Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Leefstyl | Lifestyle > Geestelik | Spiritual > Poësie | Poetry

Senior Burgers


Floris A Brown - 2008-09-09

(Lofdig vir senior burgers wêreldwyd)

vandag staan ek voor julle
Senior Burgers om 'n pryswoord
vir julle te bring

vandag buig ek my hoof
voor julle uit eerbied en respek

ek was julle voete met nardusolie
salf julle van kop tot toon
met seënbede vanuit die Hoogste Troon

nooit het julle ons jul kinders
kleinkinders óf agterkleinkinders
in die steek gelaat

pioniers wat myle versit het
wat die landerye vir ons oop
geploeg het sodat ons vandag
kan vrugte pluk

pioniers wat ons die leëringe
van God gebring het ons aan sy
pand laat klou het al was die pad
na Golgota bloedswetend swaar

pioniers wat in ons liefde
geduld uithouvermoë kom anker het
om die roeping wat God op ons
lewens geplaas het, raak te sien

pioniers wat die wysheid op jul
kneukels dra jarelange moegheid
in die kraaipootjies om die oë
o die jig pyn eelte onder die voet

julle het oud geword tog steeds
strooi julle sout waar julle gaan
want julle is die sout van die aarde
die rots waarop God se tempel staan

aan sy kruishout sal ek vashou
soos net julle ons geleer het om te klou
op die Heilige Gees sal ons roep
as ons oplossings vir ons probleme soek

vandag is ek op my knieë voor julle
om ook te raak aan die Godheid wat
uit julle straal wag ek ook saam
met julle ... tot Hy ons eendag kom haal