Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Menings | Opinion > SeminaarKamer | Seminar Room > Afrikaans

Afrikaans


<< 1 2 3 4 13 >>

LitNet Akademies: Vertaling as oortekening – Amanda Lourens gee haar mening
Amanda Lourens - 2011-09-14
Amanda Lourens reageer op die artikel “Oortekening as vertaalstrategie in Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice over” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Pieter Odendaal. Dit is werklik verblydend dat literêre vertaling – as praktyk en as teoretiese vakgebied – toenemend meer aandag geniet, soos blyk uit die verskyning van Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice over, sowel as die artikel deur Pieter Odendaal wat die ongewone vertaalkeuses...

Is kapitalisme se dae getel?
Cornelius Jansen van Rensburg - 2011-09-08
Sedert die finansiële krisis van 2008 word daar opnuut gekyk na die wyse waarop die wêreld sake doen. Hierdie selfondersoek het selfs die idees van sentrale ekonomiese beplanning laat herleef en eintlik die hele debat oor die kernbeginsels van ekonomie heropen. Swak ekonomiese besluite deur regerings, asook die feit dat groot banke skotvry van hul troebelagtige praktyke afgekom het, het belastingbetalers wêreldwyd woedend gemaak. Dit is dus nie vreemd dat “bankiers” en...

Die elites vs die hordes
Christi van der Westhuizen - 2011-09-08
Die oorsprong van die huidige krisis in kapitalisme lê in die skuif weg van Keynesiaanse kapitalisme na neoliberale kapitalisme in die globale Noorde. Histories is die deurslaggewende oomblik die VSA se besluit in 1971 om uit die Bretton Woods-stelsel van kapitaalbeheer te tree. Hierdie besluit het die devaluering van die dollar ten doel gehad en is geneem weens Amerikaanse produkte se toenemende onmededingendheid in vergelyking met produkte van Duitsland en Japan, wat gelei het tot ‘n...

Amerika se ondemokratiese kapitalisme verkeer in 'n ernstige oorlewingskrisis
Sampie Terreblanche - 2011-09-08
Die kapitalisme kan nie in ’n politieke (of staatkundige) vakuum bestaan nie. Die kapitalisme is te alle tye ’n deel van ’n tweeledige politiek-ekonomiese stelsel waar ’n ondemokraties-verkose of ’n demokraties-verkose staat die politieke “sy” van die tweeledige politiek-ekonomiese stelsel vorm en waar kapitalisme die ekonomiese “sy” van die tweeledige stelsel vorm. Die kapitalisme het te alle tye ’n staat nodig wat die wetlike raamwerk...

Die einde van kapitalisme? Maar het dit ooit begin?
Hans Pienaar - 2011-09-08
Die term kapitalisme was nog altyd onbevredigend, want dit verwys nie na ’n ideologie, of ’n doktrine, dissipline, of selfs ’n stelsel nie (daarvoor is daar te veel ongestruktureerde areas). Aan die een kant is daar wat ’n mens hiperkapitalisme kan noem, met Adam Smith se “invisible hand” van die mark as die sentrale meganisme, en laissez faire die algemene opdrag. Weens die finansiële ineenstortings wat deur natuurlike ekonomiese siklusse geskep is, is Adam...

YouTube-onderhoud: Zandra Bezuidenhout
Zandra Bezuidenhout - 2011-09-07
Zandra Bezuidenhout is die skrywer van die artikel “Die grande dame van die Vlaamse poësie: Christine D’haen (1923–2009): Tot lof van ’n vroulike stem” in LitNet Akademies. Sy gesels oor haar agtergrond, akademiese loopbaan en die pad wat sy met die letterkunde loop. Sy bespreek D’haen se oeuvre, haar tematiek en haar plek in die Nederlandse literêre sisteem, en die aspekte in D’haen se werkswyse wat haar persoonlik aantrek en inspireer....

YouTube-onderhoud: Elbie Adendorff
Elbie Adendorff - 2011-09-02
Elbie Adendorff is die skrywer van die artikel “’n Behoefte-analise as eerste fase in die ontwerp van ’n taakgebaseerde sillabus vir Afrikaans-tweedetaalonderrig op universiteitsvlak” in LitNet Akademies. Sy gesels hier oor haar agtergrond en die doktorsgraad waarmee sy tans besig is. Sy bespreek waarom behoefte-analise so belangrik is as die beginpunt vir pedagogiese taakontwikkeling, en hoe taakgebaseerde onderrig die behoeftes en uitdagings wat Afrikaans-tweedetaalstudente...

Lewegewing aan ’n herrese SA Talewet?
Vic Webb - 2011-09-02
Dis duidelik dat daar etlike probleme is met die hersiene SA Talewet. Tydens ’n onlangse bespreking daarvan in Centurion het regsgeleerdes gewys op verskille tussen die 2003-voorstel en die huidige een, veral die weglating van belangrike definisies, beginsels en maatreëls. Hulle het gevra: Wat moet bygevoeg word? Wat moet weggelaat word? Wat moet verander word? Hoe moet dit gebeur? Die vraag is egter: Gaan hul antwoorde enige verskil maak? Die Suid-Afrikaanse regering het ’n...

Nuwe talewet: ’n Holderstebolder dokument?
Jacques van der Elst - 2011-09-01
Die konsep-talewet (2011) moet oorgeskryf word en opnuut gemeet word aan die konsep wat in 2003 opgestel is, maar wat jare lank as konsep lê en stof vergaar het en nooit deur die parlement geloods is nie. Dit was die mening van ’n aantal regslui en ander akademici wat verlede week in Pretoria onder die vaandel van die Afrikaanse Taalraad en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vergader het. Die 2011-weergawe wat die talebestel in Suid-Afrika moet bereël, verskaf eintlik...

LitNet Akademies-resensie-essay: Alice Miller – Saartjie Baumann en Thomas
Joan Hambidge - 2011-08-31
Thomas@rock-ster.net Carina Diedericks-Hugo Uitgewer: LAPA ISBN: 9780799350807 Prys: R80.00 “Experience has taught us that we have only one enduring weapon in our struggle against mental illness: the emotional discovery and emotional acceptance of the truth in the individual and unique history of our childhood.” – Alice Miller in The drama of the gifted child (1979:3). I By die lees van Carina Diedericks-Hugo se bekende én suksesvolle Thomas@-reeks word...

Konformering tot sekere manlikhede is dodelik
Christi van der Westhuizen - 2011-08-25
Untitled Document Oliver Hermanus se Cannes-bekroonde film Skoonheid, wat voorverlede week in teaters geopen het, kloof Afrikaner-manlikheid oop tot op die been. Dit kan gelees word as nie net ’n dapper ontleding nie, maar ook ’n tydige waarskuwing. Manlikheidstudies verskaf insigte waarmee die identiteit verklaar kan word wat in Hermanus se film onder die loep is. Hierdie studieveld het die afgelope twee dekades ontwikkel en is sedert die publisering van die boek Changing Men in Southern...

LitNet Akademies-resensie-essay: 150 Jaar van Suid-Afrikaanse Rugby
Kerneels Breytenbach - 2011-08-24
Untitled Document 150 Jaar van Suid-Afrikaanse Rugby Wim van der Berg Uitgewer: Tafelberg ISBN: 9780624053347 Prys: R299.00 Klik hier en koop 150 Jaar van Suid-Afrikaanse rugby nou van Kalahari.net! Hoor jy die magtige dreuning? Die lied van ’n volk se ontwaking, wat harte laat sidder en beef? Die klank wat jy hoor, kom van Loftus af. Die klink op in en om Nuweland, Kingspark of die Vrystaat-stadion, wyd gesweef. Dit sou ’n byeenkoms van Angus Buchan kon wees, en dan sou mens...

Die senuweeagtige toestand van Suid Afrika: welvaartbelasting as deurslaggewende element in gesprekke oor ras vandag
Rothney Tshaka - 2011-08-23
Untitled Document Oudaartsbiskop Desmond Tutu se toespraak het vanuit diverse sektore van ons land reaksie uitgelok. Daar is natuurlik ’n hele aantal sake wat hy in sy toespraak aangeraak het wat ewe belangrik is, maar dit is die idee van welvaartbelasting wat direk aan die geskiedenis van apartheid gekoppel word wat die meeste aandag kry. Gegewe ons spesifieke geskiedenis van rassisme wat in hierdie land onder wetlike apartheid vasgemaak is, kan dit natuurlik verwag word. Die persepsie bestaan...

YouTube-onderhoud: Carl Rohwer
Carl Rohwer - 2011-08-23
Untitled Document Carl Rohwer is die skrywer van die Natuurwetenskappe-artikel “Naasbeste benadering met gladstrykers” in LitNet Akademies. Hy gesels hier oor homself en sy akademiese agtergrond en bespiegel of hy homself as ’n wiskundige, ingenieur of selfs filosoof beskou. Hy bespreek die oorsprong van die LULU-teorie en waar die naam “LULU” vandaan kom en brei uit op die stelling wat hy ’n tyd gelede gemaak het: “’n Mens verstaan enigiets beter...

“Wittes” betaal reeds ’n reuse welvaartsbelasting
Kallie Kriel - 2011-08-23
Untitled Document Emeritus aartsbiskop Desmond Tutu se voorstel dat wittes welvaartsbelasting moet betaal, is net so sinloos soos om voor te stel dat ’n sokkerbal rond moet wees. Almal weet dat ’n sokkerbal se vorm reeds rond is en waarskynlik nog lank rond gaan bly. Die punt is dat “wittes” – om die rasse-term in Tutu se voorstel te gebruik – reeds buitensporig swaar dra aan wat gesien kan word as verskeie vorme van “welvaartsbelasting”. Alhoewel...

LitNet Akademies: Tematiese fisionomie en die waardering van kuns – Hendrik Hofmeyr lewer kommentaar
Hendrik Hofmeyr - 2011-08-17
Hendrik Hofmeyr reageer op die artikel “Tematiese fisionomie skep toegang tot drie uiteenlopende 20ste-eeuse komposisies” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Bertha Spies. In die eerste plek wil ek graag my dank betuig teenoor Bertha Spies vir ’n uitstekende artikel. Ek is dit roerend eens met haar dat melodie vir die meeste musiekliefhebbers die primêre toegangsvlak tot musiek verteenwoordig, en dat betekenis in musiek dus op geen ander wyse...

LitNet Akademies: Tematiese fisionomie en die waardering van kuns – Heilna du Plooy lewer kommentaar
Heilna du Plooy - 2011-08-17
Heilna du Plooy reageer op die artikel “Tematiese fisionomie skep toegang tot drie uiteenlopende 20ste-eeuse komposisies” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Bertha Spies. Die onvermydelike bestanddeel – oor stories en melodieë Bertha Spies se artikel “Tematiese fisionomie skep toegang tot drie uiteenlopende 20ste-eeuse komposisies” besin oor ’n boeiende aspek van musikale tekste en luisteraars se pogings om ingewikkelde modernistiese...

LitNet Akademies: Maritha Snyman gesels oor die plek van middelmoot-literatuur in die literêre sisteem
Maritha Snyman - 2011-08-10
Maritha Snyman reageer op die artikel “Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuur” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Hennie van Coller. Van Coller se artikel bespreek in genuanseerde terme die verskil tussen middelmootliteratuur en letterkunde. Hy verduidelik ook op omvattende wyse hoe en waar hierdie onderskeid ontstaan het en waarom dit, volgens sy mening, moet bly bestaan. Van Coller verdedig die siening dat letterkunde “onderskeibare...

LitNet Akademies: Phil van Schalkwyk gesels oor die plek van middelmoot-literatuur in die literêre sisteem
Phil van Schalkwyk - 2011-08-10
Phil van Schalkwyk reageer op die artikel “Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuur” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Hennie van Coller. In die debat oor “hoë” en “lae” verskyningsvorme van die literatuur is ek ’n voorstander van ’n pluralistiese perspektief. ’n Literêre sisteem vol variasie is dinamies en leen hom tot allerlei (onvoorsiene) ontwikkelinge. Smaak speel uiteraard...

Ons vrees nie presidente nie ...
George Claassen - 2011-08-10
Untitled Document Vanessa en Diederik ding as karakters in 7de Laan mee oor hoe Bio-Strath die beste bemark kan word. Volgens Bio-Strath se webwerf is die produk ’n “goed nagevorste Switserse kruie-aanvulling wat 61 van die 100 verskillende voedingstowwe bevat wat ons liggaam daagliks [be]nodig” en is dit ’n “unieke kombinasie” (towerclichés in die advertensiewêreld) van kruie wat help om die liggaam te herstel, waar nodig. Net maar een voorbeeld...

Bekendstelling: Die LitNet Akademies-resensie-essay
Etienne van Heerden - 2011-08-09
In die lig van kommer oor die verskraling rondom die gesprek oor nuwe Afrikaanse boeke, het LitNet het pas 'n nuwe inisiatief aangekondig: Die LitNet Akademies-resensie-essay wil meer as ’n gewone boekbespreking wees. ’n Nuwe of baie onlangse Afrikaanse boek (wat ook ’n heruitgawe van ’n ouer boek kan wees wat pas verskyn het) word vanuit ’n interessante hoek bekyk, geproblematiseer en krities beskou. Hoe dra dié boek by tot ons denke? Watter estetiese, kulturele...

SHARP-kongres, Washington DC: The Book in Art and Science
Francis Galloway - 2011-08-02
Untitled Document Die jaarlikse kongres van die Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) het van 14 tot 17 Julie 2011 in Washington DC plaasgevind. SHARP is in 1991 gestig om ’n globale netwerk van boekhistorici, wat in ’n verskeidenheid van vakdissiplines werk, te skep. Navorsing op die terrein van boekgeskiedenis fokus op die sosiale, kulturele en ekonomiese fasette van die produksie, verspreiding, resepsie en verbruik van geskrewe kommunikasie in materiële...

Verklaring: Die reg tot ’n eie standpunt
2011-07-19
Die onlangse vermeende gewelddadige aanval op prof Anton van Niekerk, verbonde aan die Universiteit Stellenbosch, soos in die media berig, is laakbaar en onverskoonbaar. Uit solidariteit met ’n mededeelnemer aan belangrike openbare debatte en ter wille van die soort oop samelewing wat deur sulke deelname in stand gehou word, neem ons dus standpunt in teen die groeiende manifestasies van onverdraagsaamheid en die verabsolutering van die eie siening in ons openbare lewe. Nie net het dit die...

LitNet Akademies: ’n Interpretasie van Leipoldt se Die heks – Marisa Keuris lewer kommentaar
Marisa Keuris - 2011-07-18
Marisa Keuris reageer op die artikel “‘My sonde is steeds voor my’: Die rol van belydenis in C Louis Leipoldt se Die heks (1923)” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Thys Human. Thys Human se artikel waarin hy ’n aantal “problematiese” aspekte van Leipoldt se Die heks beskou vanuit ’n interpretasie waarin die rol van belydenis voorop gestel word, is ’n interessante herlees van ’n baie ou drama (Die heks is in...

LitNet Akademies: ’n Interpretasie van Leipoldt se Die heks – Jacomien van Niekerk lewer kommentaar
Jacomien van Niekerk - 2011-07-18
Jacomien van Niekerk reageer op die artikel “‘My sonde is steeds voor my’: Die rol van belydenis in C Louis Leipoldt se Die heks (1923)” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Thys Human. Die Afrikaanse drama het nog altyd aan die agterspeen gesuig in die akademie. In vergelyking met die rakke en rakke gepubliseerde romans, kortverhale en gedigte wat ’n mens in die Afrikaans-afdeling van jou gemiddelde universiteitsbiblioteek aantref, vul die...

LitNet Akademies: Eep Francken en Olf Praamstra lewer kommentaar op die artikel “Literatuur in die marge: Die plek van middelmoot-literatuur”
Olf Praamstra - 2011-07-13
Eep Francken en Olf Praamstra lewer kommentaar op Hennie van Coller se artikel “Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuur”, wat onlangs in LitNet Akademies verskyn het. Opnieuw: wat wij wel en wat wij niet zeggen In Litnet Akademies 8 nr 2 (augustus 2011) publiceert Hennie van Coller zijn artikel: “Literatuur in die marge: Die plek van die middelmootliteratuur”. In $ 5 schrijft hij: “Iets over die definiëring van literatuur”. In dit...

LitNet Akademies: Gerrie Snyman gee sy mening oor die Jesus Seminaar
Gerrie Snyman - 2011-06-22
Gerrie Snyman reageer op die artikel “Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Sakkie Spangenberg. 1. Om af te loer Diek Grobler (2008) se waarneming oor die goddelike en sy vraagstelling oor wat die goddelike nou eintlik doen in die stuk God the Voyeur som die huidige stand van sake mooi op oor die rol van die goddelike en die aan-/afwesigheid van Jesus binne die Drie-eenheid. God...

LitNet Akademies: Gerda de Villiers gee haar mening oor die Jesus Seminaar
Gerda de Villiers - 2011-06-22
Gerda de Villiers reageer op die artikel “Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Sakkie Spangenberg. In sy artikel “Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander” raak Sakkie Spangenberg twee belangrike punte aan: hy kritiseer die wyse waarop hedendaagse politieke leiers (hy neem sy voorbeelde uit Amerika) militêre welslae...

“Hulle kan dit nie doen nie – of kan hulle?” Right2Know-protesbyeenkoms, Junie 2011
Nadine Theron - 2011-06-10
Klik hier vir foto’s van die byeenkoms. Rooi en wit baniere, pamflette, T-hemde. Die vergaderplek is ’n stampvol ou boekwinkel skuins agter die parlement. Onder die teenwoordiges is ’n minister, ’n oudminister wie se afdanking in polemiek gehul is, ’n professor in grondwetreg, ’n imam, ’n verteenwoordiger van Cosatu en een van die Menseregtekommissie, asook ’n spotprent-tekenaar wat tans met twee aanklagte deur die President te kampe het. Soos wat die...

Gedigte: die hanna-hanna en die hoekom?
Francois Verster - 2011-06-02
Untitled Document Ek het onlangs Murray la Vita se onderhoud met Danie Marais in Die Burger (2010/12/10, p17) weer gelees. En toe draai ’n paar ratte en ’n paar gedagtes kom vry – in aansluiting by die skryfseltjie wat ek in Maart vanjaar gepleeg het (“Hoekom ’n mens (nie) moet skryf nie”). Nie omdat ék iets weet nie, maar omdat ek iets probéér weet. Dís die idee. In bogenoemde artikel spreek Marais sy vertwyfeling aangaande sy digterskap...

LitNet Akademies: Abel Pienaar gee sy mening oor die Jesus Seminaar
Abel Pienaar - 2011-05-31
Abel Pienaar reageer op die artikel “Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Sakkie Spangenberg. Sowat nege jaar gelede het ’n paar Bybelwetenskaplikes, onder andere Sakkie Spangenberg, besluit om Suid-Afrikaners bekend te stel aan oop gesprekke oor ’n nuwe hervorming binne die Christendom. Dit het veral gegaan oor ’n kritiese interpretasie van die Bybel en...

LitNet Akademies: Christo Lombaard gee sy mening oor die Jesus Seminaar
Christo Lombaard - 2011-05-31
Christo Lombaard1 reageer op die artikel “Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Sakkie Spangenberg. Oor Bybelinterpretasie sit Spangenberg se turf, en myne: Ons albei is krities oor hoe mense die Bybel gebruik, en ons wil historiese stippellyne natrek om aan te dui, as sake verkeerd geloop het, waar en hoe dit gebeur het. Ons albei wil die wêreld van nou ’n...

LitNet Akademies: De la Rey Marais gee sy mening oor die Jesus Seminaar
De la Rey Marais - 2011-05-30
De la Rey Marais reageer op die artikel “Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Sakkie Spangenberg. Agtergrond Spangenberg lewer in sy artikel verslag oor die 25ste bestaansjaar van die Jesus Seminaar te Kalifornië van 13 tot 16 Oktober 2010. Alhoewel hy as buitestander inkyk op die doelstellings, werksaamhede en uitkomste van die Jesus Seminaar, raak hy ook betrokke deur...

Wat is rassisme?
JP Smit - 2011-05-19
Untitled Document Die fokus op begrippe is een van die aspekte van die hedendaagse filosofie wat buitestanders dikwels as vreemd beskou. Diegene wat vertroud is met die geskiedenis van filosofie ken dit as ’n dissipline waar die groot denkers interessante, en somtyds skokkende, dinge oor die wêreld te sê het. Hoekom dan oor begrippe praat, eerder as oor die wêreld self? Die rede vir hierdie benadering is die vermoede dat die ontstaan van vermeende filosofiese probleme dikwels...

’n Fokusverskuiwing van boekreklame: Francis Galloway reageer op Willie Burger
Francis Galloway - 2011-05-13
Willie Burger wys op moontlike redes waarom daar nie reaksie van die “gewone publiek” was op die besluit van Media24 om hulle boekeblaaie in te kort en een superredakteur aan te stel nie. Die afleiding kan gemaak word dat die “gewone publiek” nie resensies lees nie en dus nie ’n verskeidenheid sal mis nie. Hy vra hoe dit gebeur het. Aan die een kant is daar die veranderinge in die breër opvoedkundige en kultuursisteme waarbinne die letterkunde figureer en wat aanleiding...

LitNet Akademies: Herman Wasserman gesels oor godsdienstige verwysings in koerantberigte oor misdaad en ongelukke
Herman Wasserman - 2011-05-11
Herman Wasserman reageer op die artikel “’n Kritiese evaluering van godsdienstige verwysings in berigte oor misdaad en ongelukke in Beeld en Rapport” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Christo Lombaard en Johannes Froneman. Lombaard en Froneman se artikel is ’n tydige bydrae tot die mediastudies-literatuur in Suid-Afrika, aangesien dit twee onderwerpe kombineer waaraan daar tot op hede nog te min aandag gegee is in die akademiese diskoers rondom...

LitNet Akademies: Neels Jackson gesels oor godsdienstige verwysings in koerantberige oor misdaad en ongelukke
Neels Jackson - 2011-05-09
Neels Jackson reageer op die artikel “’n Kritiese evaluering van godsdienstige verwysings in berigte oor misdaad en ongelukke in Beeld en Rapport” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Christo Lombaard en Johannes Froneman. Is daar genoeg om enigiets te sê? Christo Lombaard en Johannes D Froneman se artikel “’n Kritiese evaluering van godsdienstige verwysings in berigte oor misdaad en ongelukke in Beeld en Rapport” roer twee kwessies...

LitNet Akademies: Cas Vos gesels oor godsdienstige verwysings in koerantberigte oor misdaad en ongelukke
Cas Vos - 2011-05-09
Cas Vos reageer op die artikel “’n Kritiese evaluering van godsdienstige verwysings in berigte oor misdaad en ongelukke in Beeld en Rapport” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Christo Lombaard en Johannes Froneman. Die wêreldbeeld is nie net ’n geslote werklikheid nie, maar daar is ook ruimte vir ’n “poreuse wêreldbeeld” (vgl die filosoof Charles Taylor in dié verband). In sy jongste werke gee die filosoof...

Energiebesparing: beleidsmaatreëls en persoonlike bewusmaking
Philip Fourie - 2011-05-03
Untitled Document Geluk aan LitNet dat u bereid is om ook geleentheid te gee vir die bespreking van aktuele sake buite die letterkunde en kunste; die "Two Cultures" van CP Snow is gelukkig iets van die verlede! In die prikkelende artikel van Koos Holtzhausen op LitNet toon hy aan hoe stygende lewenstandaarde (en in ’n mindere mate bevolkingsgroei) lei tot ’n steeds toenemende vraag na energie, in die besonder elektrisiteit. Sy gevolgtrekking is dat voorsiening in die verwagte toename...

Repliek op Willie Burger
Joan Hambidge - 2011-05-03
Untitled Document Die hele debat rondom boeke en boekresensies en die nasionalisering van boekeblaaie het ’n nuwe belangrike dimensie bygekry met Willie Burger se bydrae op LitNet (Seminaarkamer: “Eie Boesem”). Dit gaan om meer as die resepsie van ’n boek; dit gaan om ’n wyer kulturele belewenis. Tans gee ek ’n nagraadse kursus oor Nabokov se beroemde Cornell-lesings, en klassieke romans soos Madame Bovary, Anna Karenina, Ulysses word behandel. Ons kyk ook na...

Die Van Riebeeck-erepenning aan Adriaan van Dis: Laudatio
Ena Jansen - 2011-04-26
Saterdag 23 April is Adriaan van Dis is deur die NZAV vereer met die Van Riebeeck-erepenning. Ena Jansen het die volgende huldigingswoord gelewer: Die voorsitter van die NZAV sal oor enkele minute die Van Riebeeck-erepenning oorhandig aan Adriaan van Dis, ’n markante skrywer, dokumentêr-maker en Afrika-kenner vir wie die vereniging wil vereer vir die boeiende, warm en positief-kritiese manier waarop hy Suid-Afrika in Nederland onder die aandag bring. Dit het hy onder andere gedoen...

Normloosheid en sosiale isolasie in Afrikaanse ekstreme metal. Jacques Fourie reageer
Jacques Fourie - 2011-04-26
Jacques Fourie van die metalgroep Mind Assault reageer op die artikel “Vervreemding in die ekstreem: ’n Oorsig oor normloosheid en sosiale isolasie in Afrikaanse ekstreme metal” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Burgert A Senekal. Ek stem saam met die skrywer. Ek voel byvoorbeeld dat ek myself meer “waar” uitdruk in Afrikaans. Die woorde kom maklik na my wanneer ek in hierdie taal skryf en iets wil uitbeeld of oordra. Dis ’n growwe...

Nasionale Boekeredakteur (vervolg): Eie boesem
Willie Burger - 2011-04-20
Tim du Plessis se triomfantlike opmerking dat die “gewone publiek” nie van hulle laat hoor in hierdie hele debat nie, dat die klagtes net van ’n klompie skrywers en literatore af kom, spook by my en ek dink dit dwing ons ook om bietjie na te dink. En aan die een kant – hoe min simpatie ek ook al met Du Plessis se opmerking het – moet mens hom gelyk gee. Die aanwys van een almagtige boekeredakteur is kennelik ’n stap van Media 24 wat veel meer aanstoot gee aan...

LitNet Akademies: Helené van Tonder gee haar mening oor die veelduidigheid van tekste
Helené van Tonder - 2011-04-11
Helené van Tonder reageer op die artikel “Oor die veelduidigheid van tekste” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Bernard Lategan. Met die lees van Lategan se artikel het ek opnuut stomgestaan voor die wetenskap wat my altyd op my knieë hou (nederig én biddend): hermeneutiek. Die verskillende hoeke waaruit Lategan hermeneutiek benader (taalkundig, literêr-teoreties, historiografies en filosofies), belig weer die beduidende invloed...

LitNet Akademies: Nadia Marais gee haar mening oor die veelduidigheid van tekste
Nadia Marais - 2011-04-11
Nadia Marais reageer op die artikel “Oor die veelduidigheid van tekste” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Bernard Lategan. Fronese1 en die veelduidigheid van tekste Inleiding Bernard Lategan huldig in sy miniseminaar “Oor die veelduidigheid van tekste” die opinie dat die veelduidigheid van tekste “’n onomseilbare gegewe in die huidige opset is”, wat hy bespreek aan die hand van taalkundige, literêre, historiografiese...

YouTube-onderhoud: Hendrik Geyer gesels oor LitNet Akademies
Hendrik Geyer - 2011-03-25
Hendrik Geyer, 'n ereredakteur van LitNet Akademies, gesels oor sy loopbaan en navorsing, die behoud van Afrikaans as wetenskaptaal, en sy visie vir LitNet Akademies se Natuurwetenskappe-afdeling. In Deel 1 beantwoord Hendrik Geyer die vrae: Vertel ons waarvandaan jy kom en hoe dit gekom het dat jy fisika as ’n loopbaan beoefen. Watter interessante dinge het jy al in jou beroepslewe gedoen of ervaar? Vertel ons meer van die Stellenbosse Instituut vir Gevorderde Navorsing,...

Margaret Bakkes
Liesbeth Botha - 2011-03-24
Vir haar huldigingsfunksie in haar 80ste lewensjaar, by die Woordfees Stellenbosch, 7 Maart 2011 Ek onthou vir tannie Margaret sedert my laerskooldae, meer as 40 jaar gelede. Sy en oom Cas en hulle vier kinders het einde 1969 in Pretoria kom woon. Tannie Margaret het sedert kort na hulle aankoms in Pretoria die ereplek van my ma se “beste maatjie” beklee. En synde die oudste dogter van die seer geliefde en legendariese Elize Botha was ek altyd diep onder die indruk van die belangrikheid,...

Laat die jeug gesien en gehoor word
Ernst Roets - 2011-03-24
Kinders moet gesien en nie gehoor word nie ... Of so lui die oeroue sêding. Aanhangers van hierdie lewensbenadering se ore sou vir seker by die laaste ATR-beraad getuit het. Nou praat ek van die ATR-Jeugberaad wat gedurende die Woordfees in Stellenbosch aangebied is. Jongmense van uiteenlopende agtergronde het onder een dak vergader om die goed waaroor hulle op sosiale en/of politieke vlak van mekaar verskil, vir eers agter te laat en te praat oor dit waaroor hulle saamstem – Afrikaans!...

Afrikaans en 16 Junie (Jeugdag)
Virgilio Daniels - 2011-03-24
Afrikaans moet vrygemaak word van sy onnodige bagasie wat dit gekry het as gevolg van mense se onverantwoordelike sienswyses. Afrikaans is nie die hoofrede waarom die onluste van 1976 gebeur het nie. Dit was bloot die vonk wat die vuur aangewakker het. Die apartheidsregering het dit gebruik as ’n stuk gereedskap om die swart kultuurgroepe van die land nog verder te onderdruk. Die sosio-ekonomiese omstandighede van die onderdruktes en die onmenslikheid van die politieke stelsel van die tyd kan...

Die komplekse "Ek"
Paul Cilliers - 2011-03-24
Hierdie artikel het op 19 Maart in By (Beeld en Die Burger) verskyn. Mens kan nie jouself sien nie. Ek probeer nie laf wees nie, ek is heel ernstig. Jy is jou eie blinde kol. Jy kan jou voete en hande sien, jou arms en bene (jou bobene net van bo), jou bors (nie heeltemal tot bo nie) en jou maag, tot die mate wat jy daarna wil kyk. Maar jou gesig, die deel wat mens by uitstek assosieer met wie jy is, dié kan jy nie sien nie. As jy langs jou neus af loer, kan jy so ’n deurskynende pienkerige...


<< 1 2 3 4 13 >>