Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate > Kennisgewings | Notices

US skenk R1 miljoen vir WAT


2010-05-07

Vlnr: Willem Botha, Hoofredakteur en Uitvoerende Direkteur van die WAT, Leon de Stadler, Jakes Gerwel en Magda Fourie, Viserektor: Onderrig (US)

 

Die Universiteit Stellenbosch (US) gaan R1 miljoen aan die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) beskikbaar stel. Prof Magda Fourie, Viserektor: Onderrig, gaan op Vrydag 7 Mei die donasie tydens ’n spesiale geleentheid aan die WAT oorhandig. 

Die US is reeds sedert 1930 die gasheer vir die WAT.

Dr Willem Botha, Hoofredakteur en Uitvoerende Direkteur van die WAT, sê dit is noodsaaklik dat elke ontwikkelde taal in sy wydste omvang te boek gestel word. “Die Woordeboek van die Afrikaanse Taal verrig hierdie taak vir Afrikaans. Dit beteken dat nie alleen die standaardtaal omvattend opgeteken word nie, maar ook die ander variëteite van Afrikaans asook die rykdom aan Afrikaanse uitdrukkings, streektaal en geselstaal.”

Die R1 miljoen is aan die WAT toegewys binne die Universiteit Stellenbosch se Bevorderingsplan vir Afrikaans, het prof Fourie verduidelik. “Die ontwikkeling van Afrikaans is ’n prioriteit vir die Universiteit Stellenbosch. Met hierdie skenking bevestig die US sy verbintenis met die WAT wat reeds oor agt dekades strek, maar rig die Universiteit ook ’n uitdaging aan ander instansies en selfs individue om die WAT finansieel te ondersteun en so ’n belegging in Afrikaans te maak.”

Prof Fourie sê Afrikaans is ’n nasionale bate en dat dit inderdaad hier oor Afrikaans in al sy verskyningsvorme gaan. “Slegs die WAT kan die ryke verskeidenheid binne Afrikaans en sy volle seggingskrag weerspieël. Die WAT is ’n lewende getuienis van nie alleen die standaardvariëteit van Afrikaans nie, maar ook van die ander variëteite soos Kaaps en Namakwalands en die lewenskragtige streek- en geselstaal.”

“Die staatsubsidie van die WAT is oor die afgelope vyf jaar drasties ingekort en die woordeboek maak toenemend staat op die ondersteuning van individue en instansies wat Afrikaans goedgesind is. Die Universiteit Stellenbosch is een van die WAT se ankerdonateurs. Die donasie van R1 miljoen is veral daarop gemik om soortgelyke steun aan die WAT te gee as wat die Nasionale Leksikografiese Eenhede gesetel aan die ander universiteite ontvang,” het dr Botha bygevoeg.