Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Opvoeding | Education > Skole | Schools > Notas, toetse en vraestelle > Afrikaans Tweede (Addisionele) Taal HG, graad 11-12: Leesbegrip- en Taaltoets

Afrikaans Tweede (Addisionele) Taal HG, graad 11-12: Leesbegrip- en Taaltoets


Melt Myburgh - 2007-10-12

Afrikaans Tweede (Addisionele) Taal HG
Graad 11-12 Leesbegrip- en Taaltoets
Totaal: 40

VOORSKRIFTE:
1. Laat ‘n reël oop tussen jou antwoorde.
2. Nommer jou antwoorde presies soos die vrae.
3. Skryf so netjies en leesbaar moontlik.

VRAAG 1

Lees die strokie van Philip de Vos en Piet Grobler uit De Kat wat hier afgedruk is en beantwoord dan die vrae wat volg in VOLSINNE en sover moontlik IN JOU EIE WOORDE, tensy anders gespesifiseer.
1.1 Na watter gebeurtenis het Sara se hare skielik in “goue lokkies” verander? (1)

1.2 Hoe het Sara se persoonlikheid verander nadat haar hare verander het? Sê in jou eie woorde. (1)

1.3 Kies die korrekte antwoord. Skryf die letter en die antwoord teenoor die vraagnommer neer:

En wat die rede was, weet nugter” beteken:

A. Almal weet wat die rede was.
B. Niemand weet wat die rede was nie.
C. Die rede was dat sy dronk was.
D. Die rede was dat sy sober was. (1)

1.4 Op watter ouderdom was Gouelokkies …

1.4.1 … ‘n onbeheerbare kind?
1.4.2 … ‘n dief?
1.4.3 … ‘n skelm roker?
1.4.4 … ‘n skelm drinker? (4)

1.5 Wat het Gouelokkies met die waghond gedoen toe sy (in die derde raampie) by die huis ingebreek het? (1)

1.6 Wat het Gouelokkies met mev. De Beer se bra gedoen? (1)

1.7 Watter skade het Gouelokkies in die De Beers se huis aangerig? (1)

1.8 Hoe is Gouelokkies gestraf ná haar inbraak by die De Beer-gesin? (1)
[11]
VRAAG 2

Die vrae is gegrond op die Huisgenoot-berig oor Danny K se besoek aan Oprah Winfrey. Lees die berig aandagtig deur en beantwoord dan die vrae. Maak gebruik van volsinne en skryf in jou eie woorde, tensy anders aangedui.2.1 By watter geleentheid het Danny K in Chicago opgetree? (2)

2.2 Haal ‘n sinsnede aan wat wys dat Danny K baie verras was toe hy Oprah se uitnodiging ontvang het. (1)

2.3 In die berig word Oprah beskryf as die “kletskoningin”. Verduidelik in jou eie woorde wat dit beteken. (2)

2.4 Hoe het Oprah die eerste keer van Danny K gehoor? (1)

2.5 Oprah was “in haar noppies” om weer vir Danny te sien. Sê in jou woorde hoe sy gevoel het. (1)

2.6 Watter geskenk het Danny K vir Oprah gegee? (1)

2.7 Watter droom van Danny is bewaarheid tydens sy besoek aan Oprah? (1)
[9]

VRAAG 3

Lees die strokie uit Rapport wat hier afgedruk is en beantwoord dan die vrae wat volg.Verbind die volgende sinne met die woorde tussen hakies en begin met die eerste sin:

3.1 Niemand wil vir tant Minnie saamneem nie. (omdat) Tant Minnie is ‘n lastige ou vrou. (2)

3.2 (Alhoewel) Ben is nie lus vir tant Minnie nie. Hy vra haar tog om saam te gaan. (2)

3.3 Babsie roep vir Ben. (aangesien) Sy wil vir hom iets vra. (2)

3.4 Tant Minnie begin om te huil. (want) Sy het reeds haar tasse gepak. (2)

3.5 Ben wil Margate toe gaan. (sodat) Hy kan lekker ontspan en visvang. (2)

3.6 Skryf die volgende paragrafie oor in die verlede tyd:

Wanneer Ben en Babsie op vakansie is, kom tant Minnie en haar hondjie vir hulle kuier. Ben kan haar hondjie nie voor sy oë verdra nie. (5)
[15]

VRAAG 4

Bestudeer die strokie hier onder en vul dan die woorde wat in die paragraaf uitgelaat is, in. Kies die gepaste woorde uit die blok onder die spotprent. Skryf slegs die vraagnommers en die antwoorde neer.Switserlandse/Switserse
alkoholiek/alkoholis
smoordronk/spekdronk
ruik/reuk
skink/skenk

Hägar se vriend is (4.1) _____, want hy drink rum wat hy uit die vaatjie van sy (4.2) _____ hond (4.3) _____. Hy (4.4) ____ na rum, daarom staan Hägar ver van hom af. Iemand wat so baie drink, word ‘n (4.5) _______ genoem.

[5]

Totaal: 40

Memo

1.1 Sy het waterpokkies gehad. (1)

1.2 Sara het slegte maniere gekry. (1)

1.3 B Niemand weet wat die rede was nie. (1)

1.4.1 vyf
1.4.2 ses
1.4.3 twee / nog nie drie
1.4.4 vier (4)

1.5 Sy het die hond teen ‘n boom vasgemaak. (1)

1.6 Sy het mev. De Beer se bra aangepas. (1)

1.7 Sy het die baba se stoeltjie gebreek. (1)

1.8 Sy is Girls’ Town toe gestuur. (1)

[11]

2.1 Danny het opgetree by Oprah Winfrey se 50ste verjaardagpartytjie. (2)

2.2 “Hy kon sy ore nie glo …” (1)

2.3 Sy is die beste aanbieder van 'n geselsprogram. (2)

2.4 Hy het by Nelson Mandela se 85ste verjaardagpartytjie opgetree. (1)

2.5 Oprah was baie bly/beïndruk/opgewonde om hom weer te sien. (1)

2.6 Hy het vir haar 'n geraamde gedig van Thabo Mbeki gegee. (1)

2.7 Danny het sy held, Stevie Wonder, van nader bekyk/ontmoet. (1)
[9]

3.1 Niemand wil vir tant Minnie saam neem nie, omdat sy 'n lastige ou vrou is. (2)

3.2 Alhoewel Ben nie lus vir tant Minnie is nie, vra hy haar tog om saam te gaan. (2)

3.3 Babsie roep vir Ben aangesien sy vir hom iets wil vra. (2)

3.4 Tant Minnie begin om te huil, want sy het reeds haar tasse gepak. (2)

3.5 Ben wil Margate toe gaan sodat hy lekker kan ontspan en visvang. (2)

3.6 Toe Ben en Babsie op vakansie was, het tant Minnie en haar hondjie vir hulle kom kuier. Ben kon haar hondjie nie voor sy oë verdra nie. (5)
[15]

4.1 smoordronk
4.2 Switserse
4.3 skink
4.4 ruik
4.5 alkoholis
[5]

Totaal: 40