Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Nederlands | Dutch > Aanplakbord > Nederlandse Taal in de Kaap

Nederlandse Taal in de Kaap


22 november 2008 - 2008-07-15

Dit jaar zal het voor de tiende keer zijn dat het jaarlijks Groot Dictee der Nederlandse Taal in de Kaap wordt georganiseerd. Sommigen zijn ons trouw gebleven en hebben (vrijwel) aan alle dictees meegedaan. Wij zien deze enthousiastelingen dan ook graag terug. Maar ook degenen die afgehaakt hebben, zouden wij weer graag ontmoeten.

Bij dit tiende dictee is nieuw dat het op een zaterdagochtend zal plaatsvinden. Op veler verzoek, want niet iedereen vindt het prettig 's avonds nog achter het stuur te zitten.

Voor degenen voor wie het dictee nog onbekend is zetten wij een paar punten even op een rijtje.

Tien jaar geleden organiseerden wij ons eerste dictee in het Huis der Nederlanden. Samensteller was Dr Wim Vlietstra die een tekst voorbereidde die de lengte van het dictee dat ieder jaar in Den Haag wordt geschreven evenaarde. Hij streefde naar een vergelijkbare moeilijkheidsgraad. Daar is hij al die jaren uitnemend in geslaagd. Met zijn fraaie en duidelijke stem las hij het dictee dan ook nog voor. Uitgangspunt van het dictee is de officiële spelling volgens het meest recente Groene Boekje. Dus momenteel de versie van 2005.

De tekst wordt gedicteerd en na afloop verschijnt de correcte tekst op een scherm. Vervolgens kijkt u uw tekst zelf na. Daarna wordt door de jury gevraagd wie er 0 fouten heeft, nadien wie 1 fout , 2 fouten en zo verder. De vijf of zes 'besten' leveren hun dictee in aan de jury die de dictees nogmaals nakijkt en vaststelt wie gewonnen heeft. De anderen nemen hun dictee gewoon mee naar huis, zonder dat iemand weet hoeveel fouten u gemaakt heeft. Als dat geen discretie is!

Als prijzen zijn er ieder jaar mooie boeken, o.a. geschonken door de Consulaten van België en Nederland . Het belang van het dictee wordt voorts van harte onderschreven door het Huis der Nederlanden, de Nederlandsche Club, de Orde van den Prince, het Algemeen Nederlands Verbond, de Belgica en Die Burger.

Over prijzen gesproken: de laatste zes dictees werden gewonnen door Emmy van Gelderen-van der Wal. Zij heeft nu besloten deze keer niet mee te doen, maar in de jury plaats te nemen. Zo krijgt de concurrentie weer een nieuwe impuls.

Het dictee zal plaatsvinden op zaterdagochtend 22 november om 10 uur in het Huis der Nederlanden, Sentraalplein, Pinelands tel 021 5315831.

Men zegge het voort want hoe meer bekendheid aan het dictee gegeven wordt, hoe liever. We rekenen op u!

Voor verdere inlichten: Roger Neven

e-mailadres: [email protected] telefoon 021 847 1052