Hierdie is die LitNet-argief (2006–2012)
Besoek die aktiewe LitNet-platform by www.litnet.co.za

This is the LitNet archive (2006–2012)
Visit the active LitNet platform at www.litnet.co.za


 
Menings | Opinion > SeminaarKamer | Seminar Room > LitNet Akademies-gespreksruimte

YouTube-onderhoud: Hans du Plessis


Hans du Plessis - 2011-10-06

Hans du Plessis, die skrywer van die artikel “Die romansier en die verlede: die skrywer se hantering van historiese materiaal in die skep van die historiese roman Die pad na Skuilhoek” in LitNet Akademies, gesels oor homself, sy akademiese agtergrond en ook oor sy betrokkenheid by die ATKV-skryfskool. Na aanleiding van sy artikel verduidelik hy hoe die geskiedskrywer moet onderskei tussen feit en fiksie wanneer hy/sy met historiese dokumentasie te doen kry en ook hoe ingewikkeld dit soms kan wees om geloofwaardige en eietydse historiese dokumentasie op te spoor. Ook bespreek hy die impak wat ’n strewe van geskiedkundige rolspelers na ’n bepaalde identiteit op die relatiwiteit van geskiedenis het. Du Plessis bespreek die wyse waarop ’n skrywer die skryf van ’n historiese roman aanpak en sluit af met inligting oor die navorsing waarmee hy tans besig is.