Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education > Skole | Schools > Kennisgewings | Notices > Leesnetprojek: Steun vir swak lesers

Leesnetprojek: Steun vir swak lesers


2008-11-03

Die swak leesvermoë van leerders en jongmense in Suid-Afrika vra om 'n grootskaalse saamdink en veral saamdoen deur almal wat 'n belang het by leesontwikkeling en -ondersteuning. Die swak leesprestasie van kinders en selfs volwassenes is 'n nasionale probleem wat ontwikkeling vertraag en ook groot probleme in die werkplek veroorsaak.

Die pas gestigte Afrikaanse Taalraad (ATR), as koördinerende en netwerkskeppende liggaam, met 'n ledetal van nagenoeg 35 Afrikaanse organisasies, bied nou 'n platform vir die loodsing en volhoubare instandhouding van 'n grootskaalse leesintervensieprojek. So sê me Ria Olivier, lid van die bestuur van die Afrikaanse Taalraad en leier van die Leesnetprojek.

Die doel met die beoogde ATR-gekoördineerde Leesnetprojek is om alle beskikbare kragte en hulpbronne in 'n landwye leesnet saam te snoer om die volgende moontlik te maak: wye en deurlopende bewusmaking van die waarde van lees, stelselmatige leesontwikkeling en -ondersteuning in skole, beskikbaarstelling, op groot skaal, van leesmateriaal (d.w.s. ook kopkos) aan veral ondervoorsiene gemeenskappe, asook die ontwikkeling en wye verspreiding van strategieë vir leesstimulering onder voorskoolse kinders. Kortom, dit word voorsien dat die Leesnetprojek die eerste demonstrasie sal wees van wat met samewerking oor 'n breë front vermag kan word - om, in hierdie geval, in die woorde van Van Wyk Louw die fyn, fyn net van die woord te herstel.

Die samewerkende instansies is die nagenoeg 35 ATR-organisasies, die owerheidsektor, die sakesektor, veral die gedrukte en elektroniese media, kerklike instellings, ens.

Dit word beoog om die Leesnetprojek op Saterdag 7 Maart 2009, in samewerking met die Woordfees op Stellenbosch en ander vennote, bekend te stel met 'n program getiteld Lees om te Leer. Die geleentheid sal bygewoon word deur leerders, onderwysers en die onderwys¬owerhede en sal tegelykertyd benut word vir bekendstelling van die ATR as koördinerende liggaam, die aanbieding van praktykgeoriënteerde insette deur kundiges, bydraes oor die waarde van lees deur leerders en nuutgeletterdes, 'n werksessie met onderwysers en, les bes, 'n uitstalling van die werk van ledeorganisasies en vennote. Die Leesnetprojek sal waarskynlik ook later in 2009 by 'n beplande Woordfees by die Universiteit van Pretoria bekendgestel word.

Kontakpersoon: Me. Ria Olivier wat die projekleier is, kan bereik word by [email protected] of 084-221-9153.