Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate

Amsterdam-tafelronde oor Afrikaans: Rudolf Stehle gesels met Wannie Carstens


Rudolf Stehle - 2010-05-04

Afrikaans is op 28 Mei vanjaar die onderwerp van ’n tafelronde in Amsterdam. Hierdie eendagkonferensie word deur die NZAV (Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging) georganiseer en deur die Nederlandse Taalunie gefinansier. Rudolf Stehle het met Wannie Carstens gesels oor sy deelname.

Namens wie woon jy die tafelronde-gesprek by?

Ek woon die tafelrondegesprek by namens die Afrikaanse Taalraad (ATR), waarvan ek tans die voorsitter is.

Waarom woon jy die gesprek by?

Ek het sedert Oktober 2006 heelwat tyd in Antwerpen deurgebring, waar ek saam met ’n kollega van die Universiteit van Antwerpen aan ’n boek gewerk het. In hierdie tyd is ek verskeie kere versoek om groepe en verenigings toe te spreek oor die taalproblematiek in Suid-Afrika. In die loop van hierdie tyd het dit duidelik geword dat daar ’n behoefte is om ’n slag saam met ander Vlaamse organisasies te gaan sit en uit te werk wie doen wat vir Afrikaans en vir Afrikaanse instellings.  Die bekommernis was dat daar oorvleueling in aktiwiteite en selfs doelwitte kan wees.  Ek het hierdie idee by Ludo Helsen van die Provinsie Antwerpen geklank en met sy hulp en steun is die eerste tafelronde-gesprek toe op 19 Mei 2009 by die Provinciehuis in Antwerpen aangebied. Uit hierdie gesprek het die gedagte ontstaan om ook in Nederland self so ’n byeenkoms aan te bied, sodat Nederlandse organisasies ook die geleentheid kon kry om aan hierdie netwerkgeleentheid deel te neem. Die idee met die gesprek is dat mense rondom ’n tafel sit en gedagtes uitruil en saam planne maak. Ek gaan daar wees om ’n lesing te gee oor die taalpolitieke situasie in Suid-Afrika en ook om die ATR as netwerkliggaam vir Afrikaans te verteenwoordig en ons saak daar te stel.

Wat hoop jy om met jou deelname te bereik?

Tydens die Antwerpse tafelronde-gesprek is besluit dat daar vorentoe groter klem moet val op praktiese projekte – veral projekte waar Vlaamse/Nederlandse en Suid-Afrikaanse organisasies kan saamwerk.  Ons hoop om hieruit projekte op koers te kry wat sal help om Afrikaans se hoë funksies uit te bou, soos finansiële steun om die aktiwiteite van die Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) op Stellenbosch volhoubaar te maak. Ons wil ook geleenthede skep vir samewerking rakende onderwysaangeleenthede, soos beurse vir minderbevoorregte leerlinge en studente, vir bemagtiging op ’n breë vlak. Daar is so baie wat ’n mens werklik kan doen, maar ons begin maar op ’n punt en werk daarvandaan verder. 

Watter inisiatiewe of projekte gaan jy tydens die gesprek toelig?

Ek gaan hoofsaaklik die standpunte van die ATR stel oor bemagtiging, oor netwerkskepping en oor die koördineer van aktiwiteite rakende Afrikaans en Afrikaans se belange. Die ATR is ’n inklusiewe liggaam wat ten doel het om die totale Afrikaanse taalgemeenskap se belange te verteenwoordig. Dit is ’n goeie boodskap om oor te dra. Ek hoop om ook die geleentheid te kry om te praat met rolspelers op die taalterrein in Nederland, soos met die Nederlandse Taalunie.