Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Menings | Opinion > Briewe | Letters > SêNet

Insake die ANC – Wouter en Jan Rap


Jaco Fourie - 2012-01-11

Beste Wouter en Jan

Ek beantwoord albei briewe gelyktydig om tyd en spasie te bespaar.

Wat blykbaar deur albei misgekyk is, is dat my brief nie oor die dade van die ANC en die Afrikaner partye, reg of verkeerd, oor die afgelope 100 gegaan het nie, maar oor die beginsels wat die ANC oor dieselfde tydperk suksesvol toegepas het wat die Afrikaner partye nie gedoen het, om te oorleef nie.

My huldeblyk aan die ANC se 100 jaar bestaan is geensins ’n stelling van ondersteuning van die huidige bewind nie, en ek het dit uitdruklik ook so gesê, nl: “ek wil my persoonlike gelukwensing aan hulle uitspreek, ten spyte daarvan dat ek teen die huidige bewind van die ANC gekant is.”

Wouter. Al die foute van die huidige bewind deur jou genoem, is ek met jou eens, nl … ’n gevaar vir van die vryhede in die land is … die optredes van die alliansie vennote, nl SAKP en COSATU ... die stellinge en dade van Malema ... ens. Ek verskil wel met jou dat die NP; KP; HNP; AWB, ens ten gronde gegaan het uitsluitlik as gevolg van hulle sektariese rassebeleid. ’n Party bestaan vanuit volgelinge, en enige betrokke party moet hulle sieninge bemark om hulle volgelinge te behou of om selfs groei te bewerkstellig. Hulle kon dit selfs tot in die huidige bestel gedoen het, het hulle die beginsels soos deur myself uitgelig, toegepas het, maar nee, die gevolge, die opdroog van hulle ondersteuningsbasis. (En ek is nie ontevrede daarmee nie, hoor!)

Die Afrikanerpartye het aan die volgende ontbreek in teenstelling met die ANC, nl:

1. Kon nie die groter prentjie gewaar in die algemene blanke belang as net enige kortsigtige sektariese stam (Afrikaner) belange alleenlik nie.

2. Kon nie interne verdeeldheid beheer of kanaliseer nie, aldus die ontstaan van wegbreek partye om ’n sterk leiersfiguur geskoei, (Treurnight; Jaap Marais; Terreblanche, ens), met die dienooreenkomstige verbrokkeling van die Afrikanervolk tot gevolg en die verswakking van blanke belange by die onderhandelingstafel.

3. Kon nie hegte alliansies smee met bv swart, kleurling en Asiër groeperinge wat nie deel van die UDF groeperinge gevorm het nie, en veral selfs nie onderling nie, in die destydse stryd teen terrorisme.

4. Leiersfigure was vir die Afrikaner meer belangriker en groter as die party (in teenstelling met die ANC ondersteuning se uitkyk). Wanneer sodanige leiersfigure van die toneel verdwyn, was sy opvolger teenoor sodanige leier gemeet, en as gevolg van enige persoonlike tekort, steun vir die party verloor.

5. Die Afrikanerpartye het lippediens aan die demokratiese beginsels gedoen. Elke Afrikanerparty afsonderlik se leierskap het outokraties opgetree. In die NP se geval was die Broederbond aan die stuur van NP aanstellings en beleidsrigtings.

6. Kommunikasie van die hoogste tot die laagste vlak van die bevolking (in hierdie geval die Afrikaner) het ontbreek. Kommunikasie was hoofsaaklik deur middle van pamflette en die media, eerder as om gereelde persoon tot persoon “indabas” met ondersteuners te hou soos die geval met die ANC. Die enigste uitsonderings was net voor elke verkiesing.

7. Die ontbreking om aan te pas met die veranderde politieke klimaat deur waardes wat ouderwets geword het (veral die siening met betrekking tot ras), te vervang met nuwes wat inpas met die huidige belange. Die VF wat wel oorleef het, en geleidelik gekrimp het, gaan binnekort uitsterf juis as gevolg van ontbreking aan bogenoemde beginsels.

Wouter. Ek en jou siening oor Afrikaner-selfstandigheid verskil (en ek fouteer dit nie). Ek huldig en sal my be-ywer vir die voortbestaan van ’n Afrikaner-identiteit en die Afrikaanse taal. Hoe dit uiteindelik polities daar gaan uitsien, is op hierdie oomblik vir my nie belangrik nie. Een tree op ’n slag. Op hierdie oomblik is my wens om te sien dat Afrikaners ’n trots op hulle identiteit en taal koester, ongeag hulle politieke nering oor die volle S.A. spektrum, vanaf ANC ondersteuning tot die vêrregse groeperinge. Vanaf ultra-liberaal tot ultra-regs. Die kapitalisties-gesinde ANC kry dit reg om saam met die SAKP saam te werk. Die Afrikaner sal dit ook moet doen om sy identiteit te laat voortleef.

Neem enkele, of almal van genoemde beginsels saam as ’n geheel, en jy sal agterkom dat Solidariteit en AfriForum voldoen daaraan. ’n Nuwe hoop vir die Afrikaner-toekoms!

Jaco Fourie