Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Leefstyl | Lifestyle > Expats > Breytenbachs

Gaan die tweejaar-werksvakansievisum om in Brittanje te gaan woon en werk opgeskort word? Breytenbachs antwoord


Hannes Breytenbach - 2008-05-27

Vraag

Ek wil graag aan die einde van 2008 aansoek doen vir die tweejaar-werksvakansievisum om in Brittanje te gaan woon en werk. Ek het egter gerugte gehoor dat dié tipe visum opgeskort gaan word. Steek daar enige waarheid hierin?

Antwoord

Dit is inderdaad waar dat die tweejaar-werksvakansievisum opgeskort gaan word.

Die Britse regering het ’n dokument uitgereik waarin hulle planne uiteensit om die huidige tweejaar-werkvakansievisum te vervang met ’n jeugmobiliteit-skema. Dit sal na verwagting aan die einde van Augustus 2008 geïmplementeer word, wat dan op dieselfde datum die tweejaar-werksvakansievisum sal opskort.

Die jeugmobiliteit-skema sal werk op die beginsel van balans. Burgers van lande wat deelneem aan die skema sal toegelaat word om vir twee jaar in die VK te woon en werk, mits jong Britse burgers dieselfde voordeel mag geniet in die deelnemende land. Elke jaar sal die Britse regering ’n lys van lande publiseer wat kwalifiseer vir die skema, tesame met die aantal plekke wat beskikbaar is op die skema. Dit is sterk te betwyfel of daar voldoende maatreëls in plek gaan wees tussen Suid-Afrika en Brittanje vir Suid-Afrikaners om ná Augustus 2008 te kan deelneem aan die jeugmobiliteit-skema.

Breytenbachs moedig gevolglik jong Suid-Afrikaners wat graag na die VK wil kom met die tweejaar-werksvakansievisum aan om inderhaas ons kantore te skakel en aansoek te doen voor einde Augustus 2008, aangesien die kanse baie skraal is dat Suid-Afrikaners sal mag deelneem aan die nuwe skema wat later die jaar in werking tree. Die reëls is ook gelukkig van so aard dat indien iemand wel ’n tweejaar-werksvakansievisum kry voor die instelling van die nuwe skema, hy/sy in die VK mag woon en werk vir die volle tydperk waarvoor die visum uitgereik is.

Skakel ons gerus vir meer inligting.

Kontak Breytenbachs by  info@breytenbachs.com of besoek hul webtuiste by www.breytenbachs.com.