Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Menings | Opinion > Briewe | Letters > SêNet

Oor die wedloop van die lewe


Kobus de Klerk - 2012-01-12

Die agnostici wat reageer op Oom OuKoos Voorkamer takel hom toe omdat hy dit sou durf waag om my te vra om eerder nie vêrder in die diskussies met die agnostici betrokke te raak nie. Uit sy brief aan my, was dit duidelik (vir my, altans), dat hy ongemaklik is met dié manier van Godsdienstige interaksie en dat hy eerder sou wou dat dit end kry. Nou word hy deur die agnostici daarvan beskuldig dat hy kwansuis debat en tweegesprek wil stopsit – wys jou net hoe die agnostici sukkel (en faal) om ’n saak in sy ware strekking te beskou.

Wat is verkeerd met Oom OuKoos se versoek? Dit is ’n versoek van een gelowige aan ’n ander, soos die trant van sy brief vir my sê. Is hy dan nie op dié ope forum geregtig om sy versoek en sy wense aangaande die hantering van Godsdiens te lug nie? Hy is mos darem net so vry soos enigeen anders, om sy saak te stel, hóé hy dit nou ook al stel. Daar is ’n ou gesegde – vra is vry en weier daarby. Nou ja, hy het gevra en ek het my saak aan hom gestel, waarom ek hierdie keer nie met hom akkoord gaan nie. Vir mense soos die ateïs, Perdebytjie, wat graag met haar eie angel probeer steek waar sy ook nie genooi is nie, het ek hom kwansuis venynig bygekom. Nes sy die werklike strekking van Oom OuKoos se versoek aan my (binne die perspektief van een gelowige aan ’n ander) in die eerste plek nie begryp het nie, begryp sy bykans nooit my antwoorde nie – en almal kan dit sien (behalwe diegene wat net so sielsdood soos sy is).

Die Ellie (eens Annie?) -karakter probeer blykbaar elders intellektueel wees, maar kom blykbaar nie reg nie. Blykbaar vol van haar eie issues en almal wat dinge sê waarvan sy nie hou nie of haar gemaksone effe skud, is volgens haar óf onintellektueel óf egosentries of dalk beide, wie weet. En wie gee om?

Ellie, niemand van ons probeer intellektueel wees in ons bespreking van sake Godsdienstig nie. Ek ook nie. Ek het nie nodig om intellektueel te probeer wees nie. Waarmee ek besig is, is om die Waarheid van God hier aan te bied, vir algar wat daarin belangstel en selfs ook dié wat nié (nou) daarin belangstel nie. Dit het niks met my ego óf my intellek te make nie. Wat dié dinge aanbetref, is jy ’n vreemdeling. Waarom neem jy nie eerder self ook deel nie? Of voel jy steeds jy is nie opgewasse nie – soos baie ander wat op die kantlyn staan en maak of hul die reëls in pag het en so dan en wan, onder die gemak en skuiling van ’n skuilnaam natuurlik, sulke sydelingse houe probeer plant. Weet dit – ons wie wél betrokke is, weet waar julle kantstaners vandaan kom. Daar is ’n rede waarom julle op die kantlyn staan en nie die speelvak betree nie …
Geloofsake is ’n wedloop, ’n dinamiese, besige aktiwiteit en lewenswyse – dit is na alles ’n baie belangrike saak vir almal, want die tyd vir lou en passief wees is onherroeplik verby en die kerke waar passiewe en lou Godsdiensbeoefening as voorbeeld uitgehou word, is besig om báie vinnig leeg te loop terwyl bedrywige, dinamiese kerke van sterkte na sterkte gaan – dáár waar mense hulle verbintenis met God vryelik en openlik kan uitleef, bespreek en besing. Benut jou kans om met die HERE te verkeer! Die Woord stel dit volkome:

11 WEER het ek onder die son gesien dat die wedloop nie is vir die vinniges en die oorlog nie vir die helde nie; en ook die brood is nie vir die wyse of ook rykdom vir die slimmes of ook guns vir die verstandiges nie; want tyd en lotgeval tref hulle almal. 12 Terwyl ons dan so ’n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, 2 die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof …

Groete,

Kobus de Klerk