Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Nuwe skryfwerk | New writing > Skryfsake | Writing matters > Kennisgewings | Notices

Vir Pierre oor psigoses


Wouter - 2010-05-25

Hello Pierre,

Hierdie mees onlangse brief van jou verwys, en het ook al oor Kobus se "transference" issues geskryf. Dit wat jy in jou brief geskryf het is sinvol en word as korrek beskou. Die probleem is, jy kan dit 'n duisendvoudig herhaal, maar steeds sal dit afgemaak word op maniere wat glad nie as 'n gesprek deug nie. 

Daar word van die gelowige verwag om vir sy geloof te argumenteer en dit te verdedig, maar hierdie volskaalse ontkenning van enige eksterne argumente is 'n verskynsel wat my nou nog verbaas laat asook die toon daarvan, die verwysings na "Karin Kansvatters" en almal is haatlik, liefdeloos en vele ander dinge, selfs medegelowiges is nie heeltemal waar hulle moet wees nie, let op na Schnauz en hy het so wys en liefdevol oorgekom. Almal behalwe 'n klein sirkel is deugsaam, hoe kan daar met so 'n abnormale lesing van die mense rondom jou omgegaan word?

Die probleem bly maar, hoe sal die ongelowige en gelowige met mekaar verskil en ooreenkom om te verskil en in 'n manier wat ordentlik is?

Baie dankie,

Wouter