Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Menings | Opinion > SeminaarKamer | Seminar Room

SeminaarKamer | Seminar Room


<< 1 2 3 4 18 >>

Ope brief aan Tim du Plessis
Charles Malan - 2011-03-01
Tim, dankie dat jy die oorwegings van ’n enkele redakteur met skrywers deel. Ek het nou jou uiteensetting van die nuwe situasie gelees (dit is ook op LitNet), en ek is bevrees dit is nie gerusstellend nie – inteendeel. Ek aanvaar graag dat jy die heil van die letterkunde op die hart dra en die beste bedoelings het, maar niks wat jy skryf, besweer die beswaarmakers se ergste vrese nie. Ja, ja, vir verskeidenheid en meer blootstelling, maar wat van die kernbesware: minder stemme oor die...

Sentralisering is die weg na totale beheer
Ampie Coetzee - 2011-03-01
Een boekeredakteur kan dan alles besluit oor resensies: die persone wat kan skryf, die lengte, die strekking daarvan. Wat dan uiteindelik sal uitloop op die kanonisering (as dit nog van toepassing is) van dit wat deel word van die “Afrikaanse letterkunde”. Wat van plasing in Groot verseboek, byvoorbeeld? Sê nou die hoofredakteur dink 'n bundel is te swak en laat dit nie resenseer nie. Sê nou net daar's een goeie gedig daarin? Sentralisering is die weg na totale beheer. ...

Die minagting vir die boekeblad by Media24
Willie Burger - 2011-03-01
Natuurlik sal daar goeie en mooi verduidelikings wees dat hierdie eintlik ’n verbetering is. Maar die punt is dat hierdie saak eintlik nou al ’n baie lang aanloop het. Destyds, toe Peet Kruger weg is by Beeld om na al die koerante oorhoofs om te sien, was daar al sprake daarvan dat al meer dele van die koerante saamgevoeg gaan word. As ’n mens mooi nadink oor die bestaande boekeblaaie oor die afgelope klompie jare, kan mens sien dat die minagting vir die boekeblad by Media24 nou...

Die verhaal van vervlakking en agteruitgang
Crito - 2011-03-01
’n Bietjie meer as ’n maand gelede het Heindrich Wyngaard ’n verdoemende resensie van sy boek Ons in Rapport op die lyf geloop. Die bespreking, deur Jason Lloyd, was van só ’n aard dat dit die boek se kanse op ’n goeie ontvangs by die publiek sou vernietig het as dit die enigste resensie was wat daarvan verskyn het. Vandeesweek het Die Burger ’n positiewe bespreking daarvan deur Michael le Cordeur geplaas – ’n korrektief wat die...

’n Verruiming eerder as verskraling
Tim du Plessis - 2011-02-28
Tans het Die Burger, Beeld en Volksblad elk ’n “eie” boekeblad – maar geeneen van dié drie publikasies kan ’n heeltydse boekeredakteur met ’n ruim begroting vir resensente en medewerkers bekostig nie. Twee van hierdie boekeblaaie word tans deeltyds behartig deur mense buite die kunsredaksie; die derde een is ’n lid van die kunsredaksie, maar met ander kunsverpligtinge buiten net boeke. Ons reken ons kan beter vaar met saamgegooide hulpbronne....

’n Doelbewuste strategie van “afdomming”
Gerrit Brand - 2011-02-28
Die probleem lê nie soseer by die mag van die een boekeredakteur nie, maar eerder by die blote feit dat minder resensies sal verskyn – minder menings oor en perspektiewe op ’n boek. (As voormalige boekeredakteur weet ek die argument in die maatskappy is dat die een boekeredakteur ook meerdere mense kan vra om een boek te resenseer, maar in die praktyk is dit heeltemal onhaalbaar, gewoon omdat dit ’n onmoontlike werklading op die boekeredakteur sal plaas.) Dit gebeur...

’n Superredakteur vir superbesluite by Media24?
Charles Malan - 2011-02-28
Kan ’n mens glo dat juis die “vrye” Media24 besig is om ’n byna diktatoriale beheer oor ’n bespreking van Afrikaanse publikasies in te stel? Dat een persoon namens alle streke en belangegroepe kan besluit byvoorbeeld wie watter boek moet bespreek en watter publikasie meer of minder aandag moet kry? Die drukgroep Vrye Woord wil onomwonde sy teenkanting teen hierdie uiters beperkende maatreël betuig. Watter ander motivering as moontlike “besparing”...

Boekskandaal
Joan Hambidge - 2011-02-28
Ek het in my lewe al verskeie boekeredakteurs sien kom en gaan. Sedert 1980 skryf ek al resensies vir Beeld, Die Burger, Die Vaderland (saliger), LitNet, Die Volksblad en Rapport en lees ek vir FineMusicRadio besprekings voor. Ek het resensies begin skryf vir wyle Anita Lindenberg, die kundige Aletta Pakendorf beleef wat ons toegelaat het om lang TLS-resensies in Die Vaderland te skryf. Hierna was daar ander, soos oa Elfra Erasmus, Herman Wasserman, Francois Smith. Kundiges nou soos Adéle...

Die dwaasheid van die base
Breyten Breytenbach - 2011-02-28
Nou, juis nou wanneer diversiteit en veelduidigheid en veelvuldigheid bevorder moet word ter wille van die behoud en groei van Afrikaans – want die taal as prototipe en lewende produk van Suid-Afrikaansheid sal slegs funksioneel oorleef solank sy die draer kan bly van die uiteenlopendhede en die geskiedenisse en al die vergestaltings en versugtinge van haar sprekers en lesers – kom Media24 met hulle bykans monopolistiese beheer oor publikasies in Afrikaans en besluit dat die keuse...

Waarom een boekeredakteur verkeerd is
Charl-Pierre Naudé - 2011-02-28
Die funksie van meervoudige boekeblaaie is integraal vir die goeie funksionering van die letterkunde. Dit is kardinaal belangrik vir die aktiwiteit van resepsie, wat ’n kultureel-intellektuele aktiwiteit is, en dit is kardinaal belangrik vir uitgewers om hul boeke by lesers uit te bring. Maar wat juis die laaste punt betref, ’n boekeblad se oortuigendheid lê daarin dat dit kritiese keuses maak – vir of teen boeke, vir of teen standpunte, vir of teen bepaalde idees. Die...

YouTube-onderhoud: Jannie Hofmeyr gesels oor LitNet Akademies
Jannie Hofmeyr - 2011-02-24
Jannie Hofmeyr, ’n ereredakteur van LitNet Akademies, gesels oor sy loopbaan, sy liefde vir Afrikaans en die behoud van Afrikaans as wetenskaptaal, en sy visie vir LitNet Akademies se Natuurwetenskappe-afdeling . In Deel 1 beantwoord Jannie Hofmeyr die vrae: Vertel ons waarvandaan jy kom en hoe dit gekom het dat jy biochemie as ’n loopbaan beoefen. Wat beskou jy as die hoogtepunt in jou loopbaan tot dusver? Vertel ons meer oor die navorsingsprojek(te) waarmee...

Die krisis rondom seksualiteit in die Rooms-Katolieke Kerk
Laurie Gaum - 2011-02-24
’n Memorandum (sien hier) wat nou reeds deur heelwat meer as 200 Duitse Katolieke teoloë onderteken is, het dié kerk aan die gons. Die ondertekenaars verteenwoordig meer as ’n derde van alle Duitse professore in Katolieke teologie. Die memorandum vra vir hervorming wat betref sake soos die selibaat, vrouepriesters en homoseksualiteit, maar ook wat betref gewetensvryheid, lekebemagtiging, kerkstrukture en kerklike leierskap. Die dokument kan waarskynlik gesien word as...

Die krisis rondom seksualiteit in die Rooms-Katolieke Kerk
Louise Du Toit - 2011-02-24
In hulle memorandum van 4 Februarie 2011 doen meer as 200 teoloë ’n beroep op die Katolieke Kerk in Duitsland om konstruktief en proaktief te reageer op die krisis waarin daardie kerk op die oomblik verkeer as gevolg van die gebeure van ’n jaar gelede by die vooraanstaande Canisius-skool in Berlyn. Voormalige skoliere van hierdie Jesuïet-instelling het onthul dat hulle in die sewentiger- en tagtigerjare seksueel gemolesteer is by die skool, waarna die huidige hoof in ’n...

Die krisis rondom seksualiteit in die Rooms-Katolieke Kerk
Amanda Gouws - 2011-02-24
Die verklaring wat die professore van teologie onderteken het oor die krisis rondom seksualiteit in die Rooms-Katolieke Kerk en die beroep op seksuele moraliteit behoort verwelkom te word. Die ontkenning van pedofilie en die molestering van kinders deur priesters in die Katolieke Kerk is ’n ope geheim, maar iets wat die Kerk blykbaar nie wil erken of uitroei nie. Die skade wat aan kinders (en later as hulle volwassenes is) gedoen word, vernietig lewens. Dit is haas onmoontlik om te verstaan...

Die boek in krisis: Boeke, krisisse en opwinding
Izak de Vries - 2011-02-22
Laurens van Krevelen het op 18 Desember 2010 die jaarlikse Nederlandse PEN-lesing by De Balie in Amsterdam gehou (http://www.debalie.nl). Lees Francis Galloway se Afrikaanse verwerking van die lesing hier. Ons hoop dat die plasing van hierdie lesing ’n gesprek sal stimuleer oor die stand van die (Afrikaanse) boekbedryf. Is daar ook hier by ons tekens van die wêreldwye impak van winsbejag en marksensuur? Is daar ’n afname in die verskeidenheid en geskakeerdheid van die boek-aanbod?...

Wat is goeie wetenskap? Danie Strauss reageer
Danie Strauss - 2011-02-17
Danie Strauss reageer op die artikel “Onderweg na goeie wetenskap 2: Die funksie van strategie, visie en beleid” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Fanie de Beer en Braam Roux. Ek het met belangstelling en met globale instemming die uitvoerige artikel van twee van my jare lange goeie filosofievriende, Fanie de Beer en Braam Roux, gelees. Ter wille van die voortgesette gesprek wat hierdie artikel behoort te genereer wil ek slegs by enkele gesigspunte wat...

Staatsrede 2011
Alana Bailey - 2011-02-16
Die Suid-Afrikaanse staatsrede van 2011 het gekom en gegaan soos ’n klippie in ’n dam. Aanvanklik was daar ’n paar rimpels, maar nou lyk die oppervlak van die dam weer net dieselfde ... ’n Staatsrede is veronderstel om ’n gereelde geleentheid aan ’n staatshoof te bied vir terugvoer oor die stand van sake in die land, sy regering se wetgewende agenda en nasionale prioriteite. Die nuwe tradisie om die Suid-Afrikaanse staatsrede in die aand te hou, maak dit vir meer...

Jacob Zuma se 2011-staatsrede
Stan du Plessis - 2011-02-14
Ek onthou nog Nasionale Energiejaar in 1979. My graad 1-klas het ’n tafel gebou met prentjies wat ons uit die Huisgenoot geknip het en ’n stukkie steenkool bo-op vasgemaak, want juffrou Van Rensburg het vermoed dat steenkool en Sasol die oplossing was vir die energiekrisis van die 1970’s. Die graad eentjies van Laerskool Impala sal nut hê vir ons tafel vanjaar – al wat hulle moet doen is om die steenkool te vervang met ’n prentjie van die ontwikkelingstaat...

Die rol van Afrikaanse poniekoerante soos die Son in die ontsluiting van die sosiale, opvoedkundige en ekonomiese waarde van Kaapse Vernakulêre Afrikaans
Christo van der Rheede - 2011-02-10
Inleiding Talle nuwe koerante en tydskrifte het sedert Suid-Afrika se eerste demokratiese verkiesing in 1994 die lig gesien. Dit sluit in Afrikaanse poniekoerante soos die Son, wat spesifiek geskep is om laer-inkomste Afrikaanse gemeenskappe van inligting te bedien. Van meet af is informele spreektaal en sensasionele beriggewing as die vernaamste drywers ingespan om potensiële laer-inkomste-lesers te prikkel en hulle aan te moedig om die koerant daagliks te koop. Ondanks kritiek uit talle...

Wat is goeie wetenskap? Wieland Gevers en Susan Veldsman reageer
Wieland Gevers - 2011-02-09
Wieland Gevers (hoofskrywer) en Susan Veldsman reageer op die artikel “Onderweg na goeie wetenskap 2: Die funksie van strategie, visie en beleid” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Fanie de Beer en Braam Roux. Die uitgebreide artikel deur Braam Roux en Fanie de Beer getiteld “Onderweg na goeie wetenskap 2: Die funksie van strategie, visie en beleid” is een van die mees deurdagte onlangse bydraes tot wesentlike kwessies rakende wetenskapsbeleid...

Wat is goeie wetenskap? Melodie Nthling Slabbert reageer
Melodie Neethling Slabbert - 2011-02-09
Melodie Nöthling Slabbert reageer op die artikel “Onderweg na goeie wetenskap 2: Die funksie van strategie, visie en beleid” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Fanie de Beer en Braam Roux. Braam Roux en Fanie de Beer se bespreking oor die strewe na goeie wetenskap in ’n reeks van vier artikels (“Onderweg na goeie wetenskap”), waarvan twee reeds op LitNet Akademies verskyn het, nl “Ewekniebeoordeling: betroubare weegskaal of vyfde...

Jannie Pretorius reageer op die miniseminaar oor sy artikel in LitNet Akademies wat die pedagogiese hoedanighede van ’n goeie onderwyser op waarderende wyse ondersoek
Jannie Pretorius - 2011-02-09
Jannie Pretorius reageer op die miniseminaarbydraes oor sy artikel “’n Waarderende ondersoek na die pedagogiese hoedanighede van Gerhardus P.V. Bosch” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling. Ek wil eerstens my opregte dank uitspreek teenoor LitNet Akademies, Wolhuter en Berkhout vir die waarde wat hulle tot my artikel toevoeg deur die aanlyn-seminaar daaroor. Dit verskaf my onverdunde plesier dat die debat binne die relatief nuwe veld van Waarderende Ondersoek (WO)...

Die boek in krisis: 'n Reaksie op ''Die onsigbare voet van marksensuur'' deur Laurens van Krevelen
Nicol Stassen - 2011-02-08
Laurens van Krevelen het op 18 Desember 2010 die jaarlikse Nederlandse PEN-lesing by De Balie in Amsterdam gehou (http://www.debalie.nl). Lees Francis Galloway se Afrikaanse verwerking van die lesing hier. Ons hoop dat die plasing van hierdie lesing ’n gesprek sal stimuleer oor die stand van die (Afrikaanse) boekbedryf. Is daar ook hier by ons tekens van die wêreldwye impak van winsbejag en marksensuur? Is daar ’n afname in die verskeidenheid en geskakeerdheid van die boek-aanbod?...

Die boek in krisis: Hoe die ANC bepaal wat leerlinge mag weet
Charles Malan - 2011-01-31
Die ANC se huidige bedreiging van spraakvryheid met wetgewing oor mediabeheer en inligtingbeperking is maar net die oortjies van ’n vet seekoei wat opvoeding betref. Die magsugtige regime is reeds besig om ’n ystergreep op die beheer van kennis en inligting vir toekomstige geslagte leerlinge te verkry. Is dit vergesog dat skimagtige groepe in Luthuli-huis of waar ook al kan besluit wat kinders mag weet of leer? Kan hulle leerstof nie slegs sensureer nie, maar totaal oorneem? Kan hulle...

Die boek in krisis: 'n Reaksie op ''Die onsigbare voet van marksensuur'' deur Laurens van Krevelen
Riana Barnard - 2011-01-26
Laurens van Krevelen het op 18 Desember 2010 die jaarlikse Nederlandse PEN-lesing by De Balie in Amsterdam gehou (http://www.debalie.nl). Lees Francis Galloway se Afrikaanse verwerking van die lesing hier. Ons hoop dat die plasing van hierdie lesing ’n gesprek sal stimuleer oor die stand van die (Afrikaanse) boekbedryf. Is daar ook hier by ons tekens van die wêreldwye impak van winsbejag en marksensuur? Is daar ’n afname in die verskeidenheid en geskakeerdheid van die boek-aanbod?...

Die boek in krisis: 'n Reaksie op ''Die onsigbare voet van marksensuur'' deur Laurens van Krevelen
Kerneels Breytenbach - 2011-01-18
Laurens van Krevelen het op 18 Desember 2010 die jaarlikse Nederlandse PEN-lesing by De Balie in Amsterdam gehou (http://www.debalie.nl). Lees Francis Galloway se Afrikaanse verwerking van die lesing hier. Ons hoop dat die plasing van hierdie lesing ’n gesprek sal stimuleer oor die stand van die (Afrikaanse) boekbedryf. Is daar ook hier by ons tekens van die wêreldwye impak van winsbejag en marksensuur? Is daar ’n afname in die verskeidenheid en geskakeerdheid van die boek-aanbod?...

Die boek in krisis: Die onsigbare voet van marksensuur
Laurens van Krevelen - 2011-01-18
Laurens van Krevelen het op 18 Desember 2010 die jaarlikse Nederlandse PEN-lesing by De Balie in Amsterdam gehou (http://www.debalie.nl). Francis Galloway het die lesing in Afrikaans verwerk. Ons hoop dat die plasing van hierdie lesing ’n gesprek sal stimuleer oor die stand van die (Afrikaanse) boekbedryf. Is daar ook hier by ons tekens van die wêreldwye impak van winsbejag en marksensuur? Is daar ’n afname in die verskeidenheid en geskakeerdheid van die boek-aanbod? Watter teenvoeters...

’n Alternatiewe mening oor Max du Preez se Dwars – Mymeringe van ’n gebleikte Afrikaan
Schalk de Beer - 2011-01-06
Du Preez beweer onder andere in Dwars dat vroe‘ Afrikaners hulle slawe sleg behandel het, die Voortrekkers “’n rowwe ingeteelde lot” was (“Ossewa Trash”) wat die grond wat hulle beset het, “gesteel” het (51), dat die Suid-Afrikaanse regering besig was om “weens hulle eie arrogansie en onkunde ’n spel te speel wat nie in belang van die mense in Namibi‘ was nie” (123), en in besonder dat hulle regering ’n verskriklik onregverdige beleid...

WikiLeaks se lekkasie is reeds by ons
Charles Malan - 2010-12-24
WikiLeaks laat konings sidder en kan koninkryke laat verkrummel. Geen ander fenomeen het nog so duidelik die ongekende mag van die internet getoon nie. Die klikbekwebblad het bevestig dat ’n verstommende revolusie plaasgevind het, byna so omvangryk as die verskynsel van die internet self. Die houvas van byna elke magsugtige heerser, regering, mafiabaas, BBP-burokraat, tenderpreneur, korporatiewe knoeier of selfs kleiner kraaiende haantjies op hulle mishopies word ernstig bedreig. Wat hier...

WikiLeaks: Waar trek mens die streep?
Arrie Rossouw - 2010-12-24
As redakteur van Beeld, Die Burger, News24 en 24.com was my benadering deurgaans dat ons as redaksie in die eerste plek ’n “opdrag” het om inligting aan die breë publiek te verskaf. En dit het beslag gekry in verskeie berigte en ondersoekende artikels oor onderwerpe of persone wat in die openbare oog was of aan die hoof gestaan het van instellings wat deur die belastingbetalers gefinansier is, of geldelike en/of morele steun van die publiek ontvang het. Soms was die fokus...

Politeogie
Murray Hofmeyr - 2010-12-22
Die Evangelie is ’n mag, sê Paulus. Die woord wat hy vir mag gebruik, is ook die woord vir moontlikheid (dunamis). ’n Mens sou van die mag van die moontlikheid kon praat. Hierdie mag is werksaam in die wêreld. Die wêreld is samelewing en geskiedenis. Dis ’n spesifieke manier van saam lewe wat geword het wat dit is. Konstantyn het ’n groot rol gespeel in die maak van ons wêreld. Dat dit anders kan word, is nie buite die kwessie nie. Nog ’n gebeurtenis...

Moet ons Konstantyn blameer?
Bram van de Beek - 2010-12-22
Goosen en Brand, aangespoor deur ’n artikel van Milbank, het die debat oor godsdiens en politiek ’n hupstoot gegee. Ek meng my in hierdie diskussie met ’n paar oorwegings wat ek ontwikkel het in ’n klomp konferensies oor die tema, waarby my gedagtes veral gevoed is deur Christlike denkers van voor die tyd van Konstantyn. Ek ontwikkel my gedagtes aan die hand van ’n paar stellings. 1. Politieke mag kan nie sonder godsdiens nie. Die moderne idee van ’n strikte...

Watter mag? Wie se vrede? Ter verdediging van ’n kerk en teologie wat nie vir Konstantyn wil verdedig nie
Robert Vosloo - 2010-12-21
In sy belangrike artikel “Mag is noodsaaklik vir vrede: Ter verdediging van Konstantyn” nooi Danie Goosen ons uit om opnuut oor die figuur van Konstantyn, en sy impak op die kerk en die kultuur, te besin. Maar die uitnodiging sny ook dieper: dit vra na duidelikheid oor wat Goosen as die “teologies-politieke probleem” benoem – ’n saak wat inderdaad indringende besinning verg. Goosen begin sy artikel deur sy dosente se negatiewe reaksie op Konstantyn in herinnering...

Suid-Afrika op die praatbank: “Ma, sien Ma dan nie dat ek aan die brand is nie?”
Benda Hofmeyr - 2010-12-17
Sy lê op die praatbank en ek sit soos ’n kranige psigoanalitikus en luister. Nie dat ek ’n iets weet van psigoanalise af of dat sy al ’n woord gerep het nie. Sy lê en staar en ek sit en kyk. Ek kyk na haar welgevormde liggaam, haar lenige ledemate en krampagtig ineengevlegde vingers. Dis die enigste teken dat sy op ’n praatbank eerder as op ’n branderplank lê. Dit is haar vingers wat tot my spreek soos net Levinas se gelaat tot ’n ander kan spreek....

Is die hand van Suid-Afrikaanse kritici te sag?
Francois Verster - 2010-12-08
Die debat op LitNet oor Suid-Afrika se resensente (“Is die hand van Suid-Afrikaanse kritici te sag?”) is nogal interessant, al dien dit grootliks as versterking van mens se vermoedens. Sommige mense het nogal goeie kommentare te lewer – ook Crito se stelling dat resensente meer skeppend kan skryf. Uiteraard is dit meer toepaslik op LitNet, waar daar ruimte is om dit te doen – en hier is dit iets wat nogal soms misgekyk word: jy kan nie ‘n 500-woord-, in-‘n-resep-vasgekettingde...

Mag is noodsaaklik vir vrede: Ter verdediging van Konstantyn
Danie Goosen - 2010-12-07
Vandat ek kan onthou, het ’n afkeurende trek om die mondhoeke van my dosente verskyn as die naam Konstantyn die Grote (c 274-337) ter sprake gebring is. Hulle was – en is na alle waarskynlikheid steeds – daarvan oortuig dat dié Romeinse keiser die Christelike godsdiens ’n enorme onguns bewys het deur dit tot “staatsgodsdiens” uit te roep. As rede vir hulle afkeurende houding het my dosente aangevoer dat Konstantyn die jong en dinamiese kerk vir politieke...

Is die hand van Suid-Afrikaanse kritici te sag? Oor resensies
JB Roux - 2010-12-07
In ’n onlangse resensie verwys ek ’n skrywer terug skryfskool toe. Sy krabbel ’n boodskappie op my Facebook-muur en maak my af as “venynig”. Ek skrik my koud vir dié graffiti: sê nou my slotsom wás te kras? Net daar stuur ek vir haar ’n e-pos en oortree so die eerste reël vir resensieskrywers: moet nooit ’n oordeelsfout erken nie, nie eens teenoor God nie. En die tweede wat hiermee gelyk staan: ’n resensent vra nooit...

Are South African critics too soft?
Phillippa Yaa de Villiers - 2010-12-03
Language is not neutral and everything we say is steeped in our historical/political context. Critics stand between the work and the audience and in South Africa I often feel that the word criticism is not well understood: it is taken as meaning "disapproval", which is only one interpretation of the word. Criticism is also the "practice of analysing, classifying, interpreting, or evaluating literary or other artistic works", which requires more from the critic than just a "this is not my taste so...

Is die hand van Suid-Afrikaanse kritici te sag?
Malene Breytenbach - 2010-12-03
Kritiek is nodig, maar dit moenie smoor nie. Dit is veel makliker om te kritiseer as te skep. By al die kunste is daar resensente/kritici wat hulle aanmatig om ander se werk te beoordeel. Soms sit hulle die stoel skoon mis. Ongenadige kritiek kan so kwetsend wees dat ’n mens oor jou eie vermoëns twyfel. Dit is nie bevorderlik vir skep nie. Kritiek ten opsigte van ons kuns is nie te sag nie. Soms is dit striemend. Hou net in gedagte dat dit onmoontlik is om uiteenlopende smake tevrede...

Are South African critics too soft?
Richard de Nooy - 2010-12-03
When I first started blogging, I decided to review the books of authors I had met while promoting my own book in South Africa. I opted to write open letters, mainly because this ensured a more personal touch and greater sensitivity to the feelings of the authors. By posing questions or raising issues about their books, I hoped to prompt discussion. In some instances, this proved highly successful, sparking to a broad overview of opinions that offered new insight. In other instances, the attention...

Are South African book critics too soft?
Moira Richards - 2010-12-03
Are South African book critics too soft? Or is it that South African authors and publishers are too soft? Is it that South African authors, publishers and reviewers don’t understand the nature of book reviewing and are also unwilling to unpack and debate the subject? Not to repeat what I’ve said before about reviewing and the reluctance of authors and publishers to engage with what reviewers write, I’ll focus now on a redressing of the supposed writer-reviewer divide. (Although,...

Is die hand van Suid-Afrikaanse kritici te sag? Ons sagte hande
Izak de Vries - 2010-12-03
Spasie in ons koerante is só beperk dat die essensie van ’n boek baie vinnig in ’n resensie moet oorkom. Alle Suid-Afrikaanse uitgewers is boonop afhanklik van die “advertensiewaarde” van ’n resensie. As ons ’n digbundel stuur aan elke Afrikaanse koerant in die land, praat ons soms van twee persent van die drukoplaag wat weggegee word. Lesers van boeke is intelligent. Daar is subtiele maniere om ’n leser opgewonde te maak oor ’n teks, of af...

Are South African critics too soft?
Rosemund J Handler - 2010-12-02
Some South African critics make little or no attempt to judge a book objectively, according to its literary merits. They offer few insights into the theme, characters and possible message of the work; in some cases the review could be written by admiring friends of the writer. Other reviews are poorly written and ill-informed; still others more closely resemble a personal attack rather than literary analysis. Colour and gender are major factors when it comes to reviewing space: white females, for...

Is die hand van SA kritici te sag? Oor literatuurkritiek
Joan Hambidge - 2010-12-02
Waarskynlik het die Afrikaanse literatuurkritiek sagter geword vergeleke met die tagtigerjare toe ons noodtoestande beleef het en daar selfs van skrywers verwag was om “betrokke” te skryf. Nou beleef ons die keerkant van die munt: ’n nuwe politieke geweld met skrywers wat in opstand kom. Felle kritiek was daar in die tagtigerjare, en waarskynlik word boeke aangeprys binne hierdie nuwe politieke klimaat met die vrees dat Afrikaans sal uitsterf – om Jameson se “political...

Are South African critics too soft?
Karabo Kgoleng - 2010-12-02
JCW asked the same question at Franschhoek earlier this year on her panel “Reviewing the Reviewers”. I was on the panel. There is space for constructive criticism of a book or piece of art without crucifying the artist. There is too little space in our media for exposure as it is; to use it all up crapping on others’ work is not on. If I really don’t like something I prefer not to cover it at all. Having said that, there is no accounting for taste and that is what a reviewer...

Is die hand van Suid-Afrikaanse kritici te sag?
Crito - 2010-12-02
Mens hoef eintlik nie eers te wonder oor die antwoord op só ’n vraag nie. Ja! Die dae toe LI Bertyn en Kees Konyn sirkulasiesnellers was, is verby. Ek het al begin vir lief neem met die feit dat die meeste boekresensente in die akademie staan en goedhartige mense is wat nie graag aanstoot gee nie. Ten minste kry mens dan ingeligte vakkundige menings. Wat my wel kwel, is dat daar bitter min resensente is wat goeie ou retoriese middele soos metafoor, ironie, sarkasme, satire en gewoon...

Are South African critics too soft?
Helen Moffett - 2010-12-02
Among the worst debacles I saw this year (leading to cancelled friendships, etc) were folk responding angrily or passionately to bad reviews, or even just one critical line in an otherwise good review. Unless you have actually been slandered in a review (as I was in 2008 in a local paper, which later set things right via their ombudsman), or a reviewer admits in the review to not having read/finished the book (this actually happened in the case of Lauren Beukes’s Zoo City – and...

Are South African critics too soft?
Zukiswa Wanner - 2010-12-02
Having been both a writer and a critic I found the debate very interesting (I saw the original when Fiona brought it up.) In being critical I am always anxious to criticise in such a way that future works are made better. Jabulile Ngwenya’s I Ain't Yo Bitch was one such a text. I felt that the text showed much promise for the teen reader but what it lacked was a good content edit – and this was by no means the fault of the author but rather of the editor and/or publisher. I have, however,...

Are South African critics too soft?
Gary Cummiskey - 2010-12-02
First of all, Fiona has some very valid points. A couple of years ago, when I first started writing for The Bookseller in the UK, I wrote a piece saying how wonderful it was that South African readers were beginning to read and positively respond to South African writers and were finally shedding that colonial mindset that dictates that anything not produced in "the mother country" is probably inferior. However, I also sounded a warning, right at the end, that in our enthusiasm we should not lose...

Are South African critics too soft?
Isabella Morris - 2010-12-02
Who are the reviewers? Academics, journalists, housewives, readers, writers? Important to know, because these perspectives shape and colour the review. It isn’t a question of whether reviewers are too soft or even too harsh. It’s more a case of some reviewers not understanding their role, which is to inform readers / would-be readers about the book. Publications should avoid using reviewers whose ego gets in the way of their job of reviewing. As a reader I basically want a brief idea...


<< 1 2 3 4 18 >>