Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education > LitNet Akademies

LitNet Akademies


<< 1 2 3 4 5 >>

Sewe M-bleme vir Marlene (van Niekerk) en Marlene (Dumas): ’n Metatekstuele lesing van Memorandum: ’n verhaal met skilderye
Adéle Nel - 2009-11-05
Sewe M-bleme vir Marlene (van Niekerk) en Marlene (Dumas): ’n Metatekstuele lesing van Memorandum: ’n verhaal met skilderye Adéle Nel Vaaldriehoekkampus van die Noordwes-Universiteit LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai This book is about space, about language, and about death; it is...

Verwysings na klassieke musiek in Marlene van Niekerk se roman Agaat
Heinrich van der Mescht - 2009-10-22
Verwysings na klassieke musiek in Marlene van Niekerk se roman Agaat Heinrich van der Mescht Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Marlene van Niekerk se roman Agaat (2004) het groot lof ontvang vir die ingewikkelde verwysings wat daarin voorkom. In hierdie artikel word...

Tegnologiese singulariteit en transendentale monisme: medeskeppers van volhoubare alternatiewe toekomste
Jan Hendrik Naude - 2009-10-01
Tegnologiese singulariteit en transendentale monisme: medeskeppers van volhoubare alternatiewe toekomste Jan Hendrik Naude LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die versmelting van tegnologiese singulariteit met transendentale monisme word gepostuleer as die mees aangewese kompromie vir die skep...

Na-beeld/Na-beelding: stedelike gelykenisse
Dirk van den Berg - 2009-09-11
Na-beeld/Na-beelding: stedelike gelykenisse Dirk van den Berg Universiteit van die Oranje-Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Abstract After-image/After-imaging: urban likenesses, urban portraiture A performative analysis of the metapicture dynamics of a Norman Catherine print, Mirror Mirror (1991),...

Aspekte van postkoloniale verset in Eilande deur Dan Sleigh
Johan Anker - 2009-09-03
Aspekte van postkoloniale verset in Eilande deur Dan Sleigh Johan Anker Cape Peninsula University of Technology (Wellington-kampus) LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Abstract Aspects of postcolonial resistance in Islands by Dan Sleigh This article discusses the portrayal of various aspects of postcolonial...

“Te hel met heling, Niggie!”: Wanneer traumanarratiewe tekort skiet
Thys Human - 2009-08-27
“Te hel met heling, Niggie!”: Wanneer traumanarratiewe tekort skiet Thys Human Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Abstract “To hell with healing, Niggie”: When trauma narratives fail Until the late nineteenth century, trauma was a strictly medical...

Die poeliesman het ’n gun: Die prestasie van Kaapssprekende plattelandse leerders op ’n Afrikaans-medium taaltoets wat dialek-neutraal sou wees
Ondene van Dulm - 2009-08-21
Die poeliesman het ’n gun: Die prestasie van Kaapssprekende plattelandse leerders op ’n Afrikaans-medium taaltoets wat dialek-neutraal sou wees Frenette Southwood en Ondene van Dulm Departement taalwetenskappe, Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Abstract "Die...

LitNet Akademies Jaargang 6(2) - Augustus 2009
2009-08-21
LitNet Akademies: Augustus 2009 Jaargang 6(2) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe Nora en die Afrikaners: Gedagtes oor die impak van die eerste professionele produksie van Henrik Ibsen se Et dukkehjem (’n Pophuis) in Afrikaans pp. 1-22 Temple Hauptfleisch en Hilda van Lill - Sentrum vir Teaternavorsing, Universiteit Stellenbosch Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai...

Peter Blum en die Commonwealth Mycological Institute: Van digter tot abstraheerder
Johan C. Coetzee - 2009-08-05
Peter Blum en die Commonwealth Mycological Institute: Van digter tot abstraheerder Johan C Coetzee Departement tuinbouwetenskappe, Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie LitNet Akademies Jaargang 6 (2) – Augustus 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (344 kb) Abstract Peter Blum and the Commonwealth Mycological Institute: From poet to abstractor...

Inligtingsoorlogvoering, die opkomende magprojekteringinstrument: soeke na ’n definisie
Rianne van Vuuren - 2009-07-31
Inligtingsoorlogvoering, die opkomende magprojekteringinstrument: soeke na ’n definisie Rianne van Vuuren Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 6 (2) – Augustus 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (531 kb) Abstract Information warfare, an upcoming power projection instrument: in search of a definition Information warfare has...

Mise en abyme en Ander Lewens van André P. Brink
Johan Anker - 2009-07-23
Mise en abyme en Ander Lewens van André P. Brink Johan Anker Cape Peninsula University of Technology (Wellington-kampus) LitNet Akademies Jaargang 6 (2) – Augustus 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (444 kb) Abstract Mise en abyme and André P. Brink's Ander Lewens This article discusses the use of the mise en abyme as a technique in...

Estetiese hoedanighede in die lewe en werk van Lorraine Botha: ʼn estetiese ondersoek na pedagogiese kunstenaarskap
Jannie Pretorius - 2009-07-15
Estetiese hoedanighede in die lewe en werk van Lorraine Botha: ʼn estetiese ondersoek na pedagogiese kunstenaarskap Jannie Pretorius Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 6 (2) – Augustus 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (732 kb) Abstract Aesthetic attributes in the life and work of Lorraine Botha: an aesthetic inquiry into pedagogical...

Is die onderwysstelsels van die wêreld gerat vir die eise van die een-en-twintigste eeu?
Hennie Steyn - 2009-07-10
Is die onderwysstelsels van die wêreld gerat vir die eise van die een-en-twintigste eeu? Charl Wolhuter en Hennie Steyn Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) LitNet Akademies Jaargang 6 (2) – Augustus 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (549 kb) Abstract Are the education systems of the world geared for the imperatives of the twenty-first...

De la Rey, De la Rey, sal jy die Boere kom lei?
Johann Visagie - 2009-07-02
"De la Rey, De la Rey, sal jy die Boere kom lei’n" Lizabé Lambrechts en Johann Visagie Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 6 (2) – Augustus 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (641 kb) Abstract "De la Rey, De la Rey, will you come and lead the Boers?" More than a decade after the democratic elections in 1994, South...

Die argument van 'n storie - Etienne van Heerden se Asbesmiddag
Chris van der Merwe - 2009-06-25
Die argument van 'n storie - Etienne van Heerden se Asbesmiddag Chris van der Merwe Universiteit van Kaapstad LitNet Akademies Jaargang 6 (2) – Augustus 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (353 kb) Abstract The argument of a story - Etienne van Heerden's Asbesmiddag In accordance with the views of Jerome Bruner, two ways of acquiring knowledge are...

Die tydskrif Wurm (1966–1970) en die Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing
Philip John - 2009-06-19
Die tydskrif Wurm (1966–1970) en die Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing Philip John Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit LitNet Akademies Jaargang 6 (2) – Augustus 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (305 kb) Abstract Wurm magazine (1966–1970) and Afrikaans literary historiography This paper deals with the publication of Wurm,...

Marlene van Niekerk se idees oor musiek en die aanwending van verwysings daarna in Agaat
Heinrich van der Mescht - 2009-06-04
Marlene van Niekerk se idees oor musiek en die aanwending van verwysings daarna in Agaat Heinrich van der Mescht Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 6 (2) – Augustus 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (525 kb) Abstract Marlene van Niekerk's ideas about music and the use of references to it in Agaat It is striking how frequently...

Nora en die Afrikaners: Gedagtes oor die impak van die eerste professionele produksie van Henrik Ibsen se Et dukkehjem ('n Pophuis) in Afrikaans
Hilda van Lill - 2009-05-13
Nora en die Afrikaners: Gedagtes oor die impak van die eerste professionele produksie van Henrik Ibsen se Et dukkehjem (’n Pophuis) in Afrikaans1 Temple Hauptfleisch en Hilda van Lill Sentrum vir Teaternavorsing, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 6 (2) – Augustus 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (429 kb) Abstract Nora...

LitNet Akademies Jaargang 6 (1) - Maart 2009
2009-05-13
LitNet Akademies: Maart 2009 Jaargang 6 (1) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai Inhoudsopgawe 'Om leeg te word soos ’n skulp': verlies en verganklikheid in Die boek van toeval en toeverlaat pp. 1-20 Thys Human - Universiteit van Johannesburg Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Die digkuns van Johann de Lange met spesifieke verwysing na Nagsweet...

Liefs nie op straat nie. Die openbare rol van die intellektueel vandag
Benda Hofmeyr - 2009-05-07
Liefs nie op straat nie. Die openbare rol van die intellektueel vandag1 Benda Hofmeyr Universiteit van Pretoria / Radboud Universiteit Nijmegen LitNet Akademies Jaargang 6 (1) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (375 kb) Abstract Preferably not in the street. The public role of the intellectual today In this paper I attempt to contextualise...

Wij spreken zo niet onder ons - taalstandaardisasie en die konstruksie van identiteit
Heinrich Grebe - 2009-04-23
Wij spreken zo niet onder ons – taalstandaardisasie en die konstruksie van identiteit H.P. Grebe Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 6 (1) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (498 kb) Abstract We don’t speak like this among ourselves – language standardisation and the construction of identity It is unlikely...

Die moderne strewe na artistieke outonomie: 'n Waardering vir 'n gefaalde projek
Frikkie Potgieter - 2009-04-16
Die moderne strewe na artistieke outonomie: 'n Waardering vir 'n gefaalde projek Frikkie Potgieter UNISA LitNet Akademies Jaargang 6 (1) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (433 kb) Abstract The modern quest for artistic autonomy: An appreciation for a failed project This article argues that the modern quest for artistic autonomy contributed...

Religie en Bernard Stiegler se
Johann Rossouw - 2009-04-02
Religie en Bernard Stiegler se “otium van die volk”* Johann Rossouw LitNet Akademies Jaargang 6 (1) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (415 kb) Abstract Religion and Bernard Stiegler's “otium of the people” In this article the concept of the “otium of the people” of the contemporary philosopher Bernard...

Die produksiegehalte van Palindroom en Kladboek deur Joan Hambidge as gevallestudies binne die uitgewersbedryf
Reinhardt Fourie - 2009-03-20
Die produksiegehalte van Palindroom en Kladboek deur Joan Hambidge as gevallestudies binne die uitgewersbedryf1 Reinhardt Fourie Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 6 (1) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (654 kb) Abstract The production quality of Palindroom and Kladboek by Joan Hambidge as case studies within the publishing...


Helize van Vuuren - 2009-02-26
Duiwelskloof: geskiedenis, storie en oraliteit Anne-Mart Olsen en Helize van Vuuren Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit LitNet Akademies Jaargang 6 (1) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (393 kb) Abstract Devil's Valley: history, story and orality In Devil’s Valley (2000) André Brink employs various postmodern methods...

Die digkuns van Johann de Lange met spesifieke verwysing na Nagsweet
Joan Hambidge - 2009-02-20
Die digkuns van Johann de Lange met spesifieke verwysing na Nagsweet Joan Hambidge Universiteit van Kaapstad LitNet Akademies Jaargang 6 (1) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (441 kb) Abstract The poetry of Johann de Lange with particular reference to Nagsweet This article explores Nagsweet by Johann de Lange, a volume of poems originally...

'Om leeg te word soos 'n skulp': verlies en verganklikheid in Die boek van toeval en toeverlaat
Thys Human - 2009-02-13
"Om leeg te word soos ’n skulp”: verlies en verganklikheid in Die boek van toeval en toeverlaat Thys Human Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 6 (1) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (452 kb) Abstract "Om leeg te word soos ’n skulp”: loss and mortality in The book of happenstance Experiences of...

"Om leeg te word soos ’n skulp”: verlies en verganklikheid in Die boek van toeval en toeverlaat
Thys Human - 2009-02-13
"Om leeg te word soos ’n skulp”: verlies en verganklikheid in Die boek van toeval en toeverlaat Thys Human Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 5 (4) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal in PDF-formaat beskikbaar gestel word met voltooiing van hierdie uitgawe van LitNet Akademies. Abstract "Om leeg te word soos ’n skulp”:...

LitNet Akademies Jaargang 5 (3) - Desember 2008
2009-02-13
LitNet Akademies: Desember 2008 Jaargang 5 (3) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai Inhoudsopgawe Portrette van en gesprekke met vaders: die vader-dogter-verhouding in die werk van enkele vrouedigters pp. 1-17 Marius Crous Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai "Onder my duim lê die fyn sintaksis van jou strot": Krog in gesprek met Pablo Picasso...

'n Middelnederlandse teks vir die moderne Afrikaansklaskamer
Terrence R Carney - 2009-02-05
'n Middelnederlandse teks vir die moderne Afrikaansklaskamer1 Terrence Carney UNISA LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (332 kb) Abstract A Medieval Dutch text for the modern Afrikaans classroom Due to the fact that Afrikaans is such a young language with a young literary tradition, the Afrikaans classroom...

Naamgewingstrategieë in André P. Brink se Duiwelskloof en Devil's Valley: 'n vergelykende perspektief
Bertie Neethling - 2009-01-29
Naamgewingstrategieë in André P. Brink se Duiwelskloof en Devil's Valley: 'n vergelykende perspektief Bertie Neethling Universiteit van Wes-Kaapland, Bellville LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (408 kb) Abstract Naming strategies in André P. Brink's Duiwelskloof and Devil's Valley: A...

Nomades, oorlogmasjiene, Freud en The Doors: 'n Skisoanalise van Alexander Strachan se “Visioen” (1984) met verwysing na Apocalypse Now
Willem Anker - 2009-01-22
Nomades, oorlogmasjiene, Freud en The Doors: 'n Skisoanalise van Alexander Strachan se “Visioen” (1984) met verwysing na Apocalypse Now W.P.P. Anker Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (424 kb) Abstract Nomads, war machines, Freud and The Doors: A Schizoanalysis of...

Die opleiding en praktyke van die onderwyser as kunstenaar
Jannie Pretorius - 2009-01-16
Die opleiding en praktyke van die onderwyser as kunstenaar Jannie Pretorius Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (562 kb) Abstract The training and practices of the teacher as an artist In this essay it is argued that education exhibits more of an artistic that a scientific...

Liggaam, teks en parateks in Antjie Krog se Verweerskrif
Adéle Nel - 2008-12-04
Liggaam, teks en parateks in Antjie Krog se Verweerskrif Adéle Nel Noordwes-Universiteit LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (441 kb) Abstract Body, text and paratext in Antjie Krog’s Body Bereft The cover of Antjie Krog’s latest volume of poetry bears a confrontational photograph, by the...

Die meer ''beskeie'' opsies van 'n ''buitestander'': M. Nienaber-Luitingh in die Afrikaanse literêre sisteem
Bernard Odendaal - 2008-11-25
Die meer “beskeie” opsies van ’n “buitestander”: M. Nienaber-Luitingh in die Afrikaanse literêre sisteemH.P. van Coller en B.J. Odendaal Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (425 kb) Abstract The more “modest” options of an “outsider”:...

''Onder my duim lê die fyn sintaksis van jou strot'': Krog in gesprek met Pablo Picasso
Marlies Taljard - 2008-11-20
"Onder my duim lê die fyn sintaksis van jou strot": Krog in gesprek met Pablo PicassoMarlies Taljard Noordwes-Universiteit LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (377 kb) Abstract "Under my thumb: the delicate syntacs of your throat." Krog in dialogue with Pablo Picasso Metatextual commentary on paintings...

Portrette van en gesprekke met vaders: die vader-dogter-verhouding in die werk van enkele vrouedigters
Marius Crous - 2008-11-12
Portrette van en gesprekke met vaders: die vader-dogter-verhouding in die werk van enkele vrouedigtersMarius Crous LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (388 kb) Daddy, I have had to kill you. You died before I had time. – Sylvia Plath Abstract Portraits of and conversations with...

LitNet Akademies Jaargang 5 (2) - Oktober 2008
2008-11-12
LitNet Akademies: Oktober 2008 Jaargang 5 (2) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai Inhoudsopgawe Arnold van Wyk se Ricordanza as musikale aandenking pp. 1-26 Matildie Thom Wium - Universiteit van Stellenbosch Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Bemagtig opvoeders vir onmiddellike mobilisasie van grondslagfase-leerders se geletterdheid pp. 27-45...

Die verwerking van trauma in twee Afrikaanse romans
Johan Anker - 2008-11-05
Die verwerking van trauma in twee Afrikaanse romansJohan Anker Cape Peninsula University of Technology (Wellington-kampus) LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (409 kb) Abstract The portrayal of trauma in two Afrikaans novels This article discusses the traumatic experiences of characters in two recent Afrikaans...

'n Menswetenskap in onmenslike tye: Dreyer Kruger en die fenomenologiese sielkunde in Suid-Afrika, 1976–1990
Desmond Painter - 2008-10-29
'n Menswetenskap in onmenslike tye: Dreyer Kruger en die fenomenologiese sielkunde in Suid-Afrika, 1976–19901 Desmond Painter Departement Sielkunde, Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (360 kb) Abstract A human science in inhuman times: Dreyer Kruger and phenomenological...

Die ANC/SAKP en die USSR. Deel 1: Wêreldbeskouings
Ingrid Scholtz - 2008-10-21
Die ANC/SAKP en die USSR. Deel 1: Wêreldbeskouings Leopold Scholtz en Ingrid Scholtz* Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Weens die aard van die artikel het LitNet Akademies se hoofredaksie in hierdie geval 'n afwyking van LitNet Akademies se stylriglyne aanvaar. Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (605 kb) Inleiding Die geykte siening van die...

Die ANC/SAKP en die USSR.
Deel 2: Gevallestudies

Ingrid Scholtz - 2008-10-21
Die ANC/SAKP en die USSR. Deel 2: Gevallestudies Leopold Scholtz en Ingrid Scholtz* Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Weens die aard van die artikel het LitNet Akademies se hoofredaksie in hierdie geval 'n afwyking van LitNet Akademies se stylriglyne aanvaar. Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (557 kb) In die eerste aflewering van dié beskouing...

Die verhouding tussen religie en mag in Tibettaanse Boeddhisme
Sandra Troskie - 2008-10-09
Die verhouding tussen religie1 en mag in Tibettaanse Boeddhisme Rashid Begg en Sandra Troskie Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (404 kb) Abstract The relationship between religion and power in Tibetan Buddhism The role of religion in promoting the political aspirations and...

Die denke van Deleuze en Guattari: filosofie as teater
Willem Anker - 2008-10-02
Die denke van Deleuze en Guattari: filosofie as teater1 W.P.P. Anker Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (554 kb) Abstract The thinking of Deleuze and Guattari: philosophy as theatre The French philosophers Gilles Deleuze and Félix Guattari are relatively unknown in Afrikaans...

Bemagtig opvoeders vir onmiddellike mobilisasie van grondslagfase-leerders se geletterdheid
Mariette Koen - 2008-10-02
Bemagtig opvoeders vir onmiddellike mobilisasie van grondslagfase-leerders se geletterdheid Mariette Koen Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 DEO 2008 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (434 kb) Abstract Empower educators for the immediate mobilisation of foundation phase learners' literacy In November 2007 the dark...

Arnold van Wyk se Ricordanza as musikale aandenking
Matildie Thom Wium - 2008-10-02
Arnold van Wyk se Ricordanza1 as musikale aandenking Matildie Thom Wium Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Bylae 1: Figure en voorbeelde Bylae 2: Bladmusiek van Ricordanza Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (1.54 mb) Abstract Arnold van Wyk's Ricordanza as a musical memoir The fact that most...

LitNet Akademies Jaargang 5 (1) - Augustus 2008
2008-10-02
LitNet Akademies: Augustus 2008 Jaargang 5 (1) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai (2.6 MB) Inhoudsopgawe Musiekgeskiedenis en fiksie: Hans Holleman en Arnold van Wyk in Holmer Johanssen se roman Gety pp. 1–20 Stephanus Muller - Universiteit van Stellenbosch Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (235 kb) Tegniek en Republiek: Wisselende vryheidsbegrippe in Afrikaner-...

Die denke van Deleuze en Guattari: filosofie as teater
Willem Anker - 2008-10-02
Die denke van Deleuze en Guattari: filosofie as teater1 W.P.P. Anker Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal in PDF-formaat beskikbaar gestel word met voltooiing van hierdie uitgawe van LitNet Akademies. Abstract The thinking of Deleuze and Guattari: philosophy as theatre The French philosophers Gilles Deleuze and Félix Guattari are...

Bemagtig opvoeders vir onmiddellike mobilisasie van grondslagfase-leerders se geletterdheid
Mariette Koen - 2008-09-04
Bemagtig opvoeders vir onmiddellike mobilisasie van grondslagfase-leerders se geletterdheid Mariette Koen Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 DEO 2008 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal in PDF-formaat beskikbaar gestel word met voltooiing van hierdie uitgawe van LitNet Akademies. Abstract Empower educators for the immediate mobilisation of foundation phase learners' literacy...

Arnold van Wyk se Ricordanza as musikale aandenking
Matildie Thom Wium - 2008-09-04
Arnold van Wyk se Ricordanza1 as musikale aandenking Matildie Thom Wium Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Bylae 1: Figure en voorbeelde Bylae 2: Bladmusiek van Ricordanza Die artikel sal in PDF-formaat beskikbaar gestel word met voltooiing van hierdie uitgawe van LitNet Akademies. Abstract Arnold van Wyk's Ricordanza as a musical memoir...


<< 1 2 3 4 5 >>