Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Leefstyl | Lifestyle > Expats > Breytenbachs

Is die Britse visum vir Suid-Afrikaners in die gedrang?


Hannes Breytenbach - 2008-02-11

Vraag

Ek wil graag aansoek doen om die tweejaar-werksvakansievisum, maar het nou by ’n vriendin van my in Engeland gehoor dat die visum moontlik in die gedrang is vir Suid-Afrikaners.

Is dit waar?

Antwoord

Die Britse regering is tans besig om hulle hele Britse immigrasiestelsel te hersien en te vervang met ’n puntgebaseerde stelsel. Die nuwe puntgebaseerde immigrasiestelsel gaan bestaan uit vyf vlakke, wat min of meer korrelleer met die tipes visums en permitte wat tans beskikbaar is. Dit sal dus steeds vir mense moontlik wees om vir die onderskeie tipes visums te kwalifiseer, mits hulle die vereiste aantal punte kan bewys in die kategorie waarvoor hulle aansoek doen.

Die vlakke gaan stapsgewys geïmplementeer word, met Vlak 1 vir hoogs geskoolde migrante in die eerste kwartaal van 2008. Die ander vlakke sal daarop volg.

Rakende jou vraag oor die tweejaar-werksvakansievisum: die nuwe Vlak 5 sal die huidige tweejaar-werksvakansievisum vervang, maar sal waarskynlik nie in werking tree voor die einde van 2009 nie.

Die nuwe skema, 'n jeugmobiliteitskema, se besonderhede word nog gefinaliseer. Aansoekers vir die skema sal geborg word deur hul eie regerings en daar moet ooreenkomste tussen die land van herkoms en Brittanje in plek wees vir 'n burger van daardie land om te kan aansoek doen onder die skema. Daar heers nog vrae of daar voldoende reëlings in plek is tussen Suid-Afrika en Brittanje vir die skema om in die toekoms beskikbaar te wees vir jong Suid-Afrikaners.

Breytenbachs sal kliënte op die hoogte hou van die verwikkelinge in dié verband en oor hoe die verwikkelinge hulle kan raak. Intussen raai ons kliënte wat onder die huidige skemas se reëls wil aansoek doen, aan om dit onverwyld te doen.

Hou gerus ons webwerf dop, waar ons meer inligting publiseer oor die nuwe puntestelsel.

Kontak ons gerus indien jy enige verdere vrae in dié verband het.


• Het jy enige vrae of wil jy vir ‘n Britse permit aansoek doen? Kontak Breytenbachs by info@breytenbachs.com of besoek hul webtuiste by www.breytenbachs.com.