Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Leefstyl | Lifestyle > Geestelik | Spiritual > Kennisgewings | Notices

FilosofieKafee: SONDAG 30 MEI 2010 vanaf 11:30


2010-05-28

FilosofieKafee


http://filosofiekafee.blogspot.comSondag: 30 Mei 2010 vanaf 11:30
“Politieke indrukke”: Oop gesprek met Prof Danie Goosen

Daar is nie ’n vraag in die politieke geskiedenis van Afrikaners wat ’n belangriker plek inneem as die vraag na hulle verhouding met die groter Suid-Afrika nie. Vanaf hulle vroegste politieke oomblikke is dit ’n sentrale motief: In watter verhouding staan die deel tot die geheel? Vanweë die dinamiese aard van die politieke geskiedenis word hierdie verhouding telkens uitgedaag, betwis en beveg. Afrikaners kon nog nie ’n standhoudende antwoord hierop gee nie. Vandag staan hierdie verhouding weer onder ernstige spanning. Afrikaners ervaar hulself as uitgesluit en vervreemd van die geheel. Om die waarheid te sê, hulle is besig om psigies van die geheel weg te dryf. As dit vir hulle enigsins prakties moontlik was, sou hulle reeds fisies daarvan afskeid geneem het.
 
Maar waarheen lei dit? Gaan Afrikaners daarin slaag om – onder meer by wyse van ’n verbeeldingryke aansluiting by hulle eie republikeinse tradisie – daarin slaag om ’n antwoord hierop te gee? Die gesprek ondersoek verskillende moontlikhede in hierdie verband.


Neem vooraf deel aan hiérdie gesprekke op die blok: filosofiekafee.blogspot.com


Vuur asb hierdie voort na gespreksgenote en kritiese denkers op u poslys!

Meimaand sal die FilosofieKafee om 11:30  op die lááste Sóndag van die maand gebeur! Sommige gespreksgenote reken dat Sondae ‘n goeie dag kan word om te filosofeer: Wat dink u? Laat weet asb.
Juliemaand se gesprek vind plaas op 23 Julie. Hou asb die tye en temas dop op die blok: http://filosofiekafee.blogspot.com óf besoek Café Riche op facebook. (Ons webwerf word tans herontwerp.)


Vrydag: 23 Julie 2010 vanaf 19:30

“Wetenskaplike kennis en geloofskennis: konflik of versoening?”– Prof Anton van Niekerk

Die gesprek sal handel oor die vraag of die soort kennis wat in geloofsbelydenisse of geloofsaansprake gemaak word, versoenbaar is met die kennisaansprake van die moderne eksperimentele wetenskappe. Hierdie problematiek word aangepak deur eers aandag te skenk aan die godsdienskritiek van  Richard Dawkins. Daarna word verduidelik wat die verskil is tussen kennisaansprake in geloof en wetenskap (onder andere met ‘n beroep op sowel Kierkegaard as die minder bekende werk van McClendon en Smith), om, in die lig van van sodanige analise, aan te toon waar en hoe die spreker van Dawkins verskil. Wetenskap en geloof is versoenbaar aangesien hulle vraagstellings nie na mekaar herleibaar is nie en die waarhede wat elkeen verkondig logies verskil en ook verskillend in die lewens van mense funksioneer.


R60pp - sluit ete in.
rsvp 012 328 31 73
Navrae: Lamé Ebersöhn
caferiche@kerkplein.co.za
Kom vroeg genoeg en parkeer op Kerkplein, in die hart van ons stad!