Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate > Kennisgewings | Notices

Vrye Afrikaanse Universiteit-gesprekgroep: Uitnodiging


2010-08-18

Die Vrye Afrikaanse Universiteit-gesprekgroep kom byeen op 25 Augustus 2010 by die Huis den Nederlanden (SASNEV)  te Pinelands.  Die verrigtinge begin om 8h30 en duur tot 14h00. Die sprekers sluit dr Neville Alexander, prof Kwesi Kwaa Prah, dr Sias Mostert,  dr Dirk Brand en dr Maarten Venter in. Belangstellende  akademici, kundiges, filantrope word genooi om die byeenkoms by te woon. Skakel die SBA by 021 4461378 of e-pos Merle van Diemel by Merle.vanDiemel@media24.com indien u dit wil bywoon. Bywoningsfooie beloop R50 per persoon en sluit versnapperinge in.  Betaling geskied by registrasie.

 

PROGRAM

 

9h00 tot 9h30

Verwelkoming
Kort oorsig uit notule van vorige vergadering

Christo van der Rheede

9h30 tot 10h00

Oorsig oor die grondbeginsels van ’n inisiatief soos die VAU
20 minute lesing
10 minute vrae

Dr Neville Alexander

10h00 tot 10h30

Die nuwe rol van Afrikaans in terme van sosiale transformasie in Suid-Afrika en Afrika
The new  role of Afrikaans in terms of social transformation in South Africa and Africa 
20 minute lesing / lecture
10 minute vrae / questions

Prof Kwesi Kwaa Prah

10h30 tot 11h00

Die gebruik van ruimte-tegnologie vir bekostigbare gehalte Hoër Onderwys in inheemse tale
20 minute lesing
10 minute vrae  

Dr Sias Mostert

11h00 tot 11h15 - POUSE

11h15 tot 11h45

Die wetlike vereistes vir die daarstelling van Hoër Onderwysinrigtings
20 minute lesing
10 minute vrae  

Dr Dirk Brand

11h45 tot 12h15

Voorlegging deur NWU
20 minute lesing
10 minute vrae  

Dr Maarten Venter

12h15 tot 12h45

Voorstelle vir die opstel van besigheidsmodel en projekplan

Christo van der Rheede
Prof Jaques van der Elst

12h45 tot 13h30

Middagete