Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate > Essays & Referate | Essays & Papers > Opsomming van ATR-referaat: Dr Tersia King

Opsomming van ATR-referaat: Dr Tersia King


Dr Tersia King - 2010-09-07

Tema: Die stand van Afrikaans in skole
Onderwerp: Bekostigbare Afrikaanse privaatonderwys nou noodsaaklik

My persoonlike mening is dat ras nie ’n probleem in die wêreld is nie. Kultuur, met al sy verskille, is waar die probleem lê. Ons verstaan nie mekaar se kulture en die religie wat die waardestelsel daarvan vorm nie. Kultuur word deur omgewing en ander invloede gevorm – invloede wat dikwels ook velkleur- en liggaamsverskille veroorsaak, maar wat ons ook help oorleef binne die gegewe omgewing.

Kultuur en moedertaal is onafskeidbaar verkleef. Opvoeding is die oordrag van daardie kultuur van een geslag na die ander.

Aan die begin van die vorige eeu het die Engelse regering die Afrikaner deur middel van onderwys probeer verengels. Dit het nie gebeur nie. Inteendeel: CNO skole is oral gestig en die res is welbekend.

Sedert 1994 het die geskiedenis hom herhaal. Nou is dit die swart ANC-regering wat Afrikaans oral, maar veral in die onderwys, tot niet wil maak, ook ten koste van hulle eie tale.

Drie onlangse gevalle van onderwysowerhede se optrede teen skole is voorbeelde van politieke inmenging ten einde transformasie te bereik – daarvolgens is Afrikaanse enkelmediumskole onaanvaarbaar. Die verpligting rus op elke gemeenskap om te sorg dat hulle kultuur wel deur middel van moedertaalonderrig aan hulle kinders oorgedra kan word. In ons geval, met onderwys in Afrikaans, moet ons as kultuurgemeenskap die verantwoordelikheid self aanvaar, soos ons voorouers ’n eeu gelede.

En hier praat ons van bekostigbare maar kwaliteit skole. Dit kán gedoen word. Ek sou graag wou wys hoe dit gedoen kan word, en reeds oor die afgelope 20 jaar gedoen is.

 


<< Terug na indeksblad | Back to index <<

<< Terug na miniseminare | Back to mini-seminars <<