Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate > Essays & Referate | Essays & Papers > Opsomming van ATR-referaat: Christopher Banda

Opsomming van ATR-referaat: Christopher Banda


Christopher Banda - 2010-09-07

Tema: Studenteopleiding en die herinstelling van onderwyskolleges
Onderwerp: Die oes en die arbeiders ...

In hierdie referaat word enkele knelpunte ten opsigte van onderwys in Afrikaans en studenteopleiding bespreek en ’n paar oplossings aan die hand gedoen. Die eerste knelpunt wat onder die loep kom, is die ouderdom van die huidige Afrikaanse onderwyserskorps en die beperkte getal nuwe toetreders tot die beroep. Slegs sowat 5 000 tot 7 000 nuwe onderwysers word jaarliks deur die tersiêre-onderwyssektor gelewer. Tweedens kom faktore wat onderwys in Afrikaans tans ’n ongewilde keuse maak, aan die beurt. Die derde knelpunt is die niebeskikbaarheid van beurse vir opleiding as Afrikaanse onderwyser. Hier word die narratiewe van twee studente weergegee: die een van Atlantis en die ander van Ceres. Vervolgens fokus die referaat op die standpunte/planne vir of teen die herinstelling van onderwyskolleges soos deur sommige politieke partye gehuldig. Ten slotte volg enkele moontlike oplossings vir die knelpunte, ’n bespreking van die haalbaarheid al dan nie van die herinstelling van onderwyskolleges en ’n persoonlike besinning oor wat vir Afrikaanse onderwys nodig is. Die oes is inderdaad groot, maar die arbeiders min.


<< Terug na indeksblad | Back to index <<

<< Terug na miniseminare | Back to mini-seminars <<