Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education > LitNet Akademies > LitNet Akademies (Geesteswetenskappe)

LitNet Akademies (Geesteswetenskappe)


<< 1 2 3 4 >>

De la Rey, De la Rey, sal jy die Boere kom lei?
Johann Visagie - 2009-07-02
"De la Rey, De la Rey, sal jy die Boere kom lei’n" Lizabé Lambrechts en Johann Visagie Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 6 (2) – Augustus 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (641 kb) Abstract "De la Rey, De la Rey, will you come and lead the Boers?" More than a decade after the democratic elections in 1994, South...

Die tydskrif Wurm (1966–1970) en die Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing
Philip John - 2009-06-19
Die tydskrif Wurm (1966–1970) en die Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing Philip John Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit LitNet Akademies Jaargang 6 (2) – Augustus 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (305 kb) Abstract Wurm magazine (1966–1970) and Afrikaans literary historiography This paper deals with the publication of Wurm,...

Marlene van Niekerk se idees oor musiek en die aanwending van verwysings daarna in Agaat
Heinrich van der Mescht - 2009-06-04
Marlene van Niekerk se idees oor musiek en die aanwending van verwysings daarna in Agaat Heinrich van der Mescht Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 6 (2) – Augustus 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (525 kb) Abstract Marlene van Niekerk's ideas about music and the use of references to it in Agaat It is striking how frequently...

Nora en die Afrikaners: Gedagtes oor die impak van die eerste professionele produksie van Henrik Ibsen se Et dukkehjem ('n Pophuis) in Afrikaans
Hilda van Lill - 2009-05-13
Nora en die Afrikaners: Gedagtes oor die impak van die eerste professionele produksie van Henrik Ibsen se Et dukkehjem (’n Pophuis) in Afrikaans1 Temple Hauptfleisch en Hilda van Lill Sentrum vir Teaternavorsing, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 6 (2) – Augustus 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (429 kb) Abstract Nora...

Liefs nie op straat nie. Die openbare rol van die intellektueel vandag
Benda Hofmeyr - 2009-05-07
Liefs nie op straat nie. Die openbare rol van die intellektueel vandag1 Benda Hofmeyr Universiteit van Pretoria / Radboud Universiteit Nijmegen LitNet Akademies Jaargang 6 (1) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (375 kb) Abstract Preferably not in the street. The public role of the intellectual today In this paper I attempt to contextualise...

Wij spreken zo niet onder ons - taalstandaardisasie en die konstruksie van identiteit
Heinrich Grebe - 2009-04-23
Wij spreken zo niet onder ons – taalstandaardisasie en die konstruksie van identiteit H.P. Grebe Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 6 (1) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (498 kb) Abstract We don’t speak like this among ourselves – language standardisation and the construction of identity It is unlikely...

Religie en Bernard Stiegler se
Johann Rossouw - 2009-04-02
Religie en Bernard Stiegler se “otium van die volk”* Johann Rossouw LitNet Akademies Jaargang 6 (1) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (415 kb) Abstract Religion and Bernard Stiegler's “otium of the people” In this article the concept of the “otium of the people” of the contemporary philosopher Bernard...

Die produksiegehalte van Palindroom en Kladboek deur Joan Hambidge as gevallestudies binne die uitgewersbedryf
Reinhardt Fourie - 2009-03-20
Die produksiegehalte van Palindroom en Kladboek deur Joan Hambidge as gevallestudies binne die uitgewersbedryf1 Reinhardt Fourie Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 6 (1) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (654 kb) Abstract The production quality of Palindroom and Kladboek by Joan Hambidge as case studies within the publishing...


Helize van Vuuren - 2009-02-26
Duiwelskloof: geskiedenis, storie en oraliteit Anne-Mart Olsen en Helize van Vuuren Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit LitNet Akademies Jaargang 6 (1) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (393 kb) Abstract Devil's Valley: history, story and orality In Devil’s Valley (2000) André Brink employs various postmodern methods...

'Om leeg te word soos 'n skulp': verlies en verganklikheid in Die boek van toeval en toeverlaat
Thys Human - 2009-02-13
"Om leeg te word soos ’n skulp”: verlies en verganklikheid in Die boek van toeval en toeverlaat Thys Human Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 6 (1) – Maart 2009 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (452 kb) Abstract "Om leeg te word soos ’n skulp”: loss and mortality in The book of happenstance Experiences of...

'n Middelnederlandse teks vir die moderne Afrikaansklaskamer
Terrence R Carney - 2009-02-05
'n Middelnederlandse teks vir die moderne Afrikaansklaskamer1 Terrence Carney UNISA LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (332 kb) Abstract A Medieval Dutch text for the modern Afrikaans classroom Due to the fact that Afrikaans is such a young language with a young literary tradition, the Afrikaans classroom...

Nomades, oorlogmasjiene, Freud en The Doors: 'n Skisoanalise van Alexander Strachan se “Visioen” (1984) met verwysing na Apocalypse Now
Willem Anker - 2009-01-22
Nomades, oorlogmasjiene, Freud en The Doors: 'n Skisoanalise van Alexander Strachan se “Visioen” (1984) met verwysing na Apocalypse Now W.P.P. Anker Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (424 kb) Abstract Nomads, war machines, Freud and The Doors: A Schizoanalysis of...

Die opleiding en praktyke van die onderwyser as kunstenaar
Jannie Pretorius - 2009-01-16
Die opleiding en praktyke van die onderwyser as kunstenaar Jannie Pretorius Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (562 kb) Abstract The training and practices of the teacher as an artist In this essay it is argued that education exhibits more of an artistic that a scientific...

Liggaam, teks en parateks in Antjie Krog se Verweerskrif
Adéle Nel - 2008-12-04
Liggaam, teks en parateks in Antjie Krog se Verweerskrif Adéle Nel Noordwes-Universiteit LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (441 kb) Abstract Body, text and paratext in Antjie Krog’s Body Bereft The cover of Antjie Krog’s latest volume of poetry bears a confrontational photograph, by the...

Die meer ''beskeie'' opsies van 'n ''buitestander'': M. Nienaber-Luitingh in die Afrikaanse literêre sisteem
Bernard Odendaal - 2008-11-25
Die meer “beskeie” opsies van ’n “buitestander”: M. Nienaber-Luitingh in die Afrikaanse literêre sisteemH.P. van Coller en B.J. Odendaal Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (425 kb) Abstract The more “modest” options of an “outsider”:...

''Onder my duim lê die fyn sintaksis van jou strot'': Krog in gesprek met Pablo Picasso
Marlies Taljard - 2008-11-20
"Onder my duim lê die fyn sintaksis van jou strot": Krog in gesprek met Pablo PicassoMarlies Taljard Noordwes-Universiteit LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (377 kb) Abstract "Under my thumb: the delicate syntacs of your throat." Krog in dialogue with Pablo Picasso Metatextual commentary on paintings...

Portrette van en gesprekke met vaders: die vader-dogter-verhouding in die werk van enkele vrouedigters
Marius Crous - 2008-11-12
Portrette van en gesprekke met vaders: die vader-dogter-verhouding in die werk van enkele vrouedigtersMarius Crous LitNet Akademies Jaargang 5 (3) – Desember 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (388 kb) Daddy, I have had to kill you. You died before I had time. – Sylvia Plath Abstract Portraits of and conversations with...

'n Menswetenskap in onmenslike tye: Dreyer Kruger en die fenomenologiese sielkunde in Suid-Afrika, 1976–1990
Desmond Painter - 2008-10-29
'n Menswetenskap in onmenslike tye: Dreyer Kruger en die fenomenologiese sielkunde in Suid-Afrika, 1976–19901 Desmond Painter Departement Sielkunde, Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (360 kb) Abstract A human science in inhuman times: Dreyer Kruger and phenomenological...

Die ANC/SAKP en die USSR. Deel 1: Wêreldbeskouings
Ingrid Scholtz - 2008-10-21
Die ANC/SAKP en die USSR. Deel 1: Wêreldbeskouings Leopold Scholtz en Ingrid Scholtz* Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Weens die aard van die artikel het LitNet Akademies se hoofredaksie in hierdie geval 'n afwyking van LitNet Akademies se stylriglyne aanvaar. Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (605 kb) Inleiding Die geykte siening van die...

Die ANC/SAKP en die USSR.
Deel 2: Gevallestudies

Ingrid Scholtz - 2008-10-21
Die ANC/SAKP en die USSR. Deel 2: Gevallestudies Leopold Scholtz en Ingrid Scholtz* Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Weens die aard van die artikel het LitNet Akademies se hoofredaksie in hierdie geval 'n afwyking van LitNet Akademies se stylriglyne aanvaar. Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (557 kb) In die eerste aflewering van dié beskouing...

Die verhouding tussen religie en mag in Tibettaanse Boeddhisme
Sandra Troskie - 2008-10-09
Die verhouding tussen religie1 en mag in Tibettaanse Boeddhisme Rashid Begg en Sandra Troskie Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (404 kb) Abstract The relationship between religion and power in Tibetan Buddhism The role of religion in promoting the political aspirations and...

Die denke van Deleuze en Guattari: filosofie as teater
Willem Anker - 2008-10-02
Die denke van Deleuze en Guattari: filosofie as teater1 W.P.P. Anker Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (554 kb) Abstract The thinking of Deleuze and Guattari: philosophy as theatre The French philosophers Gilles Deleuze and Félix Guattari are relatively unknown in Afrikaans...

Bemagtig opvoeders vir onmiddellike mobilisasie van grondslagfase-leerders se geletterdheid
Mariette Koen - 2008-10-02
Bemagtig opvoeders vir onmiddellike mobilisasie van grondslagfase-leerders se geletterdheid Mariette Koen Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 DEO 2008 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (434 kb) Abstract Empower educators for the immediate mobilisation of foundation phase learners' literacy In November 2007 the dark...

Arnold van Wyk se Ricordanza as musikale aandenking
Matildie Thom Wium - 2008-10-02
Arnold van Wyk se Ricordanza1 as musikale aandenking Matildie Thom Wium Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (2) – Oktober 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Bylae 1: Figure en voorbeelde Bylae 2: Bladmusiek van Ricordanza Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (1.54 mb) Abstract Arnold van Wyk's Ricordanza as a musical memoir The fact that most...

Beeldvorming in geleentheidsgedigte op gedenkkeramiek oor die Nederlandse koningshuis
Renée Marais - 2008-08-27
Beeldvorming in geleentheidsgedigte op gedenkkeramiek oor die Nederlandse koningshuis Gerard de Kamper en Reneé Marais Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (690 kb) Abstract Representation in occasional verse on ceramics commemorating the Dutch royal house In various countries...

'n Ander bestekopname van die Afrikaanse poësie, 2004’2007
Leti Kleyn - 2008-08-05
’n Ander bestekopname van die Afrikaanse poësie, 2004−2007 Leti Kleyn Universiteit van Pretoria, Eenheid vir Kreatiewe Skryfkuns LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (535 kb) Klik hier om Bylae A in pdf-formaat af te laai. [Jou persepsie] hang waarskynlik alles af van hóé wyd...

Stephan Bouwer (1948-1999): 'n Herwaardering met spesifieke verwysing na sy poësie-oeuvre
Neil Cochrane - 2008-07-22
Stephan Bouwer (1948–1999): ’n Herwaardering met spesifieke verwysing na sy poësie-oeuvre Neil Cochrane Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (175 kb) Net ’n gedig, as ons dit durf sê, beweeg verby ’n foto in ’n album, ’n innige in memoriam...

Die onopgeloste raaisel met spesifieke verwysing na Die Jakkalssomer van Dirk Jordaan
Joan Hambidge - 2008-07-17
Die onopgeloste raaisel met spesifieke verwysing na Die Jakkalssomer van Dirk Jordaan Joan Hambidge Universiteit van Kaapstad LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (111 kb) Abstract The unsolved riddle with special reference to Dirk Jordaan's Die Jakkalssomer This article presents a psychoanalytic reading...

Buren-Marsch: Die Transvaalse volkslied in Duitse gewaad
Winfried Lüdemann - 2008-07-17
Buren-Marsch: Die Transvaalse volkslied in Duitse gewaad Winfried Lüdemann Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (175 kb) Abstract Buren-Marsch: The old Transvaal anthem in German dress This article discusses a march for brass ensemble that was written and published in Germany...

S.V. Petersen se tydskrifverhale
Steward van Wyk - 2008-07-11
S.V. Petersen se tydskrifverhale Steward van Wyk Universiteit van die Wes-Kaap LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 DEO 2008 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (127 kb) Abstract S.V. Petersen’s magazine stories S.V. Petersen (1914–1987) is known for his poetry and is regarded as the first black Afrikaans poet. He started his writing...

Tegniek en Republiek: Wisselende vryheidsbegrippe in Afrikaner- en Suid-Afrikaanse politiek
Johann Rossouw - 2008-07-11
Tegniek en Republiek: Wisselende vryheidsbegrippe in Afrikaner- en Suid-Afrikaanse politiek Johann Rossouw LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 DEO 2008 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (177 kb) Abstract Technics and Republic: Varying concepts of freedom in Afrikaner and South African politics In this article different concepts of freedom...

Musiekgeskiedenis en fiksie: Hans Holleman en Arnold van Wyk in Holmer Johanssen se roman Gety
Stephanus Muller - 2008-07-11
Musiekgeskiedenis en fiksie: Hans Holleman en Arnold van Wyk in Holmer Johanssen se roman Gety Stephanus Muller Universiteit van Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008 ISSN 1995-5928 DEO 2008 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai (235 kb) Abstract Music history and fiction: Hans Holleman and Arnold van Wyk in Holmer Johanssen’s Novel Gety In...

Oor bemagtiging, taal en die Afrikaans-debat in die Coca-Cola-demokrasie
2006

Jaco Alant - 2007-06-29
By die amptelike viering van Nelson Mandela se 85ste verjaarsdag op 19 Julie 2003, regstreeks uitgesaai op SABC3 vanaf die Sandton Konvensiesentrum, is nie ’n enkele woord in Afrikaans gesing nie. Daar is swierig konsert gehou saam met kunstenaars soos Sibongile Khumalo, PJ Powers, Ladysmith Black Mambazo, Vicky Samson, Johnny Clegg en Yvonne Chaka-Chaka, maar niemand het in Afrikaans gesing nie. Geen Johannes Kerkorrel of selfs ’n Koos Kombuis nie. Weliswaar is daar dié...

Voorwaardes vir die behoud van Afrikaans as wetenskapstaal: 'n taalbeplanningsperspektief
2006

Vic Webb - 2007-06-29
Vic Webb is die direkteur van CentRePoL (Centre for Research in the Politics of Language), UP1 Inleiding Daar is die afgelope tyd buitengewoon baie gedebatteer oor taalbeleid by HAU's, en ek neem aan dat HAU's wat die beginsels van toeganklikheid, gelykheid, transformasie, kompeterende akademiese opleiding en die bevordering van meertaligheid en diversiteit (insluitende die behoud van Afrikaans as taal van onderrig en leer (TO/L) en die bevordering van die Afrikatale) wil bevorder, waarskynlik...

'n Volhoubare plek vir Afrikaans in hoër onderwys en regeringsteun daarvoor
2006

Niek Grové - 2007-06-29
It is a frequently asked question whether and why languages should be maintained. In a global human heritage perspective, languages are as unique as biological species and linguistic diversity should therefore be maintained in the same spirit as biological diversity. – Pekka Sammallahti, Universiteit van Oulu, Helsinki 1. Algemeen1 Daar is baie min Suid-Afrikaners wat vandag onbewus is daarvan dat een van die grondoorsake vir die 1976-studenteopstande in Soweto die feit is dat die destydse...

Etlike gedagtes oor moedertaalonderrig in Suid-Afrika na Apartheid
2006

Neville Alexander - 2007-06-29
Hoekom praat ons nou oor hierdie vraag? Die feit dat Afrikaans op die oog af aan die kwyn is, is net een van die redes. Baie belangrik is ook die aaklige druipsyfers, veral in die jaarlikse matriekeksamen, onder niemoedertaalsprekers van Standaardafrikaans en Standaardengels. Kan die oorheersing van Engels nog gestuit word? Dit gaan nie soseer oor die dominansie van Engels nie. Dit is ’n vraag wat met die sogenaamde vryemarkstelsel te make het, en op daardie gebied kan net die magspolitieke...

Die staat en onderrigtaal aan universiteite
2006

Christo Viljoen - 2007-06-29
Inleiding* Afgesien van die vier oorblywende historiese Afrikaanse universiteite (HAU’e) (van die oorspronklike vyf bly vier oor na die verdwyning van die RAU), is geen van die ander Suid-Afrikaanse universiteite se onderrigtaal anders as eksklusief Engels nie. Daar is velerlei redes waarom geen van die inheemse amptelike Afrikatale in Suid-Afrika as onderrigtaal op universiteitsvlak gebruik word nie. Een daarvan is die gebrek aan omvattende vakterminologie en die feit dat dit slegs Afrikaans...

Die posisie van Afrikaans aan die Universiteite vir Tegnologie
2006

Johan Anker - 2007-06-29
Die vrae van hierdie Taalberaad wentel om die volhoubaarheid van Afrikaans aan tersiêre inrigtings en strategieë om dit of volhoubaar te maak of die volhoubaarheid voort te sit. Ek moet net eers beklemtoon dat statistiek wat in hierdie toespraak gegee word, by benadering afgerond is en op telefoonoproepe, fakse en e-posse berus – enige foute daarin is my persoonlike foutiewe afleidings – die meeste getalle is verskaf vir die 2005/6-jaar en die meeste van die instansies het...

Johan Combrink-gedenklesing: 'n Perspektief op Afrikaans
2007

Russel Botman - 2007-06-29
Toe ek onlangs saam met my gesin die Apartheidsmuseum in Johannesburg besoek het, het dit my opgeval dié museum se hardste kreet is die onreg wat in die naam van Afrikaans gepleeg is: die wetgewing, die skellende plakkate teen Afrikaans, die kinders in die strate van Soweto, die skote, die bloed, die foto van Hector Pietersen, en die Afrikaans van 1976. In 1976 was ek ’n studenteraadslid aan die Universiteit van Wes-Kaapland. My taak was dié van skakelbeampte, en ek het met die...

NP van Wyk Louw: 100 jaar
2006

Ian Raper - 2007-06-29
Nicolaas Petrus van Wyk Louw is op 11 Junie 1906 op Sutherland in die Karoo gebore. Hy studeer aan die Universiteit van Kaapstad en word in 1929 daar dosent in die Opvoedkunde. In September 1930 is hy met Joan Wessels getroud. Twee kinders, Ria en Anna, is uit hierdie eerste huwelik gebore. In 1941 trou hy met Truida Pohl. In 1945 is hy een van die stigters van die tydskrif Standpunte en bly redaksielid tot sy dood in 1970. In 1948 ken die Universiteit van Utrecht, Nederland, aan hom ‘n...

C Louis Leipoldt: 'n Fiktiewe Portret
2006

Hennie Aucamp - 2007-06-29
Hennie Aucamp bespreek Karel Schoeman se Die Reisiger - 'n novelle wat nie wegskram van C Louis Leipoldt se vermeende homofiele verlangens nie. 1 Die geromanseerde lewensbeskrywings van Karel Schoeman is 'n onderverkende faset van sy oeuvre, wat enigsins vreemd is, aangesien dié vies romancées, om Kannemeyer se terminologie te gebruik, kennelik wegbereiders is vir sy latere biografieë en ander egodokumentêre werk. Die lys vies romancées lyk so: Die hart van...

In stede van 'n psigoanalise: Narkotiese ritmes van 'n onophoudelike trom
2007

Joan Hambidge - 2007-06-29
Etienne van Heerden 2005 In stede van die liefde Kaapstad: TafelbergISBN 9780624043249 213 bladsye R195.00 I Etienne van Heerden se roman In stede van die liefde is ’n roman oor verglyding; oor geweld; oor artefakte en kuns; oor paranoia; oor dwelmmisbruik; oor die familiewe-lewe; oor die okapi; oor selfmoord; oor kinderdiefstal – ’n volledige mise-en-abyme waardeur die leser van een vertelling tot ’n ander oorbeweeg.[1] In In stede van die liefde word daar besoek...

Die nuwe oppervlakkigheid en trourokke: 'n requiem
2006

Andries ''Roof'' Bezuidenhout - 2007-06-29
In swart of wit getooi, in 'n stoet of in konvooi, wonder elkeen hoe lank alles nog sal duur. En leef holderstebolder, want die kis wag op die solder. Die lewe is ’n skadu teen die muur.- Koos du Plessis Soms sukkel ek om my gedagtes agtermekaar te kry. Ek wou eintlik twee argumente maak. Die een is dat ’n mens die “nuwe oppervlakkigheid” deels kan verklaar as die gevolg van die feit dat die sprekers van Afrikaans in Suid-Afrika al hoe minder word. Die taalgemeenskap kwyn...

Die erns agter die masker
2007

Hennie Aucamp - 2007-06-29
1 ’n Betoog vra soms dat ’n woord na sy oerbetekenis herlei word. In die geval van David Kramer is dit gepas om te onthou dat persona ’n teaterbegrip is en in Griekse tye "masker" beteken het. Hoe kom persoonlikhede soos Charlie Chaplin, Liza Minnelli, Boy George, Pieter-Dirk Uys (ofte wel Evita Bezuidenhout), Nataniël, David Kramer en ander by hul persona, hul masker uit? Toeval sal hier wel ’n rol speel, maar ek glo dat ’n vertolkende kunstenaar ook ’n...

Hoe woorde werk in monde op plankvloere
2007

Willem Anker - 2007-06-29
The theater, which is in no thing, but makes use of everything – gestures, sounds, words, screams, light, darkness – rediscovers itself at precisely the point where the mind requires a language to express its manifestations. To break through language in order to touch life is to create or recreate the theatre. – Antonin Artaud, The Theatre and its Double In effect theatre became the martyr of all who risked humanity, all who wanted to shape the form of existence. That...

Memorandum: 'n verhaal met skilderye: Kanttekeninge deur Joan Hambidge
2007

Joan Hambidge - 2007-06-29
Memorandum: ’n verhaal met skilderyeMarlene van Niekerk en Adriaan van ZylHuman & RousseauISBN-10: 0-7981-4729-6Hardeband met stofomslag144 ppR245 IEtienne Britz illustreer in sy uitvoerige analise van Marlene van Niekerk / Adriaan van Zyl se Memorandum dat geen leser ooit hierdie teks finaal sal kan deurgrond nie. Sy bespreking – wat resensies van ander kritici bevat, asook onderhoude en ’n skrywersoorsig – is te lese op Insig se webruimte (www.insig.com – afgetrek...

Die Voëlvry-beweging se groter konteks
2007

2007-06-29
Voëlvry: The movement that rocked South AfricaPat HopkinsISBN: 9781770071209Klik hier en koop Voëlvry: The movement that rocked South Africa by Kalahari.netMet die publikasie van die boek Voëlvry is die stormagtige tydperk van die tagtigerjare weer in die nuus. In die beriggewing rondom die verskyning van die boek is daar tot dusver nie verwys na die ander komponente wat 'n rol gespeel het in die stryd teen apartheid en die demokratiseringsproses nie. Die rol van onder meer kabarette,...

TT Cloete se ''rykdom van die onvoltooide'': Andries Visagie voer 'n onderhoud met TT Cloete
2007

TT Cloete - 2007-06-29
Heilige nuuskierigheid TT CloeteTafelberg ISBN 9780624045069 Sagteband, 128 bladsyeKlik hier en koop Heilige nuuskierigheid by Kalahari.net U het reeds ’n negetal digbundels gepubliseer sedert u debuut in 1980 met Angelliera. Is dit vir u belangrik om elke dag met die poësie besig te wees of kry u eerder sporadies die inspirasie om die pen op te neem? Kortom, hoe gaan u te werk met die besoeke van die muse? Ek is elke dag, elke uur besig met die poësie. Gedigte is...

Die hipnose van die digkuns: TT Cloete-gedenklesing
2005

Joan Hambidge - 2007-06-14
TT Cloete se versamelbundel Die baie ryk ure bevat ’n afdruk op die voorblad van die beroemde verlugte getyeboek-kalender van die hertog Jan van Berry, wat geleef het van 1340 tot 1416, Les très riches heures du duc de Berry, met miniature van die broers Limburg. Die twee afdrukke is van die maande Maart en Junie. In hierdie titel en voorblad word die essensie van Cloete se digkuns opgesluit, naamlik die gedig as afdruk of herskrywing, interteks, palinode; en die obsessionele, allesoorrompelende...

Uit in die kuberruim: Enkele waardetoevoegings en uitdagings ten opsigte van Gay@LitNet binne Suid-Afrikaanse konteks
2006

2007-06-14
Extract This article investigates the nature, role and contribution of Gay@LitNet as an electronic alternative for the publication of gay literature in South Africa. Attention will be given to the manner in which Gay@LitNet acts as a public forum for nurturing gay identity within the current socio-political context of South Africa. A brief summary of the current socio-political situation of South African gays will be given in order to place the discussion in the necessary context. Secondly, an evaluative...


<< 1 2 3 4 >>