Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Nuwe skryfwerk | New writing > Skryfsake | Writing matters > Kennisgewings | Notices > Twintig jaar diens aan vryskut-taalpraktisyns

Twintig jaar diens aan vryskut-taalpraktisyns


2010-09-15

SATI Boland vier hulle 20ste bestaansjaar, asook Internasionale Vertaaldag op 18 September met 'n kort seminaar en 'n feestelike middagete by die Welgemeend-herehuis in Kaapstad. Oud-lede, lede en vriende van SAVI Boland word genooi om die geleentheid by te woon.

SAVI Boland is die vryskut-afdeling van die SuidAfrikaanse Vertalersinstituut en bied reeds die afgelope twee dekades 'n forum vir professionele taalpraktisyns. Hoewel SAVI Boland se aktiwiteite op 'n vrywillige grondslag deur lede self gereël word, word geleenthede vir onderlinge skakeling en professionele ontwikkeling deurlopend aangebied. Die afdeling het twintig jaar gelede begin by 'n klein groepie vryskut-taalpraktisyns wat die behoefte gevoel het vir 'n platform waar vryskutters met kollegas in aanraking kon kom en professionele aangeleenthede kon bespreek. Sedertdien het SAVI Boland 'n stewige ledetal opgebou en 'n aktiewe rol gespeel in verdere opleiding en die bevordering van die beroep.

Elke jaar op 30 September word Internasionale Vertaaldag wêreldwyd deur die taalberoep gevier. Vanjaar is die tema: Vertaalkwaliteit vir ’n verskeidenheid stemme: Hoe word kwaliteit in ons beroep gehanteer?

SAVI Boland het Anne-Marie Beukes, voorsitter van SAVI Nasionaal, genooi om hierdie belangrike onderwerp by die seminaar in te lei. Ander sprekers is Johan Blaauw, wat oor gehaltebeheer in die tolkberoep gaan praat, Alta van Rensburg oor gehaltebeheer in vertaling en Sharon Tabraham en  Barbara Bohle, wat albei die oogpunt van agentskappe verteenwoordig.

Die oggend word afgesluit met 'n gesellige middagete waar lede en vriende van SAVI Boland die geleentheid sal kry om saam te kuier en hierdie groot mylpaal te vier.

Belangstellendes is welkom om die seminaar en middagete by te woon, by die Welgemeend-sentrum op die terrein van Hoërskool Jan van Riebeeck, Tuine, Kaapstad. Die koste vir nie-lede is R275, wat registrasie en middagete insluit.

Vir verdere navrae, tree in verbinding met die voorsitter van SAVI Boland, Wilna Liebenberg, by 082 824 8910 of [email protected].