Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Leefstyl | Lifestyle > Expats > Breytenbachs

Is dit waar dat die gewilde twee-jaar werksvakansie visum waarmee so baie jong mense in Engeland gaan werk opgeskort gaan word?


Breytenbachs - 2008-10-07

Vraag:

Is dit waar dat die gewilde twee-jaar werksvakansie visum waarmee so baie jong mense in Engeland gaan werk opgeskort gaan word? Indien wel, wanneer word dit opgeskort? Ek sal nog bitter graag wil aansoek doen.

Antwoord:

Dit is ongelukkig wel waar dat die twee-jaar werksvakansie visum opgeskort gaan word en vervang gaan word met 'n nuwe Jeug-Mobiliteit-skema. Dit gaan gebeur in November 2008.

Alle aanduidings is dat Suid-Afrikaners nie gaan kwalifiseer om aansoek te doen vir die visum wat die twee-jaar werksvakansie vervang nie. Die rede hiervoor is dat die Jeug Mobiliteit-skema sal werk op die beginsel van balans. Burgers van lande wat deelneem aan die skema sal toegelaat word om in die VK te woon en werk vir twee jaar, mits jong Britse burgers dieselfde voordeel mag geniet in die deelnemende land. Elke jaar sal die Britse regering 'n lys van lande publiseer wat kwalifiseer vir die skema, tesame met die hoeveelheid plekke wat beskikbaar is op die skema. Daar is geen sodanige ooreenkomste tans in plek tussen Suid-Afrika en Brittanje nie.

Breytenbachs beveel gevolglik jong Suid-Afrikaners wat graag na die VK wil kom met die twee-jaar werksvakansie visum om inderhaas ons kantore te skakel en aansoek te doen, aangesien die kanse baie skraal is dat Suid-Afrikaners aanvanklik sal mag deelneem aan die nuwe skema wat later die jaar in werking tree.

Die immigrasie-reëls is gelukkig van so aard dat indien iemand wel sy twee-jaar werksvakansie visum kry voor die instelling van die nuwe skema, hy/sy in die VK mag woon en werk vir die volle tydperk waarvoor die visum uitgereik is.

Skakel ons gerus vir meer inligting.

Het jy enige vrae of wil jy vir ‘n Britse permit aansoek doen? Kontak Breytenbachs by info@breytenbachs.com of besoek hul webtuiste by www.breytenbachs.com