Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Leefstyl | Lifestyle > Expats > Breytenbachs

Wat maak 'n HSMP-permit meer voordelig as 'n gewone werkspermit? Breytenbachs vertel


Hannes Breytenbach - 2008-01-30

Vraag

Ek is ’n ingenieur met so ’n paar jaar se werksondervinding. Daar is ’n moontlikheid dat ’n Britse werkgewer vir my ’n werkspermit kan reël, maar nou het ’n vriend van my wat daar werk, gesê ek moet eerder kyk om aansoek te doen vir die HSMP-permit, aangesien dit meer voordele het. Kan julle my asseblief inlig wat dié tipe permit meer voordelig maak as ’n gewone werkspermit en vir hoe lank dit toegeken word?


Antwoord

Indien jy so gelukkig is om vir die HSMP (Highly Skilled Migrant Programme) Permit te kwalifiseer, het jy nie ‘n Britse werkgewer nodig om aansoek te doen vir `n werkspermit om jou in diens te neem nie. Daar word dus vir jou in jou eie naam aansoek gedoen vir die HSMP-permit.

Wanneer die permit toegestaan is, kan jy, soos die wet nou staan, vrylik vir twee jaar lank in die VK woon en jou beroep beoefen. Jy mag dan vir werkgewers werk en van werk verander sonder enige administratiewe rompslomp in terme van jou permit. Jy mag ook jou eie besigheid begin en selfs indiensname met selfwerksaamheid kombineer. Daarteenoor beperk die werkspermit jou tot jou werkgewer en jy mag ook nie jou eie besigheid begin nie. Indien jy van werkgewer wil verander, moet daar in effek ook weer aansoek gedoen word om ’n nuwe permit. Die werkspermit, hoewel voordelig, het dus meer beperkings as die HSMP-permit.

Voordat die aanvanklike tweejaartermyn van die HSMP-permit verstryk, moet jy aansoek doen om `n verlenging van die permit vir `n verdere drie jaar. Jy sal op daardie stadium egter moet bewys dat jy gedurende die grootste deel van die tweejaartydperk ekonomies aktief was en `n goeie vooruitsig het om so te bly vir die verdere tydperk wat jy in die VK wil aanbly. Aan die einde van vyf jaar op dié tipe permit, en mits jy aan sekere voorwaardes voldoen het, kan jy aansoek doen om permanente verblyfsreg.

Neem ook kennis dat die reëls van hierdie program iewers in die eerste kwartaal van 2008 weer aangepas gaan word.

Kontak gerus ons kantoor vir verdere inligting.

 

Vir nog vrae en antwoorde oor woon en werk in die VK, klik hier.

Het jy enige vrae of wil jy vir ‘n Britse permit aansoek doen? Kontak Breytenbachs by info@breytenbachs.com of besoek hul webtuiste by www.breytenbachs.com.