politiek Johann Rossouw LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 DEO 2008 ...

S.V. Petersen se tydskrifverhale
Steward van Wyk - 2008-07-11
S.V. Petersen se tydskrifverhale Steward van Wyk Universiteit van die Wes-Kaap LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 DEO 2008 ...

Musiekgeskiedenis en fiksie: Hans Holleman en Arnold van Wyk in Holmer Johanssen se roman Gety
Stephanus Muller - 2008-07-11
Musiekgeskiedenis en fiksie: Hans Holleman en Arnold van Wyk in Holmer Johanssen se roman Gety Stephanus Muller Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 DEO 2008 ...


LitNet Akademies: Mei 2007 - Vol 4
LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie

2007-06-29
LitNet Akademies: Mei 2007 Vol 4 LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie Inhoudsopgawe Oor bemagtiging, taal en die Afrikaans-debat in die Coca-Cola-demokrasie 2006 Jaco Alant — Durban Universiteit van Tegnologie Voorwaardes vir die behoud van Afrikaans as wetenskapstaal: ’n taalbeplanningsperspektief ...

Oor bemagtiging, taal en die Afrikaans-debat in die Coca-Cola-demokrasie
2006

Jaco Alant - 2007-06-29
By die amptelike viering van Nelson Mandela se 85ste verjaarsdag op 19 Julie 2003, regstreeks uitgesaai op SABC3 vanaf die Sandton Konvensiesentrum, is nie ’n enkele woord in Afrikaans gesing nie. Daar is swierig konsert gehou saam met kunstenaars soos Sibongile Khumalo, PJ Powers, Ladysmith Black Mambazo, Vicky Samson, Johnny Clegg en Yvonne Chaka-Chaka, maar niemand het in Afrikaans gesing nie. Geen Johannes Kerkorrel of selfs ’n Koos Kombuis nie. Weliswaar is daar dié...

Voorwaardes vir die behoud van Afrikaans as wetenskapstaal: 'n taalbeplanningsperspektief
2006

Vic Webb - 2007-06-29
Vic Webb is die direkteur van CentRePoL (Centre for Research in the Politics of Language), UP1 Inleiding Daar is die afgelope tyd buitengewoon baie gedebatteer oor taalbeleid by HAU's, en ek neem aan dat HAU's wat die beginsels van toeganklikheid, gelykheid, transformasie, kompeterende akademiese opleiding en die bevordering van meertaligheid en diversiteit (insluitende die behoud van Afrikaans as taal van onderrig en leer (TO/L) en die bevordering van die Afrikatale) wil bevorder, waarskynlik...

'n Volhoubare plek vir Afrikaans in hoër onderwys en regeringsteun daarvoor
2006

Niek Grové - 2007-06-29
It is a frequently asked question whether and why languages should be maintained. In a global human heritage perspective, languages are as unique as biological species and linguistic diversity should therefore be maintained in the same spirit as biological diversity. – Pekka Sammallahti, Universiteit van Oulu, Helsinki 1. Algemeen1 Daar is baie min Suid-Afrikaners wat vandag onbewus is daarvan dat een van die grondoorsake vir die 1976-studenteopstande in Soweto die feit is dat die destydse...

'n Volhoubare plek vir Afrikaans
2006

Frederik Van Zyl Slabbert - 2007-06-29
’n Paar kantopmerkings oor die sosiale konteks van die vraagstelling 1. Die nasionale politieke klimaat word op die oomblik aan die een kant oorheers deur die interne spanninge binne die ANC rondom alliansiekonsensus, leierskapsoorgang en sentralisasie vs desentralisasie van besluitneming, en aan die ander kant, op internasionale vlak, deur Suid-Afrika se staanplek in Afrika, byvoorbeeld NEPAD, die AU ensovoorts, en ons rol, of gebrek daarvan, rondom Zimbabwe, Vigs edm. 2. Gegee hierdie nasionale...

Etlike gedagtes oor moedertaalonderrig in Suid-Afrika na Apartheid
2006

Neville Alexander - 2007-06-29
Hoekom praat ons nou oor hierdie vraag? Die feit dat Afrikaans op die oog af aan die kwyn is, is net een van die redes. Baie belangrik is ook die aaklige druipsyfers, veral in die jaarlikse matriekeksamen, onder niemoedertaalsprekers van Standaardafrikaans en Standaardengels. Kan die oorheersing van Engels nog gestuit word? Dit gaan nie soseer oor die dominansie van Engels nie. Dit is ’n vraag wat met die sogenaamde vryemarkstelsel te make het, en op daardie gebied kan net die magspolitieke...

Die staat en onderrigtaal aan universiteite
2006

Christo Viljoen - 2007-06-29
Inleiding* Afgesien van die vier oorblywende historiese Afrikaanse universiteite (HAU’e) (van die oorspronklike vyf bly vier oor na die verdwyning van die RAU), is geen van die ander Suid-Afrikaanse universiteite se onderrigtaal anders as eksklusief Engels nie. Daar is velerlei redes waarom geen van die inheemse amptelike Afrikatale in Suid-Afrika as onderrigtaal op universiteitsvlak gebruik word nie. Een daarvan is die gebrek aan omvattende vakterminologie en die feit dat dit slegs Afrikaans...

Die posisie van Afrikaans aan die Universiteite vir Tegnologie
2006

Johan Anker - 2007-06-29
Die vrae van hierdie Taalberaad wentel om die volhoubaarheid van Afrikaans aan tersiêre inrigtings en strategieë om dit of volhoubaar te maak of die volhoubaarheid voort te sit. Ek moet net eers beklemtoon dat statistiek wat in hierdie toespraak gegee word, by benadering afgerond is en op telefoonoproepe, fakse en e-posse berus – enige foute daarin is my persoonlike foutiewe afleidings – die meeste getalle is verskaf vir die 2005/6-jaar en die meeste van die instansies het...

Johan Combrink-gedenklesing: 'n Perspektief op Afrikaans
2007

Russel Botman - 2007-06-29
Toe ek onlangs saam met my gesin die Apartheidsmuseum in Johannesburg besoek het, het dit my opgeval dié museum se hardste kreet is die onreg wat in die naam van Afrikaans gepleeg is: die wetgewing, die skellende plakkate teen Afrikaans, die kinders in die strate van Soweto, die skote, die bloed, die foto van Hector Pietersen, en die Afrikaans van 1976. In 1976 was ek ’n studenteraadslid aan die Universiteit van Wes-Kaapland. My taak was dié van skakelbeampte, en ek het met die...

NP van Wyk Louw: 100 jaar
2006

Ian Raper - 2007-06-29
Nicolaas Petrus van Wyk Louw is op 11 Junie 1906 op Sutherland in die Karoo gebore. Hy studeer aan die Universiteit van Kaapstad en word in 1929 daar dosent in die Opvoedkunde. In September 1930 is hy met Joan Wessels getroud. Twee kinders, Ria en Anna, is uit hierdie eerste huwelik gebore. In 1941 trou hy met Truida Pohl. In 1945 is hy een van die stigters van die tydskrif Standpunte en bly redaksielid tot sy dood in 1970. In 1948 ken die Universiteit van Utrecht, Nederland, aan hom ‘n...

C Louis Leipoldt: 'n Fiktiewe Portret
2006

Hennie Aucamp - 2007-06-29
Hennie Aucamp bespreek Karel Schoeman se Die Reisiger - 'n novelle wat nie wegskram van C Louis Leipoldt se vermeende homofiele verlangens nie. 1 Die geromanseerde lewensbeskrywings van Karel Schoeman is 'n onderverkende faset van sy oeuvre, wat enigsins vreemd is, aangesien dié vies romancées, om Kannemeyer se terminologie te gebruik, kennelik wegbereiders is vir sy latere biografieë en ander egodokumentêre werk. Die lys vies romancées lyk so: Die hart van...

In stede van 'n psigoanalise: Narkotiese ritmes van 'n onophoudelike trom
2007

Joan Hambidge - 2007-06-29
Etienne van Heerden 2005 In stede van die liefde Kaapstad: TafelbergISBN 9780624043249 213 bladsye R195.00 I Etienne van Heerden se roman In stede van die liefde is ’n roman oor verglyding; oor geweld; oor artefakte en kuns; oor paranoia; oor dwelmmisbruik; oor die familiewe-lewe; oor die okapi; oor selfmoord; oor kinderdiefstal – ’n volledige mise-en-abyme waardeur die leser van een vertelling tot ’n ander oorbeweeg.[1] In In stede van die liefde word daar besoek...

Die nuwe oppervlakkigheid en trourokke: 'n requiem
2006

Andries ''Roof'' Bezuidenhout - 2007-06-29
In swart of wit getooi, in 'n stoet of in konvooi, wonder elkeen hoe lank alles nog sal duur. En leef holderstebolder, want die kis wag op die solder. Die lewe is ’n skadu teen die muur.- Koos du Plessis Soms sukkel ek om my gedagtes agtermekaar te kry. Ek wou eintlik twee argumente maak. Die een is dat ’n mens die “nuwe oppervlakkigheid” deels kan verklaar as die gevolg van die feit dat die sprekers van Afrikaans in Suid-Afrika al hoe minder word. Die taalgemeenskap kwyn...

Die erns agter die masker
2007

Hennie Aucamp - 2007-06-29
1 ’n Betoog vra soms dat ’n woord na sy oerbetekenis herlei word. In die geval van David Kramer is dit gepas om te onthou dat persona ’n teaterbegrip is en in Griekse tye "masker" beteken het. Hoe kom persoonlikhede soos Charlie Chaplin, Liza Minnelli, Boy George, Pieter-Dirk Uys (ofte wel Evita Bezuidenhout), Nataniël, David Kramer en ander by hul persona, hul masker uit? Toeval sal hier wel ’n rol speel, maar ek glo dat ’n vertolkende kunstenaar ook ’n...

Hoe woorde werk in monde op plankvloere
2007

Willem Anker - 2007-06-29
The theater, which is in no thing, but makes use of everything – gestures, sounds, words, screams, light, darkness – rediscovers itself at precisely the point where the mind requires a language to express its manifestations. To break through language in order to touch life is to create or recreate the theatre. – Antonin Artaud, The Theatre and its Double In effect theatre became the martyr of all who risked humanity, all who wanted to shape the form of existence. That...

Memorandum: 'n verhaal met skilderye: Kanttekeninge deur Joan Hambidge
2007

Joan Hambidge - 2007-06-29
Memorandum: ’n verhaal met skilderyeMarlene van Niekerk en Adriaan van ZylHuman & RousseauISBN-10: 0-7981-4729-6Hardeband met stofomslag144 ppR245 IEtienne Britz illustreer in sy uitvoerige analise van Marlene van Niekerk / Adriaan van Zyl se Memorandum dat geen leser ooit hierdie teks finaal sal kan deurgrond nie. Sy bespreking – wat resensies van ander kritici bevat, asook onderhoude en ’n skrywersoorsig – is te lese op Insig se webruimte (www.insig.com – afgetrek...

Die Voëlvry-beweging se groter konteks
2007

2007-06-29
Voëlvry: The movement that rocked South AfricaPat HopkinsISBN: 9781770071209Klik hier en koop Voëlvry: The movement that rocked South Africa by Kalahari.netMet die publikasie van die boek Voëlvry is die stormagtige tydperk van die tagtigerjare weer in die nuus. In die beriggewing rondom die verskyning van die boek is daar tot dusver nie verwys na die ander komponente wat 'n rol gespeel het in die stryd teen apartheid en die demokratiseringsproses nie. Die rol van onder meer kabarette,...

TT Cloete se ''rykdom van die onvoltooide'': Andries Visagie voer 'n onderhoud met TT Cloete
2007

TT Cloete - 2007-06-29
Heilige nuuskierigheid TT CloeteTafelberg ISBN 9780624045069 Sagteband, 128 bladsyeKlik hier en koop Heilige nuuskierigheid by Kalahari.net U het reeds ’n negetal digbundels gepubliseer sedert u debuut in 1980 met Angelliera. Is dit vir u belangrik om elke dag met die poësie besig te wees of kry u eerder sporadies die inspirasie om die pen op te neem? Kortom, hoe gaan u te werk met die besoeke van die muse? Ek is elke dag, elke uur besig met die poësie. Gedigte is...

LitNet Akademies: Mei 2006 - Vol 3
LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie

2007-06-14
LitNet Akademies: Mei 2006 Vol 3 LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie Inhoudsopgawe Die hipnose van die digkuns: TT Cloete-gedenklesing 2005 Joan Hambidge — Universiteit van Kaapstad Uit in die kuberruim: Enkele waardetoevoegings en uitdagings ten opsigte van Gay@LitNet binne Suid-Afrikaanse konteks ...

Die hipnose van die digkuns: TT Cloete-gedenklesing
2005

Joan Hambidge - 2007-06-14
TT Cloete se versamelbundel Die baie ryk ure bevat ’n afdruk op die voorblad van die beroemde verlugte getyeboek-kalender van die hertog Jan van Berry, wat geleef het van 1340 tot 1416, Les très riches heures du duc de Berry, met miniature van die broers Limburg. Die twee afdrukke is van die maande Maart en Junie. In hierdie titel en voorblad word die essensie van Cloete se digkuns opgesluit, naamlik die gedig as afdruk of herskrywing, interteks, palinode; en die obsessionele, allesoorrompelende...

Uit in die kuberruim: Enkele waardetoevoegings en uitdagings ten opsigte van Gay@LitNet binne Suid-Afrikaanse konteks
2006

2007-06-14
Extract This article investigates the nature, role and contribution of Gay@LitNet as an electronic alternative for the publication of gay literature in South Africa. Attention will be given to the manner in which Gay@LitNet acts as a public forum for nurturing gay identity within the current socio-political context of South Africa. A brief summary of the current socio-political situation of South African gays will be given in order to place the discussion in the necessary context. Secondly, an evaluative...

'n Lyntekening, ja, maar is hy straight?
2005

Hennie Aucamp - 2007-06-14
Aubrey Beardsley has a beautiful line, but he does not know where to stop it. (Toegeskryf aan Oscar Wilde) Lyntekening deur Johannes Meintjes* Dit is dalk bloot toevallig, maar van die bekendste lyntekeninge van die twintigste eeu is van gay kunstenaars wat heel dikwels die manlike naakt geteken het, soos Cocteau, Andy Warhol en David Hockney. Hierby kan gevoeg word die graffiti-kunstenaar van New York, Keith Haring, alhoewel Haring miskien effens buite die prentjie...

Marjorie Wallace
2005

Amanda Botha - 2007-06-13
Die kunstenaar Marjorie Wallace, eggenote van die Sestiger Jan Rabie, is Sondag 26 Junie 2005 in Onrus oorlede. Kort nadat 'n retrospektiewe uitstalling in 2003 in die US Sasol Kunsmuseum aangebied is wat haar Suid-Afrikaanse werk oor 'n periode van 'n halfeeu gedenk het, het Wallace 'n beroerte-aanval gehad waarvan sy nooit herstel het nie. Amanda Botha het as kurator vir hierdie uitstalling opgetree en behartig sedertdien Wallace se kunsbelange. In hierdie essay bied sy 'n verslag van Marjorie...

Letterkundige polemiek: woord en wederwoord?
2006

Madame Lacoste - 2007-06-13
I Die wandelgange druis. "Het jy gehoor?" "Nee, regtig?" In 'n post-postmoderne era vra 'n mens jou af: 'n klag van plagiaat oor dokumente in die publieke domein? 'n Klag van plagiaat oor 'n Ted Hughes-aanhaling uit Country of my skull, 'n vernuftige stuk faction (vermenging van feit en fiksie) en 'n boek waar karakters paradeer as intellektuele poppe namens die implisiete outeur. Hughes het waarskynlik sy siening van mites gekry by Robert Graves en een van sy eerste geskenke aan Sylvia Plath...

Van armblankes tot voorheen bevoordeeldes
2005

Hermann Giliomee - 2007-06-13
'n Volk red homself? Drie of vier jaar gelede, toe swart ekonomiese bemagtiging net begin momentum kry, het ek aan dr Anton Rupert gevra of hy kan dink aan enige Afrikaanse maatskappy of Afrikaanse ondernemers wat deur 'n Engelse maatskappy bemagtig is. Hy het vir 'n oomblik nagedink en toe gesê: "Nee, ek kan nie aan 'n enkele geval dink nie, en ek is baie dankbaar daarvoor." Ons het vir 'n rukkie gepraat oor Federale Mynbou, 'n maatskappy in die Sanlam-stal wat in 1963 met die steun van...

Mense en grense
2005

Ampie Coetzee - 2007-06-13
Verraaiers en profete: Afrikanerdissidente intussen Gerrit Brand se uitnodiging aan my om deel te neem aan dié gesprek eindig so: Hoe voel dit om 'n dissident te wees? Wat dryf 'n mens daartoe? En is dit die moeite werd? Hoe dink die Afrikanerdissidente van destyds oor die nuwe Suid-Afrika van vandag? Hoe sien hierdie mense die nuwe grense tussen meelopers en buitestaanders? Drie oudstryders is aan die woord. Die woord oudstryders moet maar met 'n knippie sout geneem word. Ons is al...

Wanneer die tyd uit lit is: Aktivisme of apatie?
2005

Bert Olivier - 2007-06-13
Hoe weet mens die tyd is uit lit[1], ont-wrig? Wanneer, ten spyte van mooi beloftes, die gaping tussen ryk en arm lande (asook ryk en arm mense in dieselfde land) al hoe groter word. Wanneer die voortbestaan van al hoe meer van die lewende spesies op ons blou planeet bedreig word omdat die dominante spesie, die "rasionele" wese par excellence - homo sapiens sapiens - nie genoegsaam vir ander lewende wesens omgee om ’n gesamentlike poging aan te wend om dit te voorkom nie.[2] Wanneer meer...

Waar is die nuwe generasie swart Afrikaanse skrywers?
2005

Nèlleke de Jager - 2007-06-13
You can only be a proper grown-up publishing house in this country if you publish the very best of home-grown fiction. – Nicholas Pearson, Britse uitgewer van Vikram Seth se A Suitable Boy en Jonathan Franzen se The Corrections[1] Fred Khumalo, ’n bekende rubriekskrywer en joernalis van Sunday Times, het ’n paar weke gelede ’n hond in die hoenderhok losgelaat met sy vraag: “Waar is die nuwe generasie swart skrywers in Suid-Afrika? Is daar werklik ’n nuwe golf...

HE Bates en die derde stroom
2006

Hennie Aucamp - 2007-06-13
Kan 'n heteroskrywer oor gays skryf? Hennie Aucamp bespreek die werk van HE Bates (1905-1974) Hierdie kritikus moet tot sy verleentheid erken dat hy nie presies kan sê waar hy die sinsnede “third stream of consciousness” raakgeloop het nie. Dit was lank gelede, veertig jaar of verder terug, vermoedelik in die tydskrif English Studies; maar waarop dit slaan, onthou hy nog goed, naamlik ’n buitengewone sensibiliteit vir fenomene wat buite die “normale” patrone lê,...

Dit reën op Rietfontein!
2006

Desmond Painter - 2007-06-13
'n Beskouing oor Eugène Marais se Versamelde Werke, The Soul of the White Ant, The Soul of the Ape en Dwaalstories I Hierdie gesamentlike heruitgawe van Eugène Marais se tweedelige Versamelde Werke, geredigeer en versorg deur sy bekendste biograaf, Leon Rousseau, en drie ander klassieke (Dwaalstories, The Soul of the White Ant en The Soul of the Ape) is maar die jongste oplewing van belangstelling in hierdie skrywer se lewe en werk. Dit is 'n Marais-seisoen en hierdie publikasies...

Die Groot Small - oor die lewe en werk van Adam Small
2006

Steward van Wyk - 2007-06-13
I Baie dankie aan prof Van Zyl en die Woordfees vir die uitnodiging om deel van hierdie program te wees. Ek wil begin deur enkele biografiese besonderhede te noem, waarna ek chronologies na Small se werk sal kyk en ‘n paar temas en vormlike tegnieke sal uitwys. Adam Small is op 21 Desember 1936 op Wellington in die Boland gebore. Sy familie aan vaderskant is Christelik-Gereformeerd en dié van sy moeder Islamities; dié invloede prent by hom vroeg reeds kulturele en godsdienstige...

Die lyf as landskap
2005

Hennie Aucamp - 2007-06-13
Aan die nagedagtenis van Sheila Cussons, wat geen onderskeid getref het tussen sensualiteit en mistiek nie. Die naaktfiguur in die kunste - of wat ons vandag met terugskouende wysheid kunste noem - is so oud soos die mensheid self, en kom voor in kulture wat reeds hul omtrekke in die mis van die tyd begin verloor. Soms word beeldjies opgegrawe wat kennelik met vrugbaarheidsrites geskakel het - wil hierdie beeldjies lewe verheerlik of doodsangs besweer? Sheila Cussons oordeel soos volg in haar...

CJ Langenhoven as kunstenaar
2005

Thijs Nel - 2007-06-13
Langenhoven het gesê: Onsterflikheid kan maar na die dood kom. Onthou dit, o kunstenaar, en wees getroos. [1] In sy volgende spreuk volg hy dit op met: Daar is geen kuns by sukkel nie en geen sukkel by kuns nie. [2] Elders het hy geprofeteer: Ons is ’n volk van woord en daad, min doen, maar baie praat. Wees gewaarsku, vanaand gaan gepraat word. Kuns, kunstenaar en Langenhoven Wat beteken die woord kuns? Wat is ’n kunstenaar? Ek wil probeer uitklaar wat die twee begrippe...

Versoening in die ban van geskiedskrywing as ''memory politics''?
2006

Loammi Wolf - 2007-06-13
’n Paar inleidende opmerkings Onlangs het ’n woordewisseling op SêNet ontstaan oor die gebruik van bepaalde gelaaide woorde soos joiners, hensoppers en etniesesuiwering in die taaldebat. Kort voor lank is ander persone daarvan beskuldig dat hulle “holocaust-ontkenners” is in die huidige taaldebat waar dinge verwar is met die lot van die burgerlike bevolking in Britse konsentrasiekampe tydens die Anglo-Boereoorlog. Onder meer het dr Dan Roodt beweer dat 35 persent van...

LitNet Akademies: Mei 2005 - Vol 2
LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie

2007-06-13
LitNet Akademies: Mei 2005 Vol 2 LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie Inhoudsopgawe Was daar 'n Tagtigerbeweging? 2005 Elize Botha — Universiteit van Stellenbosch Afrikaans: 'n Koalisie van gewilliges is nodig 2004 Chris Brink — Universiteit van Stellenbosch ...

Was daar 'n Tagtigerbeweging?
2005

Elize Botha - 2007-06-13
My optrede vanaand het 'n preambel nodig. Van groot belang is dit om daarop te wys dat dit nie die bedoeling was dat ek vanaand alleen hier voor u staan nie. My wens was dat Piet Roodt, my eertydse kollega in die Departement Afrikaans van die Universiteit van Pretoria, hier saam met my sou optree. Hy was immers as redaksielid van die Tydskrif vir letterkunde my onmisbare helper deur die hele dekade van Tagtig heen. En dit is in hoofsaak as redakteur van die Tydskrif, 1973-1992, en dus ook gedurende...

Afrikaans: 'n Koalisie van gewilliges is nodig
2004

Chris Brink - 2007-06-13
Inleiding Voorsitter, dames en here, namens die Universiteit, welkom op Stellenbosch. Dankie en geluk aan NTLA met die idee van 'n nasionale taalberaad. Van die universiteit af: ons stem saam dat 'n nasionale strategie vir Afrikaans 'n goeie idee is. Ons voorsien 'n koalisie van gewilliges wat dit sal waar maak. En ons ondersteun ook heelhartig die opdrag wat die sprekers van die organiseerders gekry het: "Hou dit prakties!" In die gees daarvan, dan, bied ek graag 'n paar sobere opmerkings...

Verwyderd die uwe, Henry James
2004

Hennie Aucamp - 2007-06-13
Colm Tóibín is 'n eietydse Ierse skrywer wat in Ierland woon en werk. Sy status as romanskrywer en essayis groei met elke nuwe publikasie, sy seksoriëntasie ten spyt, want die gehalte van sy werk is so onomstootlik dat dit alle burgerlike vooroordele uit die weg vee. Sy bundel essays Love in a Dark Time: Gay Lives from Wilde to Almodóvar blý byvoorbeeld op winkelrakke verskyn, al is dit reeds in 2001 gepubliseer. Sy voorlaaste roman, The Blackwater Lightship, is verfilm,...


<< 1 2 3 4 5 >>