Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Menings | Opinion > Briewe | Letters > SêNet

Hans: Nog meer


Wouter - 2012-01-12

Hello Hans

Verwys asseblief na my vorige brief, daarin bevestig ek dat ek nie ’n probleem met jou het nie en dat die kritiek wat ek wel geplaas het in die konteks van “koos sas” se stellings was en dat die kritiek eenmalig geopper was en dat die onderneming was om nie meer oor die onderwerp te skryf nie.

Verwys ook na die brief wat 11 Januarie 2012 publiseer was, getiteld, “Hoekom Shakespeare”, waarin ek weereens bevestig dat ek nie krities teenoor jou staan nie.

Indien jy egter glo dat my briewe rus op aanhalings wat rus “op grond van ’n ander geykte opinie”, dan sal ek jou sekerlik nie anders kan oortuig nie, dat dit juis nie my metodiek is, maar in werklikheid die teendeel daarvan, naamlik om ’n verskeidenheid van argument deur my verwysing te laat beweeg.

Indien jy van mening is dat jou enkele visie genoegsaam is om sin te maak van alles hier en nie ander perspektiewe wil inkorporeer nie, aangesien jy dit beskryf as “skrywers ‘haal’ lang stukke aan van ander skrywers in hul briewe, juis omdat dit ontbreek aan ‘spontane banale motivering’ in hul lewe, maw hul vorm ’n opinie op grond van ’n ander geykte opinie”.

Dit is dit jou volste reg.

Dit is egter nie aanvaarbaar vir my in my bestaan nie, gee my die koerante, tydskrifte, boeke, radio en TV soos die BBC vir ’n konstante stimulasie en invloede om my eie denke te verbeter.

In die mees eenvoudigste manier het ek dit soos volg vir myself opgesom, om sin te maak van alles hier, ons tyd hier, moet jy ’n groot hoeveel data versamel wat dan interpretasie moontlik maak.

“Aanhalings”, “cut and paste”, “papegaai” is dus om daardie verskillende insette in my eie gemoed moontlik te maak, ’n diversiteit van feite, menings en ervarings wat in isolasie nie vir die mens beskore is nie.

Beperk jou dus tot jou ongekunstelde spontane banaliteit soos uitgedruk deur jou en weet dat die metaan was net ’n enkele voorbeeld en is nie ’n rou senuwees nie, maar ’n banale kruheid en dit is wat “koos sas” as ’n standaard wou stel.

Verstommend, dit het nou my mening oor “koos sas” laat verander.

Oor die verwysing na Afrikaans.

Dit is ’n probleem en dit is ’n hartseer, maar dit wat ek lees in boek, koerant, tydskrif is nie op daardie vlak in Afrikaans beskikbaar nie. Dit is ’n stelling wat gekwalifiseerd gelees moet word.

Dit is ’n jammerte.

Nog meer akademiese opinies, maar die kwaliteit van Cambridge companions, Blackwell companions, Oxford histories is nou maar net nie beskikbaar in Afrikaans nie. So ook die programme van die BBC of die besprekings in ’n LRB nie.

Daarvoor kan hierdie gebruiker nie blameer word nie.

Daarom herhaal ek my klagte is nie met jou nie en is dit nie plek om jou hier te wil sensuur nie en was dit nie die doelwit nie.

Ek hoop dit is aanvaarbaar vir jou?

Baie dankie

Wouter