Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate > Kennisgewings | Notices

SAVI-persvrystelling: Hooggeregshofbevel oor die regering se grondwetlike verpligting oor taal


2010-03-17

Die SA Vertalersinstituut (SAVI) spreek sy tevredenheid uit oor die uitspraak van die hooggeregshof van 16 Maart 2010 waarin die regering beveel word om binne die volgende twee jaar sy grondwetlike verpligtinge oor die gebruik van die amptelike tale na te kom.

As ’n nieregeringsliggaam wat vertalers en tolke verteenwoordig, het die Vertalersinstituut sedert 1994 met groot geesdrif die gees en letter van die taalklousule in die Grondwet ondersteun en die gebruik van al die amptelike tale in sy invloedsfeer probeer bevorder. Die Instituut sien met groot verwagting uit na die maatreëls wat die regering en sy uitvoerende gesag, die Nasionale Taaldiens in die Departement van Kuns en Kultuur, gaan tref om gestalte te gee aan die grondwetlike opdrag om die billike gebruik van die amptelike tale te verseker.

Die Instituut is gereed om, in samewerking met ander liggame wat op taalgebied werksaam is, sy volle ondersteuning aan die regering te gee. ’n Veeltalige taalbeleid wat konsekwent uitgevoer word, is immers ’n onontbeerlike instrument waardeur alle Suid-Afrikaners hulle volle lewenspotensiaal kan vervul en sinvol kan bydra tot die ontwikkeling en uitbou van ’n voorspoedige demokratiese bestel.