Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Menings | Opinion > Briewe | Letters > SêNet

Kobus: (Gilgamesh) Terug in die loopgraaf?


Wouter - 2012-01-12

Hello Kobus, Gilgamesh, (Panda)

Gilgamesh, verskoning indien die verwysing na jou oorgekom het asof jy alleenlik isoleer was, die bedoeling was egter om die loopgrawe waarin die onderskeie opponente hul bevind te identifiseer as verteenwoordigend van godsdiensdebat en dalk so enige ander tipe van debat waar daar geen ruimte vir ’n middeweg is waar argumente kan ontmoet, maar dit is ’n idealistiese versugting en nie hoe die werklikheid daarna uitsien.

Alhoewel daar na Comestor en jy, Kobus, verwys word in die volgende voorbeeld, word dit as nie kritiek aangebied in hierdie brief maar wel om die aard van die loopgrawe te kwantifiseer. Comestor beweer byvoorbeeld dat “Na mate mense minder ontwikkeld is, neem religieuse aanhang toe”. Die minder ontwikkelde mens is dus godsdienstig terwyl die wat die rangorde bestyg het nie daardie las het. Kobus skryf aan Panda dat Panda, “Dit baat jou nie om die Christendom te wil dissekteer nie – jy verstaan die dinamika daarvan nie ...”

Bogenoemde is ’n voorbeeld van die loopgrawe soos dit daarna kan uitsien. Wat egter verstommend is dat Comestor bogenoemde opvolg met ’n skrywe waarin daar voorspraak gemaak word vir die aanvaarding van Godsdienstige waardes maar sonder die onderbou van God.

Hoekom so?

Die doel van hierdie brief is egter om kommentaar te lewer oor die feit dat die ongelowige nie insig tot geloof kan kry nie en dat dit volgens die argument van Kobus ’n geslote onderwerp vir die buitestaander is.

In die lig daarvan kan daar verwys word na ’n versameling getiteld, Conversations on Religion waarin geleentheid gegee word aan Jood, Moslem, Christen, Boeddhis en ook die ateïs om die volgende stel vrae te antwoord. Die antwoorde daarop sal vir enige leser daarvan insig bied tot die bestaan van die gelowige en die ongelowige.

Wat is jou definisie van religie?
Wat is jou definisie van geloof (faith & belief)?
Wat is jou ervaring van God?
Is dit belangrik vir jou om mense te probeer “bekeer”?
Wat is jou interpretasie en ervaring van spiritualiteit?

Dit is van die kern vrae wat na vore kom. Rowan Williams het ’n ander stel vrae as Alister McGrath of Julia Neuberger aangesien die vrae voorsiening maak vir die stroming waarin die persoon hom / haar bevind en ook voorsiening maak vir kwessies spesifiek tot die persoon.

Richard Dawkins, AC Grayling, Lewis Wolpert en John Gray as die ateïste word ook die vrae gevra, maar sal dan ontwikkel in die rigting van kritiek en ’n uitbreiding van die kritiek.

Don Cuppit van Godsdiens sonder God faam maak ook ’n verskyning.

Alhoewel dit nie nodig is om na ’n Rowan Williams of ’n Alister McGrath asook ’n Julia Neuberger te verwys is die statuur van bogenoemde persone van so ’n aard dat hul glad nie as “die minder ontwikkelde mens” beskryf kan word nie. Dit geld vir ander gelowiges ook en is ’n ongegronde stelling.

Net soos Panda en alle ander persone toegang kan verkry tot die dinamika van Christendom of enige ander geloof met getuienis, argumente wat gebundel word en so beskikbaar gemaak kan word wat toegang vir die gelowige en ongelowige tot mekaar se ervarings bied.

Sekerlik is dit eerder die werklikheid?

Alles kan bestudeer word en daardie inligting aan belangstellendes kommunikeer word.

Baie dankie

Wouter