Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Nederlands | Dutch > Aanplakbord > Van Ewijck-Stigting: Prestasietoekenning

Van Ewijck-Stigting: Prestasietoekenning


2010-11-19
Die Van Ewijck-Stigting het ten doel om finansiële steun te verleen aan persone en instansies wat hulle daarvoor beywer om kulturele betrekkings in die ruimste sin tussen Nederland en Suid-Afrika te bevorder. Dit sluit in die toekenning van studieskenkings aan persone wat in Suid-Afrika of Nederland wil studeer of navorsing doen in ’n rigting wat met die doelstellings van die Stigting ooreenstem.

Die Stigting oorweeg ook een maal per jaar aansoeke vir ’n prestasietoekenning van ’n bedrag tot R50 000 vir ’n projek wat binne die doelstellings van die Stigting val en enige vertakking van die wetenskappe, kultuur en kennis kan insluit.

Voorbeelde van toekennings wat die afgelope jare gemaak is: in 2004 aan die Libertaskoor van Stellenbosch vir kooruitvoerings in Nederland; in 2005 aan die Van Riebeeck-Vereniging vir die publikasie van talle belangrike bronnepublikasies ivm die Nederlandse bewind aan die Kaap; in 2007 aan die Vriende van die Nederlandse Bibliotheek, Pinelands, vir die aankoop van nuwe Nederlandse boeke; en in 2008 aan die TECP-transkripsiegroep vir die digitalisering van VOC-dokumente in die Kaapse Argief.

Aansoeke met volle besonderhede oor die voorgestelde projek word ingewag, verkieslik van persone/instansies wat reeds op die genoemde terrein presteer het. Persone/instansies kan ook vir die toekenning genomineer word.

Aansoeke moet asseblief voor 1 Desember 2010 gerig word aan:

Die Sekretaris
Van Ewijck-Stigting
Posbus 1658
KAAPSTAD
8000

Tel/faks: 021-9394009
E-pos: Mnr Nieuwoudt (Sekretaris): [email protected]
Besoek ook ons webwerf: www.ewijckfoundation.co.za.