Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Leefstyl | Lifestyle > Expats > Breytenbachs

Is dit waar dat dit nie meer moontlik is vir jong Suid-Afrikaners om aansoek te doen vir die tweejaar-werksvakansievisum om in Brittanje te werk nie?


Breytenbachs - 2008-07-22

Vraag

Is dit waar dat dit nie meer moontlik is vir jong Suid-Afrikaners om aansoek te doen vir die tweejaar-werksvakansievisum om in Brittanje te werk nie?

Antwoord

Nee, dit is steeds moontlik vir Suid-Afrikaners om aansoek te doen vir die tweejaar-werksvakansievisum.

Die Britse regering het egter wel ’n dokument uitgereik waarin hulle planne uiteensit om die huidige tweejaar-werksvakansievisum te vervang met ’n Jeugmobiliteit-skema. Dit sal na verwagting geïmplementeer word aan die einde van die Britse herfs in 2008 (rondom September), wat dan op dieselfde datum die tweejaar-werksvakansievisum sal opskort.

Die Jeugmobiliteit-skema sal werk op die beginsel van balans. Burgers van lande wat deelneem aan die skema sal toegelaat word om in die VK te woon en werk vir twee jaar, mits jong Britse burgers dieselfde voordeel mag geniet in die deelnemende land. Elke jaar sal die Britse regering ’n lys van lande publiseer wat kwalifiseer vir die skema, tesame met die aantal plekke wat beskikbaar is op die skema. Dit is sterk te betwyfel of daar voldoende maatreëls in plek gaan wees tussen Suid-Afrika en Brittanje vir Suid-Afrikaners om ná Augustus 2008 te kan deelneem aan die Jeugmobiliteit-skema.

Breytenbachs beveel gevolglik aan dat jong Suid-Afrikaners wat graag na die VK wil kom met die tweejaar-werksvakansievisum, ons kantore inderhaas skakel en aansoek doen, aangesien die kanse baie skraal is dat Suid-Afrikaners aanvanklik sal mag deelneem aan die nuwe skema wat later dié jaar in werking tree.

Die immigrasiereëls is gelukkig van so ’n aard dat indien iemand wel sy tweejaar-werksvakansievisum kry voor die instelling van die nuwe skema, hy/sy in die VK mag woon en werk vir die volle tydperk waarvoor die visum uitgereik is.

Het jy enige vrae of wil jy vir ’n Britse permit aansoek doen? Kontak Breytenbachs by info@breytenbachs.com of besoek hul webtuiste by www.breytenbachs.com.