Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Boeke | Books > Resensies | Reviews > Afrikaans > Biebouw-kommentaar

Johan Anker slaan ʼn slag met “Die blou van ons hemel: Al die elemente van 'n spanningsroman, maar ...”


A Stolz - 2008-02-13

Ek het die resensie van Johan Anker, “Die blou van ons hemel: Al die elemente van 'n spanningsroman, maar …”, wat handel oor die boek van Quintus van der Merwe, gelees. Die komentaar wat ek rondom die resensie het is as volg:

Die resensie begin met ‘n kort agtergrond van die skrywer van die roman. Die leser het dan dadelik ‘n konteks waarbinne hulle die romanskrywer se werk kan plaas. Die resensie was vir my goed, omdat daar genoeg tyd gespandeer word om die gebeure van die roman op te som. Die komentaar wat die resensent op die roman gee is gepas en gebaseer op baie spesifieke gebeure in die roman. Die resensent gee dadelik vir die leser die indruk dat hy wel die roman aandagtig gelees het.

Die resensent gee aan die skrywer genoeg krediet vir sy navrosing. Die roman word wel geontleed en daar word kritiek gelewer oor sekere elemente van die roman wat verbeter kan word. Die resensie is nie beledigend nie en haal ook nie die skrywer as persoon uit nie, maar dit lewer wel op ʼn komiese manier konstruktiewe kommentaar. Die indruk wat ek kry is dat die skrywer ʼn goeie poging aangewend het, maar nog baie kan leer. Die resensie gee wel vir die skrywer ʼn klop op die skouer in die laaste paragraaf deur daarop te let dat die vloei- en skryfwerk van die roman verbeter het.

Ek voel dat ʼn resensie ʼn kort beskrywing van die roman en die atmosfeer binne die roman moet gee. Dan kan daar konstruktiewe komentaar gelewer word indien nodig. Die resensent moet ook vir my die indruk kan gee dat hy/sy die roman deeglik gelees het, anders gaan daar geen doel vir my wees om sy mening ernstig op te neem nie. Die resensent het volgens my hier in sy doel geslaag.

A Stolz