Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education > Skole | Schools > Artikels

Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika Wiki: Eerste telegraafkantoor in Suid-Afrika


2010-01-19
Eerste telegraaflyn, Dieprivier


Die eerste telegraaf het in 1860 in Suid-Afrika te lande gekom en dit sonder enige groot ophef. Dit is deur ’n private firma, te wete die Kaap van Goeie Hoop Telegraaf Maatskappy bedryf.

Die telegraaf is amptelik in April 1860 tussen Kaapstad en Simonstad, oor ’n afstand van ongeveer 40 km en teen ’n koste van ongeveer £707,15 in gebruik geneem. Die lyn tussen die twee dorpe is deur houtpale (van ’n swakgehalte-hout) gedra wat óf te kort was óf te ver van mekaar af geplant is.

Die eindpunt, of terminaal, in Kaapstad was in ’n klein houtgeboutjie (agtkantig, wat die Pagoda genoem is weens sy eienaardige vorm). Dit het in ’n hoek op die Parade aan die Adderleystraat se kant gestaan. Die geboutjie is teen 1867 deur die Telegraaf Maatskappy ontruim en is na beter fasiliteite verskuif.

In Simonstad was die telegraafkantoor in ’n klein geboutjie langs die openbare skeepshelling gehuisves. Die telegraafinstrument wat vir hierdie diens gebruik was, was ’n Muirhead-draaisleutel wat 12 tot 15 woorde per minuut kon stuur en ontvang. In 1873 is die Telegraaf Maatskapy deur die Kaapse Regering teen ’n koste van £40 750 oorgekoop. In dié tyd was daar toe reeds 19 telegraafkantore.

Verwysings

Besoek ook gerus die volgende webwerwe vir meer inligting en artikels oor Nelson Mandela: