Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate > Kennisgewings | Notices

Lig in die tonnel in die taaldebat


2010-05-10

Lig in die tonnel in die taaldebat.  Dis die siening van die Afrikaanse Taalraad en die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns oor die aankondiging van die Departement van Kuns en Kultuur dat die Wetsontwerp op Suid-Afrikaanse Tale nog in hierdie jaar voor die Parlement sal dien. Dit is inderdaad ’n saak van dringendheid dat die regering, soos die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika vereis, sy gebruik van die amptelike tale met onder meer wetlike maatreël reguleer en moniteer. Dit sal aan alle Suid-Afrikaanse burgers, onder wie Afrikaansgebruikers, ’n wetlike basis bied op grond waarvan hulle hul Grondwetlike taalregte doeltreffend kan opeis.

Terselfdertyd betreur die bogenoemde organisasies die feit dat dit sewe jaar moes duur voordat die Regering hom tot die nakoming van hierdie Grondwetlike vereiste sou verbind – en dit eers nadat ’n besorgde landsburger, mnr. Cerneels Lourens, hom tot die hof moes wend om die regering daartoe te beweeg. ’n Beroep word op die regering gedoen om voortaan pro-aktief en energiek, eerder as teensinnig en halfhartig, uitvoering te gee aan sy grondwetlike plig om ’n meertalige samelewing tot stand te bring waarin al die amptelike tale billik en met gelyke respek behandel word, sowel in staatsorgane as in die onderwys, die uitsaaiwese en op ander lewensterreine.

Ander wetsontwerpe wat klaarblyklik vanjaar besondere aandag sal kry, is die Wysigingswet op kulturele instellings wat die aanspreeklikheid en toesig van instellings moet verseker.  Verder Wetsontwerp op Gemeenskapsbiblioteke en die Wetsontwerp op die Suid-Afrikaanse taalpraktisyns.