Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Menings | Opinion > Briewe | Letters > SêNet

Cornelius se antitese-geloof


Kobus de Klerk - 2012-01-12

Cornelius antwoord op Dirk D se vraag of hy aan die Joodse godsdiens glo en (by voorbaat) die latere vraag of hy in die Christendom glo en sê dat hy aan niks glo nie, maar weerspreek homself dan onmiddellik deur te kenne te gee dat hy glo in ons almal se Almagtige Lewende Skepper se liefde en genade en in die openbaring daarvan in alle godsdiens op aarde.

Wat hy dan eintlik sê, is dat hy wat Cornelius is, aan álle religieë op aarde glo – en juis dít is die probleem wat algar met Cornelius se hutspot het. Baie van dié religieë weerspreek mekaar lynreg juis oor wie en wat hulle onderskeie gode is … en tog glo Cornelius in hulle almal. Daarom, soos ek al tevore telkens uitgewys het, verklaar dit ook dat hy vir hom ’n eie “almagtige lewende skepper” saamgeflans het, so ’n mistieke mitiese entiteit wat hipotese én antitese bestaan, uit bevestiging én weerspreking … dus glo hy aan niks, want dié dinge is wederkerig uitsluitend en is sy “jesus” en sy “almagtige lewende skepper” iets wat nie bestaan nie, want sý “jesus” en sy “almagtige lewende skepper” het sy ontstaan uit antiteses – iets wat net in die gedagtes as mite kan bestaan, maar geen werklikheid voorstel nie. Die New Age het juis só ’n jesus vir hulle gefabriseer – niks meer as ’n fopspeen vir die misleide nie. Cornelius doen dit ook.

Cornelius kon tot dusvêr nog nie insien wat die ware Godsdiens is nie. Die HERE Jesus Christus het in Persoon die ware Godsdiens kom demonstreer en bevestig – en in die proses uitgewys dat die ander religieë dwaalleringe is. Dit is eintlik baie eenvoudig om in te sien, maar vir ’n eiesinnige verdwaasde mens is dit blykbaar ’n enigma. Die HERE se Eie Woord:

23 Hy wat nie met My is nie, is teen My; en hy wat nie saam met My versamel nie, verstrooi… 6 … Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. 7 As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien.

Dit is só eenvoudig om te verstaan. Daar was nog nooit en sal ook nooit weer, Een wees soos die HERE Jesus Christus in Sy heerlikheid nie. ’n Skrynwerkerseun die wêreld tot stilstand geruk en weer oor laat begin? Nooit gesien nie – maar die ware enigste Lewende Skepper deur Sy Seun, deur Wie en tot Wie alles geskape is, wél.

Groete,

Kobus de Klerk