Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Taal | Language > Nederlands | Dutch > Aanplakbord > Van Ewijck Stigting Prestasietoekenning

Van Ewijck Stigting Prestasietoekenning


2006-10-03

Die Van Ewijck Stigting het ten doel om finansiële steun te verleen aan persone en instansies wat hulle daarvoor beywer om kulturele betrekkings in die ruimste sin tussen Nederland en Suid-Afrika te bevorder. Dit sluit in die toekenning van studieskenkings aan persone wat in Suid-Afrika of Nederland wil studeer of navorsing doen in ‘n rigting wat ooreenstem met die doel van die Stigting.

Die Stigting oorweeg ook een maal per jaar aansoeke vir ‘n prestasietoekenning van ‘n bedrag tot R50 000 vir ‘n projek wat binne die doelstellings van die Stigting val, en enige vertakking van die wetenskappe, kultuur en kennis kan insluit.  In 2004 is die toekenning gemaak aan die Libertaskoor van Stellenbosch vir kooruitvoerings in Nederland en in 2005 aan die Van Riebeeck-Vereniging vir die publikasie van talle belangrike bronnepublikasies ivm die Nederlandse bewind aan die Kaap.  

Aansoeke met volle besonderhede oor die voorgestelde projek word ingewag, verkieslik van persone/instansies wat reeds op die genoemde terrein presteer het. Persone/instansies kan ook vir die toekenning genomineer word.

Aansoeke moet asseblief voor 15 November 2006 gerig word aan:

Die Sekretaris
Van Ewijck Stigting
Posbus 1658
KAAPSTAD
8000

Tel/faks: 021 939 4009
E-pos: Mnr Nieuwoudt (Sekretaris): [email protected]
Besoek ook ons webwerf: www.ewijckfoundation.co.za