Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Taaldebat | Language Debate > Essays & Referate | Essays & Papers > Die provinsiale regering ernstig is oor die behoud en bevordering van Afrikaans

Die provinsiale regering ernstig is oor die behoud en bevordering van Afrikaans


Joyce Witbooi - 2006-10-31

Hierdie toespraak is deur me Joyce Witbooi gelewer namens die Wes-Kaapse minister van die Departement van Kultuursake en Sport by die Konferensie oor Afrikaans, 21 Oktober 2006.

Agbare Premier Ibrahim Rasool, me Hannetjie Du Preez, hoofdirekteur Kultuursake, lede van die Wes-Kaapse Taalkomitee, verteenwoordiger van die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, lede van ander provinsiale taalkomitees, leiers van die Khoisan-gemeenskappe in die Wes-Kaap, verteenwoordigers van taal- en kultuurorganisasies, amptenare van die Departement Kultuursake en Sport, dames en here. Dit gee my groot plesier om u vandag namens LUR Jacobs by die Konferensie oor Afrikaans te verwelkom. 

Dames en here, in ’n provinsie waar die meerderheid inwoners Afrikaans as moedertaal praat, is ’n byeenkoms van dié aard juis belangrik, nie net om te verseker dat die status van Afrikaans as amptelike taal van ons land en ons provinsie nie verlaag nie, maar ook om seker te maak dat die provinsiale regering, en meer spesifiek die Wes-Kaapse Taalkomitee en die Departement van Kultuursake en Sport, in voeling bly met die behoeftes van Afrikaanssprekende gemeenskappe in die provinsie. 

Oor die afgelope paar jaar is Afrikaans as taal dikwels in die media en word daar baie gespekuleer oor die status en toekoms van Afrikaans en insgelyks van Afrikaanssprekende mense. Ek hoop dat hierdie konferensie gesien word as ’n konkrete bewys van die feit dat die provinsiale regering ernstig is oor die behoud en bevordering van Afrikaans as taal en veral die opheffing van Afrikaanssprekende mense in ons provinsie. Want soos u weet, kan ’n taal nie van sy sprekers geskei word nie. 

Soos u wel weet, word Afrikaans nie deur ’n homogene groep mense gepraat nie, maar is dit in die kleine ’n weerspieëling van die verskeidenheid kulture en tradisies wat in ons reënboognasie te vinde is. Kulture en tradisies wat as gevolg van ons gedeelde verlede oor die eeue en dekades heen van mekaar vervreem is en waarvan sommige selfs van Afrikaans, hul eie moedertaal, vervreem is. Dit is dus, soos ek voorheen gesê het, juis goed dat so ’n konferensie in dié tyd plaasvind, en veral teen die agtergrond van die provinsiale regering se strewe om van die Wes-Kaap ’n tuiste vir almal te maak. 

Dit is dus ook ons hoop dat hierdie konferensie sal meehelp om vir alle Afrikaanssprekendes ’n tuiste in die Afrikaanse taal te skep. ’n Tuiste waar hulle met trots kan deelneem aan die ontwikkeling en uitbouing van  ons land en provinsie, waar hulle kan hande vat en as voorheen verdeelde taalgemeenskap nie net mekaar  nie, maar ook ander taalgemeenskappe se hande kan vat om aan ons demokrasie te help bou. 

Daarom wil ek graag namens LUR Jacobs ’n beroep op u doen om van die geleentheid gebruik te maak om die behoeftes van u gemeenskap aan die Wes-Kaapse Taalkomitee oor te dra en ook om mekaar te leer ken en saam te werk om seker te maak dat Afrikaans as taal ’n samebindende faktor word wat sal help om die ontsaglike potensiaal en ryke diversiteit van die inwoners van die Wes-Kaap na vore te bring.