Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate > Essays & Referate | Essays & Papers > Opsomming van ATR-referaat: Chris Klopper

Opsomming van ATR-referaat: Chris Klopper


Chris Klopper - 2010-09-07

Onderwerp: Die SAOU: ’n Onbeskaamde en onbevange voorstander vir Afrikaans

Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie is tans die enigste vakbond wat onbeskaamd en onbevange die belange van minderheidsgemeenskappe, met inbegrip van taalregte, formeel bevorder. Die Afrikaanssprekende gemeenskap sal moet besef dat die belange van die gemeenskap onteenseglik verweef is met die plek en status van ander minderheidsgemeenskappe in SA en die politieke wil van die ANC om dit formeel te erken en daadwerklike stappe ter bevordering daarvan te implementeer. Professionele liggame moet ’n aktiewe rol hierin speel. Die SAOU bied jaarliks ongeveer 300 opleidingsgeleenthede aan hoofsaaklik Afrikaanse onderwyspersoneel ten einde te verseker dat die kwaliteit van hierdie onderwysers bo verdenking is. Dit is eweneens belangrik dat professionele organisasies ook ’n leidende rol sal moet speel om ten minste die volgende te verseker: deurlopende navorsing insake aspekte wat die plek en status van Afrikaans in die onderwys beïnvloed, en die formele bevordering van Afrikaans as onderrig- en akademiese taal in die skool- en tersiêre sektor by veral die ouergemeenskap, maar ook by leerders en studente. Twee ander aspekte wat besondere eise aan die onderwysgemeenskap stel, is om die bevordering van Afrikaans en skole se taalbeleid te bevry van opportunitiese en moedswillige politieke kontaminasie, asook om die onderwysprofessie as beroep by voornemende onderwysstudente te bevorder .

 


<< Terug na indeksblad | Back to index <<

<< Terug na miniseminare | Back to mini-seminars <<