Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education > LitNet Akademies > LitNet Akademies (Geesteswetenskappe)

LitNet Akademies (Geesteswetenskappe)


<< 1 >>

Die verband tussen vroe apartheidsintellektualisering, Afrikanermusiekhistoriografie en die ontluiking van ’n apartheidsestetika in die toonkuns: Weste
Carina Venter - 2011-12-09
Untitled Document Die verband tussen vroeë apartheidsintellektualisering, Afrikanermusiekhistoriografie en die ontluiking van ’n apartheidsestetika in die toonkuns: Westerse kultuur, Afrikanernasionalisme en “O, Boereplaas” Carina Venter, Departement Musiek, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort...

Ondersoek na die impak van ’n akademiese geletterdheidsintervensie op eerstejaarstudente se akademiese taalvermo
Tobie van Dyk - 2011-12-08
Untitled Document Ondersoek na die impak van ’n akademiese geletterdheidsintervensie op eerstejaarstudente se akademiese taalvermoë Tobie van Dyk, Karlien Cillié, Marisca Coetzee, Suzanne Ross en Helena Zybrands, Taalsentrum, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. ...

“’n Almanak van klippe”: Laatwerk en Breyten Breytenbach se Die beginsel van stof (laat-verse, sprinkaanskaduwees, aandtekeninge)
Helize van Vuuren - 2011-11-30
Untitled Document “’n Almanak van klippe”: Laatwerk en Breyten Breytenbach se Die beginsel van stof (laat-verse, sprinkaanskaduwees, aandtekeninge)1 Helize van Vuuren, Departement van Tale en Letterkunde, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. oplaas...

Moedertaalgebaseerde tweetalige onderwys: ’n moontlike oplossing vir Suid-Afrika se geletterdheids- en syfervaardigheidsprobleme
Michael le Cordeur - 2011-11-30
Untitled Document Moedertaalgebaseerde tweetalige onderwys: ’n moontlike oplossing vir Suid-Afrika se geletterdheids- en syfervaardigheidsprobleme Michael le Cordeur, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Sistemiese evaluering...

’n Jungiaanse perspektief op die reekstekeninge van ’n seksueel mishandelde kind
Carel van Wyk - 2011-11-22
Untitled Document ’n Jungiaanse perspektief op die reekstekeninge van ’n seksueel mishandelde kind Carel van Wyk, Departement Maatskaplike Werk, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming ’n Groot aantal kinders is slagoffers van...

Leergesprekke in universiteitsklaskamers: ’n Herwaardering
Gert van der Westhuizen - 2011-11-18
Leergesprekke in universiteitsklaskamers: ’n Herwaardering Gert van der Westhuizen, Departement Opvoedkundige Sielkunde, Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Hierdie artikel bied ’n herwaardering aan van die waarde wat klaskamergesprekke kan hê vir...

Stellenboschstudente se rol in die vestiging van Afrikaans as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch
Pieter Kapp - 2011-11-15
Stellenboschstudente se rol in die vestiging van Afrikaans as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch Pieter Kapp, Departement Geskiedenis, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Die Afrikaanse literatuur gee uitgebreide aandag aan die geskiedenis van die pioniers...

“Moetie rai gammattaal gebrykie”: Die gebruik en waarde van ’n Tienerkaaps in gedrukte advertensies
Joline Blignaut - 2011-11-10
“Moetie rai gammattaal gebrykie”: Die gebruik en waarde van ’n Tienerkaaps in gedrukte advertensies Elvis Saal, Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, Unisa, en Joline Blignaut, Hoërskool Zwaanswyk, Kaapstad LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Adam Small...

Die aard en funksie van straatname soos geïllustreer deur straatnaamtoekenning en -verandering
Johan Moll - 2011-11-10
Die aard en funksie van straatname soos geïllustreer deur straatnaamtoekenning en -verandering Johan Moll, Departement Taalbestuur en Taalpraktyk, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. “All Nationalisms are at heart deeply concerned with names: with the most immaterial...

Sluikreklame in sport
Steve Cornelius - 2011-11-03
Sluikreklame in sport Steve Cornelius, Departement Privaatreg, Universiteit Pretoria LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Professionele sport en groot internasionale sportbyeenkomste wek baie belangstelling by toeskouers. Ondernemings poog om hierdie belangstelling te benut vir reklame-doeleindes....

Onderweg na goeie wetenskap 3: Voorwaardes vir die beste moontlike wetenskap
Fanie de Beer - 2011-10-26
Onderweg na goeie wetenskap 3: Voorwaardes vir die beste moontlike wetenskap A.P.J. Roux, Departement Filosofie, Unisa, en C.S. de Beer, Departement Inligtingkunde, Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Opsomming Wetenskap beklee ’n uiters belangrike plek in ons...

Who Framed Roger Rabbit en die moontlikheid van outentieke wrelde in fiksie
André Crous - 2011-10-26
Who Framed Roger Rabbit en die moontlikheid van outentieke wêrelde in fiksie André Crous LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Enige soort narratiewe film bied ’n besondere wêreld aan die kyker. Dit is ’n fiktiewe wêreld, op verskillende maniere verwyder van...

Taalverskuiwing en taalhandhawing in die Afrikaanse gemeenskap: tendense en toekomsperspektiewe
André Duvenhage - 2011-10-21
Taalverskuiwing en taalhandhawing in die Afrikaanse gemeenskap: tendense en toekomsperspektiewe Jaap Steyn, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat, en André Duvenhage, Navorsingsdirekteur – Fokusarea: Sosiale Transformasie, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort...

“Spanner in die wat?” – Wopko Jensma en die mineurletterkunde van Deleuze en Guattari
Willem Anker - 2011-10-19
“Spanner in die wat?” – Wopko Jensma en die mineurletterkunde van Deleuze en Guattari Willem Anker, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming In 1993 het Gunther Pakendorf ’n artikel in Stilet gepubliseer getitel...

Die diagnostiese waarde van ’n Nederlandse woordeskattoets vir Afrikaanssprekende aanleerders
Nerina Bosman - 2011-10-13
Die diagnostiese waarde van ’n Nederlandse woordeskattoets vir Afrikaanssprekende aanleerders Nerina Bosman, Departement Afrikaans, Universiteit Pretoria LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Binne die konteks van die algemeen aanvaarde stelling dat die woordeskat van die twee naverwante tale...

Die toeval in ’n tentwoning / Die metanarratief van die toeverlaat
Alettie van den Heever - 2011-10-12
Die toeval in ’n tentwoning / Die metanarratief van die toeverlaat Alettie van den Heever, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. ’n Godsdienssosiologiese perspektief op Helena Verbloem, hoofkarakter in Die boek van toeval en toeverlaat,...

Die wreldrevolusie in die hor onderwys en die verrekening daarvan binne die Suid-Afrikaanse konteks
Charl Wolhuter - 2011-10-05
Die wêreldrevolusie in die hoër onderwys en die verrekening daarvan binne die Suid-Afrikaanse konteks Charl C. Wolhuter, Fakulteit Opvoedingswetenskappe, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Hierdie artikel fokus op die revolusie wat reeds...

Die marginale subjekposisie van die Afrikaanse skrywer - Etienne van Heerden se Asbesmiddag
Helize van Vuuren - 2011-09-28
Die marginale subjekposisie van die Afrikaanse skrywer - Etienne van Heerden se Asbesmiddag Gideon L. Strydom en Helize van Vuuren, Skool vir Tale en Letterkunde, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming In hierdie artikel word teoretiese kwessies rakende...

’n Model van faktore wat die sukses van onderrigleer van tegnologiegebaseerde modules beïnvloed
Tjaart Steyn - 2011-09-23
’n Model van faktore wat die sukses van onderrigleer van tegnologiegebaseerde modules beïnvloed Estelle Taylor, Departement Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Roelien Goede, Skool vir Inligtingstegnologie, Noordwes-Universiteit, Vaaldriehoekkampus, en Tjaart Steyn, Departement Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels, Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN...

Fanie Viljoen se Onderwreld as voorbeeld van die gesag- en magstryd in die jeugroman
Johan Anker - 2011-09-15
Fanie Viljoen se Onderwêreld as voorbeeld van die gesag- en magstryd in die jeugroman Johan Anker, Assistentdekaan: Onderwys, Fakulteit vir Onderwys, Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie (CPUT), Wellington-kampus LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Hierdie artikel bespreek die...

Die romansier en die verlede: die skrywer se hantering van historiese materiaal in die skep van die historiese roman Die pad na Skuilhoek
Hans du Plessis - 2011-09-08
Die romansier en die verlede: die skrywer se hantering van historiese materiaal in die skep van die historiese roman Die pad na Skuilhoek Hans du Plessis, Direkteur, ATKV-skryfskool, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom-kampus LitNet Akademies Jaargang 8 (3) – Desember 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Die artikel sal binnekort in PDF-formaat beskikbaar wees. Opsomming Hierdie artikel bevat teoretiese...

LitNet Akademies Jaargang 8(2) - Augustus 2011
2011-09-08
LitNet Akademies: Augustus 2011 Jaargang 8(2) Klik hier om die volledige joernaal in PDF-formaat af te laai. Inhoudsopgawe LitNet Akademies: Natuurwetenskappe-afdeling Naasbeste benadering met gladstrykers pp. 1-20 Carl Rohwer - Universiteit Stellenbosch Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai LitNet Akademies: Geesteswetenskappe-afdeling Die Nasionale Party se amptelike beleid teenoor die kleurlingstemregkwessie, 1925–1939:...

Ontronding in Kharkamsafrikaans?
Daan Wissing - 2011-09-01
Ontronding in Kharkamsafrikaans? Daan Wissing LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Ek doen in hierdie artikel verslag van ’n ondersoek na die moontlike aanwesigheid van ontronding as fonologiese proses in Kharkamsafrikaans, ’n Namakwalandse variëteit van Afrikaans. Die twee vokale /9/...

Oortekening as vertaalstrategie in Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice over
Pieter Odendaal - 2011-08-18
Oortekening as vertaalstrategie in Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice over Pieter Odendaal, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Hierdie artikel sal sekere oënskynlik vreemde vertaalkeuses in Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice...

“Binne ’n halfuur het ek wit geword”: Snypunte van gender, ras en klas in Suid-Afrikaanse fiksionele uitbeeldings van voorkoms
Jessica Murray - 2011-08-10
“Binne ’n halfuur het ek wit geword”: Snypunte van gender, ras en klas in Suid-Afrikaanse fiksionele uitbeeldings van voorkoms Jessica Murray, Departement Engels, Universiteit van Suid-Afrika LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Hierdie artikel ondersoek hoe snypunte van gender, ras...

Die banale as (rap-) identiteit: Jack Parow se “Cooler as ekke”
Martina Viljoen - 2011-08-03
Die banale as (rap-) identiteit: Jack Parow se “Cooler as ekke”Martina Viljoen, Departement Musiek, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming As deel van die onlangse neiging om niekanoniese repertoria in musikologiese studies in te sluit, fokus hierdie artikel op...

Toekomsstudie: Instrument vir toekomsskepping
Rianne van Vuuren - 2011-07-28
Toekomsstudie: Instrument vir toekomsskeppingRianne van Vuuren, Nagraadse student, Instituut vir Toekomsnavorsing, Universiteit Stellenbosch se Bestuurskool LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Om oor die toekoms te dink, is ’n aktiwiteit wat sedert die begin van die beskawing deur die mens beoefen...

’n Vergelykende studie van toelatingskriteria van ’n seleksie Suid-Afrikaanse universiteite
Renette Blignaut - 2011-07-20
’n Vergelykende studie van toelatingskriteria van ’n seleksie Suid-Afrikaanse universiteiteRenette Blignaut en Isabella Venter, Departement Statistiek en Rekenaarwetenskap, Universiteit van Wes-Kaapland LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die nuwe Suid-Afrikaanse skoolverlatersertifikaat...

Tematiese fisionomie skep toegang tot drie uiteenlopende 20ste-eeuse komposisies
Bertha Spies - 2011-07-14
Tematiese fisionomie skep toegang tot drie uiteenlopende 20ste-eeuse komposisies Bertha Spies, Departement Musiek, Universiteit van Pretoria LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Hoe kan drie uiteenlopende 20ste-eeuse komposisies verstaan en waardeer word wanneer tradisionele strukturele samehang, funksionele...

Generiese merkers in die kortverhaalsiklus: Deel 2: ’n Toepassing op Die dag toe ek my hare losgemaak het van Willemien Brmmer
Nina Botes (hoofskrywer) - 2011-07-07
Generiese merkers in die kortverhaalsiklus: Deel 2: ’n Toepassing op Die dag toe ek my hare losgemaak het van Willemien Brümmer Nina Botes, Departement Letterkunde, Universiteit Antwerpen, en Neil Cochrane, Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat...

Generiese merkers in die kortverhaalsiklus: Deel 1: Teoretiese uitgangspunte
Nina Botes (hoofskrywer) - 2011-07-07
Generiese merkers in die kortverhaalsiklus: Deel 1: Teoretiese uitgangspunte Nina Botes, Departement Letterkunde, Universiteit Antwerpen, en Neil Cochrane, Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Hierdie artikel...

Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuur
Hennie van Coller - 2011-06-22
Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuurH.P. van Coller, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die uitgangspunt van hierdie artikel is dat die sogenaamde middelmoot-literatuur ’n problematiese...

Die digitalisering van NALN se knipselversameling: Die bemiddeling van 21ste-eeuse navorsing in die Afrikaanse letterkunde
Burgert A Senekal - 2011-06-15
Die digitalisering van NALN se knipselversameling: Die bemiddeling van 21ste-eeuse navorsing in die Afrikaanse letterkunde Burgert A. Senekal, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Digitalisering het vele voordele, insluitend...

Die Nasionale Party se amptelike beleid teenoor die kleurlingstemregkwessie, 1925–1939: Politieke opportunisme of beginselvastheid?
Clarence Williams - 2011-06-08
Die Nasionale Party se amptelike beleid teenoor die kleurlingstemregkwessie, 1925–1939: Politieke opportunisme of beginselvastheid? Clarence Williams, Departement Onderwysstudies, Universiteit van Wes-Kaapland LitNet Akademies Jaargang 8 (2) – Augustus 2011 ISSN 1995-5928 Summary Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming In 1925 was die Nasionale Party (NP) se amptelike...

“My sonde is steeds voor my”: Die rol van belydenis in C. Louis Leipoldt se Die heks (1923)
Thys Human - 2011-05-25
“My sonde is steeds voor my”: Die rol van belydenis in C. Louis Leipoldt se Die heks (1923) Thys Human, Departement Afrikaans, Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming C. Louis Leipoldt se bekroonde drama Die heks is in 1923 gepubliseer. Sedert die verskyning daarvan is...

Deugde en karaktersterktes as voorspellers van akademiese prestasie
Leon Ueckermann - 2011-05-19
Deugde en karaktersterktes as voorspellers van akademiese prestasie Leon Ueckermann en Gert Kruger, Departement Sielkunde, Universiteit van Johannesburg LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die doel van hierdie studie was om empiriese data rakende die verhouding tussen akademiese prestasie en Peterson en Seligman...

Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander
Sakkie Spangenberg - 2011-05-11
Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander Sakkie Spangenberg, Departement Ou Testament en Ou Nabye Oosterse Studie, Universiteit van Suid-Afrika LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die Westar Instituut en die Jesus Seminaar het in 1985 deur die inisiatiewe van...

’n Bydrae tot die rangordebepaling van akademiese tydskrifte
Machteld Strydom - 2011-05-05
’n Bydrae tot die rangordebepaling van akademiese tydskrifte Machteld Strydom, Departement Besluitkunde, UNISA1 LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die bestaande metodes om ’n rangorde vir akademiese tydskrifte te bepaal, lewer resultate wat nie altyd ooreenstem met navorsers se intuïtiewe...

Deur die loergat: ’n Ondersoek na die voyeuristiese elemente in Johann de Lange se “Olympia”
Ronel Foster - 2011-04-20
Deur die loergat: ’n Ondersoek na die voyeuristiese elemente in Johann de Lange se “Olympia” Theo Kemp en Ronel Foster, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die term voyeurisme word gewoonlik tot die gebied van die sielkunde gereken,...

’n Kritiese evaluering van godsdienstige verwysings in berigte oor misdaad en ongelukke in Beeld en Rapport
Johannes Froneman - 2011-03-17
’n Kritiese evaluering van godsdienstige verwysings in berigte oor misdaad en ongelukke in Beeld en Rapport1Christo Lombaard,Christelike Spiritualiteit, Unisa, enJohannes D. Froneman,Kommunikasiestudies, Noordwes-Universiteit (Potchefstroom) LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Godsdienstige verwysings...

Wie behoort die gespreksgenote te wees van Ou-Testamentiese Etiek as ’n onderafdeling van die Ou-Testamentiese Wetenskap?
Christo Lombaard - 2011-03-09
Wie behoort die gespreksgenote te wees van Ou-Testamentiese Etiek as ’n onderafdeling van die Ou-Testamentiese Wetenskap?1Christo Lombaard, Christelike Spiritualiteit, Unisa LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die Ou-Testamentiese Etiek word in hierdie artikel in oënskou geneem vir sover dit...

Funksionaliteit van die parateks in Lina Spies se vertaling van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis, in Afrikaans
Carla-Marié Spies - 2011-02-28
Funksionaliteit van die parateks in Lina Spies se vertaling van Anne Frank se dagboek, Het Achterhuis, in Afrikaans1Carla-Marié Spies, nagraadse student, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Die parateks kan funksioneel ingespan word...

Oor die veelduidigheid van tekste
Bernard Lategan - 2011-02-14
Oor die veelduidigheid van tekste1 Bernard Lategan, Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Navorsing en Departement Inligtingwetenskap, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Veelduidigheid in die interpretasie van tekste is nie ’n nuwe verskynsel nie. Resente ontwikkelinge...

Vervreemding in die ekstreem: ’n Oorsig oor normloosheid en sosiale isolasie in Afrikaanse ekstreme metal
Burgert A Senekal - 2011-02-07
Vervreemding in die ekstreem: ’n Oorsig oor normloosheid en sosiale isolasie in Afrikaanse ekstreme metal Burgert A. Senekal, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Terwyl industriële metal, punk en ander vorme...

“’n Mens se plig l altyd in die hede”: ’n Zen-Boeddhistiese aanvulling tot Bernard Stiegler se rolprentmatige fenomenologie van die tyd en d
Johann Rossouw - 2011-02-01
“’n Mens se plig lê altyd in die hede”: ’n Zen-Boeddhistiese aanvulling tot Bernard Stiegler se rolprentmatige fenomenologie van die tyd en die bewussyn Johann Rossouw, Departement Politiek, Monash-universiteit, Melbourne, Australië LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming...

Postkoloniale literatuur en die representasie van trauma: ’n Verkenning van Verkenning
Cilliers van den Berg - 2011-01-27
Postkoloniale literatuur en die representasie van trauma: ’n Verkenning van Verkenning Cilliers van den Berg, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming Traumateorie is vandag ’n belangrike benaderingswyse in die geesteswetenskappe,...

Wysgerige perspektiewe op die uniekheid van getal
Danie Strauss - 2011-01-19
Wysgerige perspektiewe op die uniekheid van getal Danie Strauss, Fakulteit Geesteswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat LitNet Akademies Jaargang 8 (1) – Maart 2011 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll Niemand uns vertreiben können. (David Hilbert 1925:170)1 Practicing mathematicians, consciously...

Staan die natuur op die balansstaat? Omgewingsbeskouings van die plaaseienaar in Voetpad na Vergelegen en Verbrande Paradys
Susan Meyer - 2010-12-14
Staan die natuur op die balansstaat? Omgewingsbeskouings van die plaaseienaar in Voetpad na Vergelegen (Chris Barnard) en Verbrande Paradys (Hans du Plessis) Susan Meyer, Fakulteit Opvoedingswetenskappe, Noordwes-Universiteit LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai. Opsomming In navorsing oor die beskouings van en...

Op soek na Leipoldt se oom Gert – ’n studie in historiese resonansies
Hein Viljoen - 2010-12-10
Op soek na Leipoldt se oom Gert – ’n studie in historiese resonansies Hein Viljoen,1 Direkteur: Navorsingseenheid Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks, Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Teen die agtergrond van Wium van Zyl (1999)...

Persepsies van hoe pa’s by hul seuns betrokke behoort te wees
Awie Greeff - 2010-12-02
Persepsies van hoe pa’s by hul seuns betrokke behoort te wees Johannes M. De W. Bodenstein en Abraham P. Greeff, Departement Sielkunde, Universiteit Stellenbosch LitNet Akademies Jaargang 7 (3) – Desember 2010 ISSN 1995-5928 Abstract Opsomming Artikel Klik hier om die artikel in PDF-formaat af te laai Opsomming Die doel van hierdie eksploratiewe, kwalitatiewe ondersoek was om pa’s se persepsies van hoe...


<< 1 >>