Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Menings | Opinion > SeminaarKamer | Seminar Room

SeminaarKamer | Seminar Room


<< 1 2 3 4 18 >>

“Sometimes I think: Fuck Africa.”
Fred de Vries - 2011-09-20
Untitled Document Über(w)unden, Art In Troubled Times Goethe Institut, Johannesburg, 7–11 September It was cheeky, even slightly provocative, of the Goethe Institut to organise an event that dealt with trauma, that bookended 9/11, but that did not have a single mention of the destruction of New York’s Twin Towers. Instead, the five-day Über(w)unden conference (Johannesburg, 7–11 September) presented artists, writers and activists from Sudan, DRC, Ivory Coast, Rwanda,...

Mediavryheid
Christien Nesser - 2011-09-19


Die Malema-haatspraak-uitspraak
Danny Titus - 2011-09-16
Die een ding wat vir my belangrik is in die Malema-haatspraak-uitspraak is die feit dat daar wel ’n uitspraak is. Die proses verder is die appèlprosedures wat nou nog moet volg. Die ANC het aangedui dat hulle appèl gaan aanteken. Die reaksies op die uitspraak bevestig verder hoe verdeeld ons steeds is as ’n nasie, as ons enigsins ’n nasie is. Malema het reeds aangedui dat hy gaan appelleer. Volgens hom het die Gelykheidshof apartheid by die agterdeur laat inglip....

“Awudubule ibhunu” – shoot the boer
Cornelius Thomas - 2011-09-16
Mens kan sê ’n klassieke geval van haatspraak is “bululani abathakathi” (“maak die towenaars dood”). Alhoewel apokrief, is hierdie stelling aanduidend van vrees en haat vir “die ander”, en toe-eiening. In 1952 is daar gesê “Kill the Romans” en suster Aidan Quinlan is vermoor en gekannibaliseer. Later het die PAC se “militêre vleuel”, Poqo, gesê “kill the amaBhulu”. In die sewentigerjare is “impimpi”...

LitNet Akademies-resensie-essay: Skool – Heldhaftige individu, of reaksionêre massa?
Nicol Faasen - 2011-09-15
Skool Theo Kemp Uitgewer: Tafelberg ISBN: 9780624053057 Prys: R195.95 Klik hier en koop Skool nou van Kalahari.net! If you knew when you began a book what you would say at the end, do you think you would have the courage to write it? – Michel Foucault1 Waarheen my boek op pad is, weet nugter. – Theo Kemp, Skool (49) In die Roelandstraat Hotel se kroeg gesels Theo Kemp en Josh Kriel. Theo, ondersoeker van skole se swakhede, wil meer inligting bekom oor onderwysdepartemente...

LitNet Akademies: Vertaling as oortekening – Michiel Heyns gee sy mening
Michiel Heyns - 2011-09-14
Michiel Heyns reageer op die artikel “Oortekening as vertaalstrategie in Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice over” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Pieter Odendaal. Pieter Odendaal skep ’n interessante nuwe teoretiese kategorie van vertaling na aanleiding van Breyten Breytenbach se praktyk in oorblyfsel/voice over: “Die term oortekening is ’n neologisme wat ek voortaan sal gebruik om na die vertaalstrategie te verwys wat Breytenbach...

LitNet Akademies: Vertaling as oortekening – Carla-Marié Spies gee haar mening
Carla-Marié Spies - 2011-09-14
Carla-Marié Spies reageer op die artikel “Oortekening as vertaalstrategie in Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice over” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Pieter Odendaal. Die vertaling van poësie word dikwels as besonder uitdagend beskou, aangesien daar só baie in ’n gedig verweef is wat in die doeltaal oorgedra moet word. Dit kan onder andere verskillende vlakke van betekenis, ritme, rym, klank en ’n bepaalde struktuur...

LitNet Akademies: Vertaling as oortekening – Leon de Kock gee sy mening
Leon de Kock - 2011-09-14
Leon de Kock reageer op die artikel “Oortekening as vertaalstrategie in Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice over” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Pieter Odendaal. Pieter Odendaal gee in sy artikel ’n mooi, teoreties volronde blik op hoe “afwykende”, of “ontroue”, vertaling beskou kan word as “gepas” binne ’n poststrukturele paradigma waarin betekenaars se arbitrêre aard ten volle aanvaar en self...

LitNet Akademies: Vertaling as oortekening – Amanda Lourens gee haar mening
Amanda Lourens - 2011-09-14
Amanda Lourens reageer op die artikel “Oortekening as vertaalstrategie in Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice over” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Pieter Odendaal. Dit is werklik verblydend dat literêre vertaling – as praktyk en as teoretiese vakgebied – toenemend meer aandag geniet, soos blyk uit die verskyning van Breyten Breytenbach se oorblyfsel/voice over, sowel as die artikel deur Pieter Odendaal wat die ongewone vertaalkeuses...

Is kapitalisme se dae getel?
Cornelius Jansen van Rensburg - 2011-09-08
Sedert die finansiële krisis van 2008 word daar opnuut gekyk na die wyse waarop die wêreld sake doen. Hierdie selfondersoek het selfs die idees van sentrale ekonomiese beplanning laat herleef en eintlik die hele debat oor die kernbeginsels van ekonomie heropen. Swak ekonomiese besluite deur regerings, asook die feit dat groot banke skotvry van hul troebelagtige praktyke afgekom het, het belastingbetalers wêreldwyd woedend gemaak. Dit is dus nie vreemd dat “bankiers” en...

Die elites vs die hordes
Christi van der Westhuizen - 2011-09-08
Die oorsprong van die huidige krisis in kapitalisme lê in die skuif weg van Keynesiaanse kapitalisme na neoliberale kapitalisme in die globale Noorde. Histories is die deurslaggewende oomblik die VSA se besluit in 1971 om uit die Bretton Woods-stelsel van kapitaalbeheer te tree. Hierdie besluit het die devaluering van die dollar ten doel gehad en is geneem weens Amerikaanse produkte se toenemende onmededingendheid in vergelyking met produkte van Duitsland en Japan, wat gelei het tot ‘n...

Amerika se ondemokratiese kapitalisme verkeer in 'n ernstige oorlewingskrisis
Sampie Terreblanche - 2011-09-08
Die kapitalisme kan nie in ’n politieke (of staatkundige) vakuum bestaan nie. Die kapitalisme is te alle tye ’n deel van ’n tweeledige politiek-ekonomiese stelsel waar ’n ondemokraties-verkose of ’n demokraties-verkose staat die politieke “sy” van die tweeledige politiek-ekonomiese stelsel vorm en waar kapitalisme die ekonomiese “sy” van die tweeledige stelsel vorm. Die kapitalisme het te alle tye ’n staat nodig wat die wetlike raamwerk...

Die einde van kapitalisme? Maar het dit ooit begin?
Hans Pienaar - 2011-09-08
Die term kapitalisme was nog altyd onbevredigend, want dit verwys nie na ’n ideologie, of ’n doktrine, dissipline, of selfs ’n stelsel nie (daarvoor is daar te veel ongestruktureerde areas). Aan die een kant is daar wat ’n mens hiperkapitalisme kan noem, met Adam Smith se “invisible hand” van die mark as die sentrale meganisme, en laissez faire die algemene opdrag. Weens die finansiële ineenstortings wat deur natuurlike ekonomiese siklusse geskep is, is Adam...

YouTube-onderhoud: Zandra Bezuidenhout
Zandra Bezuidenhout - 2011-09-07
Zandra Bezuidenhout is die skrywer van die artikel “Die grande dame van die Vlaamse poësie: Christine D’haen (1923–2009): Tot lof van ’n vroulike stem” in LitNet Akademies. Sy gesels oor haar agtergrond, akademiese loopbaan en die pad wat sy met die letterkunde loop. Sy bespreek D’haen se oeuvre, haar tematiek en haar plek in die Nederlandse literêre sisteem, en die aspekte in D’haen se werkswyse wat haar persoonlik aantrek en inspireer....

YouTube-onderhoud: Elbie Adendorff
Elbie Adendorff - 2011-09-02
Elbie Adendorff is die skrywer van die artikel “’n Behoefte-analise as eerste fase in die ontwerp van ’n taakgebaseerde sillabus vir Afrikaans-tweedetaalonderrig op universiteitsvlak” in LitNet Akademies. Sy gesels hier oor haar agtergrond en die doktorsgraad waarmee sy tans besig is. Sy bespreek waarom behoefte-analise so belangrik is as die beginpunt vir pedagogiese taakontwikkeling, en hoe taakgebaseerde onderrig die behoeftes en uitdagings wat Afrikaans-tweedetaalstudente...

Remarks at the unveiling of the UDF Memorial, Rocklands, Mitchell’s Plain
Allan Boesak - 2011-09-02
Remarks at the unveiling of the UDF Memorial, Rocklands, Mitchell’s Plain 20 August 2011 This is a great historic moment, and we all owe the City and the province a great debt of gratitude. I come today with a reminder and a plea: a reminder of what happened then, and what is possible today; and a plea for what is needed today. Twenty-eight years ago, at this place, a movement was born that signalled the coming together of a people, the strength of single-minded determination, and...

Lewegewing aan ’n herrese SA Talewet?
Vic Webb - 2011-09-02
Dis duidelik dat daar etlike probleme is met die hersiene SA Talewet. Tydens ’n onlangse bespreking daarvan in Centurion het regsgeleerdes gewys op verskille tussen die 2003-voorstel en die huidige een, veral die weglating van belangrike definisies, beginsels en maatreëls. Hulle het gevra: Wat moet bygevoeg word? Wat moet weggelaat word? Wat moet verander word? Hoe moet dit gebeur? Die vraag is egter: Gaan hul antwoorde enige verskil maak? Die Suid-Afrikaanse regering het ’n...

The politics of televisual postmodernism: Colour TV as case study
Rohan Magerman - 2011-09-01
The SABC’s website has the following press release for their new variety show Colour TV. I quote onlycertain parts of it: Never before have the conditions been so ripe to introduce a show to South Africans that challenges a thought process and teases diplomacy so outrageously and SABC 2 is the perfect platform to launch this first-of-its-kind series to the world … The definition of who coloured people are has shifted from being a one dimensional take based on skin colour and race...

Nuwe talewet: ’n Holderstebolder dokument?
Jacques van der Elst - 2011-09-01
Die konsep-talewet (2011) moet oorgeskryf word en opnuut gemeet word aan die konsep wat in 2003 opgestel is, maar wat jare lank as konsep lê en stof vergaar het en nooit deur die parlement geloods is nie. Dit was die mening van ’n aantal regslui en ander akademici wat verlede week in Pretoria onder die vaandel van die Afrikaanse Taalraad en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns vergader het. Die 2011-weergawe wat die talebestel in Suid-Afrika moet bereël, verskaf eintlik...

LitNet Akademies-resensie-essay: Alice Miller – Saartjie Baumann en Thomas
Joan Hambidge - 2011-08-31
Thomas@rock-ster.net Carina Diedericks-Hugo Uitgewer: LAPA ISBN: 9780799350807 Prys: R80.00 “Experience has taught us that we have only one enduring weapon in our struggle against mental illness: the emotional discovery and emotional acceptance of the truth in the individual and unique history of our childhood.” – Alice Miller in The drama of the gifted child (1979:3). I By die lees van Carina Diedericks-Hugo se bekende én suksesvolle Thomas@-reeks word...

Konformering tot sekere manlikhede is dodelik
Christi van der Westhuizen - 2011-08-25
Untitled Document Oliver Hermanus se Cannes-bekroonde film Skoonheid, wat voorverlede week in teaters geopen het, kloof Afrikaner-manlikheid oop tot op die been. Dit kan gelees word as nie net ’n dapper ontleding nie, maar ook ’n tydige waarskuwing. Manlikheidstudies verskaf insigte waarmee die identiteit verklaar kan word wat in Hermanus se film onder die loep is. Hierdie studieveld het die afgelope twee dekades ontwikkel en is sedert die publisering van die boek Changing Men in Southern...

LitNet Akademies-resensie-essay: 150 Jaar van Suid-Afrikaanse Rugby
Kerneels Breytenbach - 2011-08-24
Untitled Document 150 Jaar van Suid-Afrikaanse Rugby Wim van der Berg Uitgewer: Tafelberg ISBN: 9780624053347 Prys: R299.00 Klik hier en koop 150 Jaar van Suid-Afrikaanse rugby nou van Kalahari.net! Hoor jy die magtige dreuning? Die lied van ’n volk se ontwaking, wat harte laat sidder en beef? Die klank wat jy hoor, kom van Loftus af. Die klink op in en om Nuweland, Kingspark of die Vrystaat-stadion, wyd gesweef. Dit sou ’n byeenkoms van Angus Buchan kon wees, en dan sou mens...

Die senuweeagtige toestand van Suid Afrika: welvaartbelasting as deurslaggewende element in gesprekke oor ras vandag
Rothney Tshaka - 2011-08-23
Untitled Document Oudaartsbiskop Desmond Tutu se toespraak het vanuit diverse sektore van ons land reaksie uitgelok. Daar is natuurlik ’n hele aantal sake wat hy in sy toespraak aangeraak het wat ewe belangrik is, maar dit is die idee van welvaartbelasting wat direk aan die geskiedenis van apartheid gekoppel word wat die meeste aandag kry. Gegewe ons spesifieke geskiedenis van rassisme wat in hierdie land onder wetlike apartheid vasgemaak is, kan dit natuurlik verwag word. Die persepsie bestaan...

YouTube-onderhoud: Carl Rohwer
Carl Rohwer - 2011-08-23
Untitled Document Carl Rohwer is die skrywer van die Natuurwetenskappe-artikel “Naasbeste benadering met gladstrykers” in LitNet Akademies. Hy gesels hier oor homself en sy akademiese agtergrond en bespiegel of hy homself as ’n wiskundige, ingenieur of selfs filosoof beskou. Hy bespreek die oorsprong van die LULU-teorie en waar die naam “LULU” vandaan kom en brei uit op die stelling wat hy ’n tyd gelede gemaak het: “’n Mens verstaan enigiets beter...

“Wittes” betaal reeds ’n reuse welvaartsbelasting
Kallie Kriel - 2011-08-23
Untitled Document Emeritus aartsbiskop Desmond Tutu se voorstel dat wittes welvaartsbelasting moet betaal, is net so sinloos soos om voor te stel dat ’n sokkerbal rond moet wees. Almal weet dat ’n sokkerbal se vorm reeds rond is en waarskynlik nog lank rond gaan bly. Die punt is dat “wittes” – om die rasse-term in Tutu se voorstel te gebruik – reeds buitensporig swaar dra aan wat gesien kan word as verskeie vorme van “welvaartsbelasting”. Alhoewel...

LitNet Akademies: Tematiese fisionomie en die waardering van kuns – Hendrik Hofmeyr lewer kommentaar
Hendrik Hofmeyr - 2011-08-17
Hendrik Hofmeyr reageer op die artikel “Tematiese fisionomie skep toegang tot drie uiteenlopende 20ste-eeuse komposisies” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Bertha Spies. In die eerste plek wil ek graag my dank betuig teenoor Bertha Spies vir ’n uitstekende artikel. Ek is dit roerend eens met haar dat melodie vir die meeste musiekliefhebbers die primêre toegangsvlak tot musiek verteenwoordig, en dat betekenis in musiek dus op geen ander wyse...

LitNet Akademies: Tematiese fisionomie en die waardering van kuns – Heilna du Plooy lewer kommentaar
Heilna du Plooy - 2011-08-17
Heilna du Plooy reageer op die artikel “Tematiese fisionomie skep toegang tot drie uiteenlopende 20ste-eeuse komposisies” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Bertha Spies. Die onvermydelike bestanddeel – oor stories en melodieë Bertha Spies se artikel “Tematiese fisionomie skep toegang tot drie uiteenlopende 20ste-eeuse komposisies” besin oor ’n boeiende aspek van musikale tekste en luisteraars se pogings om ingewikkelde modernistiese...

LitNet Akademies: Maritha Snyman gesels oor die plek van middelmoot-literatuur in die literêre sisteem
Maritha Snyman - 2011-08-10
Maritha Snyman reageer op die artikel “Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuur” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Hennie van Coller. Van Coller se artikel bespreek in genuanseerde terme die verskil tussen middelmootliteratuur en letterkunde. Hy verduidelik ook op omvattende wyse hoe en waar hierdie onderskeid ontstaan het en waarom dit, volgens sy mening, moet bly bestaan. Van Coller verdedig die siening dat letterkunde “onderskeibare...

LitNet Akademies: Phil van Schalkwyk gesels oor die plek van middelmoot-literatuur in die literêre sisteem
Phil van Schalkwyk - 2011-08-10
Phil van Schalkwyk reageer op die artikel “Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuur” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Hennie van Coller. In die debat oor “hoë” en “lae” verskyningsvorme van die literatuur is ek ’n voorstander van ’n pluralistiese perspektief. ’n Literêre sisteem vol variasie is dinamies en leen hom tot allerlei (onvoorsiene) ontwikkelinge. Smaak speel uiteraard...

Ons vrees nie presidente nie ...
George Claassen - 2011-08-10
Untitled Document Vanessa en Diederik ding as karakters in 7de Laan mee oor hoe Bio-Strath die beste bemark kan word. Volgens Bio-Strath se webwerf is die produk ’n “goed nagevorste Switserse kruie-aanvulling wat 61 van die 100 verskillende voedingstowwe bevat wat ons liggaam daagliks [be]nodig” en is dit ’n “unieke kombinasie” (towerclichés in die advertensiewêreld) van kruie wat help om die liggaam te herstel, waar nodig. Net maar een voorbeeld...

Bekendstelling: Die LitNet Akademies-resensie-essay
Etienne van Heerden - 2011-08-09
In die lig van kommer oor die verskraling rondom die gesprek oor nuwe Afrikaanse boeke, het LitNet het pas 'n nuwe inisiatief aangekondig: Die LitNet Akademies-resensie-essay wil meer as ’n gewone boekbespreking wees. ’n Nuwe of baie onlangse Afrikaanse boek (wat ook ’n heruitgawe van ’n ouer boek kan wees wat pas verskyn het) word vanuit ’n interessante hoek bekyk, geproblematiseer en krities beskou. Hoe dra dié boek by tot ons denke? Watter estetiese, kulturele...

SHARP-kongres, Washington DC: The Book in Art and Science
Francis Galloway - 2011-08-02
Untitled Document Die jaarlikse kongres van die Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP) het van 14 tot 17 Julie 2011 in Washington DC plaasgevind. SHARP is in 1991 gestig om ’n globale netwerk van boekhistorici, wat in ’n verskeidenheid van vakdissiplines werk, te skep. Navorsing op die terrein van boekgeskiedenis fokus op die sosiale, kulturele en ekonomiese fasette van die produksie, verspreiding, resepsie en verbruik van geskrewe kommunikasie in materiële...

Verklaring: Die reg tot ’n eie standpunt
2011-07-19
Die onlangse vermeende gewelddadige aanval op prof Anton van Niekerk, verbonde aan die Universiteit Stellenbosch, soos in die media berig, is laakbaar en onverskoonbaar. Uit solidariteit met ’n mededeelnemer aan belangrike openbare debatte en ter wille van die soort oop samelewing wat deur sulke deelname in stand gehou word, neem ons dus standpunt in teen die groeiende manifestasies van onverdraagsaamheid en die verabsolutering van die eie siening in ons openbare lewe. Nie net het dit die...

LitNet Akademies: ’n Interpretasie van Leipoldt se Die heks – Marisa Keuris lewer kommentaar
Marisa Keuris - 2011-07-18
Marisa Keuris reageer op die artikel “‘My sonde is steeds voor my’: Die rol van belydenis in C Louis Leipoldt se Die heks (1923)” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Thys Human. Thys Human se artikel waarin hy ’n aantal “problematiese” aspekte van Leipoldt se Die heks beskou vanuit ’n interpretasie waarin die rol van belydenis voorop gestel word, is ’n interessante herlees van ’n baie ou drama (Die heks is in...

LitNet Akademies: ’n Interpretasie van Leipoldt se Die heks – Jacomien van Niekerk lewer kommentaar
Jacomien van Niekerk - 2011-07-18
Jacomien van Niekerk reageer op die artikel “‘My sonde is steeds voor my’: Die rol van belydenis in C Louis Leipoldt se Die heks (1923)” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Thys Human. Die Afrikaanse drama het nog altyd aan die agterspeen gesuig in die akademie. In vergelyking met die rakke en rakke gepubliseerde romans, kortverhale en gedigte wat ’n mens in die Afrikaans-afdeling van jou gemiddelde universiteitsbiblioteek aantref, vul die...

LitNet Akademies: Eep Francken en Olf Praamstra lewer kommentaar op die artikel “Literatuur in die marge: Die plek van middelmoot-literatuur”
Olf Praamstra - 2011-07-13
Eep Francken en Olf Praamstra lewer kommentaar op Hennie van Coller se artikel “Literatuur in die marge: Die plek van die middelmoot-literatuur”, wat onlangs in LitNet Akademies verskyn het. Opnieuw: wat wij wel en wat wij niet zeggen In Litnet Akademies 8 nr 2 (augustus 2011) publiceert Hennie van Coller zijn artikel: “Literatuur in die marge: Die plek van die middelmootliteratuur”. In $ 5 schrijft hij: “Iets over die definiëring van literatuur”. In dit...

Decoding “the Boer” in the “Kill the Boer” song: a South African necessity
FM Lucky Mathebula - 2011-06-23
Untitled Document The terminological, conceptual and political breadth associated with the term Boer, as well as its multiple applications to mean different things to different people and political constituencies, has evoked scorn and praise from a broad spectrum of South Africans. Whilst these interpretations are its strengths, in historical terms, it has also grown to become its prominent socio-political liabilities, particularly given the historical truths characterising a pre-Mandela South Africa....

LitNet Akademies: Gerrie Snyman gee sy mening oor die Jesus Seminaar
Gerrie Snyman - 2011-06-22
Gerrie Snyman reageer op die artikel “Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Sakkie Spangenberg. 1. Om af te loer Diek Grobler (2008) se waarneming oor die goddelike en sy vraagstelling oor wat die goddelike nou eintlik doen in die stuk God the Voyeur som die huidige stand van sake mooi op oor die rol van die goddelike en die aan-/afwesigheid van Jesus binne die Drie-eenheid. God...

LitNet Akademies: Gerda de Villiers gee haar mening oor die Jesus Seminaar
Gerda de Villiers - 2011-06-22
Gerda de Villiers reageer op die artikel “Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Sakkie Spangenberg. In sy artikel “Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander” raak Sakkie Spangenberg twee belangrike punte aan: hy kritiseer die wyse waarop hedendaagse politieke leiers (hy neem sy voorbeelde uit Amerika) militêre welslae...

Addicted to difference: thinking ''Africa'' from the Cape
Maria Geustyn - 2011-06-17
What does it mean to think “Africa”? And, more specifically, what does it mean to think “Africa” from a geographically unique location such as the Cape? These are the types of questions a recent inaugural panel addressed and discussed for the Stellenbosch University’s Locations and Locutions Lecture Series entitled Whose Africa? Which Africa? The first of three lectures was held on Tuesday 7 June 2011 in the Endler Hall in Stellenbosch. An initiative by the SU’s...

“Hulle kan dit nie doen nie – of kan hulle?” Right2Know-protesbyeenkoms, Junie 2011
Nadine Theron - 2011-06-10
Klik hier vir foto’s van die byeenkoms. Rooi en wit baniere, pamflette, T-hemde. Die vergaderplek is ’n stampvol ou boekwinkel skuins agter die parlement. Onder die teenwoordiges is ’n minister, ’n oudminister wie se afdanking in polemiek gehul is, ’n professor in grondwetreg, ’n imam, ’n verteenwoordiger van Cosatu en een van die Menseregtekommissie, asook ’n spotprent-tekenaar wat tans met twee aanklagte deur die President te kampe het. Soos wat die...

Gedigte: die hanna-hanna en die hoekom?
Francois Verster - 2011-06-02
Untitled Document Ek het onlangs Murray la Vita se onderhoud met Danie Marais in Die Burger (2010/12/10, p17) weer gelees. En toe draai ’n paar ratte en ’n paar gedagtes kom vry – in aansluiting by die skryfseltjie wat ek in Maart vanjaar gepleeg het (“Hoekom ’n mens (nie) moet skryf nie”). Nie omdat ék iets weet nie, maar omdat ek iets probéér weet. Dís die idee. In bogenoemde artikel spreek Marais sy vertwyfeling aangaande sy digterskap...

LitNet Akademies: Abel Pienaar gee sy mening oor die Jesus Seminaar
Abel Pienaar - 2011-05-31
Abel Pienaar reageer op die artikel “Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Sakkie Spangenberg. Sowat nege jaar gelede het ’n paar Bybelwetenskaplikes, onder andere Sakkie Spangenberg, besluit om Suid-Afrikaners bekend te stel aan oop gesprekke oor ’n nuwe hervorming binne die Christendom. Dit het veral gegaan oor ’n kritiese interpretasie van die Bybel en...

LitNet Akademies: Christo Lombaard gee sy mening oor die Jesus Seminaar
Christo Lombaard - 2011-05-31
Christo Lombaard1 reageer op die artikel “Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Sakkie Spangenberg. Oor Bybelinterpretasie sit Spangenberg se turf, en myne: Ons albei is krities oor hoe mense die Bybel gebruik, en ons wil historiese stippellyne natrek om aan te dui, as sake verkeerd geloop het, waar en hoe dit gebeur het. Ons albei wil die wêreld van nou ’n...

LitNet Akademies: De la Rey Marais gee sy mening oor die Jesus Seminaar
De la Rey Marais - 2011-05-30
De la Rey Marais reageer op die artikel “Die Jesus Seminaar vier sy eerste kwarteeu: nabetragtings van ’n buitestander” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Sakkie Spangenberg. Agtergrond Spangenberg lewer in sy artikel verslag oor die 25ste bestaansjaar van die Jesus Seminaar te Kalifornië van 13 tot 16 Oktober 2010. Alhoewel hy as buitestander inkyk op die doelstellings, werksaamhede en uitkomste van die Jesus Seminaar, raak hy ook betrokke deur...

The Franschhoek Literary Festival: Clutching at mist
Fiona Snyckers - 2011-05-27
Attempting to grapple with Fred de Vries’s article “Franschhoek Literary Festival as a satire” is like clutching at mist. Just when you think you’ve pinned him down, he limbos off in another direction. By the last paragraph your head is spinning slightly with contradictions, U-turns and blind alleyways. De Vries opens strongly with what appears to be a swipe at the smugness of the writers at the festival – the “Men and Women of Letters” who received “a...

The Franschhoek Literary Festival: Think, feel, imagine
Lynda Gilfillan - 2011-05-27
So, what’s new, Fred? And why the either/or? C’mon: most young people prefer to live their own lives to reading about fictional lives – and those who do read would probably enjoy Lane Smith’s It’s a Book. It playfully and artfully subverts many assumptions of the digital age. The ageist/race thing is passé, too. Of course older white people (like me) with more leisure and disposable income are the more likely consumers of literary culture. But surely, by now,...

Franschhoek Literary Festival: The song of the dinosaur
Michiel Heyns - 2011-05-25
Untitled Document Fred de Vries’s hatchet job/elegy on the Franschhoek Literary Festival is a masterly piece of writing – or Writing, as he might prefer to call it. As a Writer, a middle-aged white male one, nogal, there is little for me to say but Guilty as Charged. Yes, his description both of the illusory pleasures of Franschhoek (“a revitalising bath, some wholesome food and a heartfelt pat on the back”) and of the writing life (“life behind a desk, with the odd...

Franschhoek Literary Festival as a satire
Fred de Vries - 2011-05-24
Untitled Document The Franschhoek Literary Festival (FLF) is not a bookfest, it’s a tribute to the old-style Writer, a celebration of the ancient Analogue world. It’s an event that offers the Men and Women of Letters, those who’ve swayed and sweated for years, a revitalising bath, some wholesome food and a heartfelt pat on the back. For a few days they are fêted and allowed to bask in the glow of admiring readers in a beautiful town, surrounded by blue mountains and endless...

Wat is rassisme?
JP Smit - 2011-05-19
Untitled Document Die fokus op begrippe is een van die aspekte van die hedendaagse filosofie wat buitestanders dikwels as vreemd beskou. Diegene wat vertroud is met die geskiedenis van filosofie ken dit as ’n dissipline waar die groot denkers interessante, en somtyds skokkende, dinge oor die wêreld te sê het. Hoekom dan oor begrippe praat, eerder as oor die wêreld self? Die rede vir hierdie benadering is die vermoede dat die ontstaan van vermeende filosofiese probleme dikwels...


<< 1 2 3 4 18 >>