Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education > LitNet Akademies

LitNet Akademies


<< 1 2 3 4 5 >>

Staan die natuur op die balansstaat? Omgewingsbeskouings van die plaaseienaar in Voetpad na Vergelegen en Verbrande Paradys
Susan Meyer - 2010-12-14
Staan die natuur op die balansstaat? Omgewingsbeskouings van die plaaseienaar in Voetpad na Vergelegen (Chris Barnard) en Verbrande Paradys (Hans du Plessis) Susan Meyer, Fakulteit Opvoedingswetenskappe, Noordwes-Universiteit LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming In navorsing oor die beskouings van en...

Op soek na Leipoldt se oom Gert – ’n studie in historiese resonansies
Hein Viljoen - 2010-12-10
Op soek na Leipoldt se oom Gert – ’n studie in historiese resonansies Hein Viljoen,1 Direkteur: Navorsingseenheid Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks, Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Teen die agtergrond van Wium van Zyl (1999)...

Persepsies van hoe pa’s by hul seuns betrokke behoort te wees
Awie Greeff - 2010-12-02
Persepsies van hoe pa’s by hul seuns betrokke behoort te wees Johannes M. De W. Bodenstein en Abraham P. Greeff, Departement Sielkunde, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die doel van hierdie eksploratiewe, kwalitatiewe ondersoek was om pa’s se persepsies van hoe...

Onderweg na goeie wetenskap 2: Die funksie van strategie, visie en beleid
Braam Roux - 2010-11-26
Onderweg na goeie wetenskap 2: Die funksie van strategie, visie en beleid A.P.J. Roux, Departement Filosofie, Unisa, en C.S. de Beer, Departement Inligtingkunde, Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Veel sterker nog as die impak van ewekniebeoordeling op goeie wetenskap is...

“Dit kom daarop neer dat ek nie vergete was nie”: Die vroulike liggaam, gender en geweld in Suid-Afrikaanse slawenarratiewe
Jessica Murray - 2010-11-11
“Dit kom daarop neer dat ek nie vergete was nie”1: Die vroulike liggaam, gender en geweld in Suid-Afrikaanse slawenarratiewe Jessica Murray, Senior Lektor en Koördineerder van die BA-program, St Augustine Kollege & Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming...

“In die vyand se kraal”. Die rol en ervaring van Afrikanervroue in die Women’s National Coalition.
Loraine Maritz - 2010-11-04
“In die vyand se kraal”. Die rol en ervaring van Afrikanervroue in die Women’s National Coalition. Loraine Maritz, Departement Geskiedenis, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die Women’s National Coalition (WNC) is in 1992 amptelik gestig en was ’n...

Avatar: ’n Mitologie vir ons tyd
Naas Ferreira - 2010-10-29
Avatar: ’n Mitologie vir ons tyd Naas Ferreira LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Te oordeel aan die aantal kerke in Europa en selfs in Suid-Afrika wat lidmate verloor, blyk dit dat die tradisionele Christelike teologie sy geloofwaardigheid onder sekere groepe verloor het en nou plek maak vir...

Enumerasie van self-ortogonale Latynse vierkante van orde
Martin Kidd - 2010-10-20
Enumerasie van self-ortogonale Latynse vierkante van orde 10 Alewyn Burger, Martin Kidd en Jan van Vuuren, Departement Logistiek, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die volledige artikel in PDF-formaat af te laai. Click here to read the extended abstract in English. Opsomming ’n Latynse vierkant van orde n is...

’n Waarderende ondersoek na die pedagogiese hoedanighede van Gerhardus P.V. Bosch
Jannie Pretorius - 2010-10-14
’n Waarderende ondersoek na die pedagogiese hoedanighede van Gerhardus P.V. Bosch Jannie Pretorius, Departement Kurrikulumstudie, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Tydens hierdie waarderende ondersoek na die pedagogiese hoedanighede van Gerhardus Bosch, ’n ervare...

Die Oosgrenshipotese as geografiese en teoretiese konstruk
Heinrich Grebe - 2010-10-06
Die Oosgrenshipotese as geografiese en teoretiese konstruk Heinrich Grebe, Departement Afrikaans, Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming In resente vakliteratuur word Standaardafrikaans dikwels nog beskou as gebaseer op die historiese variëteit Oosgrensafrikaans. Uit die...

Die familiesage as volksverhaal: Afrikanernasionalisme en die politiek van reproduksie in Marlene van Niekerk se Agaat
Irma du Plessis - 2010-09-28
Die familiesage as volksverhaal: Afrikanernasionalisme en die politiek van reproduksie in Marlene van Niekerk se Agaat1 Irma du Plessis, WISER, Universiteit van die Witwatersrand LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Wat is die verhouding tussen “roman” en “nasie” wat in Marlene...

Eietydse ridders: ’n Vergelyking tussen Die mugu (1959) deur Etienne Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Jaco Fouché
Joan-Mari Barendse - 2010-09-16
Eietydse ridders: ’n Vergelyking tussen Die mugu (1959) deur Etienne Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Jaco Fouché Joan-Mari Barendse, Nagraadse student, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die ooreenkomste...

Die Europese musiektradisie en die ontwikkeling van ’n Afrikaner-identiteit: ’n Oorsig van Afrikaanse musiekjoernalistiek in Die Brandwag en Die Nuwe Brandwag<
Annemie Stimie - 2010-09-09
Die Europese musiektradisie en die ontwikkeling van ’n Afrikaner-identiteit: ’n Oorsig van Afrikaanse musiekjoernalistiek in Die Brandwag (1910–1921) en Die Nuwe Brandwag (1929–1933) Annemie Stimie, Musiekwetenskap, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming...

Afrikaans as lingua franca in Namibië, ca. 1800–1920
Gerald Groenewald - 2010-09-02
Afrikaans as lingua franca in Namibië, ca. 1800–1920 Gerald Groenewald, Departement Historiese Studies, Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Afrikaans is die moedertaal van ’n beduidende groep sprekers in die Republiek van Namibië, waar dit ook as...

Kleurvol hibried: Kleur kom nooit alleen nie en die talige ruimte van saambestaan
Marlies Taljard - 2010-08-18
Kleurvol hibried: Kleur kom nooit alleen nie en die talige ruimte van saambestaan Marlies Taljard, Skool vir Tale, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom-kampus LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die artikel ondersoek die belangrikheid van taal by die konstruksie van ruimte en identiteit in ’n...

André Groenewald, populêre letterkunde en die Afrikaanse literatuurgeskiedenis
Philip John - 2010-08-13
André Groenewald, populêre letterkunde en die Afrikaanse literatuurgeskiedenis Philip John, Navorsingsgenoot, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die onderwerp van hierdie artikel is aspekte van die werk van André Groenewald, ’n...

Enkele verklarings vir die strafregtelike vervolging van diere gedurende die Middeleeue en Renaissance
Nini Bennett - 2010-08-06
Enkele verklarings vir die strafregtelike vervolging van diere gedurende die Middeleeue en Renaissance Nini Bennett LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming In die periode tussen die negende en negentiende eeue is meer as twee honderd gedokumenteerde verhore van diere opgeteken. Die diere sluit onder meer...

LitNet Akademies Jaargang 7(2) - Augustus 2010
2010-08-06
LitNet Akademies: Augustus 2010 Jaargang 7(2) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe Tussen mans: ’n Perspektief op homososiale begeerte in Karel Schoeman se ’n Ander land pp. 1-13 Marius Crous - Skool vir Tale en Letterkunde, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai ’n Lang blik op Westerse moderniteit pp. 14-22 Johann Rossouw - Departement...

Enkele verklarings vir die strafregtelike vervolging van diere gedurende die Middeleeue en Renaissance
Nini Bennett - 2010-08-06
Enkele verklarings vir die strafregtelike vervolging van diere gedurende die Middeleeue en Renaissance Nini Bennett LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming In die periode tussen die negende en negentiende eeue is meer as twee honderd gedokumenteerde verhore van diere opgeteken. Die diere sluit onder...

Selfkennis, verstandigheid en inkarnasie: ’n interpretasie van Martin Versfeld se Oor gode en afgode
Ernst Wolff - 2010-07-29
Selfkennis, verstandigheid en inkarnasie: ’n interpretasie van Martin Versfeld se Oor gode en afgode Ernst Wolff, Departement Filosofie, Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming In hierdie artikel word ’n interpretasie van Martin Versfeld se vroeë boek, Oor gode...

Eros en lewe in die 21ste eeu
Bert Olivier - 2010-07-21
Eros en lewe in die 21ste eeu Bert Olivier, Departement Joernalistiek, Media en Filosofie, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Hierdie artikel is ’n poging om die onverbreeklike verband tussen Eros in die omvattende sin van (verskillende manifestasies...

’n Behoefte-analise as eerste fase in die ontwerp van ’n taakgebaseerde sillabus vir Afrikaans-tweedetaalonderrig op universiteitsvlak
Elbie Adendorff - 2010-07-15
’n Behoefte-analise as eerste fase in die ontwerp van ’n taakgebaseerde sillabus vir Afrikaans-tweedetaalonderrig op universiteitsvlak Elbie Adendorff, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die implementering van ’n meertalige...

Die uniekheid van die menslike denke
Danie Strauss - 2010-07-08
Die uniekheid van die menslike denke D.F.M. Strauss, Fakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Besinning oor die menslike denke is ingebed in verskeie kontekste, aangesien daar verskillende soorte denke bestaan, waaronder nieteoretiese en teoretiese...

Afrikanerskap en taal by ’n paar Afrikaanse skrywers en ander intellektuele in die 1890’s
Jaap Steyn - 2010-07-01
Afrikanerskap en taal by ’n paar Afrikaanse skrywers en ander intellektuele in die 1890’s Jaap Steyn, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Met verwysing na die Genootskap van Regte Afrikaanders se onderskeid tussen...

Afrikanerskap en taal by ’n paar Afrikaanse skrywers en ander intellektuele in die 1890’s
Jaap Steyn - 2010-06-30
Afrikanerskap en taal by ’n paar Afrikaanse skrywers en ander intellektuele in die 1890’s Jaap Steyn, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Met verwysing na die Genootskap van Regte Afrikaanders se onderskeid...

Onderweg na goeie wetenskap. Ewekniebeoordeling: betroubare weegskaal of vyfde wiel aan die wa?
Braam Roux - 2010-06-18
Onderweg na goeie wetenskap. Ewekniebeoordeling: betroubare weegskaal of vyfde wiel aan die wa? A.P.J. Roux, Departement Filosofie, Unisa, en C.S. De Beer, Departement Inligtingkunde, Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Ewekniebeoordeling word wêreldwyd as die stelsel...

’n Voorlopige verkenning van postapartheid Afrikaanse protesmusiek
Cilliers van den Berg - 2010-06-03
’n Voorlopige verkenning van postapartheid Afrikaanse protesmusiek Burgert A. Senekal en Cilliers van den Berg Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Meer as twee dekades ná Voëlvry is Afrikaanse protesmusiek...

’n Taalwet vir Suid-Afrika? Die rol van sosiolinguistiese beginsels by die ontleding van taalwetgewing
Theodorus du Plessis - 2010-05-27
’n Taalwet vir Suid-Afrika? Die rol van sosiolinguistiese beginsels by die ontleding van taalwetgewing Theodorus du Plessis Eenheid vir Taalbestuur, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Cornelus Lourens se onlangse beroep op die Noord-Gautengse Hooggeregshof het die...

Identifisering met die held en die emosionele betrokkenheid van kykers by rolprentdramas
Francois Human - 2010-05-14
Identifisering met die held1 en die emosionele betrokkenheid van kykers by rolprentdramas2 Francois Human Departement Afrikaans, Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming: Identifisering met die held1 en die emosionele betrokkenheid van kykers by rolprentdramas2 Sukses of mislukking...

Die politiek van broederskap: Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy en Jane Alexander se The Butcher Boys
Jaco Barnard-Naudé - 2010-05-05
Die politiek van broederskap: Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy en Jane Alexander se The Butcher Boys AJ Barnard-NaudéDepartement Privaatreg, Universiteit van Kaapstad LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Hierdie bydrae argumenteer dat Jane Alexander se bekende beeldhouwerk, The Butcher Boys...

’n Lang blik op Westerse moderniteit
Johann Rossouw - 2010-04-15
’n Lang blik op Westerse moderniteit Johann Rossouw Departement Politiek, Monash-universiteit, Melbourne, Australië[1] LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming As deel van ’n omvattende ondersoek oor die werk van Bernard Stiegler en uitgevoerde Europese moderniteit word in hierdie artikel...

Tussen mans: ’n Perspektief op homososiale begeerte in Karel Schoeman se ’n Ander land
Marius Crous - 2010-04-08
Tussen mans: ’n Perspektief op homososiale begeerte in Karel Schoeman se ’n Ander land[1] Marius Crous Skool vir Tale en Letterkunde, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit LitNet Akademies Jaargang 7 (2) – Julie 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Hierdie artikel is ’n poging om ’n ander perspektief te gee op...

LitNet Akademies Jaargang 7(1) - Maart 2010
2010-03-29
LitNet Akademies: Maart 2010 Jaargang 7(1) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe Van (luister)liedjie tot chanson: ’n oorsese reis in vertaling pp. 1-41 Naòmi Morgan - Afdeling Frans, Universiteit van die Vrystaat Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai //Gãuwa dwaal vennag: Anna M Louw se Kroniek van Perdepoort ondergrawe deur trieksters en transdans...

Aspekte van diaspora in drie Afrikaanse dramatekste na 2004
Johan Coetser - 2010-03-18
Aspekte van diaspora in drie Afrikaanse dramatekste na 2004 J.L. Coetser Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, Universiteit van Suid-Afrika LitNet Akademies Jaargang 7 (1) – Maart 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming: Aspekte van diaspora in drie Afrikaanse dramatekste na 2004 Hierdie artikel ondersoek die vraag of sommige ...

Artistieke oorsprong en oorspronklikheid by Nietzsche en Heidegger
Frikkie Potgieter - 2010-03-09
Artistieke oorsprong en oorspronklikheid by Nietzsche en Heidegger Frikkie Potgieter Departement Kunsgeskiedenis, Visuele Kunste en Musiekwetenskap, UNISA LitNet Akademies Jaargang 7 (1) – Maart 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming: Artistieke oorsprong en oorspronklikheid by Nietzsche en Heidegger Die hedendaagse wêreldwye bestuursmanie,...

Verskille in nieverbale kognitiewe vermoëns van eentalige teenoor tweetalige meisies
Gert Kruger - 2010-02-23
Verskille in nieverbale kognitiewe vermoëns van eentalige teenoor tweetalige meisies Gert Kruger Departement Sielkunde, Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 7 (1) – Maart 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming: Verskille in nieverbale kognitiewe vermoëns van eentalige teenoor tweetalige meisies Die doel van hierdie...

Die grande dame van die Vlaamse poësie: Christine D’haen (1923–2009)
Tot lof van ’n vroulike stem

Zandra Bezuidenhout - 2010-02-17
Die grande dame van die Vlaamse poësie: Christine D’haen (1923–2009) Tot lof van ’n vroulike stem Zandra Bezuidenhout LitNet Akademies Jaargang 7 (1) – Maart 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Christine D’haen het besondere luister aan die Vlaamse poësie verleen. Haar afsterwe in September 2009 bied die geleentheid...

Gay- en queer-kodes in geanimeerde films
Terrence R Carney - 2010-02-09
Gay- en queer-kodes in geanimeerde films Terrence R. Carney Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, Unisa LitNet Akademies Jaargang 7 (1) – Maart 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming: Gay- en queer-kodes in geanimeerde films Vroeë Hollywood-films het van bepaalde kodes en betekenare gebruik gemaak om sekere aspekte wat...

Die stand van die demokrasie in Suid-Afrika: ’n kritiese perspektief
Chris Nelson - 2010-02-02
Die stand van die demokrasie in Suid-Afrika: ’n kritiese perspektief Chris Nelson Fakulteit Krygskunde, Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 7 (1) – Maart 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming: Die stand van die demokrasie in Suid-Afrika: ’n kritiese perspektief Meer as vyftien jaar nadat Suid-Afrika die volle...

//Gãuwa dwaal vennag: Anna M Louw se Kroniek van Perdepoort ondergrawe deur trieksters en transdans
Gitte Postel - 2010-01-20
//Gãuwa dwaal vennag: Anna M Louw se Kroniek van Perdepoort ondergrawe deur trieksters en transdans[1]Gitte Postel Department of Language and Literature, Nelson Mandela Metropolitan UniversityVertaal deur Marius Crous LitNet Akademies Jaargang 7 (1) – Maart 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming: //Gãuwa dwaal vennag: Anna M Louw se...

Van (luister)liedjie tot chanson: ’n oorsese reis in vertaling
Naòmi Morgan - 2010-01-13
Van (luister)liedjie tot chanson: ’n oorsese reis in vertaling Naòmi Morgan Afdeling Frans, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 7 (1) – Maart 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Daar is min bronne beskikbaar oor die vertaalproses van liedjies of chansons. Na aanleiding van die onlangse vrystelling van...

LitNet Akademies Jaargang 6(3) - Desember 2009
2009-12-21
LitNet Akademies: Desember 2009 Jaargang 6(3) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe Die poeliesman het ’n gun: Die prestasie van Kaapssprekende plattelandse leerders op ’n Afrikaans-medium taaltoets wat dialek-neutraal sou wees pp. 1-15 Frenette Southwood en Ondene van Dulm - Universiteit van Stellenbosch Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai ...

“ik hoop dat je mij toch verstaat”– Ad Zuiderent se stemposgedig oor Venda
Ena Jansen - 2009-12-09
“ik hoop dat je mij toch verstaat” – Ad Zuiderent se stemposgedig oor Venda Ena Jansen Navorsingsgenoot Universiteit van Johannesburg; Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming “ik hoop dat je mij toch verstaat” – Ad...

"ik hoop dat je mij toch verstaat” – Ad Zuiderent se stemposgedig oor Venda
Ena Jansen - 2009-12-08
"ik hoop dat je mij toch verstaat” – Ad Zuiderent se stemposgedig oor Venda Ena Jansen Navorsingsgenoot, Universiteit van Johannesburg; Vrije Universiteit van Amsterdam LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 ...

Enkele tendense en uitdagings op die koppelvlak van bevolking, ontwikkeling en omgewing in Suid-Afrika
André Pelser - 2009-12-08
Enkele tendense en uitdagings op die koppelvlak van bevolking, ontwikkeling en omgewing in Suid-Afrika André Pelser Departement Sosiologie, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Enkele tendense en uitdagings op die koppelvlak van bevolking, ontwikkeling en...

Die “wil tot vernuwing”: N.P. Van Wyk Louw en Afrikaneridentiteit in die vroeë 20ste eeu
Karin Cattell - 2009-12-03
Die “wil tot vernuwing”: N.P. Van Wyk Louw en Afrikaneridentiteit in die vroeë 20ste eeu Karin Cattell Departement Linguistiek en Literatuurwetenskap, Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai “‘[T]hrough [the] recovery of the capacity of language...

“Dolosse as plaaslike munt”: Geld en die Kuniese filosowe
Phlip Bosman - 2009-12-02
“Dolosse as plaaslike munt”: Geld en die Kuniese filosowe Phlip Bosman Unisa, Departement Klassieke en Wêreldtale LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die artikel bied ’n interpretasie aan van Diogenes van Sinope se voorstel om, in sy ideale staat, die muntstelsel met dolosse...

Afrikaanse digters in gesprek met Breyten Breytenbach as digter
Louise Viljoen - 2009-11-26
Afrikaanse digters in gesprek met Breyten Breytenbach as digter Louise Viljoen Universiteit van Stellenbosch, Departement Afrikaans en Nederlands LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming In die Afrikaanse poësie bestaan daar ’n uitgebreide versameling gedigte waarin Afrikaanse digters...

Cliff Richard: ’n Opvoedkundige waardering
Jannie Pretorius - 2009-11-25
Cliff Richard: ’n Opvoedkundige waardering Jannie Pretorius Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming In hierdie artikel word geargumenteer dat daar gemeenskaplike hoedanighede tussen estetiese ervarings en opvoedkundige ervarings, en tussen kunstenaarskap in die wêrelde...

Taalwetgewing in Suid-Afrika
Theodorus du Plessis - 2009-11-12
Taalwetgewing in Suid-Afrika Theodorus du Plessis Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 6 (3) – Desember 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Taalwetgewing in Suid-Afrika Taalwetgewing word toenemend beskou as ’n belangrike meganisme by die inrig van ’n ampstaalbestel in meertalige lande. As besonderse vorm...


<< 1 2 3 4 5 >>