Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate

Amsterdam-tafelronde oor Afrikaans: Rudolf Stehle berig oor die werk van die voortsettingskomitee na die konferensie


Rudolf Stehle - 2010-07-20

Amsterdam het op 28 Mei gasheer gespeel vir ’n konferensie oor die rol van Afrikaanstalige onderwys en opleiding in die bestryding van armoede in Suid-Afrika. Die organiseerders het nie op hulle laat wag nie, en onmiddellik na afloop van die konferensie is ’n voortsettingskomitee in die lewe geroep. Volgens die amptelike verslag van die konferensie sal die komitee via Afrinetwerk die sluit van vennootskappe tussen Suid-Afrikaanse en Nederlandse organisasies fasiliteer. Verder sal betrokkenes en belangstellendes voortdurend op die hoogte gehou word van nuwe ontwikkelinge en die vordering van die projekte wat op die konferensie bespreek is.

Die komitee bestaan uit vyf lede: Wiete Hopperus Burma (NZAV-voorsitter), Joris Cornelissen (NZAV-bestuurslid), Ena Jansen (Universiteit van Amsterdam), Koen Pauli (Marnixring-bestuurslid) en Ingrid Scholtz (Afrinetwerk).

Nederlandse en Vlaamse organisasies wat besluit om ’n sekere projek te steun, word uitgenooi om dit via die onlangs gestigte Stichting Solidariteitsfonds voor Afrikaans te doen.

Die voortsettingskomitee stel verskeie aksies vir die komende maande in die vooruitsig.

Eerstens moet alle deelnemende organisasies teen middel-Augustus aandui óf en welke van die voorgestelde projekte hulle sou wil steun, asook hoe en met hoeveel geld.

Tweedens sal Afrinetwerk sorg dat die deelnemende organisasies hulle by bogenoemde bepalings hou, aanvullende inligting oor die projekte beskikbaar stel indien dit noodsaaklik is, en sorg dat die betrokke Nederlandse/Vlaamse organisasie direk in verbinding gestel word met die organisasie van die betrokke Suid-Afrikaanse projek.

Derdens sal die Marnixring ’n skooluitruilprojek loods met behulp van advies van Susan van der Rhee van die Christelijk Hogeschool Ede. Ná ’n proefperiode sal die projek geëvalueer word.

Vierdens sal ’n geldinsamelingsveldtog van stapel gestuur word vir die eerste Fees vr Afrikaans in Nederland, wat vir 16 April 2011 beplan word.

Laastens sal daar begin word met die organiseer van ’n praktiese veldtog om Afrikaanstalige hoër onderwys vir Nederlandssprekendes en Nederlandstalige onderwys vir Afrikaanssprekendes aan te bied.

Ná middel-Augustus sal daar ’n bestekopname gedoen word van die vordering met hierdie aksies en sal opvolgaksies geloods word.

Die voortsettingskomitee het vier hoofdoelstellings geformuleer:

  • om teen 1 November 2020 minstens één Nederlandse/Vlaamse organisasie aan elke ingediende projek gekoppel te hê waar daar sprake is van (substansiële) finansiële steun
  • om in die komende jaar die evaluëring van die Marnixinitiatief (uitruiling tussen skole) af te handel en die verdere uitbreiding daarvan te bespreek
  • om die eerste Afrikaanse fees in Nederland vóór Julie 2011 te hou
  • om ’n plan van aksie vir meer uitruiling tussen Nederlands en Afrikaans in hoër onderwys saam te stel en daadwerklike uitvoering daaraan te gee.

By navraag het Scholtz gesê daar was reeds gesprekke met verskeie taalorganisasies, maar dat dit nog verder opgevolg moet word. “Daar het ook weer name van nuwe kontakpersone opgeduik en dit moet almal opgevolg word. Vanaf die tweede helfte van Augustus gaan ek – soms saam met Joris Cornelissen – ’n omvattende inligtingsveldtog aanpak by die instellings en organisasies wat op die konferensie was en ander wie se name ons intussen gekry het,” het Scholtz gesê.