Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate > Kennisgewings | Notices

Amsterdam-tafelronde bespreek emansipasie deur Afrikaans


Rudolf Stehle - 2010-04-16

Afrikaans is op 28 Mei vanjaar die onderwerp van ’n tafelronde in Amsterdam. Hierdie eendagkonferensie word deur die NZAV (Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging) georganiseer en deur die Nederlandse Taalunie gefinansier.

Volgens die organiseerders het die konferensie ten doel die bevordering van Afrikaanstalige onderwys en opleiding in die breedste sin van die woord. Die kriterium wat daarby gehanteer word, is taal. Afrikaans is ná Zulu en Xhosa die derde grootste taal van Suid-Afrika. Afrikaans is die moedertaal van ses miljoen mense (13,3 persent van die totale bevolking). Daarnaas is daar miljoene mense wat Afrikaans kan verstaan en/of lees.

Die moontlikheid om in Afrikaans onderrig te ontvang neem egter tans sterk af, terwyl die Suid-Afrikaanse grondwet die reg op onderwys in die moedertaal verseker. Hierdeur word baie Afrikaanssprekendes se kans om sukses in die lewe te behaal, drasties verminder. Dit geld vir die hele groep, maar in besonder vir die bruin bevolking – dié is steeds vasgekeer in ’n bose kringloop van armoede, misdaad en gebrekkige onderwys.

Volgens die organiseerder kan die bevordering van Afrikaans dus ’n belangrike emansipasie-instrument vir alle bevolkingsgroepe in Suid-Afrika wees. Hierby sal ’n goeie Afrikaanstalige opleiding die groot tekort aan tegniese personeel in Suid-Afrika ten minste gedeeltelik verlig.

Die primêre fokus van die konferensie is die loods van praktiese projekte. Suid-Afrikaanse organisasies, waaronder die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA), die vakbond Solidariteit en die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT), gaan hul projekte tydens die konferensie kortliks toelig. Daarna sal daar ’n bespreking volg oor die manier waarop die aanwesige Nederlandse en Vlaamse organisasies hierdie projekte kan ondersteun.

Om te voorkom dat die goeie voornemens en besluite ná die konferensie stof vergaar, word daar binnekort ’n stigting opgerig: die Stichting Solidariteitsfonds voor Afrikaans. Hierdie stigting sal onder meer dien as kanaal vir die projekte van die konferensie en as aanknopingspunt vir elkeen wat in Afrikaans geïnteresseerd is.

Kontak Ingrid Scholtz vir verdere besondere by ingrid.scholtz@yahoo.co.uk.